FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
5. semestar

2019/2020

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
5. semestar
3. nastavna godina

Odabrane teme iz biometrije npp:72620

Engleski naziv

Selected Chapters in Biometrics

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Kategorija ("boja")

UP

Cilj kolegija

Stjecanje temeljnih informatičkih znanja i vještina nužnih za rad sa biometrijskim karakteristikama, implementacijom i izgradnjom biometrijskih sigurnosnih sustava posebice u svakodnevnom umreženom okružju predstavlja osnovu kolegija. Polaznici će izučavati osnovne biometrijske karakteristike načine njihova prikupljanja, obrade, pohranjivanja i usporedbe te njihovo korištenje u cjelovitim sustavima sigurnosti, a biti će upoznati sa najnovijim dostignućima na području razvoja biometrije. Kolegij je strukturiran tako da osigurava potpuni pregled najvažnijih karakteristika. U današnje vrijeme nemoguće je zamisliti bilo koji oblik radnih aktivnosti bez računalne mreže. Razvoj računalnih mreža limitiran je razvojem i povezivanjem unutar interneta, čime su djelomično dane i pretpostavke za razvoj jednog aspekta ovog kolegija, odnosno implementacije biometrijskih karakteristika u sigurnost računalnih mreža. Činjenica je da je većina tvrtki danas slabo upoznata sa biometrijskim sustavima i njihovim prednostima te će edukacija o tome uvelike pomoći ne samo u podizanju razine znanja nego i u podizanju opće svijesti o biometriji. Kolegij je orijentiran krajnjem korisniku u umreženom okružju.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • analizirati i prezentirati rad biometrijskog sustava
 • izvršiti evaluaciju biometrijskog sustava putem FAR i FRR
 • odabrati najpogodniju biometrijsku karakteristiku za dani posao
 • projektirati biometrijski sustav
 • razlikovati kontaktne i nekontaktne biometrijske sustave
 • razumjeti sustave izuzimanja uzoraka
 • razumjeti veze u multimodalnom biometrijskom sustavu
 • razumjeti veze u unimodalnom biometrijskom sustava

Ishodi učenja programa

 • analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT
 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se primjenjuju u strucirazumjeti i primijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se primjenjuju u struci
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju
 • razumjeti stanje i trendove razvoja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), razumjeti njihov utjecaj na pojedinca, organizaciju i društvo te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom konteksturazumjeti stanje i trendove razvoja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), razumjeti njihov utjecaj na pojedinca, organizaciju i društvo te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom kontekstu

Sadržaj predavanja

 • Uvodna razmatranja o biometriji
  Opći opis biometrije i njezina prihvaćenost u svakodnevnom životu. Definicija biometrija i osnovne podjele. Metode identifikacije kroz razvoj informacijske tehnologije. Pregled najčešće korištenih biometrijskih karakteristika. Pogled u biometrijsku budućnost.
 • Pravna regulativa
  Osnovna i posebna zakonska regulativa proizvodnje i korištenja biometrijskih uređaja. Osnovna i posebna zakonska regulativa korištenja biometrijskih karakteristika. Zakonska rješenja u svijetu. Vjerska, ideološka, kulturna i filozofska ograničenja. Psihološka i fizička ograničenja pri korištenju biometrije. Prihvatljivost biometrije u svakodnevnim aplikacijama.
 • Osnove prepoznavanja uzoraka
  Pojam i opis uzorka. Biometrijski uzorak. Arhitektura općeg biometrijskog sustava. Prikupljanje i predprocesiranje biometrijskih uzoraka. Procesiranje biometrijskog uzorka. Klasifikacija i usporedba biometrijskog uzorka. Prepoznavanje i identifikacija.
 • Razlike između fizičkih i ponašajnih biometrijskih karakteristika
  Temeljni opis fizičkih karakteristika. Specifičnosti i ograničenja fizičkih karakteristika. Temeljni opis psiholoških karakteristika. Specifičnosti i ograničenja psiholoških karakteristika. Povijesni razvoj fizičkih i psiholoških karakteristika. Primjenjivost fizičkih biometrijskih karakteristika. Primjenjivost ponašajnih biometrijskih karakteristika.
 • Metode i alati za izuzimanje uzoraka
  Sustavi za izuzimanje slikovnih uzoraka. Osnovne matematičke metode i alati za rad sa slikovnim uzorcima. Sustavi za izuzimanje ne-slikovnih uzoraka. Osnovni matematičke metode i alati za rad sa ne-slikovnim uzorcima. Primjenjivost pojedinih sustava. Razlike u kvaliteti i pristupu. Sustavi za konverziju slika. Dvodimenzionalni i višedimenzionalni prikazi.
 • Uobičajene kontaktne biometrijske karakteristike
  Sustavi za verifikaciju i identifikaciju slika otisaka prsta. Sustavi za predprocesiranje, procesiranje, procesiranje i prepoznavanje slika otisaka prsta. Osnovni elementi sustava za geometriju dlana. Uvjeti i metode izuzimanja geometrije dlana kao biometrijskog uzorka. Evaluacija izvođenja potpisa, biometrijske karakteristike. Osnovni koncept potpisa i njegova biometrijska obilježja. Algoritam za usporedbu potpisa.
 • Specifične kontaktne biometrijske karakteristike
  Biološka različitost genotipa i fenotipa šarenice. Uzorak šarenice kao biometrijska karakteristika. Identifikacija pomoću šarenice. Tehnologija koja koristi mrežnicu kao osnovnu biometrijsku karakteristiku. Osnovni elementi sustava za izuzimanje karakteristika mrežnice. Temeljna ograničenja mrežnice kao biometrijske karakteristike. Specifičnosti uha. Izgradnja biometrijskog modela baziranog na uhu i njegove osnovne karakteristike. Forenzika DNA. Načini izuzimanja i usporedbe DNA. Osnovna ograničenja.
 • Uobičajene nekontaktne biometrijske karakteristike
  Psihološka sposobnost prepoznavanja lica. Načini izuzimanja i izlučivanja karakteristika. Različite metode izuzimanja slika lica. Sustavi predprocesiranja i procesiranja slika lica. Sustavi za analizu i usporedbu. Metode opisa lica. Sustavi detekcije i identifikacije. Procesiranje govora i glasa u kontekstu biometrijskih karakteristika. Izlučivanje i selekcija karakteristika. Sustavi klasifikacije i usporedbe biometrijskih karakteristika glasa
 • Specifične nekontaktne biometrijske karakteristike
  Principi termogramske identifikacije. Razlike između termograma lica i termograma tijela. Usporedba termogramskih uzoraka. Sustavi klasifikacije i identifikacije termogramskih uzoraka. Osnovni elementi biometrijskog sustava baziranog na dinamici tipkanja. Karakteristike i sustavi klasifikacije te identifikacije dinamike tipkanja. Model sustava prepoznavanja hoda. Osnovne karakteristike biometrijskog sustava baziranog na hodu. Miris kao specifičnost ljudskog tijela. Osnovni elementi biometrijskog sustava baziranog na mirisu. Sposobnost razlikovanja mirisa i izvedivosti sustava
 • Nove biometrijske karakteristike i njihov razvoj
  Određivanje jedinstvenosti i prepoznatljivosti fizičkih i ponašajnih karakteristika osoba. Izvođenje novih saznanja o biometrijskim karakteristikama. Razvoj novih biometrijskih karakteristika i njihova implementacija i primjenjivost. Otisak jezika.
 • Multimodalna biometrija
  Karakteristike općeg multimodalnog biometrijskog sustava. Definiranje potrebnih resursa za izgradnju sigurnosnog biometrijskog sustava. Načini uparivanja karakteristika. Modeli usporedbe uparivanih karakteristika. Primjenjivost specifičnih multimodalnih biometrijskih sustava.
 • Tehničke karakteristike i protokoli ispitivanja
  Tehničke karakteristike općeg biometrijskog sustava. Tehničke karakteristike multimodalnog biometrijskog sustava. Ispitivanje biometrijskog sustava mjerenjem točne identifikacije. Ispitivanje biometrijskog sustava mjerenjem netočne identifikacije. Protokoli ispitivanja. Cijene i tehničke karakteristike poznatijih uređaja i sustava.
 • Pouzdanost biometrijskih sustava
  Pouzdanost biometrijskih sustava kroz različite namjene. Mogućnosti varanja biometrijskih čitača. Manipulacije sa biometrijskim sigurnosnim sustavima. Manipulacije pri izgradnji biometrijskih sigurnosnih sustava i propusti u izgradnji.
 • Povezivanje strojne podrške i biometrijskih karakteristika
  Izgradnja biometrijske smart kartice. Osnovni elementi sustava. Sustavi verifikacije i autentikacije. Implementacija biometrijskih karakteristika u profesionalnu i specifičnu strojnu podršku. Implementacija biometrijskih karakteristika u strojnu podršku opće namjene.
 • Zaključna razmatranja
  Biometrijske karakteristike u kontekstu izgradnje sigurnog sustava. Razvoj, tehnološki i tehnički napredak biometrijskih karakteristika i uređaja. Analiza ulaganja u biometrijsku industriju. Novi vidovi i načini primjene biometrijskih karakteristika.
 • Uvodna razmatranja o biometriji
  Opći opis biometrije i njezina prihvaćenost u svakodnevnom životu. Definicija biometrija i osnovne podjele. Metode identifikacije kroz razvoj informacijske tehnologije. Pregled najčešće korištenih biometrijskih karakteristika. Pogled u biometrijsku budućnost.
 • Pravna regulativa
  Osnovna i posebna zakonska regulativa proizvodnje i korištenja biometrijskih uređaja. Osnovna i posebna zakonska regulativa korištenja biometrijskih karakteristika. Zakonska rješenja u svijetu. Vjerska, ideološka, kulturna i filozofska ograničenja. Psihološka i fizička ograničenja pri korištenju biometrije. Prihvatljivost biometrije u svakodnevnim aplikacijama.
 • Osnove prepoznavanja uzoraka
  Pojam i opis uzorka. Biometrijski uzorak. Arhitektura općeg biometrijskog sustava. Prikupljanje i predprocesiranje biometrijskih uzoraka. Procesiranje biometrijskog uzorka. Klasifikacija i usporedba biometrijskog uzorka. Prepoznavanje i identifikacija.
 • Razlike između fizičkih i ponašajnih biometrijskih karakteristika
  Temeljni opis fizičkih karakteristika. Specifičnosti i ograničenja fizičkih karakteristika. Temeljni opis psiholoških karakteristika. Specifičnosti i ograničenja psiholoških karakteristika. Povijesni razvoj fizičkih i psiholoških karakteristika. Primjenjivost fizičkih biometrijskih karakteristika. Primjenjivost ponašajnih biometrijskih karakteristika.
 • Metode i alati za izuzimanje uzoraka
  Sustavi za izuzimanje slikovnih uzoraka. Osnovne matematičke metode i alati za rad sa slikovnim uzorcima. Sustavi za izuzimanje ne-slikovnih uzoraka. Osnovni matematičke metode i alati za rad sa ne-slikovnim uzorcima. Primjenjivost pojedinih sustava. Razlike u kvaliteti i pristupu. Sustavi za konverziju slika. Dvodimenzionalni i višedimenzionalni prikazi.
 • Uobičajene kontaktne biometrijske karakteristike
  Sustavi za verifikaciju i identifikaciju slika otisaka prsta. Sustavi za predprocesiranje, procesiranje, procesiranje i prepoznavanje slika otisaka prsta. Osnovni elementi sustava za geometriju dlana. Uvjeti i metode izuzimanja geometrije dlana kao biometrijskog uzorka. Evaluacija izvođenja potpisa, biometrijske karakteristike. Osnovni koncept potpisa i njegova biometrijska obilježja. Algoritam za usporedbu potpisa.
 • Specifične kontaktne biometrijske karakteristike
  Biološka različitost genotipa i fenotipa šarenice. Uzorak šarenice kao biometrijska karakteristika. Identifikacija pomoću šarenice. Tehnologija koja koristi mrežnicu kao osnovnu biometrijsku karakteristiku. Osnovni elementi sustava za izuzimanje karakteristika mrežnice. Temeljna ograničenja mrežnice kao biometrijske karakteristike. Specifičnosti uha. Izgradnja biometrijskog modela baziranog na uhu i njegove osnovne karakteristike. Forenzika DNA. Načini izuzimanja i usporedbe DNA. Osnovna ograničenja.
 • Uobičajene nekontaktne biometrijske karakteristike
  Psihološka sposobnost prepoznavanja lica. Načini izuzimanja i izlučivanja karakteristika. Različite metode izuzimanja slika lica. Sustavi predprocesiranja i procesiranja slika lica. Sustavi za analizu i usporedbu. Metode opisa lica. Sustavi detekcije i identifikacije. Procesiranje govora i glasa u kontekstu biometrijskih karakteristika. Izlučivanje i selekcija karakteristika. Sustavi klasifikacije i usporedbe biometrijskih karakteristika glasa
 • Specifične nekontaktne biometrijske karakteristike
  Principi termogramske identifikacije. Razlike između termograma lica i termograma tijela. Usporedba termogramskih uzoraka. Sustavi klasifikacije i identifikacije termogramskih uzoraka. Osnovni elementi biometrijskog sustava baziranog na dinamici tipkanja. Karakteristike i sustavi klasifikacije te identifikacije dinamike tipkanja. Model sustava prepoznavanja hoda. Osnovne karakteristike biometrijskog sustava baziranog na hodu. Miris kao specifičnost ljudskog tijela. Osnovni elementi biometrijskog sustava baziranog na mirisu. Sposobnost razlikovanja mirisa i izvedivosti sustava
 • Nove biometrijske karakteristike i njihov razvoj
  Određivanje jedinstvenosti i prepoznatljivosti fizičkih i ponašajnih karakteristika osoba. Izvođenje novih saznanja o biometrijskim karakteristikama. Razvoj novih biometrijskih karakteristika i njihova implementacija i primjenjivost. Otisak jezika.
 • Multimodalna biometrija
  Karakteristike općeg multimodalnog biometrijskog sustava. Definiranje potrebnih resursa za izgradnju sigurnosnog biometrijskog sustava. Načini uparivanja karakteristika. Modeli usporedbe uparivanih karakteristika. Primjenjivost specifičnih multimodalnih biometrijskih sustava.
 • Tehničke karakteristike i protokoli ispitivanja
  Tehničke karakteristike općeg biometrijskog sustava. Tehničke karakteristike multimodalnog biometrijskog sustava. Ispitivanje biometrijskog sustava mjerenjem točne identifikacije. Ispitivanje biometrijskog sustava mjerenjem netočne identifikacije. Protokoli ispitivanja. Cijene i tehničke karakteristike poznatijih uređaja i sustava.
 • Pouzdanost biometrijskih sustava
  Pouzdanost biometrijskih sustava kroz različite namjene. Mogućnosti varanja biometrijskih čitača. Manipulacije sa biometrijskim sigurnosnim sustavima. Manipulacije pri izgradnji biometrijskih sigurnosnih sustava i propusti u izgradnji.
 • Povezivanje strojne podrške i biometrijskih karakteristika
  Izgradnja biometrijske smart kartice. Osnovni elementi sustava. Sustavi verifikacije i autentikacije. Implementacija biometrijskih karakteristika u profesionalnu i specifičnu strojnu podršku. Implementacija biometrijskih karakteristika u strojnu podršku opće namjene.
 • Zaključna razmatranja
  Biometrijske karakteristike u kontekstu izgradnje sigurnog sustava. Razvoj, tehnološki i tehnički napredak biometrijskih karakteristika i uređaja. Analiza ulaganja u biometrijsku industriju. Novi vidovi i načini primjene biometrijskih karakteristika.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Analiza zakonodavnih propisa
  Zakonodavni propisi u RH Zakonodavni propisi u EU Zakonodavni porpisi u svijetu Komparativna usporedba zakonodavnih porpisa
 • Uzorci i okolina
  Osnove prepoznavanja uzoraka Izlučivanje uzoraka iz okoline Nalini usporedbe i klasifikacije uzoraka
 • Biometrijske fizičke karakterstike
 • Biometrijske ponašajne karakterstike
 • Modeli evaluacije

Alati koji se koriste na predmetu

 • MUBI

Osnovna literatura

 • Biometrics: Personal Identification in Networked Society by A.K. Jain, Ruud Bolle, and Sharath Pankanti, 2005.
 • Bolle, R., Connell, J., Pankanti, S., Ratha, N., Senior, A., Guide to Biometrics (Springer Professional Computing), Springer-Verlag, 2003.

Dopunska literatura

 • Reid, P. Biometrics and Network Security. Prentice Hall PRT, Upper Saddle River, New Jersey, 2004.
 • Bača, M. Uvod u računalnu sigurnost. Narodne novine, Zagreb, 2004.
 • Ashbourn, J. Biometrics: Advanced Identify Verification: The Complete Guide. Springer-Verlag, 2000.
 • Castleman, K.R. Digital Image Processing. Prentice Hall

Preduvjeti

 • Matematika 1
  Cilj predmeta Matematika I je upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima diskretne matematike (kao što su matematički modeli, matematička logika te skupovi i relacije) i linearne algebre (matrice, determinante, sustavi linearnih jednadžbi i nejednadžbi) koji su neophodni za prihvaćanje kvantitativnih aspekata znanja u informacijskim i organizacijskim znanostima te priprema studenata za logičko razmišljanje u znanosti i poslovanju. Predmet ima i generičke ciljeve kao što su timski rad, prezentacijske vještine (usmeno i pismeno izražavanje), razumijevanje modela, upotreba literature i razvoj ICT vještina, te posebno strategije rješavanja problemskih zadataka. Nadalje, koncepcija rada omogućava razvoj vještina apstrakcije kod studenata

Slični predmeti

 • Biometrics, Computer Science & Engineering Department, University of Nevada
 • Introduction to Biometrics, Lane Department of Computer Science and Electrical Engineering, West Virginia University
 • Biometrics, Computer Science & Engineering Department, University of Nevada
 • Introduction to Biometrics, Lane Department of Computer Science and Electrical Engineering, West Virginia University
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bača Miroslav Predavanje 4 3 1
Grd Petra Predavanje 6 3 1
Seminar 10 2 1
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59

Odabrane teme iz biometrije - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

VRSTA NASTAVE: predavanja i seminari (satnica 75 sati, 3+2) 

IME I PREZIME NASTAVNIKA:     
Prof. dr. sc. Miroslav Bača, profesor      (e-mail: miroslav.baca@foi.hr)
Dr.sc. Petra Grd, asistent                       (e-mail: petra.grd@foi.hr) 

Cilj:
Osnovni cilj kolegija je stjecanje temeljnih informatičkih znanja i vještina nužnih za rad sa biometrijskim karakteristikama, implementacijom i izgradnjom biometrijskih sigurnosnih sustava posebice u svakodnevnom umreženom okružju.

Polaznici će izučavati: osnovne biometrijske karakteristike, načine prikupljanja, obrade, pohranjivanja i usporedbe biometrijskih karakteristika, najnovija dostignuća sa područja biometrije te izgradnju i implementaciju biometrijskih karakteristika.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Dolasci na nastavu5
Kratke provjere10
Zadaće20
Kolokviji25
Projekt40
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvij + 100.0 30 +
Drugi kolokvij + 20.0 80.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Dolasci na nastavu 5 3 Predavanja. Moguće je dobiti 2 boda, uvjet za potpis je 1 bod. Dozvoljena su dva izostanka.
Seminari. Moguće je dobiti 3 boda, uvjet za potpis je 2 boda. Dozvoljena su dva izostanka.
Predavanja. Ako polaznik ima 3 ili 4 izostanka mora načiniti dodatni seminar. Dužan je javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisutstva, a najkasnije do kraja prvog tjedna trećeg međuispitnog razdoblja. Rok za predaju seminara je zadnji dan trećeg međuispitnog razdoblja.
Seminari. Ako polaznik ima 3 ili 4 izostanka mora načiniti dodatni seminar. Dužan je javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisutstva, a najkasnije do kraja prvog tjedna trećeg međuispitnog razdoblja. Rok za predaju seminara je zadnji dan trećeg međuispitnog razdoblja.
Zadnji dan trećeg međuispitnog razdoblja
Kratke provjere 10 Kratke provjere moraju se riješiti u ranije definiranim terminima i nose 10 bodova.
Zadaće 20 Ukupno ima 2 zadaće koje zajedno nose 20 bodova. Student treba pažljivo pročitati pripreme za seminare, samostalno riješiti zadatak i postaviti na Web unutar zadanog roka. Granica za potpis je 5 bodova. Javiti se nastavniku nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do kraja prvog tjedna trećeg međuispitnog razdoblja. Predati i obraniti zadaće koje nisu obrađene ili ponoviti zadaće za koje nisu dobiveni bodovi. Zadaće se predaju na sustavu za e-učenje a u slučaju da se ne predaju na vrijeme neće se bodovati. Zadnji dan trećeg međuispitnog razdoblja
Kolokviji 25 Ukupno je moguće dobiti 25 bodova i to kroz prvi kolokvij 10 te drugi 15. Kolokviji se ne ponavljaju!
Projekt 40 Moguće je dobiti 40 bodova. Granica za potpis je 15 bodova. Samostalni projekt koji se dodjeljuje studentu ili grupi studenata (maksimalno tri osobe) najkasnije do početka 1. međuispitnog razdoblja. Student/i trebaju izraditi, dokumentirati i obraniti projekt. Projekt je potrebno načiniti sukladno uputama koje će se objaviti na sustavu za e-učenje.


OBVEZA PREDAVAČA:

Minimalno FOI 2 razina e-učenja (predmetni nastavnik ima razvijenu FOI 2 prema FOI 3 razini primjene e-učenja – svi nastavni materijali organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni na LMS sustavu; razrađen forum; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; samoprovjere/provjere znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; predavanje i ocjenjivanje svih studentskih radova, testova putem LMS-a, pojmovnik…)

 

LITERATURA:

Osnovna literatura:

Jain, K. A., Ross, A. A., Nandakumer, K. (2011) Introduction to Biometrics, Springer
Ross, A. A., Nandakumar, K., Jain, K. A., (2006) Handbook of Multiobiometrics, Springer

Dopunska literatura:

Ashbourn, J., Biometrics: Advanced Identify Verification: The Complete Guide, Springer-Verlag, 2000.
Castleman, K. R., Digital Image Processing, Prentice Hall, 1996
Reid, P. Biometrics and Network Security, Prentice Hall PRT, Upper Saddle River, New Jersey, 2004
Bača, M. Uvod u računalnu sigurnost, Narodne novine, Zagreb , 2004
Woodward, J., Orlans, N.M., Higgins, P.T., Biometircs, McGraw-Hill Osborne, 2000.

Odabrane teme iz biometrije - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

VRSTA NASTAVE: predavanja i seminari (satnica 75 sati, 3+2) 

IME I PREZIME NASTAVNIKA:     
Prof. dr. sc. Miroslav Bača, profesor      (e-mail: miroslav.baca@foi.hr)
Doc. dr.sc. Petra Grd, asistent               (e-mail: petra.grd@foi.hr) 


CILJ:
Osnovni cilj kolegija je stjecanje temeljnih informatičkih znanja i vještina nužnih za rad sa biometrijskim karakteristikama, implementacijom i izgradnjom biometrijskih sigurnosnih sustava posebice u svakodnevnom umreženom okružju.

OBVEZA PREDAVAČA:
Minimalno FOI 2 razina e-učenja (predmetni nastavnik ima razvijenu FOI 2 prema FOI 3 razini primjene e-učenja – svi nastavni materijali organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni na LMS sustavu; razrađen forum; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; samoprovjere/provjere znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; predavanje i ocjenjivanje svih studentskih radova, testova putem LMS-a, pojmovnik…)


Praćenje rada studenata - OTB-I Model 1

Elementi praćenjaBodova
Kratke provjere10
Zadaće20
Kolokviji25
Projekt45
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - OTB-I Model 2

Elementi praćenjaBodova
Izrada jedne zadaće10
Pristupni rad45
Usmeni ispit45
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvij + 100.0 30 +
Drugi kolokvij + 20.0 80.0 30 +


Opis elemenata praćenja - OTB-I Model 1

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kratke provjere 10 Tokom semestra, na sustavu za e-učenje bit će objavljene kratke provjere. Kratke provjere pišu se na moodle sustavu u određenim terminima kojih se treba držati. Pisanjem kratkih provjera moguće je prikupiti 10 bodova.
Zadaće 20 Student je obavezan tokom semestra rješavati zadaće (objavljene na Moodle-u) i izraditi ih u skladu s pravilima. Student treba proučiti literaturu objavljenu na Moodle-u i na temelju proučene literature i usvojenog znanja riješiti zadatke.
Kolokviji 25 Ukupno je moguće dobiti 25 bodova i to kroz prvi kolokvij 10, a drugi 15. Prvi kolokvij sadrži 100% gradiva prvog razdoblja, drugi kolokvij sadrži 100% gradiva drugog razdoblja. Kolokviji se ne ponavljaju i prisutnost na kolokvijima je obavezna!
Projekt 45 Student u projektu (teme se nalaze na Moodle-u) razrađuje odabranu temu uz obaveznu izradu praktičnog dijela. Student treba pisati o onome što je zadano kao tema, treba upotrijebiti jasno oblikovane argumente unutar teme. U pristupnom radu student treba pokazati dobro poznavanje teme o kojoj piše te poznavanje gradiva obrađenog u okviru kolegija. Student treba pisati akademskim stilom, pridržavajući se okvira broja stranica (sveukupno maksimalno 30 stranica). Projekt je potrebno prenijeti (uploadati) na Moodle, na za to predviđeno mjesto, najkasnije dva tjedna prije ispitnog roka i isti obraniti u kabinetu profesora.

Kriteriji ocjenjivanja pristupnog rada su: jasno i nedvosmisleno povezivanje teorije i praktičnog dijela rada, poznavanje teme, logična struktura rada, poznavanje i korištenje pojmova važnih za temu, izrađen praktični dio rada, uvjerljivost zaključka.

NAPOMENA: Upute za pisanje pristupnog, seminarskog i diplomskog rada nalaze se na Moodle-u te Vas molimo da ih se pridržavate. U suprotnom nećete moći pristupiti ispitnom roku sve dok pristupni rad ne zadovolji navedene kriterije.


Opis elemenata praćenja - OTB-I Model 2

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pristupni rad 45 Student u projektu (teme se nalaze na Moodle-u) razrađuje odabranu temu uz obaveznu izradu praktičnog dijela. Student treba pisati o onome što je zadano kao tema, treba upotrijebiti jasno oblikovane argumente unutar teme. U pristupnom radu student treba pokazati dobro poznavanje teme o kojoj piše te poznavanje gradiva obrađenog u okviru kolegija. Student treba pisati akademskim stilom, pridržavajući se okvira broja stranica (sveukupno maksimalno 30 stranica). Projekt je potrebno prenijeti (uploadati) na Moodle, na za to predviđeno mjesto, najkasnije dva tjedna prije ispitnog roka i isti obraniti u kabinetu profesora.

Kriteriji ocjenjivanja pristupnog rada su: jasno i nedvosmisleno povezivanje teorije i praktičnog dijela rada, poznavanje teme, logična struktura rada, poznavanje i korištenje pojmova važnih za temu, izrađen praktični dio rada, uvjerljivost zaključka.

NAPOMENA: Upute za pisanje pristupnog, seminarskog i diplomskog rada nalaze se na Moodle-u te Vas molimo da ih se pridržavate. U suprotnom nećete moći pristupiti ispitnom roku sve dok pristupni rad ne zadovolji navedene kriterije.
Izrada jedne zadaće 10 Student je obavezan tokom semestra odabrati jednu zadaću (objavljene na Moodle-u) i izraditi ju u skladu s pravilima. Student treba proučiti literaturu objavljenu na Moodle-u i na temelju proučene literature i usvojenog znanja riješiti praktičan zadatak. Zadaću je obavezno predati tjedan dana prije ispitnog roka.
Usmeni ispit 45 Usmeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno predani projekt ili položen pismeni ispit. Na redovnom ispitnom roku, usmeni ispit se sastoji od nekoliko usmenih pitanja. Ispitno gradivo je obuhvaćeno materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle


Student koji je prikupio dovoljan broj bodova za prolaznu ocjenu, ali nije zadovoljan s ponuđenom ocjenom može zatražiti, od nastavnika, da odgovara usmeno za višu ocjenu. Student ovu mogućnost može iskoristiti isključivo kada bude dogovoren termin za upis ocjena, a ukoliko opet nije zadovoljan ponuđenom ocjenom može pristupiti idućem ispitnom roku.

LITERATURA:

Osnovna literatura:
Jain, A., Bolle, R., Pankanti, S. ed, Biometrics, Kluwer Academic Publishers, 1999.
Bolle, R., Connell, J., Pankanti, S., Ratha, N., Senior, A., Guide to Biometrics (Springer Professional Computing), Springer-Verlag, 2003.

Dopunska literatura:
Ashbourn, J., Biometrics: Advanced Identify Verification: The Complete Guide, Springer-Verlag, 2000.
Castleman, K. R., Digital Image Processing, Prentice Hall, 1996
Reid, P. Biometrics and Network Security, Prentice Hall PRT, Upper Saddle River, New Jersey, 2004
Bača, M. Uvod u računalnu sigurnost, Narodne novine, Zagreb , 2004
Woodward, J., Orlans, N.M., Higgins, P.T., Biometircs, McGraw-Hill Osborne, 2000.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh