FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
5. semestar

2018/2019

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
5. semestar
3. nastavna godina

Upravljanje informatičkim uslugama npp:72613

Engleski naziv

Informatics Services Management

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Kategorija ("boja")

UP

Nastava

Predavanje
30sati
Laboratorijske vježbe
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Mekovec Renata Laboratorijske vježbe 7 2 7
Predavanje 5 2 1
Pažur Aničić Katarina Laboratorijske vježbe 8 2 8
Peras Dijana Laboratorijske vježbe 7 2 1
Strahonja Vjeran Predavanje 10 2 1
redovni rok
Datum: 31.08.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 28.08.2021. 23:59
Odjava do: 30.08.2021. 11:59

Upravljanje informatičkim uslugama - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Rad na laboratorijskim vježbama50
Kolokviji50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 30.0 70.0 45 +


Opis elemenata praćenja - Uvjeti za potpis

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 0 0 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. 2 izostanka Svaki opravdani izostanak student je dužan pismeno opravdati predmetnom nastavniku u roku od tjedan dana. Tjedan dana od izostanka.


Opis elemenata praćenja - Uvjeti za dobivanje ocjene putem kontinuiranog praćenja rada studenata

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Rad na laboratorijskim vježbama 50 30 Rad na laboratorijskim vježbama ocjenjuje se sukladno elementima s kojima će studenti biti upoznati na početku semestra. 30 Ukoliko student nije prikupio dovoljan broj bodova iz rada na laboratorijskim vježbama, ne može ostvariti ocjenu putem kontinuiranog praćenja rada studenata.
1. kolokvij 20 6 6 Na 2. kolokviju pojavljuju se pitanja iz gradiva 1. kolokvija (30 % ukupnih bodova). Studenti koji nisu zadovoljili prag na 1. kolokviju mogu ga ispraviti tako da na 2. kolokviju odgovore točno na 50% pitanja iz gradiva 1. kolokvija.
2. kolokvij 30 12 12 Ispravak 2. kolokvija za studente koji nisu prikupili minimalni broj bodova (12) za ostvarenje ocjene, moguć je u dogovoru s predmetnim nastavnicima. 17. tjedan nastave


Ukoliko student/ica ostvari uvjete za potpis, ali NE prikupi dovoljan broj bodova za pozitivnu ocjenu putem elemenata praćenja rada studenata (minimalno 50 bodova) ili NE zadovolji uvjete za dobivanje ocjene putem kontinuiranog praćenja rada studenata, student/ica pristupa klasičnom ispitu – pismeni i usmeni ispit.

Upravljanje informatičkim uslugama - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2018/2019

Izvanredni studenti su obavezni javiti se na konzultacije predmetnom nastavniku na početku semestra izvođenja kolegija (najkasnije u roku od 21 dan). Studenti koji se ne jave predmetnom nastavniku u primjerenom vremenu ne mogu pristupiti ispitu u određenoj akademskoj godini.

 

Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od tri ponuđena  modela praćenja:

 

1) Model A (obavezna predavanja, laboratorijske vježbe, kolokviji)  – sva predavanja i vježbe su obavezni, te se praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovite studente. Bodovna skala ocjena je ista kao i za redovite studente, te su izvanredni studenti obavezni sudjelovati u svim elementima praćenja redovnih studenata. Vidi model praćenja za redovite studente.

 

2) Model B (izlazak na kolokvije bez prisustvovanja predavanjima/laboratorijskim vježbama) – studenti koji se odluče za ovaj model prisustvuju svim kolokvijima (vidi Uvjete za dobivanje ocjene putem kontinuiranog praćenja za redovite studente). Prije izlaska na svaki kolokvij studenti su dužni predati rješenja zadataka laboratorijskih vježbi iz određenog ciklusa na sustav za e-učenje. Na stranicama kolegija na sustavu za e-učenje nalaze se zadaci iz laboratorijskih vježbi za izvanredne studente (kao i materijali koje studenti mogu koristiti kao pomoć za rješavanje zadataka). U zadnjem tjednu nastave studenti pristupaju usmenoj obrani rješenja zadataka laboratorijskih vježbi. 

 

3) Model C (pismeni i usmeni ispit) –  studenti koji se odluče za ovaj model izlaze na pismeni i usmeni ispit. Uvjeti za pristupanje ispitu su rješavanje i kolokviranje zadataka laboratorijskih vježbi.

Kako bi student mogao pristupiti  pismenom ispitu mora na sustav za e-učenje predati rješenja svih zadataka laboratorijskih vježbi najkasnije 15 dana prije pismenog dijela ispita (kojem namjerava pristupiti). O svojoj predaji rješenja zadataka student mora obavijestiti predmetnog nastavnika. Predmetni nastavnik najkasnije 7 dana prije ispita organizira kolokvij iz zadataka laboratorijskih vježbi na kojem student obrazlaže na koji način je riješio zadatke. Ukoliko student ne zadovolji na kolokviju laboratorijskih vježbi, NE MOŽE pristupiti pismenom dijelu ispita. Na stranicama kolegija na sustavu za e-učenje nalaze se zadaci iz laboratorijskih vježbi za izvanredne studente (kao i materijali koje studenti mogu koristiti kao pomoć za rješavanje zadataka).


Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Rad na laboratorijskim vježbama50
Kolokviji50
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji50
Usmena obrana rješenja zadataka laboratorijskih vježbi30
Usmeni ispit20
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model C

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit80
Usmeni ispit20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh