FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
5. semestar

2016/2017

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
5. semestar
3. nastavna godina

Odabrane teme iz biometrije npp:72620

Engleski naziv

Selected Chapters in Biometrics

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Kategorija ("boja")

UP

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bača Miroslav Predavanje 10 3 1
Grd Petra Seminar 10 2 1
redovni rok
Datum: 31.08.2021.
Opis: u 18:00 Online
Prijava do: 28.08.2021. 23:59
Odjava do: 30.08.2021. 11:59

Odabrane teme iz biometrije - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2016/2017

VRSTA NASTAVE: predavanja i seminari (satnica 75 sati, 3+2) 

IME I PREZIME NASTAVNIKA:     
Prof. dr. sc. Miroslav Bača, profesor      (e-mail: miroslav.baca@foi.hr)
Dr.sc. Petra Grd, asistent                       (e-mail: petra.grd@foi.hr) 

Cilj:
Osnovni cilj kolegija je stjecanje temeljnih informatičkih znanja i vještina nužnih za rad sa biometrijskim karakteristikama, implementacijom i izgradnjom biometrijskih sigurnosnih sustava posebice u svakodnevnom umreženom okružju.

Polaznici će izučavati: osnovne biometrijske karakteristike, načine prikupljanja, obrade, pohranjivanja i usporedbe biometrijskih karakteristika, najnovija dostignuća sa područja biometrije te izgradnju i implementaciju biometrijskih karakteristika.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Dolasci na nastavu5
Kratke provjere10
Zadaće20
Kolokviji25
Projekt40
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvij + 100.0 30 +
Drugi kolokvij + 20.0 80.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Dolasci na nastavu 5 3 Predavanja. Moguće je dobiti 2 boda, uvjet za potpis je 1 bod. Dozvoljena su dva izostanka.
Seminari. Moguće je dobiti 3 boda, uvjet za potpis je 2 boda. Dozvoljena su dva izostanka.
Predavanja. Ako polaznik ima 3 ili 4 izostanka mora načiniti dodatni seminar. Dužan je javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisutstva, a najkasnije do kraja prvog tjedna trećeg međuispitnog razdoblja. Rok za predaju seminara je zadnji dan trećeg međuispitnog razdoblja.
Seminari. Ako polaznik ima 3 ili 4 izostanka mora načiniti dodatni seminar. Dužan je javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisutstva, a najkasnije do kraja prvog tjedna trećeg međuispitnog razdoblja. Rok za predaju seminara je zadnji dan trećeg međuispitnog razdoblja.
Zadnji dan trećeg međuispitnog razdoblja
Kratke provjere 10 Kratke provjere moraju se riješiti u ranije definiranim terminima i nose 10 bodova.
Zadaće 20 Ukupno ima 2 zadaće koje zajedno nose 20 bodova. Student treba pažljivo pročitati pripreme za seminare, samostalno riješiti zadatak i postaviti na Web unutar zadanog roka. Granica za potpis je 5 bodova. Javiti se nastavniku nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do kraja prvog tjedna trećeg međuispitnog razdoblja. Predati i obraniti zadaće koje nisu obrađene ili ponoviti zadaće za koje nisu dobiveni bodovi. Zadaće se predaju na sustavu za e-učenje a u slučaju da se ne predaju na vrijeme neće se bodovati. Zadnji dan trećeg međuispitnog razdoblja
Kolokviji 25 Ukupno je moguće dobiti 25 bodova i to kroz prvi kolokvij 10 te drugi 15. Kolokviji se ne ponavljaju!
Projekt 40 Moguće je dobiti 40 bodova. Granica za potpis je 15 bodova. Samostalni projekt koji se dodjeljuje studentu ili grupi studenata (maksimalno tri osobe) najkasnije do početka 1. međuispitnog razdoblja. Student/i trebaju izraditi, dokumentirati i obraniti projekt. Projekt je potrebno načiniti sukladno uputama koje će se objaviti na sustavu za e-učenje.


OBVEZA PREDAVAČA:

Minimalno FOI 2 razina e-učenja (predmetni nastavnik ima razvijenu FOI 2 prema FOI 3 razini primjene e-učenja – svi nastavni materijali organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni na LMS sustavu; razrađen forum; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; samoprovjere/provjere znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; predavanje i ocjenjivanje svih studentskih radova, testova putem LMS-a, pojmovnik…)

 

LITERATURA:

Osnovna literatura:

Jain, K. A., Ross, A. A., Nandakumer, K. (2011) Introduction to Biometrics, Springer
Ross, A. A., Nandakumar, K., Jain, K. A., (2006) Handbook of Multiobiometrics, Springer

Dopunska literatura:

Ashbourn, J., Biometrics: Advanced Identify Verification: The Complete Guide, Springer-Verlag, 2000.
Castleman, K. R., Digital Image Processing, Prentice Hall, 1996
Reid, P. Biometrics and Network Security, Prentice Hall PRT, Upper Saddle River, New Jersey, 2004
Bača, M. Uvod u računalnu sigurnost, Narodne novine, Zagreb , 2004
Woodward, J., Orlans, N.M., Higgins, P.T., Biometircs, McGraw-Hill Osborne, 2000.

Odabrane teme iz biometrije - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2016/2017

VRSTA NASTAVE: predavanja i seminari (satnica 75 sati, 3+2) 

IME I PREZIME NASTAVNIKA:     
Prof. dr. sc. Miroslav Bača, profesor      (e-mail: miroslav.baca@foi.hr)
Dr.sc. Petra Grd, asistent               (e-mail: petra.grd@foi.hr) 


CILJ:
Osnovni cilj kolegija je stjecanje temeljnih informatičkih znanja i vještina nužnih za rad sa biometrijskim karakteristikama, implementacijom i izgradnjom biometrijskih sigurnosnih sustava posebice u svakodnevnom umreženom okružju.

OBVEZA PREDAVAČA:
Minimalno FOI 2 razina e-učenja (predmetni nastavnik ima razvijenu FOI 2 prema FOI 3 razini primjene e-učenja – svi nastavni materijali organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni na LMS sustavu; razrađen forum; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; samoprovjere/provjere znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; predavanje i ocjenjivanje svih studentskih radova, testova putem LMS-a, pojmovnik…)


Praćenje rada studenata - OTB-I Model 1

Elementi praćenjaBodova
Kratke provjere10
Zadaće20
Kolokviji25
Projekt45
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - OTB-I Model 2

Elementi praćenjaBodova
Izrada jedne zadaće10
Pristupni rad45
Usmeni ispit45
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvij + 100.0 30 +
Drugi kolokvij + 20.0 80.0 30 +


Opis elemenata praćenja - OTB-I Model 1

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kratke provjere 10 Tokom semestra, na sustavu za e-učenje bit će objavljene kratke provjere. Kratke provjere pišu se na moodle sustavu u određenim terminima kojih se treba držati. Pisanjem kratkih provjera moguće je prikupiti 10 bodova.
Zadaće 20 Student je obavezan tokom semestra rješavati zadaće (objavljene na Moodle-u) i izraditi ih u skladu s pravilima. Student treba proučiti literaturu objavljenu na Moodle-u i na temelju proučene literature i usvojenog znanja riješiti zadatke.
Kolokviji 25 Ukupno je moguće dobiti 25 bodova i to kroz prvi kolokvij 10, a drugi 15. Prvi kolokvij sadrži 100% gradiva prvog razdoblja, drugi kolokvij sadrži 100% gradiva drugog razdoblja. Kolokviji se ne ponavljaju i prisutnost na kolokvijima je obavezna!
Projekt 45 Student u projektu (teme se nalaze na Moodle-u) razrađuje odabranu temu uz obaveznu izradu praktičnog dijela. Student treba pisati o onome što je zadano kao tema, treba upotrijebiti jasno oblikovane argumente unutar teme. U pristupnom radu student treba pokazati dobro poznavanje teme o kojoj piše te poznavanje gradiva obrađenog u okviru kolegija. Student treba pisati akademskim stilom, pridržavajući se okvira broja stranica (sveukupno maksimalno 30 stranica). Projekt je potrebno prenijeti (uploadati) na Moodle, na za to predviđeno mjesto, najkasnije dva tjedna prije ispitnog roka i isti obraniti u kabinetu profesora.

Kriteriji ocjenjivanja pristupnog rada su: jasno i nedvosmisleno povezivanje teorije i praktičnog dijela rada, poznavanje teme, logična struktura rada, poznavanje i korištenje pojmova važnih za temu, izrađen praktični dio rada, uvjerljivost zaključka.

NAPOMENA: Upute za pisanje pristupnog, seminarskog i diplomskog rada nalaze se na Moodle-u te Vas molimo da ih se pridržavate. U suprotnom nećete moći pristupiti ispitnom roku sve dok pristupni rad ne zadovolji navedene kriterije.


Opis elemenata praćenja - OTB-I Model 2

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pristupni rad 45 Student u projektu (teme se nalaze na Moodle-u) razrađuje odabranu temu uz obaveznu izradu praktičnog dijela. Student treba pisati o onome što je zadano kao tema, treba upotrijebiti jasno oblikovane argumente unutar teme. U pristupnom radu student treba pokazati dobro poznavanje teme o kojoj piše te poznavanje gradiva obrađenog u okviru kolegija. Student treba pisati akademskim stilom, pridržavajući se okvira broja stranica (sveukupno maksimalno 30 stranica). Projekt je potrebno prenijeti (uploadati) na Moodle, na za to predviđeno mjesto, najkasnije dva tjedna prije ispitnog roka i isti obraniti u kabinetu profesora.

Kriteriji ocjenjivanja pristupnog rada su: jasno i nedvosmisleno povezivanje teorije i praktičnog dijela rada, poznavanje teme, logična struktura rada, poznavanje i korištenje pojmova važnih za temu, izrađen praktični dio rada, uvjerljivost zaključka.

NAPOMENA: Upute za pisanje pristupnog, seminarskog i diplomskog rada nalaze se na Moodle-u te Vas molimo da ih se pridržavate. U suprotnom nećete moći pristupiti ispitnom roku sve dok pristupni rad ne zadovolji navedene kriterije.
Izrada jedne zadaće 10 Student je obavezan tokom semestra odabrati jednu zadaću (objavljene na Moodle-u) i izraditi ju u skladu s pravilima. Student treba proučiti literaturu objavljenu na Moodle-u i na temelju proučene literature i usvojenog znanja riješiti praktičan zadatak. Zadaću je obavezno predati tjedan dana prije ispitnog roka.
Usmeni ispit 45 Usmeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno predani projekt ili položen pismeni ispit. Na redovnom ispitnom roku, usmeni ispit se sastoji od nekoliko usmenih pitanja. Ispitno gradivo je obuhvaćeno materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle


Student koji je prikupio dovoljan broj bodova za prolaznu ocjenu, ali nije zadovoljan s ponuđenom ocjenom može zatražiti, od nastavnika, da odgovara usmeno za višu ocjenu. Student ovu mogućnost može iskoristiti isključivo kada bude dogovoren termin za upis ocjena, a ukoliko opet nije zadovoljan ponuđenom ocjenom može pristupiti idućem ispitnom roku.

LITERATURA:

Osnovna literatura:
Jain, A., Bolle, R., Pankanti, S. ed, Biometrics, Kluwer Academic Publishers, 1999.
Bolle, R., Connell, J., Pankanti, S., Ratha, N., Senior, A., Guide to Biometrics (Springer Professional Computing), Springer-Verlag, 2003.

Dopunska literatura:
Ashbourn, J., Biometrics: Advanced Identify Verification: The Complete Guide, Springer-Verlag, 2000.
Castleman, K. R., Digital Image Processing, Prentice Hall, 1996
Reid, P. Biometrics and Network Security, Prentice Hall PRT, Upper Saddle River, New Jersey, 2004
Bača, M. Uvod u računalnu sigurnost, Narodne novine, Zagreb , 2004
Woodward, J., Orlans, N.M., Higgins, P.T., Biometircs, McGraw-Hill Osborne, 2000.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh