FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
5. semestar

2013/2014

5ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Da
5. semestar
3. nastavna godina

Poduzetništvo npp:72622

Engleski naziv

Entrepreneurship

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Temeljni cilj kolegija je da studenti stječu znanja i osposobljenosti za prepoznavanje, razvoj i opredmećivanje poduzetničkih ideja. Promjenama, neizvjesnosti i riziku mogu odoljeti samo talentirani i obrazovani poduzetnici. Sve su jasniji pomaci od upravljačkog prema poduzetničkom gospodarstvu. Mala poduzeća dobivaju sve više na značenju, to se primjerice ogleda u otvaranju novih radnih mjesta, udjelu malih poduzeća u promjenama obujma i strukture ponude na tržištu, broju inovacija i sl. Kolegij je stoga strukturiran tako, da tumači i analizira poduzetništvo i malo poduzeće u smislu stalnog potvrđivanja teorijskog aspekta poduzetništva u različitim praktično - korisnim dimenzijama za studente.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • identifikacija poduzetničkih ideja u konkretnom poduzeću
 • organizirati poduzetnički pothvat
 • poduzetnički pristup rješavanju problema
 • primjena znanstvenih dostignuća i inovacijskih rješenja u poduzetničkom pothvatu
 • primjenjivati poduzetničke strategije i taktike
 • raspoznati oblike poduzetničkih pothvata
 • razumjeti porezni i financijski aspekt poduzetničkog pothvata
 • valorizirati značaj institucionalno-sistemskih pretpostavki razvoja poduzetništva.

Ishodi učenja programa

 • identificirati i razumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanjaidentificirati i razumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanja

Sadržaj predavanja

 • Pojam, postanak i razvoj poduzetništva (2 sata)
  Poduzetništvo. Postanak poduzetništva. Razvoj poduzetništva. Pretpostavke i uvjeti razvitka poduzetništva. Teorijski koncept proučavanja poduzetništva. Pojam poduzetnika. Osobine poduzetnika. Tipovi poduzetnika. Poduzetnik i poduzetništvo u ekonomskoj teoriji.
 • Izvori poduzetništva (2 sata)
  Sustavno poduzetništvo. Neočekivani događaji. Nepodudarnosti. Potrebe procesa. Promjena tržišne strukture. Demografske kretanja. Nova znanja.
 • Inovacije i poduzetništvo (2 sata)
  Inovacija kao pojam. Usmjerenost poduzetništva na inovacije. Inovacije i tržište. Načela inovacije. Koraci u poduzetničkoj inovaciji. Inovacija i poslovni proces.
 • Poduzetništvo, znanost i tehnologija u suvremenom društvu (2 sata)
  Znanost kao proizvodna snaga društva. Tehnika i tehnologija kao sredstvo poduzetničke aktivnosti. Razvitak i organizacija znanstvenih parkova. Integracija u razvitku znanosti, tehnologije i društva. Odabir znanstveno-tehnoloških smjerova razvitka. Ulaganja u znanstveno istraživački rad.
 • Individualni i korporativni model poduzetništva (2 sata)
  Pojam korporativnog ili unutarnjeg poduzetništva. Tipovi unutarnjeg poduzetništva. Individualno i skupno poduzetništvo. Američki, europski i azijski model poduzetništva.
 • Oblici poduzetničkih poduhvata (2 sata)
  Osnivanje novoga poduzeća. Kupnja već postojećeg poduzeća. Franšiza. Nasljeđivanje poduzeća.
 • Poduzetničke strategije i taktike (2 sata)
  Vizija, misija, politike i strategije u gospodarstvu. Vrste i oblici strategija. Bitni sadržaji pojedinih vrsta i oblika poduzetničkih strategija. Taktika provođenja poduzetničko - menadžerske strategije.
 • Institucionalno sistemske pretpostavke razvoja poduzetništva (2 sata)
  Uvjeti razvoja poduzetništva. Opći uvjeti razvoja poduzetništva. Posebni uvjeti razvoja poduzetništva. Institucije za razvoj poduzetništva. Poduzetnički inkubatori i tehnološki parkovi. Savjetodavstvo za poduzetnike. Investicijski i drugi fondovi.
 • Organizacijsko planiranje poduzetničkih pothvata (2 sata)
  Svrha i potreba organizacijskog planiranja. Pronalaženje potrebnih stručnjaka. Oblikovanje organizacije. Strukturiranje poslova i zadataka. Vrednovanje poslova i zadataka. Delegiranje ovlasti.
 • Poduzetništvo i malo poduzeće (2 sata)
  Pojam maloga poduzeća. Značenje maloga poduzeća u gospodarstvu. Tipovi maloga poduzeća. Pravni oblici malih poduzeća.
 • Razvoj i perspektive maloga poduzeća (2 sata)
  Pojam razvoja poduzeća. Razvijenost maloga poduzeća. Prednosti i slabosti maloga poduzeća. Životni ciklus maloga poduzeća. Temeljni uzroci neuspjeha malih poduzeća. Perspektive malih poduzeća.
 • Poslovanje maloga poduzeća (2 sata)
  Čimbenici poslovanja. Pojam i vrste čimbenika poslovanja. Financijski čimbenici poslovanja. Materijalni čimbenici poslovanja. Ljudski čimbenici poslovanja. Oblici i vrste rizika u poslovanju i razvitku poduzeća.
 • Oporezivanje maloga poduzeća (2 sata)
  Pojam i vrste poreza. Porezna politika. Porezni oblici i porezne obveze malog poduzeća.
 • Financiranje poduzetničkog pothvata (2 sata)
  Planiranje potrebnih financijskih sredstava. Utvrđivanje izvora financijskih sredstava. Utvrđivanje obveza prema izvorima financijskih sredstva. Analiza ekonomske opravdanosti poduzetničkog pothvata. Budžetiranje.
 • Etička i društvena odgovornost poduzetnika (2 sata)
  Značenje društvene odgovornosti. Etički kodeks poduzetnika.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Pojam, postanak i razvoj poduzetništva
  Benedikt Kotruljević - povijesni aspekti poduzetništva u Hrvatskoj, Karl Marx i Joseph Schumpeter - komparacija 2 pristupa, Richard Cantillon - imenodavac poduzetništva
 • Izvori poduzetništva
  Ekonomski uvjeti poduzetništva - primjer, Sociološki uvjeti poduzetništva - primjer, Eklektična teorija poduzetništva, Tipovi poduzetnika s primjerima, Glavne značajke poduzetništva, Osobine poduzetnika - studije slučajeva
 • Inovacije i poduzetništvo
  Inovacijom do profita, Slavoljub Penkala - hrvatski inovator Faust Vrančić - hrvatski inovator, Predstavljanje udruge inovatora
 • Poduzetništvo, znanost i tehnologija u suvremenom društvu
  Propale inovacije, Znanstveno tehnološki parkovi u Hrvatskoj, Budućnost poduzetništva
 • Individualni i korporativni model poduzetništva
  Administrativno poduzetništvo s primjerom, Oportunističko poduzetništvo s primjerom, Akvizicijsko poduzetništvo s primjerom, Imitacijsko poduzetništvo s primjerom
 • Oblici poduzetničkih poduhvata
  Start-up kompanije s primjerom, Osnivanje poduzeća - servis hitro.hr, Ortaštvo, Franšiza s primjerom, Ocjena vrijednosti poduzeća pri kupnji
 • Poduzetničke strategije i taktike
  Strategije integracije, Strategije diverzifikacije, Rastuće strategije, Defenzivne strategije
 • Institucionalno sistemske pretpostavke razvoja poduzetništva
  Europska povelja o malim i srednjim poduzećima, Procesi iz povelje na %22Zapadnom Balkanu%22, HBOR - programi, PHARE 2006, HIO Strategija, Godišnji plan za zapošljavanje
 • Organizacijsko planiranje poduzetničkih pothvata
  Ključni zaključci istraživanja i profil Hrvatske, Slobodne zone u RH, Poduzetničke zone - Varaždinska županija, Delegiranje ovlasti i odlučivanje u hrvatskoj praksi
 • Poduzetništvo i malo poduzeće
  Poduzetništvo i malo poduzeće, Obiteljsko poduzeće kao oblik poduzetničkog pothvata, Poduzetništvo žena - primjer, Klasteri s primjerom, Pregled razlika pravnih oblika poduzeća po zemljama
 • Razvoj i perspektive maloga poduzeća
  Životni ciklus poduzeća na primjeru, Operativni plan poticanja MSP 2007, GEM global report, GEM Croatia
 • Poslovanje maloga poduzeća
  Analiza vanjskih rizika, Analiza unutarnjih rizika
 • Oporezivanje maloga poduzeća
  Izbor sustava oporezivanja za obrtnike - dohodak ili dobit?, Porezne prijave; Dohodak, dobit, PDV
 • Financiranje poduzetničkog pothvata
  Sredstva za pokretanje poduzetničkog pothvata
 • Etička i društvena odgovornost poduzetnika
  Etika i poduzetništvo

Osnovna literatura

 • Buble, M., Kružić, D. Poduzetništvo : realnost sadašnjosti i izazov budućnosti. RRIF Plus, Zagreb, 2006.
 • Škrtić, M. Poduzetništvo. Sinergija, Zagreb, 2006.
 • Kolaković, M. Poduzetništvo u ekonomiji znanja. Sinergija, Zagreb, 2006.

Dopunska literatura

 • Hisrich, R. D., Peters, M. P., Shepherd, D. A. Entrepreneurship. 7th ed. McGraw Hill, Boston, 2008.
 • Bygrave, W., Zacharakis, A. Entrepreneurship. John Wiley & Sons, Hoboken, 2008.

Preduvjeti

 • Poslovna ekonomija
  Temeljni cilj kolegija je razviti kod studenata ekonomski način razmišljanja i zaključivanja, te im pružiti osnovna znanja iz ekonomije poslovnih sustava. Unutar temeljnog cilja sustavno se razrađuje tematika vezana uz osnovnu gospodarsku jedinicu poduzeće, i to od samog osnivanja, preko uključivanja u ekonomski sustav i interakcije u sustav, preko djelovanja do evaluacije poslovanja.

Slični predmeti

 • Poduzetništvo, Podjetništvo, Osnove podjetništva, Entrepreneurship - svi ekonomski fakulteti
 • Entrepreneurship http://www.hannibal.cnyric.org/teacherwebs/jcurrier/EntreCourseoutline.htm
 • Management Entrepreneurship https://learningoutcomes.byu.edu/wiki/index.php/Management_Entrepreneurship_BS
 • Entrepreneurship http://www.wilmu.edu/courses/syllabipdf/BMK366_Generic.pdf
 • Entrepreneurial skills http://portal.surrey.ac.uk/portal/page?_pageid=822,524850&_dad=portal&_schema=PORTAL
 • http://www.hannibal.cnyric.org/teacherwebs/jcurrier/EntreCourseoutline.htm
 • Entrepreneurship
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Detelj Kristina Seminar 15 2 2
Kovšca Vladimir Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh