FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
4. semestar

2015/2016

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
4. semestar
2. nastavna godina

Upravljanje znanjem npp:61810

Engleski naziv

Knowledge Management

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Kategorija ("boja")

RI

Cilj kolegija

Cilj predmeta je da osposobi studente za razumijevanje teorije, prakse, alata i tehnika upravljanja znanjem. U okviru predmeta studenti će naučiti i moći primijeniti metode analize i procjene KM rješenja te ovladati i primijeniti metode semantičkog modeliranja i rezoniranja o znanju u upravljanju znanjem. Također, studenti će razumjeti ulogu upravljanja znanjem u organizacijama, što bi im moglo pomoći u ostvarenju uspješne karijere.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
14sati
Laboratorijske vježbe
16sati

Ishodi učenja predmeta

 • analizirati i evaluirati: utjecaje KM na organizaciju, faktore koji utječu na KM
 • jasno karakterizirati tipove znanja i strukturu KM rješenja.
 • mehanizmi i tehnologije, sustavi i procesi
 • opisati ključne komponente KM rješenja: infrastruktura
 • pokazati razumijevanje važnosti intelektualnog kapitala u stjecanju kompetitivne prednosti organizacija
 • primijeniti odgovarajući alat za prikaz i upravljanje znanjem u kreiranju ontologije neke aplikacijske domene
 • procijeniti KM rješenje organizacije
 • raditi u timu, uključujući i distribuirani timski rad korištenjem kolaborativnog alata, i prezentirati rezultate
 • razumjeti i primijeniti koncepte i alate semantičkog modeliranja, rezoniranja o znanju i lateralnog rezoniranja u realizaciji KM rješenja

Ishodi učenja programa

 • analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT
 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju
 • razumjeti suvremene organizacijske koncepte i upravljati organizacijskom kulturomrazumjeti suvremene organizacijske koncepte i upravljati organizacijskom kulturom

Sadržaj predavanja

 • Uvod
  Upoznavanje studenata sa sadržajem i ulogom kolegija, oblicima nastave i načinu polaganja ispita. Znanje i upravljanje znanjem (KM).
 • Tipovi znanja
  Podatak, informacija, znanje. Alternativni pogledi na znanje. Klasifikacija znanja. Lokacije znanja. Karakteristike znanja. Znanje i inovacija.
 • Problemi
  Tipovi problema. Popperovi mogući svjetovi. Elementi logičkog rezoniranja. Znanje i vjerovanje.
 • Struktura KM rješenja
  KM i KM rješenje. KM procesi, KM sustavi, KM mehanizmi i tehnologije. KM infrastruktura.
 • Elementi implementacije KM-a
  Poslovna strategija: proces, organizacija, informacijska tehnologija (IT). Identifikacija nekih mitova o odnosu IT i KM.
 • Organizacijski utjecaji KM-a
  Utjecaji na: zaposlenike, procese, produkte i performanse.
 • Faktori koji utječu na KM
  Univerzalnost KM rješenja. Kontekstualna ovisnost KM rješenja. Kategorije kontekstualnih faktora: karakteristike zadataka, karakteristike znanja, karakteristike okruženja. Identifikacija odgovarajućeg KM rješenja.
 • KM procjena organizacije
  Važnost KM procjene. Tipovi KM procjena. Procjena KM rješenja. Procjena znanja. Procjena utjecaja.
 • Semantičko modeliranje
  Problem modeliranja. Koncept. Homonimi, sinonimi. Konceptualna mreža
 • Asocijacije
  Klasifikacija. Agregacija. Generalizacija.
 • Rezoniranje o znanju
  Potreba za formalizacijom znanja. Model mogućih svjetova. Operatori znanja i vjerovanja. Višeagentni sustav.
 • Svojstva znanja
  Svojstva operatora znanja. Metarezoniranje o znanju. Opće znanje. Distribuirano znanje.
 • Karakterizacija organizacija temeljem njihovog znanja
  Znanje o znanju: O1 [znamo što znamo], O2 [znamo što neznamo], O3 [ne znamo što znamo], O4 [ne znamo što ne znamo].
 • Kreativno rezoniranje
  Teorijska i praktična potreba za kreativnim rezoniranjem. Znanje i kreativnost. Lateralno rezoniranje.
 • Zaključak
  Kratak pregled sadržaja kolegija. Budućnost KM-a.
 • Uvod
  Upoznavanje studenata sa sadržajem i ulogom kolegija, oblicima nastave i načinu polaganja ispita. Znanje i upravljanje znanjem (KM).
 • Tipovi znanja
  Podatak, informacija, znanje. Alternativni pogledi na znanje. Klasifikacija znanja. Lokacije znanja. Karakteristike znanja. Znanje i inovacija.
 • Problemi
  Tipovi problema. Popperovi mogući svjetovi. Elementi logičkog rezoniranja. Znanje i vjerovanje.
 • Struktura KM rješenja
  KM i KM rješenje. KM procesi, KM sustavi, KM mehanizmi i tehnologije. KM infrastruktura.
 • Elementi implementacije KM-a
  Poslovna strategija: proces, organizacija, informacijska tehnologija (IT). Identifikacija nekih mitova o odnosu IT i KM.
 • Organizacijski utjecaji KM-a
  Utjecaji na: zaposlenike, procese, produkte i performanse.
 • Faktori koji utječu na KM
  Univerzalnost KM rješenja. Kontekstualna ovisnost KM rješenja. Kategorije kontekstualnih faktora: karakteristike zadataka, karakteristike znanja, karakteristike okruženja. Identifikacija odgovarajućeg KM rješenja.
 • KM procjena organizacije
  Važnost KM procjene. Tipovi KM procjena. Procjena KM rješenja. Procjena znanja. Procjena utjecaja.
 • Semantičko modeliranje
  Problem modeliranja. Koncept. Homonimi, sinonimi. Konceptualna mreža
 • Asocijacije
  Klasifikacija. Agregacija. Generalizacija.
 • Rezoniranje o znanju
  Potreba za formalizacijom znanja. Model mogućih svjetova. Operatori znanja i vjerovanja. Višeagentni sustav.
 • Svojstva znanja
  Svojstva operatora znanja. Metarezoniranje o znanju. Opće znanje. Distribuirano znanje.
 • Karakterizacija organizacija temeljem njihovog znanja
  Znanje o znanju: O1 [znamo što znamo], O2 [znamo što neznamo], O3 [ne znamo što znamo], O4 [ne znamo što ne znamo].
 • Kreativno rezoniranje
  Teorijska i praktična potreba za kreativnim rezoniranjem. Znanje i kreativnost. Lateralno rezoniranje.
 • Zaključak
  Kratak pregled sadržaja kolegija. Budućnost KM-a.

Sadržaj seminara/vježbi

 • 6 Thinking Hats
  Potencijalna tema za seminarski rad. Tehnika 6 Thinking Hats je zanimljiva tehnika za kreativno donošenje odluka koja putem različitih načina razmišljanja o problemu pokušava prodrijeti u njegovu bit.
 • Distribucija znanja
  Potencijalna tema za seminarski rad. Distribucija znanja je aktivnost kojom se znanje širi među ljudima, organizacijama odnosno unutar društva. Distribucija znanja predstavlja najveći izazov na području upravljanja znanjem unutar organizacije jer neki zaposlenici odbijaju podijeliti svoje znanje sa ostalima.
 • Formalizacija znanja o organizaciji XY
  Potencijalna tema za seminarski rad. Studenti trebaju odabrati organizaciju te na temelju raznih izvora znanja (web stranice, marketinški materijal, osobni razgovori i intervjui i sl.) formalizirati znanje o zadanoj organizaciji.
 • Industrijska špijunaža
  Potencijalna tema za seminarski rad. Industrijska špijunaža (engl. industrial espionage, njem. Industriespionage) označava aktivnosti usmjerene prema otkrivanju poslovnih tajni konkurentskih poduzeća, s ciljem da se one iskoriste i na taj način stekne što bolja pozicija na tržištu.
 • Integracija heterogenih izvora informacija
  Potencijalna tema za seminarski rad. Organizacije i ljudi u njima neprestano prikupljaju informacije, koje su im potrebne za različite svrhe. Te informacije se prikupljaju različitim metodologijama, u različitim vremenima, a kao rezultat se dobivaju skupovi nediferenciranih, visoko heterogenih informacija. Informacije u takvim skupovima su neujednačene, različitih fizičkih i semantičkih realizacija, i upravo se zbog toga pristupa njihovoj integraciji na različitim razinama.
 • Inteligentni agenti i višeagentni sustavi
  Potencijalna tema za seminarski rad. Inteligentni agenti temelje se na tehnikama umjetne inteligencije, raspodjeljenom programiranju, internet tehnologijama, mobilnim komunikacijama. Oni djeluju samostalno u ime korisnika. Inteligentni agent predstavlja program koji je u stanju automatski obaviti zadani zadatak koji mu postavi osoba ili drugi program (agent).
 • Konceptualno modeliranje
  Potencijalna tema za seminarski rad. Konceptualno modeliranje bavi se modeliranjem objektivne stvarnosti u svrhu njezinog prikaza i praćenja informacijskom tehnologijom.
 • Kreativno rezoniranje
  Potencijalna tema za seminarski rad. Rezoniranje se odnosi na proces donošenja zaključaka na osnovi podataka prema određenim načelima polazeći od onoga što nam je poznato da bi smo donijeli novi zaključak ili procijenili predloženi. Kreativnost tj. stvaralaštvo je pojam koji se u naučno- tehničkoj literaturi koristi na sličan način kao i u svakodnevnom jeziku za označavanje misaonih procesa kojima se dolazi do rješenja, ideja, umjetničkih oblika, teorija ili proizvoda koji su jedinstveni i novi.
 • Mape uma
  Potencijalna tema za seminarski rad. Mind map ili mapa uma je diagram koji se koristi za predstavljanje riječi, ideja i zadataka povezanih i organiziranih oko glavne(centralne) riječi ili ideje. Koristimo ih za generaliziranje, vizualiziranje, strukturiranje i klasificiranje ideja i kao pomoć u učenju, organizaciji, rješavanju različitih problema i donošenju odluka.
 • Ontologije
  Potencijalna tema za seminarski rad. Informacijske znanosti ontologiju definiraju kao obrazac podatka koji predstavlja koncepte unutar neke domene i odnose između tih koncepata. Koristi se za razumijevanje objekata unutar te domene.
 • Organizacijsko učenje i organizacijsko zaboravljanje
  Potencijalna tema za seminarski rad. Organizacije uče kroz razne procese stvaranja znanja u organizaciji. Ipak, organizacije i zaboravljaju najčešće odlaskom ljudi koji imaju specifična tacitna znanja koja nisu nigdje pohranjena.
 • Otkrivanje znanja
  Potencijalna tema za seminarski rad. Otkrivanje znanja je koncept automatskog traženja velikog broja podataka za eventualne rezultate koji bi se mogli smatrati znanjem.
 • Poslovna inteligencija
  Potencijalna tema za seminarski rad. Poslovna inteligencija (Business Intelligence, BI) je skup metodologija i softverskih alata koji omogućavaju korištenje podataka iz skladišta podataka (Data Warehouse) i njihovo pretvaranje u informaciju potrebnu za donošenje poslovnih odluka.
 • Poslovna pravila
  Potencijalna tema za seminarski rad. Poslovna pravila opisuju operacije, definicije i ograničenja koja se primjenjuju na organizaciju. Upotrebljavaju se kako bi pomogla nekoj organizaciji odnosno poduzeću u lakšem postizanju ciljeva. Osim toga, koriste se i kako bi pripomogla prenošenju načela i sredstava, za komunikaciju između organizacije i ostalih zainteresiranih strana, za prikazivanje izvršenja zakonitih obaveza, za djelotvornije i efikasnije poslovanje odnosno upravljanje u organizaciji, za automatizaciju različitih operacija i slično.
 • Povijest upravljanja znanjem
  Potencijalna tema za seminarski rad. Povijest upravljanja znanjem u načelu počinje početkom 90-tih u to vrijeme je upravljanje znanjem kao područje bilo novo i neistraženo pa su mnoge diskusije ostale samo teoretske, ali u to vrijeme je bilo nekoliko obećavajućih projekata vezanih uz znanje koji su bili istaknuti.
 • Prikupljanje znanja
  Potencijalna tema za seminarski rad. Prikupljanje znanja obuhvaća iznošenje znanja,prikupljnaje, analizu, modeliranje i vrednovanje znanja u procesu KM-a.
 • Proizvodi i alati za upravljanje znanjem
  Potencijalna tema za seminarski rad. Studenti trebaju pronaći niz alata koji se koriste pri upravljanju znanjem te opisati njihove mogućnosti, prednosti i nedostatke.
 • Razumijevanje i razlikovanje umjetne inteligencije i upravljanja znanjem
  Potencijalna tema za seminarski rad. Studenti trebaju opisati dva u načelu povezana područja ali ih znati jasno diferencirati.
 • Rječnik pojmova domene XY
  Potencijalna tema za seminarski rad. Studenti trebaju odabrati proizvoljnu domenu te ju formalizirati u obliku rječnika na semantičkom wiki sustavu.
 • Rudarenje i skladištenje podataka
  Potencijalna tema za seminarski rad. Danas kada cijeli svijet čini jedno globalno selo povezano putem satelita i interneta, pojavljuje se masivna količina podataka dostupna svima nama, a na nama je da sebi podložimo te podatke, tj. da iz tih podataka izvučemo samo one korisne i iz njih stvorimo znanje. Dakako da je taj postupak najpotrebniji poslovnim ljudima koji moraju donositi neke važne poslovne odluke pa je to razlog zašto velike kompanije imaju i posebne odjele koje razvijaju modele rudarenja podataka, a nešto više o tome ćemo u nastavku razraditi.
 • Semantički web
  Potencijalna tema za seminarski rad. Semantički web predlaže da se pomogne računalima %22čitanje%22 i korištenje Web-a. Velika ideja je poprilično jednostavna -- metadata dodana na web stranicu može napraviti postojeći World Wide Web čitljiv.
 • Semantičko modeliranje
  Potencijalna tema za seminarski rad. Semantičko modeliranje je, po svoj prirodi, tehnika za organizaciju znanja.
 • Sustavi temeljeni na znanju
  Potencijalna tema za seminarski rad. Sustavi temeljeni na znanju jesu računalni programi temeljeni na znanju iz nekog specijalističkog područja, te u tom području postižu kvalitetu i efikasnost rasuđivanja eksperata i na taj način pomažu u rješavanju problema.
 • Suvremene organizacije i upravljanje znanjem
  Potencijalna tema za seminarski rad. Znanje čini skup činjenica, informacija i vještina stečenih izobrazbom ili iskustvom, s ciljem teoretskog ili praktičnog razumijevanja i rješavanja problema. Za postizanje izvrsnosti neophodno je stalno ulaganje u znanje pojedinaca, kao i organizacije kojoj pripadaju – vrijednost organizacije čine ljudi, njihovo znanje i umješnost korištenja znanja. Konkurentska se prednost organizacije ostvaruje sposobnošću kreiranja i korištenja znanja – znanje ima stratešku ulogu u vođenju moderne organizacije.
 • Tehnologije za upravljanje znanjem
  Potencijalna tema za seminarski rad. Studenti trebaju prepoznati suvremene tehnologije za upravljanje znanjem i opisati ih.
 • Učeća organizacija
  Potencijalna tema za seminarski rad. Učeća organizacija je ona organizacija u kojoj ljudi na svim nivoima, individualno ili kolektivno, kontinuirano povećavaju svoj kapacitet da bi došli do cilja kojeg priželjkuju (znanja).
 • Unifed Modeling Language
  Potencijalna tema za seminarski rad. UML je jezik za objektno-orijentirano semantičko modeliranje sustava. Studenti trebaju opisati mogućnosti njegovog korištenja u upravljanju znanjem.
 • Upravljanje znanjem i alati za rad u skupini
  Potencijalna tema za seminarski rad. Studenti trebaju prepoznati alate za rad u skupini kao potencijalne alate za upravljanje znanjem te ih opisati iz gledišta upravljanja znanjem u organizaciji.
 • Upravljanje znanjem i ljudskim potencijalima
  Potencijalna tema za seminarski rad. Upravljanje znanjem i upravljanje ljudskim potencijalima dvije su neminovno povezane discipline. Studenti trebaju prepoznati tu povezanost i opisati je.
 • Upravljanje znanjem i multimedija
  Potencijalna tema za seminarski rad. Multimedija je danas suvremeni način prikaza znanja. Studenti trebaju prepoznati potencijalne mogućnosti multimedije u upravljanju znanjem i opisati ih.
 • Upravljanje znanjem i organizacijska kultura
  Potencijalna tema za seminarski rad. Organizacijska kultura jedna je od ključnih faktora uspjeha upravljanja znanjem. Kako organizacijska kultura utječe na upravljanje znanjem studenti trebaju opisati u ovom seminarskom radu.
 • Upravljanje znanjem i organizacijska struktura
  Potencijalna tema za seminarski rad. Organizacijska struktura definira poredak u organizaciji - odnosno definira prava i obveze ljudi u organizaciji. Koja prava i obveze postoje pri upravljanju znanjem pitanje je koje studenti trebaju odgovoriti kroz ovaj seminarski rad.
 • Upravljanje znanjem i poslovni procesi
  Potencijalna tema za seminarski rad. Organizacija koja uvodi upravljanje znanjem mora voditi računa o KM procesima. Na koji način to organizacije čine studenti trebaju odgovoriti i opisati u ovom seminarskom radu.
 • Upravljanje znanjem i strategija
  Novi Potencijalna tema za seminarski rad. Strategija je ključ uspjeha. Kakvu strategiju provesti za uspješno upravljanje znanjem je pitanje koje studenti trebaju odgovoriti u ovom seminarskom radu.
 • Upravljanje znanjem i WEB2.0
  Potencijalna tema za seminarski rad. WEB2.0 u odnosu na postojeći World Wide Web stavlja naglasak na uključenost pojedinaca u razvoj samog weba. Kakve su mogućnosti primjene ovog koncepta u upravljanju znanjem pitanje je koje studenti trebaju odgovoriti u ovom seminarskom radu.
 • Upravljanje znanjem u organizaciji XY
  Potencijalna tema za seminarski rad. Studenti trebaju pronaći organizaciju za koju mogu dobiti adekvatne podatke te opisati na koji način se upravljanje znanjem provodi u toj organizaciji.
 • Visoka cijena nepronalaska informacija
  Potencijalna tema za seminarski rad. Koliko košta informacija u pravo vrijeme, na pravom mjestu? A koliko košta ne pronalazak takve informacije? Takva i slična pitanja tema su za promišljanje u ovom seminarskom radu.
 • Vrste prikaza znanja
  Potencijalna tema za seminarski rad. Studenti trebaju prepoznati različite mogućnosti prikaza znanja i opisati ih.
 • Vrste znanja
  Potencijalna tema za seminarski rad. Postoji mnogo različitih podjela vrsta znanja. Studenti ih trebaju prepoznati i opisati u ovom seminarskom radu.
 • Hipertekst organizacija
  Potencijalna tema za seminarski rad. Nonakina hipertekst organizacija primjer je koncepta organizacije temeljene na znanju. Studenti trebaju opisati taj koncept i potkrijepiti ga primjerima.
 • Semantički wiki sustavi
  Potencijalna tema za seminarski rad. Semantički wiki sustavi progresivna su tehnologija za upravljanje znanjem. Koji sustavi postoje i koje su njihove prednosti odnosno nedostaci studenti trebaju opisati u ovom seminarskom radu.
 • Vizualizacija znanja i podataka
  Potencijalna tema za seminarski rad. Znanje i podatke moguće je vizualizirati različitim tehnikama. Studenti trebaju prepoznati te tehnike te ih opisati u ovom seminarskom radu.
 • KM Procesi
  Potencijalna tema za seminarski rad. Postoji niz procesa upravljanja znanjem. Te procese valja prepoznati i opisati u ovom seminarskom radu.
 • KM Procjene
  Potencijalna tema za seminarski rad. Koliko dobro se provodi upravljanje znanjem i na koji način to mjeriti pitanje je na koje studenti trebaju odgovoriti u ovom seminarskom radu.
 • Svijetovi Karla Poppera
  Potencijalna tema za seminarski rad. Karl Popper opisao je tri svijeta na koje raztavlja svemir. Ta su tri svijeta bitna iz perspektive ljudske spoznaje i znanja. Zašto su oni bitni studenti trebaju odgovoriti u ovom seminarskom radu.
 • Uvod u vježbe
  Ishodi učenja, ciljevi, plan rada.
 • Znanje i upravljanje znanjem
  Znanje, eksplicitno znanje, tacitno znanje, upravljanje znanjem, tehnologije za upravljanje znanjem.
 • Semantički wiki sustavi
  Wiki sustavi, Semantički web, Semantički wiki sustavi.
 • Semantičko modeliranje i objektno-orijentirani pristup modeliranju znanja
  Semantičko modeliranje, Koncepti, Relacije, Objekti, Domene, Atributi, Hijerarhija klasa.
 • Upiti i F-Logika
  Upiti, logika temeljena na okvirima (engl. F-logic, frame logic).
 • Upravljanje znanjem pomoću ontologija
  Alat Protege, upravljanje ontologijama, vizualizacija znanja.

Alati koji se koriste na predmetu

 • TaOPis
  Alat za izgradnju semantičkih wiki sustava s dodatnim mogućnostim poput foruma, filtriranja sadržaja, socijalnih mreža i sl. OpenSource licenca.
 • Protégé
  Alat za upravljanje ontologijama, vizualizaciju znanja te platforma za izgradnju aplikacija temeljenih na znanju. OpenSource licenca.

Osnovna literatura

 • Maleković, M. Predavanja
 • Becerra-Fernandez, I.; Gonzales, A.; Sabherval, R. Knowledge Management: Challenges, Solutions, and Technologies. Pearson Education, Upper Saddle River, 2004.

Dopunska literatura

 • Choo, C.W. Information Management for the Intelligent Organization. Information today, Inc., 2002.
 • Malhotra, Y. Knowledge Management and Business Model Innovation. Idea Group Publishing, 2001.
 • Srikantaiah, T.K.; Koening, M.E.D. Knowledge Management for the Information Professional. Information Today, Inc., 2001.

Preduvjeti

 • Organizacija
  Ciljevi predmeta jesu osposobljavanje studenata iz organizacije za praktični i teorijski rad. Predavanja bi studentima trebala stvoriti viziju stvarnih situacija u organizacijama gdje bi se mogli naći, kao i načine i metode njihova rješavanja, a sama teorija će se još dodatno upotpuniti na seminarima

Slični predmeti

 • Kent State University
 • School of Information, The University of Texas at Austin
 • University of Westminster, Harrow School of Computing
 • Nordic Research School in Library and Information Science
 • Dominican University, Center for Knowledge Management,
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Lovrenčić Sandra Laboratorijske vježbe 1 2 1
Laboratorijske vježbe 1 2 5
Seminar 7 2 2
Maleković Mirko Predavanje 15 2 1
Okreša Đurić Bogdan Laboratorijske vježbe 5 2 5
Schatten Markus Laboratorijske vježbe 1 2 4
Laboratorijske vježbe 1 2 5
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 16:00 Online
Prijava do: 11.07.2020. 23:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 16:00 Online
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 16:00 Online
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59

Upravljanje znanjem - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Seminar20
Kolokviji (2 kolokvija iz predavanja)45
Kolokvij (laboratorijske vježbe)25
Aktivnost na nastavi10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 60 +
2. kolokvij + 100.0 100.0 90 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 0 0 Uvjet za potpis. Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljen je 1 izostanak sa vježbi 1-4 i jedan izostanak sa vježbi 5-8.(vježbe se provode kroz 8 tjedana po 2 sata). 4 izostanka Dodatni zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, a najkasnije do kraja 13. tjedna. Zadnji dan 17. tjedna.
Seminar 20 0 Nije obavezan.Student ili grupa (do 3 studenta u timu) dobiva temu seminara. Pismeni dio seminara treba postaviti na Web unutar zadanog roka te prezentirati seminar uz prezentaciju u nekom alatu u dogovorenom terminu. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
1. kolokvij* 15 15 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba teorijska kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova.
2. kolokvij 30 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba teorijska kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova.
Kolokvij laboratorijske vježbe** 25 12 Izrada individualnog projekta u alatu za označavanje sadržaja i na temelju rezultata izrada personalizirane ontologije (prikaza znanja). Kolokvij se odvija u sklopu vježbi kao ocjenjivanje rezultata rada.
Aktivnost na nastavi 10 0 Aktivnost studenta ostvaruje se tijekom predavanja kroz sljedeće faze: ponavljanje gradiva, usvajanje novih sadržaja kroz problemski oblik nastave, zaključak predavanja u obliku opisa konceptualne mreže.


* Na teorijskim kolokvijima ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova kako bi student mogao predmet položiti tijekom godine kroz kontinuirano praćenje.

** Na kolokviju iz vježbi mora biti ostvareno najmanje 12 bodova kako bi student mogao predmet položiti tijekom godine kroz kontinuirano praćenje.

** Kolokviranje vježbi (12 bodova) obavezno je za sve studente, bez obzira na koji način polažu ispit.

Upravljanje znanjem - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Izvanredni studenti mogu odabrati jedan od sljedeća 3 modela:

 

M1 [redovna kontinuiranost]:  studenti se uključuju u nastavu zajedno s redovitim studentima; u tom slučaju trebaju se (na početku semestra) obavezno javiti nastavniku, te za njih vrijede ista pravila kao i za redovite studente;

 

M2 [izvanredna kontinuiranost]: studenti polažu kolokvije, prezentiraju seminar te idu na zaključni ispit u terminima definiranim za redovne studente, ali ne moraju prisustvovati redovnoj nastavi (ali moraju imati kolokvirane vježbe);

 

M3 [klasični ispit]: ako studenti nisu zainteresirani niti za jedan od prethodna dva modela kontinuiranog praćenja M1 i M2, onda predmet polažu putem ispita na redovnim (i izvanrednim) ispitnim rokovima. Prije usmenog dijela ispita, studenti moraju imati kolokvirane vježbe.

 

Literatura, način komunikacije, itd. isti su kao i za redovite studente.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Seminar20
Kolokviji (2 kolokvija iz predavanja)45
Kolokvij (laboratorijske vježbe)25
Aktivnost na nastavi / Zaključni ispit10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 60 +
2. kolokvij + 100.0 100.0 90 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 0 0 M1: Uvjet za potpis. Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljen je 1 izostanak sa vježbi 1-4 i jedan izostanak sa vježbi 5-8.(vježbe se provode kroz 8 tjedana po 2 sata).
M2 i M3: Nije uvjet za potpis.
4 izostanka Dodatni zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, a najkasnije do kraja 13. tjedna. Zadnji dan 17. tjedna.
Seminar 20 0 Nije obavezan.Student ili grupa (do 3 studenta u timu) dobiva temu seminara. Pismeni dio seminara treba postaviti na Web unutar zadanog roka te prezentirati seminar uz prezentaciju u nekom alatu u dogovorenom terminu. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
1. kolokvij* 15 15 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba teorijska kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova.
2. kolokvij 30 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba teorijska kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova.
Kolokvij laboratorijske vježbe** 25 12 Izrada individualnog projekta u alatu za označavanje sadržaja i na temelju rezultata izrada personalizirane ontologije (prikaza znanja). Kolokvij se odvija u sklopu vježbi kao ocjenjivanje rezultata rada.
Aktivnost na nastavi / Zaključni ispit 10 0 M1: Aktivnost studenta ostvaruje se tijekom predavanja kroz sljedeće faze: ponavljanje gradiva, usvajanje novih sadržaja kroz problemski oblik nastave, zaključak predavanja u obliku opisa konceptualne mreže.
M2: Zaključni ispit.


* Na teorijskim kolokvijima ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova kako bi student mogao predmet položiti tijekom godine kroz kontinuirano praćenje.

** Na kolokviju iz vježbi mora biti ostvareno najmanje 12 bodova kako bi student mogao predmet položiti tijekom godine kroz kontinuirano praćenje.

** Kolokviranje vježbi (12 bodova) obavezno je za sve studente, bez obzira na koji način polažu ispit.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh