FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
6. semestar

2015/2016

5ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
6. semestar
3. nastavna godina

Operacijska istraživanja 1 npp:72631

Engleski naziv

Operations Research 1

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Kategorija ("boja")

TO

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dušak Vesna Predavanje 15 2 2
Perši Nenad Seminar 15 2 3
Žajdela Hrustek Nikolina Seminar 15 2 2
redovni rok
Datum: 23.06.2021.
Opis: u 9:00
Prijava do: 20.06.2021. 23:59
Odjava do: 21.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 05.07.2021.
Opis: u 9:00
Prijava do: 02.07.2021. 23:59
Odjava do: 04.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.09.2021.
Opis: u 9:00
Prijava do: 06.09.2021. 23:59
Odjava do: 08.09.2021. 11:59

Operacijska istraživanja 1 - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Nastavnik na predmetu zadržava pravo smanjenja ili povećanja ocjene ukoliko smatra da broj bodova ne odražava adekvatno ostvarenje ishoda učenja.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Provjera 15
Provjera 25
Provjera 35
Provjera 45
Kolokvij 1 (stand. problem LP)20
Kolokvij 2 (opći problem LP)20
Kolokvij 3 (transp. problem LP)20
Aktivnost20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Za prolaz na kolokviju potrebno je sakupiti 50% bodova na svakom kolokviju.

Za potpis je potrebno skupiti minimalno 30 bodova.

Za pozitivnu ocjenu na kontinuiranom praćenju potrebno je skupiti minimalno 50 bodova i položiti sve kolokvije. Studenti koji ne polože kolegij na temelju bodova izlaze na pismeni i na usmeni ispit.

Napomena: Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u provjerama i praktičnim zadacima je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvj + 90 +
Drugi kolokvij + 60 +
Treći kolokvij + 60 +
Ponavljanje jednog nepoloženog kolokvija + 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 0 0 Evidentira se prisustvo nastavi Ne može se nadoknaditi
Aktivnost 20 0 Studenti aktivno sudjeluju u rješavanju zadataka. Na nastavi prezentiraju određene teme koje dogovaraju s nositeljem kolegija. Mogu izraditi programska rješenja za probleme iz domene operacijskih istraživanja Ne može se nadoknaditi
Kratke provjere 20 0 Ukupno 4 kratke provjere koje se provode na predavanjima i seminarima Ne može se nadoknaditi
1. kolokvij 20 0 Rješavanje zadataka uz dodatak pitanja koja ispituju razumijevanje. Ne može se nadoknaditi
2. kolokvij 20 0 Rješavanje zadataka uz dodatak pitanja koja ispituju razumijevanje. Ne može se nadoknaditi
3. kolokvij 20 0 Rješavanje zadataka uz dodatak pitanja koja ispituju razumijevanje. Ne može se nadoknaditi
ZBROJ 100 Za pozitivnu ocjenu na kontinuiranom praćenju potrebno je sakupiti minimalno 50% od ukupnog broja bodova. Svaki kolokvij se treba položiti s minimalno 50% mogućih bodova. Može se ponoviti jedan nepoloženi kolokvij ukoliko su ostali kolokviji položeni.


 

Uvjeti polaganja predmeta putem kontinuiranog praćenja za izvanredne studente:

 

1. Kolokviji (60 bodova)

-individualni rad
- pišu se u isto vrijeme kada pišu i redovni studenti
- iznimka su oni izvanredni studenti koji zbog radnih obaveza nisu u toj mogućnosti - oni mogu pisati kolokvije u dogovoru s izvođačima kolegija u vrijeme konzultacija
- za prolaz na kolokviju potrebno je skupiti minimalno 50% bodova
- jedan od kolokvija može se ponavljati u predviđenom terminu

2. Aktivnost (20 bodova) - radi ostvarenja dodatnih bodova, koje redoviti studenti realiziraju aktivnošću na nastavi, izvanredni studenti mogu izabrati dodatni zadatak, oko čeka se dogovara s izvođačima kolegija

3. Kratke provjere (20 bodova) - ukupno 4 kratke provjera koje se provode na predavanjima i vježbama
- pišu se u isto vrijeme kada ih pišu i redovni studenti
- iznimka su oni izvanredni studenti koji zbog radnih obaveza nisu u toj mogućnosti - oni mogu pisati kratke provjere u dogovoru s izvođačima kolegija u vrijeme konzultacija

Kontinuirano praćenje je obuhvaćeno obveznom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Materijali na Moodle-u ažuriraju se tjedno, a to vrijedi za prezentacije iz predavanja, zadatke i primjere iz seminarske nastave.

 

Izvanredni studenti koji žele položiti predmet Operacijska istraživanja 1 na redovnom ispitnom roku

 

Izvanredni studenti koji nisu u mogućnosti dolaziti na međuispite polažu predmet izlaskom na pismeni i usmeni ispit. Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima. Usmenom ispitu pristupa se nakon uspješnog položenog pismenog ispita. Na pismenom ispitu mora se sakupiti minimalno 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Materijali na Moodle-u ažuriraju se tjedno, a to vrijedi za prezentacije iz predavanja, zadatke i primjere iz seminarske nastave.

Operacijska istraživanja 1 - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Nastavnik na predmetu zadržava pravo smanjenja ili povećanja ocjene ukoliko smatra da broj bodova ne odražava adekvatno ostvarenje ishoda učenja.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Provjera 15
Provjera 25
Provjera 35
Provjera 45
Kolokvij 1 (stand. problem LP)20
Kolokvij 2 (opći problem LP)20
Kolokvij 3 (transp. problem LP)20
Aktivnost20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Za prolaz na kolokviju potrebno je sakupiti 50% bodova na svakom kolokviju.

Za potpis je potrebno skupiti minimalno 30 bodova.

Za pozitivnu ocjenu na kontinuiranom praćenju potrebno je skupiti minimalno 50 bodova i položiti sve kolokvije. Studenti koji ne polože kolegij na temelju bodova izlaze na pismeni i na usmeni ispit.

Napomena: Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u provjerama i praktičnim zadacima je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvj + 90 +
Drugi kolokvij + 60 +
Treći kolokvij + 60 +
Ponavljanje jednog nepoloženog kolokvija + 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 0 0 Evidentira se prisustvo nastavi Ne može se nadoknaditi
Aktivnost 20 0 Studenti aktivno sudjeluju u rješavanju zadataka. Na nastavi prezentiraju određene teme koje dogovaraju s nositeljem kolegija. Mogu izraditi programska rješenja za probleme iz domene operacijskih istraživanja Ne može se nadoknaditi
Kratke provjere 20 0 Ukupno 4 kratke provjere koje se provode na predavanjima i seminarima Ne može se nadoknaditi
1. kolokvij 20 0 Rješavanje zadataka uz dodatak pitanja koja ispituju razumijevanje. Ne može se nadoknaditi
2. kolokvij 20 0 Rješavanje zadataka uz dodatak pitanja koja ispituju razumijevanje. Ne može se nadoknaditi
3. kolokvij 20 0 Rješavanje zadataka uz dodatak pitanja koja ispituju razumijevanje. Ne može se nadoknaditi
ZBROJ 100 Za pozitivnu ocjenu na kontinuiranom praćenju potrebno je sakupiti minimalno 50% od ukupnog broja bodova. Svaki kolokvij se treba položiti s minimalno 50% mogućih bodova. Može se ponoviti jedan nepoloženi kolokvij ukoliko su ostali kolokviji položeni.


 

Uvjeti polaganja predmeta putem kontinuiranog praćenja za izvanredne studente:

 

1. Kolokviji (60 bodova)

-individualni rad
- pišu se u isto vrijeme kada pišu i redovni studenti
- iznimka su oni izvanredni studenti koji zbog radnih obaveza nisu u toj mogućnosti - oni mogu pisati kolokvije u dogovoru s izvođačima kolegija u vrijeme konzultacija
- za prolaz na kolokviju potrebno je skupiti minimalno 50% bodova
- jedan od kolokvija može se ponavljati u predviđenom terminu

2. Aktivnost (20 bodova) - radi ostvarenja dodatnih bodova, koje redoviti studenti realiziraju aktivnošću na nastavi, izvanredni studenti mogu izabrati dodatni zadatak, oko čeka se dogovara s izvođačima kolegija

3. Kratke provjere (20 bodova) - ukupno 4 kratke provjera koje se provode na predavanjima i vježbama
- pišu se u isto vrijeme kada ih pišu i redovni studenti
- iznimka su oni izvanredni studenti koji zbog radnih obaveza nisu u toj mogućnosti - oni mogu pisati kratke provjere u dogovoru s izvođačima kolegija u vrijeme konzultacija

Kontinuirano praćenje je obuhvaćeno obveznom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Materijali na Moodle-u ažuriraju se tjedno, a to vrijedi za prezentacije iz predavanja, zadatke i primjere iz seminarske nastave.

 

Izvanredni studenti koji žele položiti predmet Operacijska istraživanja 1 na redovnom ispitnom roku

 

Izvanredni studenti koji nisu u mogućnosti dolaziti na međuispite polažu predmet izlaskom na pismeni i usmeni ispit. Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima. Usmenom ispitu pristupa se nakon uspješnog položenog pismenog ispita. Na pismenom ispitu mora se sakupiti minimalno 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Materijali na Moodle-u ažuriraju se tjedno, a to vrijedi za prezentacije iz predavanja, zadatke i primjere iz seminarske nastave.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh