FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
4. semestar

2018/2019

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Da
4. semestar
2. nastavna godina

Organizacijsko projektiranje npp:61795

Engleski naziv

Organizational Design

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

OU

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Fabac Robert Laboratorijske vježbe 3 2 6
Predavanje 15 2 1
Seminar 12 2 2
redovni rok
Datum: 28.06.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 25.06.2021. 23:59
Odjava do: 27.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.07.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 06.07.2021. 23:59
Odjava do: 08.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 13.09.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 10.09.2021. 23:59
Odjava do: 12.09.2021. 11:59

Organizacijsko projektiranje - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2018/2019

Model praćenja rada redovnih studenata.

Ostvarenje prava na potpis i prava na upis ocjene, te specificiranje dodatnih uvjeta pored samih bodova, objašnjeno je u dijelu nakon izloženih tablica praćenja rada.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisutnost na nastavi6
Aktivnost na nastavi5
Seminarski rad (tekst)7
Prezentacija seminarskog rada10
Lab. vježbe- MS Project9
Kolokviji63
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Uvjeti iz tablice s elementima praćenja, u nastavku, odnose se na uvjete koje treba zadovoljiti da bi se ostvarilo pravo na potpis.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 45 +
3. kolokvij + 10.0 20.0 70.0 45 +
Kolokvij MS Project + 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvo na predavanjima 3 0 Na predavanjima se 6-7 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 3 izostanka. 4 izostanka Dodatni seminarski rad ili slični zadatak. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na seminarskoj nastavi i laboratorijskim vježbama 3 0 Na seminarima provjerava se prisustvovanje nasumično 10 puta u semestru. Dozvoljena su 3 izostanka. 4 izostanka Dodatni seminarski rad ili slični zadatak. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Aktivnost na predavanjima i seminarskoj nastavi 5 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima ili rješavati probleme ili kratke provjere razumijevanja obrađenog gradiva (aktivno prisustvovanje).
Projekt 9 5 Studenti nakon pohađanja laboratorijskih vježbi, pristupaju kolokviju rješavanja zadatka iz domene planiranja projekta s pomoću SW alata MS Project. Pozitivno riješen kolokvij preduvjet je za izlazak na ispit i uvjet za dobivanje potpisa. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Seminarski rad i prezentacija 17 5 Ukupno jedan seminarski rad i prezentacija istog na seminarskoj nastavi zajedno nose 17 bodova (seminar 7 a prezentacija 10). Student izabire temu seminara iz ponuđenog skupa. Svaki student treba obraditi zadanu temu te napisati seminarski rad (prema pravilniku o pisanju seminarskih i diplomskih radova FOI) veličine 10-15 stranica sadržaja uz obaveznu obradu primjera (domaća i/ili strana praksa). Pismeni dio seminara i prezentaciju u PowerPoint-u treba postaviti na Web unutar zadanog roka te prezentirati seminar u dogovorenom terminu. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost). Student koji nije spreman predati ili izložiti seminarski rad gubi dio bodova zbog kašnjenja. Manje od 5 bodova Dodatni zadatak. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
1. kolokvij 21 5 Sedam (7) pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Svako pitanje nosi 3 boda.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.

Nadoknada nije predviđena.
2. kolokvij 21 Sedam (7) pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Svako pitanje nosi 3 boda.
Nadoknada nije predviđena.
3. kolokvij 21 Sedam (7) pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Svako pitanje nosi 3 boda.


UVJETI ZA POTPIS I UVJETI ZA UPIS OCJENE TEMELJEM KONTINUIRANOG PRAĆENJA:
 
1.     U VEZI PRAVA NA POTPIS- potrebno je ispuniti uvjete po svakom retku tablice s elementima praćenja, a na način kako je to navedeno u trećem stupcu Tablice. Više od 4 izostanka donosi negativne bodove, te je za takav slučaj uskraćeno pravo na potpis.
 
2.     Uvjeti za pozitivnu ocjenu u sustavu kontinuiranog praćenja:


a.     Potreban broj bodova sukladno vrednovanju iz Tablice bodova
b.    Uspješno riješen kolokvij MS Project (najmanje 5 bodova)
c.     Iz seminarskih aktivnosti (pisani rad i prezentacija) ostvariti najmanje 5 bodova
d.    Iz redovnih kolokvija potrebno je ostvarenje:

Minimalno dva pozitivna kolokvija (2 kolokvija s ostvarenih 11 bodova i više);

Iznimno samo jedan kolokvij s manje od 11 bodova, ali ne s manje od 7 ostvarenih bodova.

 

Nadalje:

Drugom kolokviju smije pristupiti student koji je pisao prvi kolokvij, samo onda ako je ostvario 7 bodova ili više. Trećem kolokviju smije pristupiti student koji zadovoljava uvjet da ima jedan kolokvij s ne manje od 11 bodova te istovremeno jedan kolokvij s ne manje od 7 bodova.

Za studente koji pristupe na sva tri kolokvija, ali ne zadovolje na trećem kolokviju i ne ispune uvjete navedene pod d., moguće je da pristupe usmenom ispitu s naglaskom na treći dio gradiva.

Organizacijsko projektiranje - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2018/2019

Model praćenja rada izvanrednih studenata.

Izvanredni studenti obavezni su javiti se profesoru nositelju kolegija u prva dva tjedna nakon što su upisali kolegij.

Kolokviji se pišu u isto vrijeme kada ih pišu i redovni studenti. Iznimno jedan od tri kolokvija izvanredni student može pisati u vrijeme konzultacija.

Ostvarenje prava na upis ocjene, te specificiranje dodatnih uvjeta pored samih bodova, objašnjeno je u dijelu nakon izloženih tablica praćenja rada.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisutnost na nastavi6
Seminarski rad (tekst)7
Prezentacija seminarskog rada10
Lab. vježbe- MS Project9
Kolokviji63
ZBROJ95


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Uvjeti iz tablice s elementima praćenja, u nastavku, odnose se na uvjete koje treba zadovoljiti da bi se ostvarilo pravo na potpis.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 45 +
3. kolokvij + 10.0 20.0 70.0 45 +
Kolokvij MS Project + 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvo na predavanjima 3 0 Student mora barem dva puta doći na predavanja, u terminima koje izabere; javiti se profesoru radi evidencije i odslušati ukupno 4 sata predavanja.

Nadoknada nije predviđena. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na seminarskoj nastavi i laboratorijskim vježbama 3 0 Student mora barem dva puta doći na seminarsku nastavu, ali ne u istom tjednu, tako da na rasporedu budu različite teme. Nadoknada nije predviđena. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Projekt 9 5 Studenti nakon pohađanja laboratorijskih vježbi, pristupaju kolokviju rješavanja zadatka iz domene planiranja projekta s pomoću SW alata MS Project. Pozitivno riješen kolokvij preduvjet je za izlazak na ispit i uvjet za dobivanje potpisa. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Seminarski rad i prezentacija 17 5 Ukupno jedan seminarski rad i prezentacija istog na seminarskoj nastavi zajedno nose 17 bodova (seminar 7 a prezentacija 10). Student izabire temu seminara iz ponuđenog skupa. Svaki student treba obraditi zadanu temu te napisati seminarski rad (prema pravilniku o pisanju seminarskih i diplomskih radova FOI) veličine 10-15 stranica sadržaja uz obaveznu obradu primjera (domaća i/ili strana praksa). Pismeni dio seminara i prezentaciju u PowerPoint-u treba postaviti na Web unutar zadanog roka te prezentirati seminar u dogovorenom terminu. Unutar termina dolaska na seminarsku nastavu, student treba i sam održati prezentaciju svojeg rada, oko čega se dogovara ranije sa profesorom ili asistentom. Manje od 5 bodova Nadoknada nije predviđena. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
1. kolokvij 21 5 Sedam (7) pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Svako pitanje nosi 3 boda.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.

Nadoknada nije predviđena.
2. kolokvij 21 Sedam (7) pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Svako pitanje nosi 3 boda.
Nadoknada nije predviđena.
3. kolokvij 21 Sedam (7) pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Svako pitanje nosi 3 boda.


UVJETI ZA UPIS OCJENE TEMELJEM KONTINUIRANOG PRAĆENJA:
 
 Uvjeti za pozitivnu ocjenu u sustavu kontinuiranog praćenja jesu sljedeći:


a.     Potreban broj bodova sukladno vrednovanju iz Tablice bodova
b.    Uspješno riješen kolokvij MS Project (najmanje 5 bodova)
c.     Iz seminarskih aktivnosti (pisani rad i prezentacija) ostvariti najmanje 5 bodova
d.    Iz redovnih kolokvija potrebno je ostvarenje:

Minimalno dva pozitivna kolokvija (2 kolokvija s ostvarenih 11 bodova i više);

Iznimno samo jedan kolokvij s manje od 11 bodova, ali ne s manje od 7 ostvarenih bodova.

 

Nadalje:

Drugom kolokviju smije pristupiti student koji je pisao prvi kolokvij, samo onda ako je ostvario 7 bodova ili više. Trećem kolokviju smije pristupiti student koji zadovoljava uvjet da ima jedan kolokvij s ne manje od 11 bodova te istovremeno jedan kolokvij s ne manje od 7 bodova.

Za studente koji pristupe na sva tri kolokvija, ali ne zadovolje na trećem kolokviju i ne ispune uvjete navedene pod d., moguće je da pristupe usmenom ispitu s naglaskom na treći dio gradiva.

 

Nadalje, za izvanredne studente:

Student mora uspješno kolokvirati vježbe is MS Projecta, što je preduvjet izlaska na ispit i upisa ocjene, a oko kolokvija se na vrijeme treba dogovoriti s asistentom ili profesorm.

Radi ostvarenja dodatnih bodova, koje redovni studenti realiziraju aktivnošću na nastavi, izvanredni student može izabrati dodatni zadatak, oko čega se dogovara s profesorom ili asistentom, te rješenje zadatka može poslati mailom. Materijali se otpremaju u mapu "Radovi izvanrednih studenata".

Intervali za pripadne ocjene, obzirom na ostvarene bodove, mijenjaju se kod izvanrednih studenata, uslijed izostanka bodova kojima se nagrađuju dolasci

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh