FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
6. semestar

2014/2015

7ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Ne
6. semestar
3. nastavna godina

Web dizajn i programiranje npp:72633

Engleski naziv

Web Design and Programming

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Kategorija ("boja")

RI

Cilj kolegija

Cilj kolegija je upoznavanje studenata s elementima dizajna web stranica i razvoja web aplikacija. Predmetom se obrađuju glavni elementi koji čine pojedinačne sastavne komponente cjelovitog projektnog rješenja na web platformi. Predmet prati moguće razine realizacije Web projekata tako da se studentima pruža uvid u različite tehnološke mogućnosti koje mogu primijeniti u konkretnim situacijama. Studenti tijekom praktičnog dijela kolegija rade vježbe kojima postepeno razvijaju pojedine gradive blokove kasnijih web stranica i aplikacija. Prezentacijom izabranih rješenja otvara se diskusija tijekom koje studenti mogu izraziti svoje mišljenje o dizajnu, dovršenosti i drugim dogovorenim kriterijima kvalitete, čime se potiče kritičko razmišljanje o tuđem i vlastitom rješenju

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Laboratorijske vježbe
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • analizirati opterećenje Web poslužitelja i predložiti potrebne radnje za poboljšanje njegovih performansi
 • izraditi Web aplikacije različite namjene i složenosti ...
 • razlikovati Web tehnologije
 • razumijeti osobine skriptnih programskih jezika i koristiti ih u realizaciji Web aplikacije
 • razumjeti i koristiti razne servise za potrebe Web aplikacija
 • razumjeti i primijeniti hipertekstualno i hipermedijsko povezivanje dokumenata
 • razumjeti i primijeniti preporuke Web dizajna
 • razumjeti i primijeniti preporuke Web inženjerstva
 • razumjeti način funkcioniranja Web mjesta i Web aplikacija
 • razumjeti osobine korisničke i poslužiteljske strane Web aplikacija te ih primijeniti na način koji odgovara specifičnostima pojedinog projekta
 • razumjeti principe rada Web autorskih alata i znati ih koristiti ih u razvoju Web mjesta

Ishodi učenja programa

 • identificirati i razumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanjaidentificirati i razumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanja
 • razumjeti i primijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se primjenjuju u strucirazumjeti i primijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se primjenjuju u struci
 • razumjeti i primijeniti ključne aspekte informacijske tehnologije (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i znanjarazumjeti i primijeniti ključne aspekte informacijske tehnologije (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i znanja
 • razumjeti osnovna načela i metode upravljanja organizacijom i uspješno raditi u timurazumjeti osnovna načela i metode upravljanja organizacijom i uspješno raditi u timu
 • razumjeti stanje i trendove razvoja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), razumjeti njihov utjecaj na pojedinca, organizaciju i društvo te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom konteksturazumjeti stanje i trendove razvoja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), razumjeti njihov utjecaj na pojedinca, organizaciju i društvo te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom kontekstu

Sadržaj predavanja

 • Internet, Web, protokoli, HTTP protokol
  Odnos Internet - Web. Povijest Interneta i Weba. Trendovi razvoja Interneta i Weba. Elementi web aplikacija (web poslužitelj i preglednik), njihove uloge i osnovne značajke njihovog konfiguriranja. Principi prijenosa poruka mrežom između web poslužitelja i preglednika u tipičnoj web aplikaciji. Uloga slojeva u ISO-OSI modelu.
 • HTML jezik – uvod, DTD, XML, XHTML, osnovne oznake
  Povijest HTML jezika. Definiranje sintakse HTML jezika (DTD i XML Schema). Osobine SGML-a, XML-a i XHTML-a. Struktura HTML dokumenta. Osnovni oblici formatiranja. Ugrađivanje multimedijskih elemenata u dokument i veza između dokumenata. Meta definicije i određivanje skupa znakova.
 • HTML jezik – tablice, okviri, obrasci
  Primjena tablica u formatiranju dokumenta. Formatiranje redaka i ćelija u dokumentu. Spajane ćelija unutar retka ili stupca. Formatiranje dokumenta primjenom standardnih i internih okvira. Prijenos sadržaja u različite okvire i prozore. Osobine interaktivnog pristupa prema korisniku. Elementi obrazaca i njihove specifične primjene.Realizacija raznih oblika prikupljanja tekstualnih podataka (jednolinijski, višelinijski, sakriveni upis). Realizacija raznih oblika izbornika (padajući s jednim ili više izbora, prikazani s jednim ili više izbora).
 • Kaskadni oblik formatiranja dokumenta (CSS)
  Problemi formatiranja dokumenta uz čisti HTML. Definicija kaskadnog oblika formatiranja dokumenta. Osnovni koncepti kaskadnog oblika formatiranja dokumenta. Smještaj kaskadnih uputa. Načini korištenja kaskadnih uputa (implicitno, eksplicitno, jednoznačno, pseudo-klase). Jedinice u kaskadnim uputama.Područja primjene kaskadnih uputa (font, boja i pozadina, tekst, pravokutnik, korisničko sučelje, klasifikacija i sl).
 • Dizajn Web mjesta, autorski alati
  Opće smjernice dizajna web mjesta. Dizajn sučelja. Realizacija dizajna web mjesta. Smjernice za dizajn web stranice (vizualna hijerarhija, kontrast, konzistentnost, dimenzije stranice, prostor stranice i sl). Tipografija (čitljivost, vrsta fonta, veličina fonta i sl). Uređivački stil (naslovi i podnaslovi, formatitanje web dokumenta, broj veza, njihov smještaj iprikaz). Grafika (broj piksela i dubina boje, rezolucija, brzina prijenosa). Formati grafičkih datoteka: GIF (običan, transparentni i animirani), JPEG, PNG. Mapa slike. Multimedija. Flash. Definicija autorskih alata prema W3C. Kriteriji za ocjenu autorskih alata. Analiza najpoznatijih autorskih alata prema predloženim kriterijima.
 • Uvod u programiranje na strani poslužitelja
  Što se može očekivati od programiranja na strani poslužitelja. Vrste programskih jezika za programiranje na strani poslužitelja. Common Gateway Interface (CGI). Osobine programskih jezika za programiranje na strani poslužitelja (ASP, Cold fusion, C#, JSP, Java servlet, Perl, PHP, Ruby on Rails).
 • PHP jezik – uvod i sintaksa, funkcije, korištenje datoteka, obrada pogrešaka i postavljenje razine izvještavanja
  Povijest PHP-a. Što može PHP? Sintaksa jezika. Rukovanje s tipovima podataka. Elementi PHP jezika: operatori, instrukcije (uvjeti, petlje, manipuliranje objektom, komentari, funkcije). Vidljivost varijabli. Rad s varijablama okoline. Preuzimanje podataka iz obrazaca. Obrada pogrešeka, definiranje rukovatelja za određene razine pogrešaka, postavljanje korisničke razine izvještavanje o pogreškama.
 • PHP jezik – rad s bazom podataka, korištenje imeničkih servisa, slanje email poruke
  Životni ciklus rada s bazom podataka. Korištenje raznih vrsta sustava za upravljanje bazama podataka. Načini preuzimanja podataka iz baze podataka. Korištenje imeničkih servisa za pretraživanje korisnika i jedinstvenu autentikaciju. Razlozi i načini korištenja servisa email poruka.
 • PHP jezik – autentikacija, autorizacija i dnevnik rada
  Interna autentikacija web poslužiteljem. Podešavanje parametara web poslužitelja za autentikaciju. Vlastita autentikacija s formularom, bazom podataka i pohranom podataka u cookie ili sesiju. Metode autorizacija rada korisnika. Vrste realizacija dnevnika rada (log) s pohranom podataka u bazu podataka. Korištenje usluge vođenja dnevnika od web poslužitelja. Podešavanje parametara web poslužitelja za dnevničke poslove.
 • PHP jezik – Smarty predlošci, XML, XSL, XSTL, SAX, DOM, generiranje digitalnih slika i pdf dokumenata
  Osobine realizacije korisničkog sučelja. Primjena predložaka u realizaciji korisničkog sučelja. Odvajanje programskog koda od definicije korisničkog sučelja. Osobine Smarty predložaka. Osobine transformacijskih sustava. Primjena XSTL u realizaciji korisničkog sučelja. Generiranje RSS. Analiza XML sadržaja putem SAX i DOM klasa. Primjena klasa za generiranje digitalnih slika i pdf dokumenata.
 • Javascript – uvod i sintaksa jezika, osnovi objekti
  Razlika između statičkih i dinamičkih osobina dokumenta. Prijelaz s pasivnih na aktivne dokumente, koji prate rad korisnika. Mogući načini realizacije aktivnih osobina dokumenata. Jezici skriptiranja na strani korisnika i njihovo definiranje. Globalni i lokalni jezik skriptiranja. Smještaj skripata. Osobine Javascript programskog jezika. Elementi Javascript jezika: operatori, instrukcije (uvjeti, petlje, manipuliranje objektom, komentari, funkcije). Predefinirani objekti. Određivanje verzije Javascript jezika
 • Javascript – ugrađeni objekti, upravljanje događajima
  Hijerarhija ugrađenih objekata na strani korisnika. Moguće vrste događaja koji se generiraju kao odgovor na pojedine aktivnosti korisnika. Upravljanje događajima kroz pripadajuće rukovatelje događaja. Primjena glavnih ugrađenih klasa: Window, Document, History. Upravljanje vremenskom komponentom izvršavanja dokumenta. Korištenje psudo funkcija. Kontrola unosa podataka na pojedinoj stavci unosa ili cijelom obrascu. Privremeno pohranjivanje podataka. Realizacija personalizacijskih elemenata.
 • Javascript – objektni model dokumenta - DOM
  Definicija objektnog modela dokumenta. Povezivanje HTML jezika, kaskadnog formatiranja dokumenta i Javascript jezika. Pristup do pojedinog objekta ili grupe objekata. Pristup do pojedinog atributa izabranog objekata. Dinamičke promjene osobina izabranih objekata. Realizacija dinamičkog izbornika i drugih modula.
 • Javascript – dozvoljeni izrazi, AJAX, novi trendovi u Web tehnologijama
  Definicija dozvoljenih izraza. Realizacija predložaka primjenom meta simbola. Testiranje predloška na izabranim tekstom. Realizacija raznih kontrola unosa podataka. Pretraživanje teksta i zamjena dijela teksta novim sadržajem. Utvrđivanje djelova koji su pokriveni predloškom i njegovim segmentima. Realizacija tzv. bogatog Internet klijenta povezivanjem asinkronih događaja, Javascripte i XML u. Važnost pozadinske podrške na strani poslužitelja. Primjeri gotovih AJAX klasa za razne namjene. Integracija raznih medija i modula u stvaranju modernih Web aplikacija nove generacije tzv. Web 2.0.
 • Razvoj Web mjesta, mjerenje opterećenje Web poslužitelja, Web inženjerstvo
  Proces razvoja Web mjesta. Planiranje, definiranje i razvoj specifikacije web mjesta. Definiranje i planiranje Web mjesta. Definiranje informacijske strukture. Indikatori krivog pristupa razvoja Web mjesta. Važnost analize opterećenja Web mjesta. Analiza opterećenja Web poslužitelja pomoću specijaliziranih alata (JMeter, Webserver Stress Tool i sl). Skaliranje Web poslužitelja. Web inženjerstvo kao disciplina sistematičnog razvoja Web aplikacija.

Alati koji se koriste na predmetu

 • MySQL
  MySQL sustav za upravljanje bazama podataka
 • Apache Web server
  Apache Web server za podršku web mjestu
 • WAMP
  WAMP - Windows Apache MySQL PHP programski paket
 • Microsoft FrontPage
  Microsoft FrontPage koristi se za izradu Web stranice u grafičkom sučelju
 • Notepad++
  Notepad++ koristi se za izradu Web stranice u znakovnom sučelju kao i za rad s PHP skriptama
 • Proxy WorkBench
  Proxy WorkBench - koristi se za pregled HTTP prometa
 • Eclipse
  Eclipse - koristi se s modulima za PHP za razvooj PHP Web aplikacija
 • JMeter
  JMeter - koristi se za analizu opterećenja Web mjesta

Osnovna literatura

 • Materijali s predavanja dostupni u zatvorenom sustavu za e-obrazovanje http://www.foi.hr:8080/moodle/course/view.php?id=193
 • Goodman, D. Dynamic HTML: The Definitive Reference. 2nd Edition, O’Reilly, 2002.
 • Welling, L.; Thomspon, L. PHP and MySQL Web Development. 2nd Edition, Sams Publishing, 2003
 • Lynch, P.J.; Horton, S. Web Style Guide: Basic Design Principles for Creating Web Sites. 2nd Edition, Univ Press, March 2002.

Dopunska literatura

 • Lecky-Thompson, E.; Eide-Goodman, H.; Nowicki, S.D.; Cove, A. Profesional PHP5. John Wiley, 2005.
 • Van Duyne, D.K.; Landay, J.A.; Hong, J.I. The Design of Sites. Addison-Wesley, 2003.
 • Van Dijck, P. Information Architecture for Designers. RotoVision, 2003.
 • Kappel, G.; Pröll, B.; Reich, S.; Retschitzegger, W. Web Engineering. John Willey, 2006.

Preduvjeti

 • Baze podataka 1
  Cilj predmeta je da osposobi studente za razumijevanje tehnologije relacijskih baza podataka. Studenti će u okviru predmeta naučiti sve tri komponente sustava za upravljanje relacijskom bazom podataka (strukturna, operativna i integritetna komponenta). Također, studenti će biti osposobljeni za realizaciju i upravljanje (kreiranje, modifikacija, upiti, indeksi, sigurnost, transakcije) , koristeći SQL, relacijskom bazom podataka
 • Mreže računala
  1. Upoznati studente s različitim tehnikama podatkovnih komunikacija, mrežama za prijenos i uslugama prijenosa podataka. 2. Upoznati studente s ISO-OSI sedam slojnim modelom i Internet modelom te odgovarajućim specifičnim komunikacijskim protokolima. 3. Dati studentima teorijsko i praktično znanje za oblikovanje različitih tipova lokalnih mreža. 4.Osposobiti ih za samostalno rješavanje komunikacijskih problema i određivanje parametara važnih za kvalitetu komunikacija. 5. Razvijanje kritičkog mišljenja. Uočavanje sličnosti i razlika u različitim mehanizmima i protokolima. Unakrsno povezivanje različitih cjelina uočavanjem zajedničkih elemenata.
 • Obrada teksta i slike
  Cilj predavanja - usvajanje znanja i razumijevanja: postupka kreiranja dokumenata i publikacija uz pomoć računala; oblikovanja teksta, tipografije i kreiranja fontova; osnova računalne grafike i obrade slika; integracije teksta i slike – oblikovanja publikacija. Cilj laboratorijskih vježbi na računalu – usvajanje vještina i primjena stečenih znanja: primjene tipografskih pravila; kreiranja fontova, obrade slika i ilustracija (rasterska i vektorska grafika); integracije teksta i slike - oblikovanja tiskanih publikacija (prijelom stranice); oblikovanja digitalnih publikacija (elektroničkih knjiga) i web stranica.
 • Programiranje 2
  Kolegij se nastavlja na Programiranje I s kojim predstavlja cjelinu. Po završetku, studenti trebaju biti sposobni oblikovati, kodirati, testirati, ispravljati i dokumentirati programska, prije svega objektno orijentirana rješenja problema algoritamskog tipa. Ciljna razina složenosti programa jesu programi koji rade s više datoteka i više klasa
 • Projektiranje informacijskih sustava
  Studenti trebaju uočiti da svaki složeni organizacijski (ili objektni) sustav ima svoj informacijski (pod)sustav, koji omogućava njegovo učinkovito djelovanje, upravljanje sustavom te rast i razvoj u promjenljivim uvjetima. Zahtjevi za novi IS moraju se izvesti na osnovu analize poslovnih procesa objektnog sustava. Tijekom kolegija treba ovladati strukturnim i objektnim metodama za planiranje, analizu, oblikovanje i izvedbu IS-a, kao i metodikama informacijskog inženjerstva. Na temelju stečenih teorijskih znanja studenti moraju biti u stanju realizirati, primjenom novih informatičkih tehnologija, sve faze životnog ciklusa svakog IS-a uz upotrebu CASE-alata. Za planirani IS studenti moraju znati procijeniti njegovu kakvoću te očekivane učinke na poboljšanje poslovanja, a za uvedeni sustav organizirati njegovo održavanje i daljnji razvoj.

Slični predmeti

 • Tehničko veleučilište u Zagrebu
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kermek Dragutin Predavanje 10 3 1
Novak Matija Laboratorijske vježbe 9 3 1
Ševa Jurica Laboratorijske vježbe 1 3 1
Laboratorijske vježbe 10 3 4
Seminar 1 1 2
Seminar 7 2 2
redovni rok
Datum: 06.07.2020.
Opis: u 12:00 na Fakultetu
Prijava do: 03.07.2020. 23:59
Odjava do: 05.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 12:00 na Fakultetu
Prijava do: 11.07.2020. 11:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh