FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
4. semestar

2016/2017

3ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
4. semestar
2. nastavna godina

Poslovni engleski jezik 2 npp:61798

Engleski naziv

Business English 2

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

OP

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kovačić Andreja Predavanje 15 2 1
Vježbe (jezici, tzk) 15 1 1
redovni rok
Datum: 25.06.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 22.06.2021. 23:59
Odjava do: 24.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 07.07.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 04.07.2021. 23:59
Odjava do: 06.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 10.09.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 07.09.2021. 23:59
Odjava do: 09.09.2021. 11:59

Poslovni engleski jezik 2 - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
1.zadaća (prezentacija)15
2.zadaća 15
1. kolokvij35
2. kolokvij35
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 40.0 45 +
2. kolokvij + 80.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dopuštena su 2 izostanka. 6 Za 3-6 izostanaka zadaje se nadoknada.
U slučaju više od 6 izostanaka obavezan je izlazak na pisani i usmeni ispit.
Javiti se nastavniku do zadnjeg dana 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na vježbama 0 Na svim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dopuštena
su 2 izostanka.
3 Za 3-4 izostanka zadaje se nadoknada.
U slučaju više od 4 izostanka obavezan je izlazak na pisani i usmeni ispit.
Javiti se nastavniku do zadnjeg dana 3. međuispitnog razdoblja
Domaće zadaće / prezentacije 30 Ukupno se zadaju 2 zadaće koje zajedno nose 30 bodova.

Kao 2. zadaću studenti pripremaju i izvode kratku usmenu prezentaciju u terminu vježbi.
1. kolokvij 35 Pitanja uključuju sljedeće tipove zadataka: razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica.
2. kolokvij 35 Pitanja uključuju sljedeće tipove zadataka: razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica.


Napomene:

1. Za potpis iz kolegija studenti trebaju ispuniti sljedeće uvjete: redoviti dolasci na nastavu i obje domaće zadaće.

2. Za ostvarivanje upisa ocjene iz kolegija na temelju kontinuiranog praćenja studenti trebaju ispuniti sve uvjete za potpis (redoviti dolasci na nastavu i obje domaće zadaće) te na oba kolokvija postići pozitivnu ocjenu.

3. Zadaće obuhvaćaju pisane i usmene zadatke. Studenti kao jednu od zadaća pripremaju i izvode usmenu prezentaciju. Upute za zadaće, teme, rokovi za predaju zadaće te povratna informacija o izvršenim zadaćama objavljuju se u sustavu za e-učenje Moodle.

4. Studenti koji na temelju kontinuiranog praćenja ne ostvare ocjenu iz kolegija trebaju pristupiti cjelovitom završnom ispitu na bilo kojem roku, nakon što  ispune uvjete za potpis navedene u ovom modelu praćenja.

5. Ispit iz kolegija sastoji se od pisanog i usmenog dijela. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 50% bodova na pisanom ispitu. Na redovnom ispitnom roku, pisani ispit sastoji se od zadataka za provjeru vještina pisanja, čitanja i prevođenja. Ispitno gradivo obuhvaćeno je obveznom ispitnom literaturom te materijalima dostupnim u sustavu za e-učenje Moodle.

 

 

Poslovni engleski jezik 2 - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2016/2017

Izvanredni studenti dužni su se u roku od 30 dana nakon početka izvođenja kolegija prijaviti u LMS Moodle.

 

Izvanredni studenti mogu odabrati jednu od dvije opcije:

 

1)      polaganje ispita na temelju kontinuiranog praćenja, prema istim pravilima i elementima kontinuiranog praćenja (prisustvovanje na nastavi, domaće zadaće i prezentacije, kolokviji) koji vrijede za redovne studente;

 

2)      pristupanje cjelovitom završnom ispitu na bilo kojem roku, uz prethodno izrađen i prihvaćen zadatak opisan u nastavku ovog modela praćenja.

 

 

PREDUVJETI ZA IZLAZAK NA PISANI ISPIT (za studente koji se odluče za 2. opciju) – Pisani ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz obavezu predaje pisane zadaće. Zadaće se odnose na 1) prezentaciju (slajdovi i usmena prezentacija) na temu vezanu uz program kolegija te 2) sažetke pisanog i slušanog teksta  na stranom jeziku.

 

U vezi izrade zadaće izvanredni studenti se trebaju obratiti nastavniku  najkasnije 30 dana prije prijave ispita iz kolegija. Pisani zadatak studenti trebaju donijeti sa sobom na pisani ispit u ispisanom obliku, a prezentaciju održati najkasnije 7 dana prije pisanog ispita.

 

Ispit iz kolegija sastoji se od pisanog i usmenog ispita. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 50% bodova na pisanom ispitu. Na ispitnom roku, pisani ispit sastoji se od zadataka za provjeru vještina pisanja, čitanja i prevođenja. Na pisanom ispitu moguće je koristiti tiskani rječnik. Ispitno gradivo obuhvaćeno je obveznom ispitnom literaturom, te materijalima dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Zadaća: Prezentacija10
Zadaća: Pisani sažetak10
Usmeni ispit30
Pisani ispit50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 40.0 45 +
2. kolokvij + 80.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Zadaća: Prezentacija 10 Prezentacija na stručnu temu vezanu uz sadržaj programa kolegija

Svakom studentu šire se zadaje okvirna tema iz programa kolegija unutar koje student sam definira specifičnu temu o kojoj će izraditi prezentaciju na engleskom jeziku u PowerPointu. Pri izradi prezentacije student se služi stručnom literaturom koju sam treba odabrati. Student se oko odabrane teme obavezno treba konzultirati s nastavnikom, a prezentaciju treba osobno prezentirati u terminu dogovorenom s nastavnikom, najkasnije 7 dana prije ispita. Trajanje prezentacije iznosi najviše 15 minuta. Student po održanoj prezentaciji treba odgovoriti na nekoliko pitanja o prezentiranoj temi.

Kriteriji ocjenjivanja prezentacije: Prezentacija treba zadovoljiti formalne i jezične karakteristike (struktura prezentacije, oblikovanje slajdova, frazeologija, izražajnost i jasnoća usmenog iznošenja sadržaja).
Zadaća: Pisani sažetak 10 Svakom studentu zadaje se stručni članak iz recentne literature na stranom jeziku te 1 kraći online multimedijski materijal (npr. video) koji su tematski usko vezani uz jednu ili više tema obuhvaćenih programom kolegija. Zadana tema drukčija je od one u prvom zadatku. Studenti u pisanom obliku trebaju individualno izraditi sažetak svakog od zadanih materijala. Studenti sažetke izrađuju na stranom jeziku. Složenost zadanog materijala u skladu je s razinom ciljne jezične kompetencije propisane programom kolegija.

Kriteriji ocjenjivanja sažetaka su: jasno, precizno i jezično točno izražavanje osnovnih ideja iz izvornog teksta; korištenje neutralnog stila; preoblikovanje izvornih izričaja; duljina sažetka, identificiranje ključnih pojmova.
Ispit 80 Ispit iz kolegija sastoji se od pisanog i usmenog ispita. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 50% bodova na pisanom ispitu. Na ispitnom roku, pisani ispit sastoji se od zadataka za provjeru vještina pisanja, čitanja i prevođenja. Na pisanom ispitu moguće je koristiti tiskani rječnik. Ispitno gradivo obuhvaćeno je obveznom ispitnom literaturom, te materijalima dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh