FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
4. semestar

2019/2020

5ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Da
4. semestar
2. nastavna godina

Poslovni procesi u organizaciji npp:61808

Engleski naziv

Business Processes in Organizations

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

OU

Nastava

Predavanje
45sati
Auditorne vježbe
15sati
Laboratorijske vježbe
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Hrustek Larisa Auditorne vježbe 7 1 4
Laboratorijske vježbe 2 1 11
Kutnjak Ana Auditorne vježbe 6 1 4
Laboratorijske vježbe 7 1 11
Pihir Igor Auditorne vježbe 2 1 4
Laboratorijske vježbe 2 1 11
Predavanje 7 3 1
Tomičić Furjan Martina Laboratorijske vježbe 4 1 11
Laboratorijske vježbe 15 1 1
Predavanje 8 3 1
Nema definiranih ispitnih rokova

Poslovni procesi u organizaciji - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi10
Kolokvij 145
Kolokvij 245
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + +
Kolokvij 2 + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 3 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 2 izostanka. 4 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na laboratorijskim i auditornim vježbama 0 12 Na svim laboratorijskim i auditornim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 3 izostanka. 5 izostanaka Dodatni referat/zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Aktivnost na laboratorijskim i auditornim vježbama 10 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na laboratorijskim i auditornim vježbama, prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih zadataka i sl.
Kolokvij 1 45 0 Rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Kolokvij 2 45 0 Rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Poslovni procesi u organizaciji - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od tri različita modela praćenja:

 

1.       Model A (obavezna predavanja, laboratorijske i auditorne vježbe, kolokviji)  – sva predavanja i vježbe su obavezni, te se praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovite studente. Bodovna skala ocjena je ista kao i za redovite studente, te su izvanredni studenti obavezni sudjelovati u provedbi svih aktivnosti u okviru predavanja, auditornih i lab. vježbi kao ispunjenje uvjeta za izlazak na ispit. 

 

2.       Model B (obavezne konzultacije, kolokviji) – obavezan je dolazak na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave kod nositelja kolegija, te na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave kod asistenta na kolegiju. Obavezan je dolazak na dva kolokvija kroz semestar (koji se održavaju prema modelu A). Studenti dodatne bodove (do 10) mogu ostvariti i izradom seminarskog rada na temu koja se dogovara sa predmetnim nastavnikom ili rješavanjem određenih zadataka s vježbi koji se dogovaraju sa asistentom na kolegiju. Izrada seminara/rješenja vježbi sastoji se od pisanog dokumenta, koji je student dužan predati najkasnije 2 tjedna prije roka za upis ocjene ostvarene kontinuiranim praćenjem putem web sustava.

 

3.       Model C (obavezne konzultacije, pismeni i usmeni ispit) – obavezan je dolazak na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave kod nositelja kolegija, te na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave kod asistenta na kolegiju. Ovaj model nema elemente praćenja rada studenta, nego samo minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi se pripremio i pristupio pismenom dijelu ispita: dolazak na barem dva termina konzultacija.  


Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi10
Kolokvij 145
Kolokvij 245
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Seminar/rješenje zadataka sa vježbi10
Kolokvij 145
Kolokvij 245
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + +
Kolokvij 2 + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 3 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 2 izostanka. 4 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na laboratorijskim i auditornim vježbama 0 12 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 3 izostanka. 5 izostanaka Dodatni referat/zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Aktivnost na laboratorijskim i auditornim vježbama (seminarima) 10 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na laboratorijskim i auditornim vježbama, prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih zadataka i sl.
Kolokvij 1 45 0 Rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Kolokvij 2 45 0 Rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh