FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
6. semestar

2019/2020

7ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Ne
6. semestar
3. nastavna godina

Programsko inženjerstvo npp:72632

Engleski naziv

Software Engineering

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Kategorija ("boja")

RI

Nastava

Predavanje
60sati
Laboratorijske vježbe
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Mijač Marko Laboratorijske vježbe 14 2 1
Laboratorijske vježbe 15 2 5
Stapić Zlatko Laboratorijske vježbe 5 2 1
Laboratorijske vježbe 15 2 2
Predavanje 15 2 1
Strahonja Vjeran Predavanje 15 2 1
Tomaš Boris Laboratorijske vježbe 11 2 1
Laboratorijske vježbe 15 2 3
Nema definiranih ispitnih rokova

Programsko inženjerstvo - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Laboratorijske vježbe15
1. teorijski kolokvij15
2. teorijski kolokvij15
3. teorijski kolokvij15
Projekt - 1. provjera15
Projekt - javna obrana25
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 30 +
Kolokvij 2 + 30.0 70.0 30 +
Kolokvij 3 + 30.0 70.0 40 +
Projekt - 1. provjera + +
Projekt - javna obrana + + +
Provjera lab. vježbi + +


Opis elemenata praćenja - Uvjeti za potpis

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Laboratorijske vježbe 15 6 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se znanje. Svaka obranjena vježba donosi jedan ili dva boda. Izostanak s nastave se evidentira kao neobranjena vježba. Studenti koji budu imali minimalno šest bodova imaju pravo potpisa. 6 Nema mogućnosti nadoknade.
Dolasci na predavanja 0 24 Dopušteni izostanci s tri tjedna nastave. 20 Iz zdravstvenih ili drugih ozbiljnih razloga je dopušteno izostati s maksimalno pet tjedana nastave uz uvjet da su svi izostanci opravdani. Nema mogućnosti nadoknade.


Opis elemenata praćenja - Uvjeti za ocjenu

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Laboratorijske vježbe 15 10 Obrana vježbi je sastavni dio svih laboratorijskih vježbi. Studentima koji budu imali minimalno 10 bodova se obrana vježbi priznaje kao obrana programskog zadatka. 6 Studenti koji budu imali manje od 10, a minimalno 6 bodova polažu programski zadatak kako bi stekli uvjet za obranu projekta i izlazak na ispit.
1. kolokvij 15 7 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl., ili rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Mogućnost nadoknade na drugom kolokviju za ostvarenje min. broja bodova.
2. kolokvij 15 7 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl., ili rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Mogućnost nadoknade na trećem kolokviju za ostvarenje min. broja bodova.
3. kolokvij 15 7 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl., ili rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. 7 Nema mogućnosti nadoknade.
Projekt - 1. provjera 15 6 Obuhvaća predaju dokumentacije s izrađenim projektnim planom i modelima izrađenim prema konceptima modeliranja programskog proizvoda, te uključuje predaju projekta koji sadrži dio
implementacije programskog proizvoda. Dokumentacija, pripremljena u obliku wiki sustava se provjerava najkasnije u 9. tjednu.
6 Nema mogućnosti nadoknade.
Provjera programskog zadatka Na računalima se rješava programski zadatak iz područja programskog inženjerstva primjenom objektno orijentiranog pristupa, rješavanje zadatka traje do 45 minuta. Studenti koji tijekom semestra ostvare manje od 10 bodova (a minimalno 6), obvezno moraju polagati programski zadatak prije obrane projekta. Uspješno riješen programski zadatak je uvjet za izlazak na obranu projekta. Programski zadatak se može polagati na svakom ispitnom roku, uključujući i rok za kontinuirano praćenje uz uvjet da je student stekao minimalno 6 bodova na vježbama.
Projekt - Javna obrana 25 15 Gotov programski proizvod i u cijelosti dovršena projektna dokumentacija se predaju na sustav i brane na javnoj obrani koja će se održati najkasnije do kraja 17. tjedna nastave. Uspješno obranjen projekt je uvjet za izlazak na usmeni dio ispita. Projekt je moguće braniti na svakom ispitnom roku, uključujući i rok kontinuiranog praćenja uz uvjet da je obranjen prog. zadatak.


Rad na projektima:
Studenti na projektu rade u timu. Sukladno definiranim okvirima, opsegu i funkcionalnostima, studenti do kraja prvog tjedna nastave prijavljuju (ili u iznimnim slučajevima odabiru) temu projektnog zadatka. Nakon validacije i prihvaćanja prijave, timu se dodjeljuje mentor koji vodi tim tijekom cijelog semestra. Studenti osim programskog rješenja izrađuju korisničku (pomoć u aplikaciji) te projektnu i tehničku dokumentaciju. Javna obrana projekta je tijekom 17. tjedna nastave, to jest na kraju semestra, te prije svakog ispitnog roka. Javnoj obrani mogu pristupiti oni studenti koji su položili programski zadatak. Uspješno obranjen projektni zadatak preduvjet je izlaska na usmeni dio ispita.

Programsko inženjerstvo - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada IZVANREDNIH studenata

Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od dva različita modela praćenja:

  1. Model A (model praćenja identičan modelu za redovite studente). Ukoliko se student tijekom prvog tjedna nastave prijavi za ovaj model praćenja i rada ima identična prava i obveze kao i redoviti studenti. U ovom modelu su dolasci na predavanja i vježbe obavezni uz dozvoljeni minimalni broj bodova kao i za redovite studente. Izvanredni student pristupa kolokvijima u svrhu provjere teorijskog znanja, te se uključuje u projektni tim i radi na razvoju programskog proizvoda kojeg nastavnici provjeravaju kroz dvije provjere, u terminima definiranim na početku akademske godine, to jest prema tablici (kao i za redovite studente). Ispunjene sve obveze, položeni kolokviji, te obranjen projektni zadatak, uz ostvarene minimalne bodove po svim elementima provjere su uvjeti za upis ocjene na roku za kontinuirano pradenje. Elementi praćenja rada su prikazani u tablici za redovne studente. Bodovna skala ocjena je ista kao i za redovne studente.
  2. Model B (obavezne konzultacije, polaganje programskog zadatka, te izrada i obrana projektnog zadatka) – obavezan je dolazak na prve konzultacije u roku od 14 dana (2 tjedna) od početka nastave. Student u dogovoru s predmetnim nastavnikom odabire projektni zadatak kojeg može realizirati sam ili u timu sa drugim izvanrednim studentima koji su odabrali isti model. Tijekom semestra izvanredni student ne mora prisustvovati predavanjima i vježbama, nego koristeći materijale dostupne na LMS sustavu implementira programski proizvod. Po potrebi student može doći na konzultacije, ali nema formalnog bodovanja studentskog rada do javne obrane projekta. Studenti projekt brane nakon položenih laboratorijskih vježbi, u tjednu javne obrane projekata za redovite studente, ili po dogovoru s predmetnim nastavnikom. Uspješno obranjen programski zadatak te obranjen projektni zadatak su uvjet za izlazak na redoviti ispitni rok na kojem se studentu uzimaju u obzir bodovi s javne obrane projekta. Elementi praćenja rada su prikazani u tablici ispod. Bodovna skala ocjena je ista kao za redovite studente.

Praćenje rada studenata - Skala PI Izvanredni - Model A

Elementi praćenjaBodova
Laboratorijske vježbe15
1. teorijski kolokvij15
2. teorijski kolokvij15
3. teorijski kolokvij15
Projekt - 1. provjera15
Projekt - programski zadatak0
Projekt - javna obrana25
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Skala PI Izvanredni - Model B

Elementi praćenjaBodova
Projekt - Programski zadatak0
Projekt - Javna obrana25
Usmeni ispit75
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 30 +
Kolokvij 2 + 30.0 70.0 30 +
Kolokvij 3 + 30.0 70.0 40 +
Projekt - 1. provjera + +
Projekt - javna obrana + + +
Provjera lab. vježbi + +


Opis elemenata praćenja - Uvjeti za potpis - Model A

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Laboratorijske vježbe 15 6 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se znanje. Svaka obranjena vježba donosi jedan ili dva boda. Izostanak s nastave se evidentira kao neobranjena vježba. Studenti koji budu imali minimalno šest bodova imaju pravo potpisa. 6 Nema mogućnosti nadoknade.
Dolasci na predavanja 0 24 Dopušteni izostanci s tri tjedna nastave. 20 Iz zdravstvenih ili drugih ozbiljnih razloga je dopušteno izostati s maksimalno pet tjedana nastave uz uvjet da su svi izostanci opravdani. Nema mogućnosti nadoknade.


Opis elemenata praćenja - Uvjeti za ocjenu - Model A

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Laboratorijske vježbe 15 10 Obrana vježbi je sastavni dio svih laboratorijskih vježbi. Studentima koji budu imali minimalno 10 bodova se obrana vježbi priznaje kao obrana programskog zadatka. 6 Studenti koji budu imali manje od 10, a minimalno 6 bodova polažu programski zadatak kako bi stekli uvjet za obranu projekta i izlazak na ispit.
1. kolokvij 15 7 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl., ili rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Mogućnost nadoknade na drugom kolokviju za ostvarenje min. broja bodova.
2. kolokvij 15 7 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl., ili rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Mogućnost nadoknade na trećem kolokviju za ostvarenje min. broja bodova.
3. kolokvij 15 7 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl., ili rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. 7 Nema mogućnosti nadoknade.
Projekt - 1. provjera 15 6 Obuhvaća predaju dokumentacije s izrađenim projektnim planom i modelima izrađenim prema konceptima modeliranja programskog proizvoda, te uključuje predaju projekta koji sadrži dio
implementacije programskog proizvoda. Dokumentacija, pripremljena u obliku wiki sustava se provjerava najkasnije u 9. tjednu.
6 Nema mogućnosti nadoknade.
Provjera programskog zadatka Na računalima se rješava programski zadatak iz područja programskog inženjerstva primjenom objektno orijentiranog pristupa, rješavanje zadatka traje do 45 minuta. Studenti koji tijekom semestra ostvare manje od 10 bodova (a minimalno 6), obvezno moraju polagati programski zadatak prije obrane projekta. Uspješno riješen programski zadatak je uvjet za izlazak na obranu projekta. Programski zadatak se može polagati na svakom ispitnom roku, uključujući i rok za kontinuirano praćenje uz uvjet da je student stekao minimalno 6 bodova na vježbama.
Projekt - Javna obrana 25 15 Gotov programski proizvod i u cijelosti dovršena projektna dokumentacija se predaju na sustav i brane na javnoj obrani koja će se održati najkasnije do kraja 17. tjedna nastave. Uspješno obranjen projekt je uvjet za izlazak na usmeni dio ispita. Projekt je moguće braniti na svakom ispitnom roku, uključujući i rok kontinuiranog praćenja uz uvjet da je obranjen prog. zadatak.


Opis elemenata praćenja - Uvjeti za ocjenu - Model B

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Provjera programskog zadatka 0 Na računalima se rješava programski zadatak iz područja programskog inženjerstva primjenom objektno orijentiranog pristupa, rješavanje zadatka traje do 45 minuta. Uspješno riješen zadatak je uvjet za izlazak na ispit Programski zadatak se može polagati na svakom ispitnom roku, osim na roku kontinuiranog praćenja.
Projekt - Javna obrana 25 15 Gotov programski proizvod i u cijelosti dovršena projektna dokumentacija se predaju na sustav i brane na javnoj obrani koja će se održati prije svakog ispitnog roka. Uspješno obranjen projekt je uvjet za izlazak na usmeni dio ispita. Projekt je moguće braniti na svakom ispitnom roku, osim na roku kontinuiranog praćenja, uz uvjet da je obranjen prog. zadatak.
Usmena provjera znanja 75 35 Nakon javne obrane projekta slijedi usmena provjera znanja.


Rad na projektima:
Izvanredni studenti na projektnom zadatku rade samostalno ili u timu. Na izvanredne studente koji su odabrali model A, primjenjuju se pravila kao za redovite studente. Kod modela B, a sukladno definiranim okvirima, opsegu i funkcionalnostima, studenti tijekom 2. tjedna nastave prijavljuju (ili u iznimnim situacijama odabiru) temu projektnog zadatka. Nakon validacije i prihvaćanja prijave, studentu/timu se dodjeljuje mentor koji ga vodi tijekom cijelog semestra. Studenti osim programskog rješenja izrađuju i korisničku (pomoć u aplikaciji) te projektnu i tehničku dokumentaciju. Javna obrana projekta je tijekom 17. tjedna nastave, to jest na kraju semestra, te prije svakog ispitnog roka. Obrani mogu pristupiti oni studenti koji su položili programski zadatak. Uspješno obranjen projektni zadatak preduvjet je izlaska na usmeni dio ispita.

 

Zadaće:
Izvanredni Studenti nemaju zadaća osim kontinuiranog rada na projektnom zadatku tijekom cijelog semestra. Studenti koji žele mogu samostalno rješavati zadaće koje će predmetni nastavnici zadavati na sustavu za udaljeno učenje, te tako svladavati napredne koncepte ili primjenjivati iste u vlastitim projektima.

 

Materijali za vježbe:
Svi izvanredni studenti (Model A i Model B) tijekom prva dva tjedna moraju zatražiti (na nastavi ili konzultacijama) pristup (lozinku) LMS sustavu Moodle kako bi pristupili uputama za prijavu, realizaciju i obranu projektnih zadataka, te svim materijalima i resursima koji se predaju na nastavi i dostupni su i redovitim studentima. Materijali se na LMS sustav postavljaju neposredno nakon održanih predavanja i vježbi. Osim materijala za izradu projekta, na LMS sustavu su upute o obveznoj i dopunskoj literaturi, detaljni materijali sa svih vježbi, zadaci za samostalni rad, te dodatni video, audio i tekst materijali.

 

Komunikacija s nastavnikom:
Izvanredni studenti (Model A i Model B) imaju sljedeće mogućnosti komuniciranja s predmetnim nastavnikom:

  • konzultacije nastavnika - termini na LMS sustavu, službenim stranicama fakulteta i vratima kabineta nastavnika. Za izvanredne studente postoji mogućnost dogovora posebnog termina (ukoliko student radi).
  • elektronička pošta – student može slati pitanja opde prirode (isključivo sa @foi.hr domene). Sva pitanja o provjeri projektnih zadataka se postavljaju isključivo na konzultacijama uz uvjet da je student prethodno konzultirao materijale s LMS-a.
  • LMS Moodle – Sve opće obavijesti o kolegiju de studenti dobivati putem LMS-a moodle (što uključuje i automatsko slanje e-mail poruke). Osim toga, za studente je otvoren i forum za pitanja nastavnicima, te forum za dijeljenje materijala od strane studenata.
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh