FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
4. semestar

2016/2017

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
4. semestar
2. nastavna godina

Zemljopisni informacijski sustavi npp:61811

Engleski naziv

Geographic Information Systems

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Kategorija ("boja")

UP

Cilj kolegija

Cilj predmeta je da studenti upoznaju osnovne zemljopisnih informacijskih sustava, uključujući njihov razvoj i primjenu u tipičnim problemskih situacijama. Studenti upoznaju i nauče primijeniti modele prostornih podataka i pomagala za njihovu obradu. Naglasak je na poslovnim primjenama zemljopisnih informacijskih sustava i na integraciji prostorno referenciranih sadržaja u poslovne aplikacije

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
9sati
Laboratorijske vježbe
6sati

Ishodi učenja predmeta

 • primijeniti metode povezivanja grafičkih i atributnih podataka u odabranoj okolini
 • razumjeti i primijeniti metode korištenja komercijalnih izvora prostornih podataka u izradi jednostavnije aplikacije, uz razumijevanje i poštivanje pravnih i komercijalnih ograničenja
 • razumjeti i primijeniti modele prostornih podataka na jednostavnom primjeru
 • razumjeti i primijeniti osnovne GIS/Mapping alate na izradi i uređivanju digitalne karte
 • razumjeti i primijeniti referentne modele
 • razumjeti osnovne elemente zemljopisnih informacijskih sustava
 • razumjeti osnovne pojmove vezane uz zemljopisne informacijske sustave
 • razumjeti prostorne podatke, metode njihovog prikupljanja te njihovu obradu i vizualizaciju
 • razumjeti razvoj zemljopisnih informacijskih sustava te primjenu općih i posebnih metoda

Ishodi učenja programa

 • analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT
 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti osnovna vertikalna područja primjene ICT (industrija, zdravstvo, promet, turizam, država i sl.), te horizontalne aplikacije (uredski sustavi, DSS, CRM, ERP, DMS i sl.) razumjeti osnovna vertikalna područja primjene ICT (industrija, zdravstvo, promet, turizam, država i sl.), te horizontalne aplikacije (uredski sustavi, DSS, CRM, ERP, DMS i sl.)
 • razumjeti stanje i trendove razvoja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), razumjeti njihov utjecaj na pojedinca, organizaciju i društvo te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom konteksturazumjeti stanje i trendove razvoja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), razumjeti njihov utjecaj na pojedinca, organizaciju i društvo te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom kontekstu

Sadržaj predavanja

 • Uvod u zemljopisne informacijske sustave (3 sata)
  Definicija i područje zemljopisnih informacijskih sustava (ZIS). Kratka povijest geodezije i kartografije. Povijest i trendovi razvoja ZIS-a. Mjesto i primjena ZIS-a. Povezane znanosti i struke. Znanstvene i stručne organizacije i udruge.
 • Prostor i prostorni podaci (4 sata)
  Koncept prostora i prostornih podataka. Zemljovidi, mjerila i vrste zemljovida, razlučivost zemljovida. Koordinatni sustavi i kartografske projekcije. Prostorni objekti i njihova svojstva. Topologija, topološki ekvivalenti i njihova primjena. Vizualizacija prostornih podataka. Rasterski i vektorski podaci. Digitalni model reljefa.
 • Osnovni elementi zemljopisnih informacijskih sustava (2 sata)
  Programska podrška ZIS-u. CAD I ZIS sustavi. Specifična računalna i druga oprema. Baze prostornih podataka. ZIS i mobilne tehnologije.
 • Razvoj zemljopisnih informacijskih sustava (6 sati)
  Funkcionalnost ZIS-a. Stacionarne i mobilne usluge. Prostorno modeliranje i analize. Razvoj baza prostornih podataka. Referentni modeli i nacionalna infrastruktura prostornih podataka. Razvoj aplikacija za ZIS. Grafovi i algoritmi. Tehnološki postupci za prikupljanje, obradu i korištenje baza podataka. Primjena i održavanje sustava. Standardizacija i razmjena podataka. Pravni aspekti ZIS-a.
 • Metode prikupljanja prostornih podataka (3 sata)
  Terenska izmjera. Fotogrametrija i snimanje sa satelita. Digitalizacija zemljovida. Točnost, razlučivost i frekventni pojasevi podataka. Interpretacija i primarna obrada podataka. Globalni sustav za određivanje položaja objekta (GPS). Slobodni i komercijalni izvori podataka
 • Uređivanje prostornih podataka (2 sata)
  Tematski slojevi. Uređivanje rasterskog zapisa. Usklađivanje rubova i uklapanje u koordinatnu mrežu (rektifikacija). Metode vektorizacije. Redukcija sadržaja i uopćavanje.
 • Primjena zemljopisnih informacijskih sustava (10 sati)
  ZIS projekti u Hrvatskoj i svijetu. Zemljišni informacijski sustavi. Komunalna infrastruktura. Ekologija. Šumarstvo, Javna sigurnost. Promet i navigacija. Demografija, socijalna istraživanja i statistika. Povijest i arheologija. Poslovne primjene.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vektorska karta
  Izrada vektorskog katastarskog plana

Alati koji se koriste na predmetu

 • Bentley Systems Microstation
  MicroStation programski paket i drugi programski paketi tvrtke Bentley Systems na 10 računala

Osnovna literatura

 • Materijali s predavanja dostupni na ELF stranici kolegija
 • Longley, P.A.; Goodchild, M.F.; Maguire, D.J.; Rhind D.W. Geographic Information Systems and Science. 2nd Edition, Wiley, 2005.

Dopunska literatura

 • Do tri slobodno dostupne knjige s Esri Press Desk: http://gis.esri.com/library/esripress/press_book.cfm

Preduvjeti

 • Informatika 1
  Cilj kolegija je ujednačavanje, unapređivanja i sistematizacija temeljnih informatičkih znanja i koncepata kroz poznavanje osnovnih elemenata informacijskog i računalnog sustava. Studenti trebaju prepoznati primjenu i funkciju osnovnih elemenata informacijskog sustava u poslovnom okruženju te razumjeti njihovu povezanost s računalnim sustavom. Isto tako će razumjeti i moći opisati princip rada školskog računala na razini pojedine logičke cjeline te kategorizirati sistemsku i aplikativnu programsku potporu. Na pragmatičkoj razini osigurat će se mogućnost primjene računala u rješavanju poslovnih zadataka.

Slični predmeti

 • 1. Oregon State University: http://dusk.geo.orst.edu/buffgis/580lec.html
 • 2. Technische Universitaet Wien, GIS Theorie:
 • http://www.geoinfo.tuwien.ac.at/diplom/plan.htm
 • 3. Utah State University: http://www.gis.usu.edu/~eg3850/geog3850syl.html
 • 4. University of Hawaii, Geographic Information Systems, Geography 488.
 • http://www2.hawaii.edu/~matt/488/syllabus.htm
 • 5. University of Delaware, Penny Hall GIS Classroom: http://gislab.udel.edu/
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Husak Mirko Auditorne vježbe 1 2 1
Laboratorijske vježbe 1 4 3
Predavanje 1 4 1
Strahonja Vjeran Predavanje 6 2 4
Tomaš Boris Laboratorijske vježbe 1 48 1
redovni rok
Datum: 16.07.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 13.07.2020. 23:59
Odjava do: 15.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 04.09.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 01.09.2020. 23:59
Odjava do: 03.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59

Zemljopisni informacijski sustavi - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Vježbe i aktivnost na nastavi 25
Domaće zadaće (Seminari) i projekti25
Kolokviji50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 30 +
Kolokvij 2 + 40.0 30.0 30.0 30 +
Prezentacija i obrana projekta + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 4 Provjera prisustvovanja na predavanjima obavlja se nasumično. Dodatni referat, ali samo za studente koji su izostali više od 4 puta iz opravdanih razloga (bolest i sl.)
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama (seminarima) 0 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje i nisu dozvoljeni izostanci. Predviđene su nadoknade za studente koji vježbama nisu mogli prisustvovati iz
opravdanih razloga (bolest i sl.), uz uvjet da izostanak jave asistentu pravovremeno, u pravilu najkasnije na dan kada se vježbe održavaju prema rasporedu.
Prema objavljenom rasporedu
Vježbe i aktivnost na laboratorijskim vježbama i seminarima 25 Studenti aktivno sudjeluju na pripremama za vježbe i laboratorijskim vježbama, rješavaju postavljene zadatke te dokumentiraju i prezentiraju rješenja
Domaće zadaće (seminari) i projekti 25 Svaki student dužan je obraditi jednu zadanu temu u obliku seminarskog rada, izraditi prezentaciju i postaviti na sustav za e-učenje do zadanog roka. Napredni studenti mogu odabrati vježbe na Geoserveru i izradu projekta Predaja seminarskog rada i prezentacije nakon zadanog roka povlači gubitak bodova. Ako se student odluči za izradu aplikacije, predaja aplikacije je moguća do zadnjeg dana trećeg međuispitnog razdoblja.
1. kolokvij 25 12.5 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje
zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipai pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
2. kolokvij 25 12.5 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje
zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipai pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Zemljopisni informacijski sustavi - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2016/2017

Predavanja za izvanredne studente nisu obavezna. Izvanredni studenti su obavezni javiti se tijekom prva dva tjedna semestra kako bi dobili upute za sustav e-učenja i obavljanje svojih obaveza. Laboratorijske vježbe, izrada seminarskog rada i prezentacije su obavezne aktivnosti kao i kod redovitih studenata. Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh