FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
5. semestar

2013/2014

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
5. semestar
3. nastavna godina

Odabrane teme iz biometrije npp:72620

Engleski naziv

Selected Chapters in Biometrics

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Kategorija ("boja")

UP

Cilj kolegija

Stjecanje temeljnih informatičkih znanja i vještina nužnih za rad sa biometrijskim karakteristikama, implementacijom i izgradnjom biometrijskih sigurnosnih sustava posebice u svakodnevnom umreženom okružju predstavlja osnovu kolegija. Polaznici će izučavati osnovne biometrijske karakteristike načine njihova prikupljanja, obrade, pohranjivanja i usporedbe te njihovo korištenje u cjelovitim sustavima sigurnosti, a biti će upoznati sa najnovijim dostignućima na području razvoja biometrije. Kolegij je strukturiran tako da osigurava potpuni pregled najvažnijih karakteristika. U današnje vrijeme nemoguće je zamisliti bilo koji oblik radnih aktivnosti bez računalne mreže. Razvoj računalnih mreža limitiran je razvojem i povezivanjem unutar interneta, čime su djelomično dane i pretpostavke za razvoj jednog aspekta ovog kolegija, odnosno implementacije biometrijskih karakteristika u sigurnost računalnih mreža. Činjenica je da je većina tvrtki danas slabo upoznata sa biometrijskim sustavima i njihovim prednostima te će edukacija o tome uvelike pomoći ne samo u podizanju razine znanja nego i u podizanju opće svijesti o biometriji. Kolegij je orijentiran krajnjem korisniku u umreženom okružju.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • analizirati i prezentirati rad biometrijskog sustava
 • izvršiti evaluaciju biometrijskog sustava putem FAR i FRR
 • odabrati najpogodniju biometrijsku karakteristiku za dani posao
 • projektirati biometrijski sustav
 • razlikovati kontaktne i nekontaktne biometrijske sustave
 • razumjeti sustave izuzimanja uzoraka
 • razumjeti veze u multimodalnom biometrijskom sustavu
 • razumjeti veze u unimodalnom biometrijskom sustava

Ishodi učenja programa

 • analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT
 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se primjenjuju u strucirazumjeti i primijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se primjenjuju u struci
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju
 • razumjeti stanje i trendove razvoja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), razumjeti njihov utjecaj na pojedinca, organizaciju i društvo te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom konteksturazumjeti stanje i trendove razvoja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), razumjeti njihov utjecaj na pojedinca, organizaciju i društvo te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom kontekstu

Sadržaj predavanja

 • Uvodna razmatranja o biometriji
  Opći opis biometrije i njezina prihvaćenost u svakodnevnom životu. Definicija biometrija i osnovne podjele. Metode identifikacije kroz razvoj informacijske tehnologije. Pregled najčešće korištenih biometrijskih karakteristika. Pogled u biometrijsku budućnost.
 • Pravna regulativa
  Osnovna i posebna zakonska regulativa proizvodnje i korištenja biometrijskih uređaja. Osnovna i posebna zakonska regulativa korištenja biometrijskih karakteristika. Zakonska rješenja u svijetu. Vjerska, ideološka, kulturna i filozofska ograničenja. Psihološka i fizička ograničenja pri korištenju biometrije. Prihvatljivost biometrije u svakodnevnim aplikacijama.
 • Osnove prepoznavanja uzoraka
  Pojam i opis uzorka. Biometrijski uzorak. Arhitektura općeg biometrijskog sustava. Prikupljanje i predprocesiranje biometrijskih uzoraka. Procesiranje biometrijskog uzorka. Klasifikacija i usporedba biometrijskog uzorka. Prepoznavanje i identifikacija.
 • Razlike između fizičkih i ponašajnih biometrijskih karakteristika
  Temeljni opis fizičkih karakteristika. Specifičnosti i ograničenja fizičkih karakteristika. Temeljni opis psiholoških karakteristika. Specifičnosti i ograničenja psiholoških karakteristika. Povijesni razvoj fizičkih i psiholoških karakteristika. Primjenjivost fizičkih biometrijskih karakteristika. Primjenjivost ponašajnih biometrijskih karakteristika.
 • Metode i alati za izuzimanje uzoraka
  Sustavi za izuzimanje slikovnih uzoraka. Osnovne matematičke metode i alati za rad sa slikovnim uzorcima. Sustavi za izuzimanje ne-slikovnih uzoraka. Osnovni matematičke metode i alati za rad sa ne-slikovnim uzorcima. Primjenjivost pojedinih sustava. Razlike u kvaliteti i pristupu. Sustavi za konverziju slika. Dvodimenzionalni i višedimenzionalni prikazi.
 • Uobičajene kontaktne biometrijske karakteristike
  Sustavi za verifikaciju i identifikaciju slika otisaka prsta. Sustavi za predprocesiranje, procesiranje, procesiranje i prepoznavanje slika otisaka prsta. Osnovni elementi sustava za geometriju dlana. Uvjeti i metode izuzimanja geometrije dlana kao biometrijskog uzorka. Evaluacija izvođenja potpisa, biometrijske karakteristike. Osnovni koncept potpisa i njegova biometrijska obilježja. Algoritam za usporedbu potpisa.
 • Specifične kontaktne biometrijske karakteristike
  Biološka različitost genotipa i fenotipa šarenice. Uzorak šarenice kao biometrijska karakteristika. Identifikacija pomoću šarenice. Tehnologija koja koristi mrežnicu kao osnovnu biometrijsku karakteristiku. Osnovni elementi sustava za izuzimanje karakteristika mrežnice. Temeljna ograničenja mrežnice kao biometrijske karakteristike. Specifičnosti uha. Izgradnja biometrijskog modela baziranog na uhu i njegove osnovne karakteristike. Forenzika DNA. Načini izuzimanja i usporedbe DNA. Osnovna ograničenja.
 • Uobičajene nekontaktne biometrijske karakteristike
  Psihološka sposobnost prepoznavanja lica. Načini izuzimanja i izlučivanja karakteristika. Različite metode izuzimanja slika lica. Sustavi predprocesiranja i procesiranja slika lica. Sustavi za analizu i usporedbu. Metode opisa lica. Sustavi detekcije i identifikacije. Procesiranje govora i glasa u kontekstu biometrijskih karakteristika. Izlučivanje i selekcija karakteristika. Sustavi klasifikacije i usporedbe biometrijskih karakteristika glasa
 • Specifične nekontaktne biometrijske karakteristike
  Principi termogramske identifikacije. Razlike između termograma lica i termograma tijela. Usporedba termogramskih uzoraka. Sustavi klasifikacije i identifikacije termogramskih uzoraka. Osnovni elementi biometrijskog sustava baziranog na dinamici tipkanja. Karakteristike i sustavi klasifikacije te identifikacije dinamike tipkanja. Model sustava prepoznavanja hoda. Osnovne karakteristike biometrijskog sustava baziranog na hodu. Miris kao specifičnost ljudskog tijela. Osnovni elementi biometrijskog sustava baziranog na mirisu. Sposobnost razlikovanja mirisa i izvedivosti sustava
 • Nove biometrijske karakteristike i njihov razvoj
  Određivanje jedinstvenosti i prepoznatljivosti fizičkih i ponašajnih karakteristika osoba. Izvođenje novih saznanja o biometrijskim karakteristikama. Razvoj novih biometrijskih karakteristika i njihova implementacija i primjenjivost. Otisak jezika.
 • Multimodalna biometrija
  Karakteristike općeg multimodalnog biometrijskog sustava. Definiranje potrebnih resursa za izgradnju sigurnosnog biometrijskog sustava. Načini uparivanja karakteristika. Modeli usporedbe uparivanih karakteristika. Primjenjivost specifičnih multimodalnih biometrijskih sustava.
 • Tehničke karakteristike i protokoli ispitivanja
  Tehničke karakteristike općeg biometrijskog sustava. Tehničke karakteristike multimodalnog biometrijskog sustava. Ispitivanje biometrijskog sustava mjerenjem točne identifikacije. Ispitivanje biometrijskog sustava mjerenjem netočne identifikacije. Protokoli ispitivanja. Cijene i tehničke karakteristike poznatijih uređaja i sustava.
 • Pouzdanost biometrijskih sustava
  Pouzdanost biometrijskih sustava kroz različite namjene. Mogućnosti varanja biometrijskih čitača. Manipulacije sa biometrijskim sigurnosnim sustavima. Manipulacije pri izgradnji biometrijskih sigurnosnih sustava i propusti u izgradnji.
 • Povezivanje strojne podrške i biometrijskih karakteristika
  Izgradnja biometrijske smart kartice. Osnovni elementi sustava. Sustavi verifikacije i autentikacije. Implementacija biometrijskih karakteristika u profesionalnu i specifičnu strojnu podršku. Implementacija biometrijskih karakteristika u strojnu podršku opće namjene.
 • Zaključna razmatranja
  Biometrijske karakteristike u kontekstu izgradnje sigurnog sustava. Razvoj, tehnološki i tehnički napredak biometrijskih karakteristika i uređaja. Analiza ulaganja u biometrijsku industriju. Novi vidovi i načini primjene biometrijskih karakteristika.
 • Uvodna razmatranja o biometriji
  Opći opis biometrije i njezina prihvaćenost u svakodnevnom životu. Definicija biometrija i osnovne podjele. Metode identifikacije kroz razvoj informacijske tehnologije. Pregled najčešće korištenih biometrijskih karakteristika. Pogled u biometrijsku budućnost.
 • Pravna regulativa
  Osnovna i posebna zakonska regulativa proizvodnje i korištenja biometrijskih uređaja. Osnovna i posebna zakonska regulativa korištenja biometrijskih karakteristika. Zakonska rješenja u svijetu. Vjerska, ideološka, kulturna i filozofska ograničenja. Psihološka i fizička ograničenja pri korištenju biometrije. Prihvatljivost biometrije u svakodnevnim aplikacijama.
 • Osnove prepoznavanja uzoraka
  Pojam i opis uzorka. Biometrijski uzorak. Arhitektura općeg biometrijskog sustava. Prikupljanje i predprocesiranje biometrijskih uzoraka. Procesiranje biometrijskog uzorka. Klasifikacija i usporedba biometrijskog uzorka. Prepoznavanje i identifikacija.
 • Razlike između fizičkih i ponašajnih biometrijskih karakteristika
  Temeljni opis fizičkih karakteristika. Specifičnosti i ograničenja fizičkih karakteristika. Temeljni opis psiholoških karakteristika. Specifičnosti i ograničenja psiholoških karakteristika. Povijesni razvoj fizičkih i psiholoških karakteristika. Primjenjivost fizičkih biometrijskih karakteristika. Primjenjivost ponašajnih biometrijskih karakteristika.
 • Metode i alati za izuzimanje uzoraka
  Sustavi za izuzimanje slikovnih uzoraka. Osnovne matematičke metode i alati za rad sa slikovnim uzorcima. Sustavi za izuzimanje ne-slikovnih uzoraka. Osnovni matematičke metode i alati za rad sa ne-slikovnim uzorcima. Primjenjivost pojedinih sustava. Razlike u kvaliteti i pristupu. Sustavi za konverziju slika. Dvodimenzionalni i višedimenzionalni prikazi.
 • Uobičajene kontaktne biometrijske karakteristike
  Sustavi za verifikaciju i identifikaciju slika otisaka prsta. Sustavi za predprocesiranje, procesiranje, procesiranje i prepoznavanje slika otisaka prsta. Osnovni elementi sustava za geometriju dlana. Uvjeti i metode izuzimanja geometrije dlana kao biometrijskog uzorka. Evaluacija izvođenja potpisa, biometrijske karakteristike. Osnovni koncept potpisa i njegova biometrijska obilježja. Algoritam za usporedbu potpisa.
 • Specifične kontaktne biometrijske karakteristike
  Biološka različitost genotipa i fenotipa šarenice. Uzorak šarenice kao biometrijska karakteristika. Identifikacija pomoću šarenice. Tehnologija koja koristi mrežnicu kao osnovnu biometrijsku karakteristiku. Osnovni elementi sustava za izuzimanje karakteristika mrežnice. Temeljna ograničenja mrežnice kao biometrijske karakteristike. Specifičnosti uha. Izgradnja biometrijskog modela baziranog na uhu i njegove osnovne karakteristike. Forenzika DNA. Načini izuzimanja i usporedbe DNA. Osnovna ograničenja.
 • Uobičajene nekontaktne biometrijske karakteristike
  Psihološka sposobnost prepoznavanja lica. Načini izuzimanja i izlučivanja karakteristika. Različite metode izuzimanja slika lica. Sustavi predprocesiranja i procesiranja slika lica. Sustavi za analizu i usporedbu. Metode opisa lica. Sustavi detekcije i identifikacije. Procesiranje govora i glasa u kontekstu biometrijskih karakteristika. Izlučivanje i selekcija karakteristika. Sustavi klasifikacije i usporedbe biometrijskih karakteristika glasa
 • Specifične nekontaktne biometrijske karakteristike
  Principi termogramske identifikacije. Razlike između termograma lica i termograma tijela. Usporedba termogramskih uzoraka. Sustavi klasifikacije i identifikacije termogramskih uzoraka. Osnovni elementi biometrijskog sustava baziranog na dinamici tipkanja. Karakteristike i sustavi klasifikacije te identifikacije dinamike tipkanja. Model sustava prepoznavanja hoda. Osnovne karakteristike biometrijskog sustava baziranog na hodu. Miris kao specifičnost ljudskog tijela. Osnovni elementi biometrijskog sustava baziranog na mirisu. Sposobnost razlikovanja mirisa i izvedivosti sustava
 • Nove biometrijske karakteristike i njihov razvoj
  Određivanje jedinstvenosti i prepoznatljivosti fizičkih i ponašajnih karakteristika osoba. Izvođenje novih saznanja o biometrijskim karakteristikama. Razvoj novih biometrijskih karakteristika i njihova implementacija i primjenjivost. Otisak jezika.
 • Multimodalna biometrija
  Karakteristike općeg multimodalnog biometrijskog sustava. Definiranje potrebnih resursa za izgradnju sigurnosnog biometrijskog sustava. Načini uparivanja karakteristika. Modeli usporedbe uparivanih karakteristika. Primjenjivost specifičnih multimodalnih biometrijskih sustava.
 • Tehničke karakteristike i protokoli ispitivanja
  Tehničke karakteristike općeg biometrijskog sustava. Tehničke karakteristike multimodalnog biometrijskog sustava. Ispitivanje biometrijskog sustava mjerenjem točne identifikacije. Ispitivanje biometrijskog sustava mjerenjem netočne identifikacije. Protokoli ispitivanja. Cijene i tehničke karakteristike poznatijih uređaja i sustava.
 • Pouzdanost biometrijskih sustava
  Pouzdanost biometrijskih sustava kroz različite namjene. Mogućnosti varanja biometrijskih čitača. Manipulacije sa biometrijskim sigurnosnim sustavima. Manipulacije pri izgradnji biometrijskih sigurnosnih sustava i propusti u izgradnji.
 • Povezivanje strojne podrške i biometrijskih karakteristika
  Izgradnja biometrijske smart kartice. Osnovni elementi sustava. Sustavi verifikacije i autentikacije. Implementacija biometrijskih karakteristika u profesionalnu i specifičnu strojnu podršku. Implementacija biometrijskih karakteristika u strojnu podršku opće namjene.
 • Zaključna razmatranja
  Biometrijske karakteristike u kontekstu izgradnje sigurnog sustava. Razvoj, tehnološki i tehnički napredak biometrijskih karakteristika i uređaja. Analiza ulaganja u biometrijsku industriju. Novi vidovi i načini primjene biometrijskih karakteristika.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Analiza zakonodavnih propisa
  Zakonodavni propisi u RH Zakonodavni propisi u EU Zakonodavni porpisi u svijetu Komparativna usporedba zakonodavnih porpisa
 • Uzorci i okolina
  Osnove prepoznavanja uzoraka Izlučivanje uzoraka iz okoline Nalini usporedbe i klasifikacije uzoraka
 • Biometrijske fizičke karakterstike
 • Biometrijske ponašajne karakterstike
 • Modeli evaluacije

Alati koji se koriste na predmetu

 • MUBI

Osnovna literatura

 • Biometrics: Personal Identification in Networked Society by A.K. Jain, Ruud Bolle, and Sharath Pankanti, 2005.
 • Bolle, R., Connell, J., Pankanti, S., Ratha, N., Senior, A., Guide to Biometrics (Springer Professional Computing), Springer-Verlag, 2003.

Dopunska literatura

 • Reid, P. Biometrics and Network Security. Prentice Hall PRT, Upper Saddle River, New Jersey, 2004.
 • Bača, M. Uvod u računalnu sigurnost. Narodne novine, Zagreb, 2004.
 • Ashbourn, J. Biometrics: Advanced Identify Verification: The Complete Guide. Springer-Verlag, 2000.
 • Castleman, K.R. Digital Image Processing. Prentice Hall

Preduvjeti

 • Matematika 1
  Cilj predmeta Matematika I je upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima diskretne matematike (kao što su matematički modeli, matematička logika te skupovi i relacije) i linearne algebre (matrice, determinante, sustavi linearnih jednadžbi i nejednadžbi) koji su neophodni za prihvaćanje kvantitativnih aspekata znanja u informacijskim i organizacijskim znanostima te priprema studenata za logičko razmišljanje u znanosti i poslovanju. Predmet ima i generičke ciljeve kao što su timski rad, prezentacijske vještine (usmeno i pismeno izražavanje), razumijevanje modela, upotreba literature i razvoj ICT vještina, te posebno strategije rješavanja problemskih zadataka. Nadalje, koncepcija rada omogućava razvoj vještina apstrakcije kod studenata

Slični predmeti

 • Biometrics, Computer Science & Engineering Department, University of Nevada
 • Introduction to Biometrics, Lane Department of Computer Science and Electrical Engineering, West Virginia University
 • Biometrics, Computer Science & Engineering Department, University of Nevada
 • Introduction to Biometrics, Lane Department of Computer Science and Electrical Engineering, West Virginia University
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bača Miroslav Predavanje 15 3 1
Grd Petra Seminar 15 2 1
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh