FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
5. semestar

2019/2020

5ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Da
5. semestar
3. nastavna godina

Poduzetništvo npp:72622

Engleski naziv

Entrepreneurship

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Kategorija ("boja")

OU

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Detelj Kristina Predavanje 5 2 1
Fojs Ivana Seminar 15 2 2
Kovšca Vladimir Predavanje 10 2 1
redovni rok
Datum: 30.08.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 27.08.2021. 23:59
Odjava do: 29.08.2021. 11:59

Poduzetništvo - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost20
Seminar*20
Kolokviji*60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


* NAPOMENA: Uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene iz kolegija "Poduzetništvo" je kumulativno ostvarenje najmanje 8 bodova iz seminara i 30 bodova iz oba kolokvija zajedno (pri čemu svaki kolokvij pojedinačno mora biti riješen za najmanje 13 bodova).


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 100.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima Na predavanjima se većinu puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. 5 dolazaka Student ostvaruje pravo na potpis dolaskom na najmanje 5 predavanja u tijeku semestra
Prisustvovanje na seminarima Na seminarima se svaki puta obavlja provjera prisustvovanja. 8 dolazaka Student ostvaruje pravo na potpis dolaskom na najmanje 8 seminara u tijeku semestra. U slučaju da student nije u mogućnosti doći na svoj seminarski sat, 2 puta u semestru može to nadoknaditi u drugoj seminarskoj grupi uz uvjet da se tamo javi predmetnom nastavniku koji vodi tu grupu.
Aktivnost 20 Studenti trebaju sudjelovati u diskusijama na predavanjima ili seminarima, rješavati probleme ili kratke provjere razumijevanja netom obrađenog gradiva (aktivno pristustvovanje!) te prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih zadataka i sl. Također je moguće da se ijekom semestra zadaju neki zadaci za samostalni rad kod kuće, čije rezultate će studenti predavati na za to predviđeno mjesto na Moodle stranici kolegija.
Seminarski rad 20 8 Studenti biraju teme seminara na na Moodlu, osim za prve dvije skupine tema koje će biti dodijeljene na nastavi.
Seminar treba izraditi kao prezentaciju u PowerPoint-u i prezentirati na seminarskoj nastavi u dogovorenom terminu, te zajedno s cjelovitim tekstom seminara pisanim u Word-u poslati na Moodle. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.

Elementi bodovanja su: :
Usklađenost sadržaja s naslovom seminara i način obrade teme. 4 boda
Poštivanje propisanog načina citiranja literature u skladu s propisanim Pravilnikom o završnom radu na FOI. 4 boda
Poštivanje zahtjeva za oblikovanje teksta u skladu s Pravilnikom o završnom radu na FOI. 2 boda
Način prezentiranja (pripremljeno izlaganje, obraćanje publici, prezentiranje bez sjedenja pred monitorom i isključivog čitanja sadržaja s vlastitih bilježaka). 4 boda
Dopuna teoretske obrade teme prikladnim primjerom. 2 boda
Poticanje kolega na diskusiju. 2 boda
Prikladno uređenje slajdova (logičko povezivanje, korištenje grafičkih prikaza, izbjegavanje previše teksta na slajdu, navođenje izvora grafikona, tabela i slika, navođenje korištene literature). 2
Student može u opravdanim slučajevima u dogovoru s nastavnikom naknadno obraditi temu i prezentirati rad.
1. kolokvij 30 13 Sastoji se od 5 pitanja koja pokrivaju netom obrađeno gradivo, od kojih svako nosi najviše 6 bodova (ukupno najviše 30 bodova). Provodi se isključivo u obliku pismene provjere.
Svaki oblik ili pokušaj prepisivanja za vrijeme provjere znanja strogo zabranjen te uz gubitak prava na potpis povlači i disciplinsku odgovornost studenta (prijavu Stegovnom sudu Fakulteta).
2. kolokvij 30 13 Sastoji se od 5 pitanja koja pokrivaju gradivo obrađeno nakon 1. kolokvija, od kojih svako nosi najviše 6 bodova (ukupno najviše 30 bodova).Mogu mu pristupiti samo oni studenti koji su na 1. kolokviju ostvarili najmanje 13 bodova. Provodi se u obliku pismene provjere za sve studente koji mu pristupe.
Svaki oblik ili pokušaj prepisivanja za vrijeme provjere znanja strogo zabranjen te uz gubitak prava na potpis povlači i disciplinsku odgovornost studenta (prijavu Stegovnom sudu Fakulteta).
Nadoknade nema, osim za studente koji su iz svakog pojedinačnog kolokvija ostvarili najmanje 13 bodova, no koji istovremeno nisu iz oba kolokvija ukupno ostvarili barem 30 bodova. Ovim studentima će biti omogućena dodatna usmena provjera o kojoj će ovisiti prolazak na roku za kontinuirano praćenje (uz pretpostavku da su ostale obaveze na kolegiju uredno odradili).


Poduzetništvo - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od tri različita modela praćenja:

 

1.       Model A (obavezno prisustvovanje nastavi + seminarski rad + kolokviji) – dolasci na nastavu (predavanja i seminarska nastava) su obavezni, te se praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovne studente. Izvanredni studenti obavezni su sudjelovati u izradi seminarskog rada i svih aktivnosti u okviru nastave kao ispunjenje uvjeta za izlazak na ispit. Za sve ostale detalje → vidi model praćenja za redovne studente!

 

2.       Model B (obavezne konzultacije + seminarski rad + dodatni zadatak + kolokviji) – obavezan je dolazak na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave. Studenti su obavezni izraditi seminarski rad na temu koja se dogovara sa predmetnim nastavnikom. Izrada seminarskog rada sastoji se od sljedećih dijelova: pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu, izrade PowerPoint prezentacije na tu temu i prezentiranja obrađene teme na konzultacijama. Studenti će temu seminarskog rada odabrati u dogovoru s predmetnim nastavnikom, a izrađen seminar (Word i PowerPoint datoteke) će predati najkasnije tjedan dana prije roka prezentacije putem web sustava. Uz izradu seminarskog rada studenti su dužni izraditi i dodatni zadatak u dogovoru s nastavnikom koji pokriva gradivo i način rada na seminarskoj nastavi (izrada praktičnog primjera, individualne ili grupne vježbe, kritički prikaz knjige ili članka vezano uz područje kolegija i sl.), o čemu se dogovaraju s predmetnim nastavnikom na individualnim konzultacijama. Ovaj model praćenja omogućava izvanrednim studentima polaganje ispita preko kolokvija u zajedničkim terminima sa redovnim studentima.

 

3.       Model C (obavezne konzultacije + seminarski rad + pismeni i usmeni ispit) – obavezan je dolazak na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave. Studenti su obavezni izraditi seminarski rad na temu koja se dogovara sa predmetnim nastavnikom. Izrada seminarskog rada sastoji se od sljedećih dijelova: pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu, izrade PowerPoint prezentacije na tu temu i prezentiranja obrađene teme na konzultacijama. Studenti će temu seminarskog rada odabrati u dogovoru s predmetnim nastavnikom, a izrađen seminar (Word i PowerPoint datoteke) će predati najkasnije tjedan dana prije roka prezentacije putem web sustava. Ovaj model nema elemente praćenja rada studenta, nego samo minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi se pripremio i pristupio pismenom, a potom i usmenom dijelu ispita: dolazak na barem jedne konzultacije, izrađen seminarski rad u dogovoru s predmetnim nastavnikom i prezentiran u terminu konzultacija.

 


Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi10
Aktivnost na nastavi10
Seminar*20
Kolokviji*60
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje konzultacijama5
Seminarski rad20
Dodatni zadatak15
Kolokviji*60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena - Modeli A i B

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Bodovna skala ocjena - Model C

OdDoOcjena
0 14 nedovoljan (1)
15 18 dovoljan (2)
19 22 dobar (3)
23 26 vrlo dobar (4)
27 30 odličan (5)


Uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene iz kolegija "Poduzetništvo" prema modelima A i B je kumulativno ostvarenje najmanje 8 bodova iz seminara i 30 bodova iz oba kolokvija zajedno (pri čemu svaki kolokvij pojedinačno mora biti riješen za najmanje 13 bodova).

 


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh