FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
5. semestar

2018/2019

7ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
5. semestar
3. nastavna godina

Projektiranje informacijskih sustava npp:72611

Engleski naziv

Information Systems Development

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Kategorija ("boja")

RI

Nastava

Predavanje
45sati
Seminar
15sati
Laboratorijske vježbe
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Andročec Darko Laboratorijske vježbe 15 1 8
Seminar 15 1 4
Oreški Dijana Laboratorijske vježbe 15 1 3
Strahonja Vjeran Predavanje 14 3 1
Škvorc Lana Laboratorijske vježbe 1 1 12
Seminar 1 1 4
redovni rok
Datum: 31.08.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 28.08.2021. 23:59
Odjava do: 30.08.2021. 11:59

Projektiranje informacijskih sustava - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2018/2019

Prati se dolazak na nastavu, pri čemu su dozvoljena maksimalno 3 izostanka s predavanja, 3 sa seminara i 3 s vježbi. 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prezentacije projekata15
Predaja projektne dokumentacije45
Provjera teoretskog znanja I dio20
Provjera teoretskog znanja II dio20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomene:

  • Student može dobiti pozitivnu ocjenu na kraju nastave ako je po svakom kriteriju ostvario barem minimalni broj bodova.
  • Student koji je prikupio manje od minimalnog broja bodova po svakom kriteriju, ispit polaže na redovnom roku, pod uvjetom da ima potpis i da je ostvario minimalni broj bodova za svaku fazu predaje projektne dokumentacije, odnosno 20 od 45 bodova.
  • Pravo na potpis ima student koji ostvari najmanje 20 bodova tijekom semestra i prisustvuje nastavi (dozvoljeno je maksimalno 3 izostanka sa predavanja i maksimalno 3 izostanka s lab. vježbi), bez bodova provjere teoretskog znanja i bez obzira na minimalni broj bodova po kriteriju.

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Predaja 1. faze projekta + 30.0
Predaja 2. faze projekta + 30.0
Predaja 3. faze projekta + + 40.0
Provjera teoretskog znanja I dio + +
Provjera teoretskog znanja II dio + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na nastavi 0 0 Na predavanjima, seminarima i laboratorijskim vježbama se nekoliko puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su po 3 izostanka. Do 5 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije o prisustvovanju na predavanjima, a najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Aktivnosti na seminarskoj nastavi – prezentacija projekta 15 10 Svako se uspjelo izlaganje boduje s 2 do 5 bodova. Zbog vremenskog ograničenja moguća su najviše tri izlaganja, tematski povezana s fazama projekta.
Projekt - faza 1 10 4 Projektni zadatak se dodjeljuje grupi od troje studenta na početku nastave. Grupa treba izraditi, dokumentirati i obraniti projekt. Ocjenjivati će se pojedinačni doprinos. Projekt se prezentira tijekom semestra na seminarskoj nastavi a ocjenjuje kada je predan na sustav za e-učenje. Projektna dokumentacija za fazu 1 predaje se u zadanom roku pohranjivanjem u sustav za e-učenje. Ocjenjuje se kvaliteta rješenja te preglednost teksta i grafičkih prikaza. Prva faza projekta (faza 1) sastoji se od: opisa i genetičke definicija sustava, izrade dekom-pozicijskih dijagrama, te izrade P/K matrice s opisom procesa i klasa.
Korištenje tuđeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Rok: Zadnji dan 1. međuispitnog razdoblja
(kraj 6. tjedna)
Studenti koji nisu predali 1. fazu projektne dokumentacije ili ne ostvare min. 4 boda mogu ispravak 1. faze predati najkasnije do roka za predaju 2. faze projekta. Predaja sa zakašnjenjem povlači gubitak 30% bodova. Rok nadoknade: Zadnji dan 2. međuispitnog razdoblja (kraj 12. tjedna)
Projekt - faza 2 15 6 Projektna dokumentacija za fazu 2 predaje se u zadanom roku pohranjivanjem u sustav za e-učenje. Ocjenjuje se kvaliteta rješenja te preglednost teksta i grafičkih prikaza. Druga faza projekta (faza 2) sastoji se od: svih elemenata faze 1, izrade analize afiniteta za P/K matricu, nove arhitektura IS-a, te izrade WFD za cijeli sustav i AFD za izabrane procese.
Korištenje tuđeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Rok: Zadnji dan 2. međuispitnog razdoblja (kraj 12. tjedna)
Studenti koji nisu predali 2. fazu projektne dokumentacije ili ne ostvare min. 6 boda mogu ispravak 2. faze predati najkasnije do roka za predaju 3. faze projekta. Predaja sa zakašnjenjem povlači gubitak 30% bodova. Rok nadoknade: 3. međuispitno razdoblje (17. tjedan)
Projekt - faza 3 20 10 Projektna dokumentacija za fazu 3 predaje se u zadanom roku pohranjivanjem u sustav za e-učenje. Ocjenjuje se kvaliteta rješenja te preglednost teksta i grafičkih prikaza. Treća faza projekta (faza 3) sastoji se od: svih elemenata faze1 i faze 2, izrade DTP (kontekstna i detaljna razina), ERA modela i relacijskog modela, generiranja aplikacije s dodanim programskim kodom za jedan DTP, izrade proračuna troškova projekta i zaključka. Projektna dokumentacija treba biti uređena i cjelovita.
Korištenje tuđeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Rok: 3. međuispitno razdoblje (17. tjedan)
Studenti koji nisu predali 3. fazu projektne dokumentacije ili ne ostvare minimalno 10 bodova mogu cijeli projekt sa sve 3 faze predati najkasnije tri dana prije prvog redovitog ispitnog roka kako bi im se priznali bodovi na izradi projekta. Rok nadoknade: najkasnije 3 dana prije redovitog ispitnog roka.
Provjera teoretskog znanja 1.dio 20 10 1.dio provjere teoretskog znanja se provodi u 8.tjednu semestra. Student koji je prikupio manje od 10 bodova može na drugoj pismenoj provjeri pokušati nadoknaditi bodove dodatnim pitanjima iz 1. dijela. Tijekom 16.tjedna u sklopu druge provjere.
Provjera teoretskog znanja 2.dio 20 10 2.dio provjere teoretskog znanja se provodi u 16.tjednu semestra. Student koji je nije prikupio minimalan broj bodova ide na ispit u redovnom roku, pod uvjetom da ima potpis i da je skupio minimalni broj bodova za svaku fazu projekta. Na redovnom ispitnom roku.


Projektiranje informacijskih sustava - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2018/2019

Za izvanredne studente:

Izvanredni studenti imaju na raspolaganju dva modela polaganja ispita. O odabiru modela polaganja ispita izvanredni studenti moraju izvijestiti predmetne nastavnike na konzultacijama unutar prva tri tjedna nastave. Izvanredni studenti koji ne odaberu način praćenja do zadanog roka, moraju ponovno upisati kolegij.

 

Model IZV1:

Izvanredni student može odabrati isti način praćenja kao i redoviti studenti, čime prihvaća isti skup obveza (prezentacije, predaja projektne dokumentacije i provjera teoretskog znanja) i prava (mogućnost polaganja na roku za kontinuirano praćenje).

 

Model IZV2:

Izvanredni student je obavezan doći na barem dva termina konzultacija. Na prve konzultacije je potrebno doći u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave i dogovoriti predmet projekta s predmetnim nastavnikom. Nakon dogovora, student pristupa razradi projekta i izradi projektne dokumentacije. Opseg i obavezni dijelovi projektne dokumentacije su isti kao i za redovne studente. Tijekom izrade projekta student može doći na konzultacije, a obavezan je predati projektnu dokumentaciju u pisanom obliku na konzultacijama predmetnom nastavniku prije izlaska na ispitni rok. Bez projekta koji je provjeren od strane predmetnog nastavnika, ocijenjen s najmanje 20 bodova za sve tri faze i potpisan na prvoj stranici, student ne može pristupiti usmenoj provjeri znanja. Ovaj model nema elemente praćenja rada studenta, nego samo minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi se pripremio i pristupio usmenom dijelu ispita: dolazak na uvodno predavanje i barem jedne konzultacije, izrađen projektni zadatak u dogovoru s predmetnim nastavnikom i prezentiran u terminu konzultacija.

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prezentacije projekata15
Predaja projektne dokumentacije45
Provjera teoretskog znanja I dio20
Provjera teoretskog znanja II dio20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomene:

  • Student može dobiti pozitivnu ocjenu na kraju nastave ako je po svakom kriteriju ostvario barem minimalni broj bodova.
  • Student koji je prikupio manje od minimalnog broja bodova po svakom kriteriju, ispit polaže na redovnom roku, pod uvjetom da ima potpis i da je ostvario minimalni broj bodova za svaku fazu predaje projektne dokumentacije, odnosno 20 od 45 bodova.

Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Predaja 1. faze projekta + 30.0
Predaja 2. faze projekta + 30.0
Predaja 3. faze projekta + 40.0
Provjera teoretskog znanja I dio + +
Provjera teoretskog znanja II dio + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na nastavi 0 3 Na predavanjima, seminarima i laboratorijskim vježbama se nekoliko puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su po 3 izostanka. Do 5 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije o prisustvovanju na predavanjima, a najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Aktivnosti na seminarskoj nastavi – prezentacija projekta 15 10 Svako se uspjelo izlaganje boduje s 2 do 5 bodova. Zbog vremenskog ograničenja moguća su najviše tri izlaganja, tematski povezana s fazama projekta.
Projekt - faza 1 10 4 Projektni zadatak se dodjeljuje grupi od troje studenta na početku nastave. Grupa treba izraditi, dokumentirati i obraniti projekt. Ocjenjivati će se pojedinačni dopri-nos. Projekt se prezentira tijekom semestra na seminarskoj nastavi a ocjenjuje kada je predan na sustav za e-učenje. Projektna dokumentacija za fazu 1 predaje se u zadanom roku pohranjivanjem u sustav za e-učenje. Ocjenjuje se kvaliteta rješenja te preglednost teksta i grafičkih prikaza. Prva faza projekta (faza 1) sastoji se od: opisa i genetičke definicija sustava, izrade dekom-pozicijskih dijagrama, te izrade P/K matrice s opisom procesa i klasa. Korištenje tuđeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Rok: Zadnji dan 1. međuispitnog razdoblja
(kraj 6. tjedna)
Studenti koji nisu predali 1. fazu projektne dokumentacije ili ne ostvare min. 4 boda mogu ispravak 1. faze predati najkasnije do roka za predaju 2. faze projekta. Predaja sa zakašnjenjem povlači gubitak 30% bodova. Rok nadoknade: Zadnji dan 2. međuispitnog razdoblja (kraj 12. tjedna)
Projekt - faza 2 15 6 Projektna dokumentacija za fazu 2 predaje se u zadanom roku pohranjivanjem u sustav za e-učenje. Ocjenjuje se kvaliteta rješenja te preglednost teksta i grafičkih prikaza. Druga faza projekta (faza 2) sastoji se od: svih elemenata faze 1, izrade analize afiniteta za P/K matricu, nove arhitektura IS-a, te izrade WFD za cijeli sustav i AFD za izabrane procese. Korištenje tuđeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Rok: Zadnji dan 2. međuispitnog razdoblja (kraj 12. tjedna)
Studenti koji nisu predali 2. fazu projektne dokumentacije ili ne ostvare min. 6 boda mogu ispravak 2. faze predati najkasnije do roka za predaju 3. faze projekta. Predaja sa zakašnjenjem povlači gubitak 30% bodova. Rok nadoknade: 3. međuispitno razdoblje (17. tjedan)
Projekt - faza 3 20 10 Projektna dokumentacija za fazu 3 predaje se u zadanom roku pohranjivanjem u sustav za e-učenje. Ocjenjuje se kvaliteta rješenja te preglednost teksta i grafičkih prikaza. Treća faza projekta (faza 3) sastoji se od: svih elemenata faze1 i faze 2, izrade DTP (kontekstna i detaljna razina), ERA modela i relacijskog modela, generiranja aplikacije s dodanim programskim kodom za jedan DTP, izrade proračuna troškova projekta i zaključka. Projektna dokumentacija treba biti uređena i cjelovita. Korištenje tuđeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Rok: 3. međuispitno razdoblje (17. tjedan)
Studenti koji nisu predali 3. fazu projektne dokumentacije ili ne ostvare minimalno 10 bodova mogu cijeli projekt sa sve 3 faze predati najkasnije tri dana prije prvog redovitog ispitnog roka kako bi im se priznali bodovi na izradi projekta. Rok nadoknade: najkasnije 3 dana prije redovitog ispitnog roka.
Provjera teoretskog znanja 1.dio 20 10 1.dio provjere teoretskog znanja se provodi u 8.tjednu semestra. Student koji je prikupio manje od 10 bodova može na drugoj pismenoj provjeri pokušati nadoknaditi bodove dodatnim pitanjima iz 1. dijela. Tijekom 16.tjedna u sklopu druge provjere.
Provjera teoretskog znanja 2.dio 20 10 2.dio provjere teoretskog znanja se provodi u 16.tjednu semestra. Student koji je nije prikupio minimalan broj bodova ide na ispit u redovnom roku, pod uvjetom da ima potpis i da je skupio minimalni broj bodova za svaku fazu projekta. Na redovnom ispitnom roku.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh