FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
4. semestar

2017/2018

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
4. semestar
2. nastavna godina

Upravljanje znanjem npp:61810

Engleski naziv

Knowledge Management

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Kategorija ("boja")

RI

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
14sati
Laboratorijske vježbe
16sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Lovrenčić Sandra Predavanje 7 2 1
Seminar 6 2 2
Maleković Mirko Predavanje 8 2 1
Okreša Đurić Bogdan Laboratorijske vježbe 1 2 3
Laboratorijske vježbe 7 2 1
Sekovanić Vlatka Laboratorijske vježbe 1 2 3
Laboratorijske vježbe 7 2 5
redovni rok
Datum: 25.06.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 22.06.2021. 23:59
Odjava do: 24.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 07.07.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 04.07.2021. 23:59
Odjava do: 06.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 10.09.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 07.09.2021. 23:59
Odjava do: 09.09.2021. 11:59

Upravljanje znanjem - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Seminar20
Kolokviji (2 kolokvija iz predavanja)45
Kolokvij (laboratorijske vježbe)25
Aktivnost na nastavi10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 60 +
2. kolokvij + 100.0 100.0 90 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 0 0 Uvjet za potpis. Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljen je 1 izostanak sa vježbi 1-4 i jedan izostanak sa vježbi 5-8.(vježbe se provode kroz 8 tjedana po 2 sata). 4 izostanka Dodatni zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, a najkasnije do kraja 13. tjedna. Zadnji dan 17. tjedna.
Seminar 20 0 Nije obavezan.Student ili grupa (do 3 studenta u timu) dobiva temu seminara. Pismeni dio seminara treba postaviti na Web unutar zadanog roka te prezentirati seminar uz prezentaciju u nekom alatu u dogovorenom terminu. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
1. kolokvij* 15 15 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba teorijska kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova.
2. kolokvij 30 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba teorijska kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova.
Kolokvij laboratorijske vježbe** 25 12 Izrada individualnog projekta u alatu za označavanje sadržaja i na temelju rezultata izrada personalizirane ontologije (prikaza znanja). Kolokvij se odvija u sklopu vježbi kao ocjenjivanje rezultata rada.
Aktivnost na nastavi 10 0 Aktivnost studenta ostvaruje se tijekom predavanja kroz sljedeće faze: ponavljanje gradiva, usvajanje novih sadržaja kroz problemski oblik nastave, zaključak predavanja u obliku opisa konceptualne mreže.


* Na teorijskim kolokvijima ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova kako bi student mogao predmet položiti tijekom godine kroz kontinuirano praćenje.

** Na kolokviju iz vježbi mora biti ostvareno najmanje 12 bodova kako bi student mogao predmet položiti tijekom godine kroz kontinuirano praćenje.

** Kolokviranje vježbi (12 bodova) obavezno je za sve studente, bez obzira na koji način polažu ispit.

Upravljanje znanjem - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2017/2018

Izvanredni studenti mogu odabrati jedan od sljedeća 3 modela:

 

M1 [redovna kontinuiranost]:  studenti se uključuju u nastavu zajedno s redovitim studentima; u tom slučaju trebaju se (na početku semestra) obavezno javiti nastavniku, te za njih vrijede ista pravila kao i za redovite studente;

 

M2 [izvanredna kontinuiranost]: studenti polažu kolokvije, prezentiraju seminar te idu na zaključni ispit u terminima definiranim za redovne studente, ali ne moraju prisustvovati redovnoj nastavi (ali moraju imati kolokvirane vježbe);

 

M3 [klasični ispit]: ako studenti nisu zainteresirani niti za jedan od prethodna dva modela kontinuiranog praćenja M1 i M2, onda predmet polažu putem ispita na redovnim (i izvanrednim) ispitnim rokovima. Prije usmenog dijela ispita, studenti moraju imati kolokvirane vježbe.

 

Literatura, način komunikacije, itd. isti su kao i za redovite studente.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Seminar20
Kolokviji (2 kolokvija iz predavanja)45
Kolokvij (laboratorijske vježbe)25
Aktivnost na nastavi / Zaključni ispit10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 60 +
2. kolokvij + 100.0 100.0 90 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 0 0 M1: Uvjet za potpis. Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljen je 1 izostanak sa vježbi 1-4 i jedan izostanak sa vježbi 5-8.(vježbe se provode kroz 8 tjedana po 2 sata).
M2 i M3: Nije uvjet za potpis.
4 izostanka Dodatni zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, a najkasnije do kraja 13. tjedna. Zadnji dan 17. tjedna.
Seminar 20 0 Nije obavezan.Student ili grupa (do 3 studenta u timu) dobiva temu seminara. Pismeni dio seminara treba postaviti na Web unutar zadanog roka te prezentirati seminar uz prezentaciju u nekom alatu u dogovorenom terminu. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
1. kolokvij* 15 15 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba teorijska kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova.
2. kolokvij 30 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba teorijska kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova.
Kolokvij laboratorijske vježbe** 25 12 Izrada individualnog projekta u alatu za označavanje sadržaja i na temelju rezultata izrada personalizirane ontologije (prikaza znanja). Kolokvij se odvija u sklopu vježbi kao ocjenjivanje rezultata rada.
Aktivnost na nastavi / Zaključni ispit 10 0 M1: Aktivnost studenta ostvaruje se tijekom predavanja kroz sljedeće faze: ponavljanje gradiva, usvajanje novih sadržaja kroz problemski oblik nastave, zaključak predavanja u obliku opisa konceptualne mreže.
M2: Zaključni ispit.


* Na teorijskim kolokvijima ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova kako bi student mogao predmet položiti tijekom godine kroz kontinuirano praćenje.

** Na kolokviju iz vježbi mora biti ostvareno najmanje 12 bodova kako bi student mogao predmet položiti tijekom godine kroz kontinuirano praćenje.

** Kolokviranje vježbi (12 bodova) obavezno je za sve studente, bez obzira na koji način polažu ispit.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh