FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
4. semestar

2015/2016

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
4. semestar
2. nastavna godina

Zemljopisni informacijski sustavi npp:61811

Engleski naziv

Geographic Information Systems

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Kategorija ("boja")

UP

Cilj kolegija

Cilj predmeta je da studenti upoznaju osnovne zemljopisnih informacijskih sustava, uključujući njihov razvoj i primjenu u tipičnim problemskih situacijama. Studenti upoznaju i nauče primijeniti modele prostornih podataka i pomagala za njihovu obradu. Naglasak je na poslovnim primjenama zemljopisnih informacijskih sustava i na integraciji prostorno referenciranih sadržaja u poslovne aplikacije

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
9sati
Laboratorijske vježbe
6sati

Ishodi učenja predmeta

 • primijeniti metode povezivanja grafičkih i atributnih podataka u odabranoj okolini
 • razumjeti i primijeniti metode korištenja komercijalnih izvora prostornih podataka u izradi jednostavnije aplikacije, uz razumijevanje i poštivanje pravnih i komercijalnih ograničenja
 • razumjeti i primijeniti modele prostornih podataka na jednostavnom primjeru
 • razumjeti i primijeniti osnovne GIS/Mapping alate na izradi i uređivanju digitalne karte
 • razumjeti i primijeniti referentne modele
 • razumjeti osnovne elemente zemljopisnih informacijskih sustava
 • razumjeti osnovne pojmove vezane uz zemljopisne informacijske sustave
 • razumjeti prostorne podatke, metode njihovog prikupljanja te njihovu obradu i vizualizaciju
 • razumjeti razvoj zemljopisnih informacijskih sustava te primjenu općih i posebnih metoda

Ishodi učenja programa

 • analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT
 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti osnovna vertikalna područja primjene ICT (industrija, zdravstvo, promet, turizam, država i sl.), te horizontalne aplikacije (uredski sustavi, DSS, CRM, ERP, DMS i sl.) razumjeti osnovna vertikalna područja primjene ICT (industrija, zdravstvo, promet, turizam, država i sl.), te horizontalne aplikacije (uredski sustavi, DSS, CRM, ERP, DMS i sl.)
 • razumjeti stanje i trendove razvoja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), razumjeti njihov utjecaj na pojedinca, organizaciju i društvo te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom konteksturazumjeti stanje i trendove razvoja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), razumjeti njihov utjecaj na pojedinca, organizaciju i društvo te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom kontekstu

Sadržaj predavanja

 • Uvod u zemljopisne informacijske sustave (3 sata)
  Definicija i područje zemljopisnih informacijskih sustava (ZIS). Kratka povijest geodezije i kartografije. Povijest i trendovi razvoja ZIS-a. Mjesto i primjena ZIS-a. Povezane znanosti i struke. Znanstvene i stručne organizacije i udruge.
 • Prostor i prostorni podaci (4 sata)
  Koncept prostora i prostornih podataka. Zemljovidi, mjerila i vrste zemljovida, razlučivost zemljovida. Koordinatni sustavi i kartografske projekcije. Prostorni objekti i njihova svojstva. Topologija, topološki ekvivalenti i njihova primjena. Vizualizacija prostornih podataka. Rasterski i vektorski podaci. Digitalni model reljefa.
 • Osnovni elementi zemljopisnih informacijskih sustava (2 sata)
  Programska podrška ZIS-u. CAD I ZIS sustavi. Specifična računalna i druga oprema. Baze prostornih podataka. ZIS i mobilne tehnologije.
 • Razvoj zemljopisnih informacijskih sustava (6 sati)
  Funkcionalnost ZIS-a. Stacionarne i mobilne usluge. Prostorno modeliranje i analize. Razvoj baza prostornih podataka. Referentni modeli i nacionalna infrastruktura prostornih podataka. Razvoj aplikacija za ZIS. Grafovi i algoritmi. Tehnološki postupci za prikupljanje, obradu i korištenje baza podataka. Primjena i održavanje sustava. Standardizacija i razmjena podataka. Pravni aspekti ZIS-a.
 • Metode prikupljanja prostornih podataka (3 sata)
  Terenska izmjera. Fotogrametrija i snimanje sa satelita. Digitalizacija zemljovida. Točnost, razlučivost i frekventni pojasevi podataka. Interpretacija i primarna obrada podataka. Globalni sustav za određivanje položaja objekta (GPS). Slobodni i komercijalni izvori podataka
 • Uređivanje prostornih podataka (2 sata)
  Tematski slojevi. Uređivanje rasterskog zapisa. Usklađivanje rubova i uklapanje u koordinatnu mrežu (rektifikacija). Metode vektorizacije. Redukcija sadržaja i uopćavanje.
 • Primjena zemljopisnih informacijskih sustava (10 sati)
  ZIS projekti u Hrvatskoj i svijetu. Zemljišni informacijski sustavi. Komunalna infrastruktura. Ekologija. Šumarstvo, Javna sigurnost. Promet i navigacija. Demografija, socijalna istraživanja i statistika. Povijest i arheologija. Poslovne primjene.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vektorska karta
  Izrada vektorskog katastarskog plana

Alati koji se koriste na predmetu

 • Bentley Systems Microstation
  MicroStation programski paket i drugi programski paketi tvrtke Bentley Systems na 10 računala

Osnovna literatura

 • Materijali s predavanja dostupni na ELF stranici kolegija
 • Longley, P.A.; Goodchild, M.F.; Maguire, D.J.; Rhind D.W. Geographic Information Systems and Science. 2nd Edition, Wiley, 2005.

Dopunska literatura

 • Do tri slobodno dostupne knjige s Esri Press Desk: http://gis.esri.com/library/esripress/press_book.cfm

Preduvjeti

 • Informatika 1
  Cilj kolegija je ujednačavanje, unapređivanja i sistematizacija temeljnih informatičkih znanja i koncepata kroz poznavanje osnovnih elemenata informacijskog i računalnog sustava. Studenti trebaju prepoznati primjenu i funkciju osnovnih elemenata informacijskog sustava u poslovnom okruženju te razumjeti njihovu povezanost s računalnim sustavom. Isto tako će razumjeti i moći opisati princip rada školskog računala na razini pojedine logičke cjeline te kategorizirati sistemsku i aplikativnu programsku potporu. Na pragmatičkoj razini osigurat će se mogućnost primjene računala u rješavanju poslovnih zadataka.

Slični predmeti

 • 1. Oregon State University: http://dusk.geo.orst.edu/buffgis/580lec.html
 • 2. Technische Universitaet Wien, GIS Theorie:
 • http://www.geoinfo.tuwien.ac.at/diplom/plan.htm
 • 3. Utah State University: http://www.gis.usu.edu/~eg3850/geog3850syl.html
 • 4. University of Hawaii, Geographic Information Systems, Geography 488.
 • http://www2.hawaii.edu/~matt/488/syllabus.htm
 • 5. University of Delaware, Penny Hall GIS Classroom: http://gislab.udel.edu/
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Husak Mirko Auditorne vježbe 1 2 1
Laboratorijske vježbe 1 4 3
Predavanje 1 4 1
Strahonja Vjeran Predavanje 12 2 1
Tomaš Boris Laboratorijske vježbe 6 2 3
redovni rok
Datum: 16.07.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 13.07.2020. 23:59
Odjava do: 15.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 04.09.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 01.09.2020. 23:59
Odjava do: 03.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59

Zemljopisni informacijski sustavi - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh