FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
6. semestar

2015/2016

7ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Ne
6. semestar
3. nastavna godina

Web dizajn i programiranje npp:72633

Engleski naziv

Web Design and Programming

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Kategorija ("boja")

RI

Cilj kolegija

Cilj kolegija je upoznavanje studenata s elementima dizajna web stranica i razvoja web aplikacija. Predmetom se obrađuju glavni elementi koji čine pojedinačne sastavne komponente cjelovitog projektnog rješenja na web platformi. Predmet prati moguće razine realizacije Web projekata tako da se studentima pruža uvid u različite tehnološke mogućnosti koje mogu primijeniti u konkretnim situacijama. Studenti tijekom praktičnog dijela kolegija rade vježbe kojima postepeno razvijaju pojedine gradive blokove kasnijih web stranica i aplikacija. Prezentacijom izabranih rješenja otvara se diskusija tijekom koje studenti mogu izraziti svoje mišljenje o dizajnu, dovršenosti i drugim dogovorenim kriterijima kvalitete, čime se potiče kritičko razmišljanje o tuđem i vlastitom rješenju

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Laboratorijske vježbe
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • analizirati opterećenje Web poslužitelja i predložiti potrebne radnje za poboljšanje njegovih performansi
 • izraditi Web aplikacije različite namjene i složenosti ...
 • razlikovati Web tehnologije
 • razumijeti osobine skriptnih programskih jezika i koristiti ih u realizaciji Web aplikacije
 • razumjeti i koristiti razne servise za potrebe Web aplikacija
 • razumjeti i primijeniti hipertekstualno i hipermedijsko povezivanje dokumenata
 • razumjeti i primijeniti preporuke Web dizajna
 • razumjeti i primijeniti preporuke Web inženjerstva
 • razumjeti način funkcioniranja Web mjesta i Web aplikacija
 • razumjeti osobine korisničke i poslužiteljske strane Web aplikacija te ih primijeniti na način koji odgovara specifičnostima pojedinog projekta
 • razumjeti principe rada Web autorskih alata i znati ih koristiti ih u razvoju Web mjesta

Ishodi učenja programa

 • identificirati i razumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanjaidentificirati i razumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanja
 • razumjeti i primijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se primjenjuju u strucirazumjeti i primijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se primjenjuju u struci
 • razumjeti i primijeniti ključne aspekte informacijske tehnologije (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i znanjarazumjeti i primijeniti ključne aspekte informacijske tehnologije (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i znanja
 • razumjeti osnovna načela i metode upravljanja organizacijom i uspješno raditi u timurazumjeti osnovna načela i metode upravljanja organizacijom i uspješno raditi u timu
 • razumjeti stanje i trendove razvoja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), razumjeti njihov utjecaj na pojedinca, organizaciju i društvo te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom konteksturazumjeti stanje i trendove razvoja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), razumjeti njihov utjecaj na pojedinca, organizaciju i društvo te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom kontekstu

Sadržaj predavanja

 • Internet, Web, protokoli, HTTP protokol
  Odnos Internet - Web. Povijest Interneta i Weba. Trendovi razvoja Interneta i Weba. Elementi web aplikacija (web poslužitelj i preglednik), njihove uloge i osnovne značajke njihovog konfiguriranja. Principi prijenosa poruka mrežom između web poslužitelja i preglednika u tipičnoj web aplikaciji. Uloga slojeva u ISO-OSI modelu.
 • HTML jezik – uvod, DTD, XML, XHTML, osnovne oznake
  Povijest HTML jezika. Definiranje sintakse HTML jezika (DTD i XML Schema). Osobine SGML-a, XML-a i XHTML-a. Struktura HTML dokumenta. Osnovni oblici formatiranja. Ugrađivanje multimedijskih elemenata u dokument i veza između dokumenata. Meta definicije i određivanje skupa znakova.
 • HTML jezik – tablice, okviri, obrasci
  Primjena tablica u formatiranju dokumenta. Formatiranje redaka i ćelija u dokumentu. Spajane ćelija unutar retka ili stupca. Formatiranje dokumenta primjenom standardnih i internih okvira. Prijenos sadržaja u različite okvire i prozore. Osobine interaktivnog pristupa prema korisniku. Elementi obrazaca i njihove specifične primjene.Realizacija raznih oblika prikupljanja tekstualnih podataka (jednolinijski, višelinijski, sakriveni upis). Realizacija raznih oblika izbornika (padajući s jednim ili više izbora, prikazani s jednim ili više izbora).
 • Kaskadni oblik formatiranja dokumenta (CSS)
  Problemi formatiranja dokumenta uz čisti HTML. Definicija kaskadnog oblika formatiranja dokumenta. Osnovni koncepti kaskadnog oblika formatiranja dokumenta. Smještaj kaskadnih uputa. Načini korištenja kaskadnih uputa (implicitno, eksplicitno, jednoznačno, pseudo-klase). Jedinice u kaskadnim uputama.Područja primjene kaskadnih uputa (font, boja i pozadina, tekst, pravokutnik, korisničko sučelje, klasifikacija i sl).
 • Dizajn Web mjesta, autorski alati
  Opće smjernice dizajna web mjesta. Dizajn sučelja. Realizacija dizajna web mjesta. Smjernice za dizajn web stranice (vizualna hijerarhija, kontrast, konzistentnost, dimenzije stranice, prostor stranice i sl). Tipografija (čitljivost, vrsta fonta, veličina fonta i sl). Uređivački stil (naslovi i podnaslovi, formatitanje web dokumenta, broj veza, njihov smještaj iprikaz). Grafika (broj piksela i dubina boje, rezolucija, brzina prijenosa). Formati grafičkih datoteka: GIF (običan, transparentni i animirani), JPEG, PNG. Mapa slike. Multimedija. Flash. Definicija autorskih alata prema W3C. Kriteriji za ocjenu autorskih alata. Analiza najpoznatijih autorskih alata prema predloženim kriterijima.
 • Uvod u programiranje na strani poslužitelja
  Što se može očekivati od programiranja na strani poslužitelja. Vrste programskih jezika za programiranje na strani poslužitelja. Common Gateway Interface (CGI). Osobine programskih jezika za programiranje na strani poslužitelja (ASP, Cold fusion, C#, JSP, Java servlet, Perl, PHP, Ruby on Rails).
 • PHP jezik – uvod i sintaksa, funkcije, korištenje datoteka, obrada pogrešaka i postavljenje razine izvještavanja
  Povijest PHP-a. Što može PHP? Sintaksa jezika. Rukovanje s tipovima podataka. Elementi PHP jezika: operatori, instrukcije (uvjeti, petlje, manipuliranje objektom, komentari, funkcije). Vidljivost varijabli. Rad s varijablama okoline. Preuzimanje podataka iz obrazaca. Obrada pogrešeka, definiranje rukovatelja za određene razine pogrešaka, postavljanje korisničke razine izvještavanje o pogreškama.
 • PHP jezik – rad s bazom podataka, korištenje imeničkih servisa, slanje email poruke
  Životni ciklus rada s bazom podataka. Korištenje raznih vrsta sustava za upravljanje bazama podataka. Načini preuzimanja podataka iz baze podataka. Korištenje imeničkih servisa za pretraživanje korisnika i jedinstvenu autentikaciju. Razlozi i načini korištenja servisa email poruka.
 • PHP jezik – autentikacija, autorizacija i dnevnik rada
  Interna autentikacija web poslužiteljem. Podešavanje parametara web poslužitelja za autentikaciju. Vlastita autentikacija s formularom, bazom podataka i pohranom podataka u cookie ili sesiju. Metode autorizacija rada korisnika. Vrste realizacija dnevnika rada (log) s pohranom podataka u bazu podataka. Korištenje usluge vođenja dnevnika od web poslužitelja. Podešavanje parametara web poslužitelja za dnevničke poslove.
 • PHP jezik – Smarty predlošci, XML, XSL, XSTL, SAX, DOM, generiranje digitalnih slika i pdf dokumenata
  Osobine realizacije korisničkog sučelja. Primjena predložaka u realizaciji korisničkog sučelja. Odvajanje programskog koda od definicije korisničkog sučelja. Osobine Smarty predložaka. Osobine transformacijskih sustava. Primjena XSTL u realizaciji korisničkog sučelja. Generiranje RSS. Analiza XML sadržaja putem SAX i DOM klasa. Primjena klasa za generiranje digitalnih slika i pdf dokumenata.
 • Javascript – uvod i sintaksa jezika, osnovi objekti
  Razlika između statičkih i dinamičkih osobina dokumenta. Prijelaz s pasivnih na aktivne dokumente, koji prate rad korisnika. Mogući načini realizacije aktivnih osobina dokumenata. Jezici skriptiranja na strani korisnika i njihovo definiranje. Globalni i lokalni jezik skriptiranja. Smještaj skripata. Osobine Javascript programskog jezika. Elementi Javascript jezika: operatori, instrukcije (uvjeti, petlje, manipuliranje objektom, komentari, funkcije). Predefinirani objekti. Određivanje verzije Javascript jezika
 • Javascript – ugrađeni objekti, upravljanje događajima
  Hijerarhija ugrađenih objekata na strani korisnika. Moguće vrste događaja koji se generiraju kao odgovor na pojedine aktivnosti korisnika. Upravljanje događajima kroz pripadajuće rukovatelje događaja. Primjena glavnih ugrađenih klasa: Window, Document, History. Upravljanje vremenskom komponentom izvršavanja dokumenta. Korištenje psudo funkcija. Kontrola unosa podataka na pojedinoj stavci unosa ili cijelom obrascu. Privremeno pohranjivanje podataka. Realizacija personalizacijskih elemenata.
 • Javascript – objektni model dokumenta - DOM
  Definicija objektnog modela dokumenta. Povezivanje HTML jezika, kaskadnog formatiranja dokumenta i Javascript jezika. Pristup do pojedinog objekta ili grupe objekata. Pristup do pojedinog atributa izabranog objekata. Dinamičke promjene osobina izabranih objekata. Realizacija dinamičkog izbornika i drugih modula.
 • Javascript – dozvoljeni izrazi, AJAX, novi trendovi u Web tehnologijama
  Definicija dozvoljenih izraza. Realizacija predložaka primjenom meta simbola. Testiranje predloška na izabranim tekstom. Realizacija raznih kontrola unosa podataka. Pretraživanje teksta i zamjena dijela teksta novim sadržajem. Utvrđivanje djelova koji su pokriveni predloškom i njegovim segmentima. Realizacija tzv. bogatog Internet klijenta povezivanjem asinkronih događaja, Javascripte i XML u. Važnost pozadinske podrške na strani poslužitelja. Primjeri gotovih AJAX klasa za razne namjene. Integracija raznih medija i modula u stvaranju modernih Web aplikacija nove generacije tzv. Web 2.0.
 • Razvoj Web mjesta, mjerenje opterećenje Web poslužitelja, Web inženjerstvo
  Proces razvoja Web mjesta. Planiranje, definiranje i razvoj specifikacije web mjesta. Definiranje i planiranje Web mjesta. Definiranje informacijske strukture. Indikatori krivog pristupa razvoja Web mjesta. Važnost analize opterećenja Web mjesta. Analiza opterećenja Web poslužitelja pomoću specijaliziranih alata (JMeter, Webserver Stress Tool i sl). Skaliranje Web poslužitelja. Web inženjerstvo kao disciplina sistematičnog razvoja Web aplikacija.

Alati koji se koriste na predmetu

 • MySQL
  MySQL sustav za upravljanje bazama podataka
 • Apache Web server
  Apache Web server za podršku web mjestu
 • WAMP
  WAMP - Windows Apache MySQL PHP programski paket
 • Microsoft FrontPage
  Microsoft FrontPage koristi se za izradu Web stranice u grafičkom sučelju
 • Notepad++
  Notepad++ koristi se za izradu Web stranice u znakovnom sučelju kao i za rad s PHP skriptama
 • Proxy WorkBench
  Proxy WorkBench - koristi se za pregled HTTP prometa
 • Eclipse
  Eclipse - koristi se s modulima za PHP za razvooj PHP Web aplikacija
 • JMeter
  JMeter - koristi se za analizu opterećenja Web mjesta

Osnovna literatura

 • Materijali s predavanja dostupni u zatvorenom sustavu za e-obrazovanje http://www.foi.hr:8080/moodle/course/view.php?id=193
 • Goodman, D. Dynamic HTML: The Definitive Reference. 2nd Edition, O’Reilly, 2002.
 • Welling, L.; Thomspon, L. PHP and MySQL Web Development. 2nd Edition, Sams Publishing, 2003
 • Lynch, P.J.; Horton, S. Web Style Guide: Basic Design Principles for Creating Web Sites. 2nd Edition, Univ Press, March 2002.

Dopunska literatura

 • Lecky-Thompson, E.; Eide-Goodman, H.; Nowicki, S.D.; Cove, A. Profesional PHP5. John Wiley, 2005.
 • Van Duyne, D.K.; Landay, J.A.; Hong, J.I. The Design of Sites. Addison-Wesley, 2003.
 • Van Dijck, P. Information Architecture for Designers. RotoVision, 2003.
 • Kappel, G.; Pröll, B.; Reich, S.; Retschitzegger, W. Web Engineering. John Willey, 2006.

Preduvjeti

 • Baze podataka 1
  Cilj predmeta je da osposobi studente za razumijevanje tehnologije relacijskih baza podataka. Studenti će u okviru predmeta naučiti sve tri komponente sustava za upravljanje relacijskom bazom podataka (strukturna, operativna i integritetna komponenta). Također, studenti će biti osposobljeni za realizaciju i upravljanje (kreiranje, modifikacija, upiti, indeksi, sigurnost, transakcije) , koristeći SQL, relacijskom bazom podataka
 • Mreže računala
  1. Upoznati studente s različitim tehnikama podatkovnih komunikacija, mrežama za prijenos i uslugama prijenosa podataka. 2. Upoznati studente s ISO-OSI sedam slojnim modelom i Internet modelom te odgovarajućim specifičnim komunikacijskim protokolima. 3. Dati studentima teorijsko i praktično znanje za oblikovanje različitih tipova lokalnih mreža. 4.Osposobiti ih za samostalno rješavanje komunikacijskih problema i određivanje parametara važnih za kvalitetu komunikacija. 5. Razvijanje kritičkog mišljenja. Uočavanje sličnosti i razlika u različitim mehanizmima i protokolima. Unakrsno povezivanje različitih cjelina uočavanjem zajedničkih elemenata.
 • Obrada teksta i slike
  Cilj predavanja - usvajanje znanja i razumijevanja: postupka kreiranja dokumenata i publikacija uz pomoć računala; oblikovanja teksta, tipografije i kreiranja fontova; osnova računalne grafike i obrade slika; integracije teksta i slike – oblikovanja publikacija. Cilj laboratorijskih vježbi na računalu – usvajanje vještina i primjena stečenih znanja: primjene tipografskih pravila; kreiranja fontova, obrade slika i ilustracija (rasterska i vektorska grafika); integracije teksta i slike - oblikovanja tiskanih publikacija (prijelom stranice); oblikovanja digitalnih publikacija (elektroničkih knjiga) i web stranica.
 • Programiranje 2
  Kolegij se nastavlja na Programiranje I s kojim predstavlja cjelinu. Po završetku, studenti trebaju biti sposobni oblikovati, kodirati, testirati, ispravljati i dokumentirati programska, prije svega objektno orijentirana rješenja problema algoritamskog tipa. Ciljna razina složenosti programa jesu programi koji rade s više datoteka i više klasa
 • Projektiranje informacijskih sustava
  Studenti trebaju uočiti da svaki složeni organizacijski (ili objektni) sustav ima svoj informacijski (pod)sustav, koji omogućava njegovo učinkovito djelovanje, upravljanje sustavom te rast i razvoj u promjenljivim uvjetima. Zahtjevi za novi IS moraju se izvesti na osnovu analize poslovnih procesa objektnog sustava. Tijekom kolegija treba ovladati strukturnim i objektnim metodama za planiranje, analizu, oblikovanje i izvedbu IS-a, kao i metodikama informacijskog inženjerstva. Na temelju stečenih teorijskih znanja studenti moraju biti u stanju realizirati, primjenom novih informatičkih tehnologija, sve faze životnog ciklusa svakog IS-a uz upotrebu CASE-alata. Za planirani IS studenti moraju znati procijeniti njegovu kakvoću te očekivane učinke na poboljšanje poslovanja, a za uvedeni sustav organizirati njegovo održavanje i daljnji razvoj.

Slični predmeti

 • Tehničko veleučilište u Zagrebu
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kaniški Matija Laboratorijske vježbe 1 3 1
Laboratorijske vježbe 10 3 4
Kermek Dragutin Predavanje 10 3 1
Novak Matija Laboratorijske vježbe 9 3 1
Seminar 1 1 2
Seminar 7 2 2
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 12:00 na Fakultetu
Prijava do: 11.07.2020. 23:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 12:00 na Fakultetu
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 12:00 na Fakultetu
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59

Web dizajn i programiranje - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi5
Aktivnost na nastavi5
Domaće zadaće25
Seminar5
Kolokviji15
Projekt45
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


U projektnom modelu nastava se izvodi u 5+5 tjedana s pojačanom satnicom kako bi se predavanja, seminari, vježbe i laboatorijske vježbe izveli u 10 umjesto u 15 tjedana. U zadnjoj trećina semestra studenti izrađuju svoje projekte te ih prezentiraju prema dogovorenim terminima najkasnije do kraja 3. međuispitnog razdoblja.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 60 +
Kolokvij 2 + 30.0 70.0 60 +
Projekt + + + + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 2 0 Na predavanjima se minimalno 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 2 izostanka. Provjera se može provesti objedinjeno s nenajavljenim kratkim testom (5 minutni test) koji ispituje gradivo koje je obrađivano na nastavi. Bodovi dobiveni ovim kratkim testom mogu se pripisati u Element: Aktivnost na predavanjima. 4 Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do zadnjeg dana 13. tjedna nastaveu semestru izvođenju predmeta. Zadnji dan 15. tjedna nastave u semestru izvođenju predmeta
Prisustvovanje na seminarima 1 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 2 izostanka. 4 Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do zadnjeg dana 13. tjedna nastaveu semestru izvođenju predmeta. Zadnji dan 15. tjedna nastave u semestru izvođenju predmeta
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 2 0 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 2 izostanka. 4 Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do zadnjeg dana 13. tjedna nastaveu semestru izvođenju predmeta. Zadnji dan 15 . tjedna nastave u semestru izvođenju predmeta
Aktivnost na predavanjima 2 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima ili rješavati probleme ili kratke provjere razumijevanja neto obrađenog gradiva (aktivno pristustvovanje!).
Aktivnost na laboratorijskim vježbama 2 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na laboratorijskim vježbama, prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih zadataka i sl.
Aktivnost na seminarima 1 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih zadataka i sl.
Seminari 5 1 Ukupno ima 1 seminar koji nosi 5 bodova. Studenti rade seminar u timu od dva člana. Student i trebaju pažljivo pročitati pripreme za seminare, obaviti unos u Wiki,izraditi video materijal i prezentaciju, popuniti obrasce za tim i članove timai postaviti na Web unutar zadanog roka. Nadoknada seminara penalizira se s 1 bodom, a može biti najkasnije 2 tjedna nakon odabranog termina. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Domaće zadaće 25 10 Ukupno ima 5zadaća koje zajedno nose 25bodova. Student treba pažljivo pročitati pripreme za laboratorijske vježbe, samostalno riješiti zadatak tijekom laboratorijskih vježbi (i nastaviti kod kuće) i postaviti na Web unutar zadanog roka. Svaki student treba nasumično 3 puta predstaviti svoju zadaću. Student koji nije spreman predstaviti određenu zadaću gubi bodove iz te zadaće. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. 8 bodova i 3 nepredane zadaće Javiti se nastavniku nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do zadnjeg dana 13. tjedna nastave. Predati i obraniti zadaće koje nisu obrađene ili ponoviti zadaće za koje nisu dobiveni bodovi. Zadnji dan 15 . tjedna nastave u semestru izvođenju predmeta
1. kolokvij 7 2 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipai pitanja koja ispituju razumijevanje.Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. 0 1. kolokvij ponavlja se tjedan dana nakon prvog pisanja
2. kolokvij 8 2 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više izmeđuponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipai pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. 0 2. kolokvij ponavlja se tjedan dana nakon prvog pisanja
Projekt 45 15 Samostalni projekt koji se dodjeljuje studentu najkasnije do početka 1. međuispitnog razdoblja. Student treba samostalno izraditi, instaliratina računalo arka.foi.hr, dokumentiratii obraniti projekt najkasnije do kraja nastavnog dijela semestra tj. 17. tjedna nastave. Studenti se trebaju predbilježiti prije 2. međuispitnog razdoblja za tjedan u kojem će imati obranu projekta. Projekt se može braniti prema objavljenim terminimau sustavu MoodleELF unutar predbilježenog tjedna za obranu. Prijave za obranu projektnog rješenja šalju se kao odgovor na poruku unutar foruma koja određuje termin koji odgovara studentu. Promjena terminaunutar odabranog tjednapovlači penalizaciju od -10%bodova iz projekta. Prema redoslijedu prijava obavit će se obrane projektnog rješenja. Instaliranje projekta na računalo arka.foi.hr mora se obaviti NAJKASNIJE do 23:55 dan prije odabranotermina obrane projekta. Nakon toga će vlasništvo nad projektom preuzeti nastavnički korisnički račun tako dastudent NE može više mijenjati projekt.

Stimulacije i penalizacije:
-studenti/ce koji obrane projekt u 13. tjedna nastave stimuliraju se sa 30% + (1% * broj dana)(od ponedjeljka (4) prema petku (0) sa smanjenjem za 1) bodova
-studenti/ce koji obrane projekt u 14. tjedna nastave stimuliraju se sa 23% + (1% * broj dana)(od ponedjeljka (4) prema petku (0) sa smanjenjem za 1) bodova
-studenti/ce koji obrane projekt u 15. tjedna nastave stimuliraju se sa 16% + (1% * broj dana)(od ponedjeljka (4) prema petku (0) sa smanjenjem za 1) bodova
-studenti/ce koji obrane projekt u 16. tjednunastave stimuliraju se sa 10% + (1% * broj dana)(od ponedjeljka (4) prema petku (0) sa smanjenjem za 1) bodova
-studenti/ce koji obrane projekt u 17. tjednu nastave stimuliraju se sa 0% + (2% * broj dana) (od ponedjeljka (4) prema petku (0) sa smanjenjem za 1) bodova

Studenti/ce koji na obrani projekta steknu minimalno 15 bodova ali NEMAJU dovoljno bodova za pozitivnu ocjenu ili žele bolju ocjenu nastavljaju rad na postojećem projektnom zadatkuuz sljedeće elemente:-studenti/ce koji obrane projekt do zadnjeg termina u srpnjuak.godine penaliziraju se sa -10% bodova-studenti/ce koji obrane projekt do zadnjeg termina u rujnu ak.godine penaliziraju se sa -20% bodova.-studenti/ce koji obrane projekt do zadnjeg termina u veljači sljedeće ak. godine penaliziraju se sa -30% bodova.

Penalizacije koje su nastale temeljem promjene obrane projekta kumuliraju se s ostalim penalizacijama(-10%, -20% ili -30%).

Korištenje tuđeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost


ZadaćaBodovi
Zadaće
1. zadaća3
2. zadaća4
3. zadaća5
4. zadaća6
5. zadaća7
Zbroj:25

 

Web dizajn i programiranje - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Domaće zadaće25
Seminar5
Pismeni dio ispita25
Projekt45
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Izvanredni  studenti  trebaju  se javiti  predmetnom  nastavniku  u  vrijeme  konzultacija  i  to  najkasnije  do  kraja  3.  tjedna nastave u semestru u kojem se izvodi predmet te se opredjeliti za jedan od dvamodela rada na predmetu s obzirom na svoje obaveze i mogućnosti dolaska na nastavu:

a) model za izvanredne studentes jednakim sustavom obaveza kao i redoviti studenti

b) model za izvanredne studente koji nisu u mogućnosti  dolaziti  na  nastavu. Predavanja  nisu  obavezna. Studentima stoji na raspolaganju osnovna i dopunska literatura te materijali sa svih predavanja (prezentacije i programski  primjeri)  u  sustavu  e-učenja. Laboratorijske vježbe nisu obavezne. Studenti trebaju  doći na konzultacije tijekom semestra kako bi dobili pomoć oko zadaća. Za svaku zadaću postoji forum unutar kojeg se može postaviti pitanje nastavnicima ili studentima. Student treba izraditi sve potrebne zadaće(odnosno steći minimalan  broj  bodova  iz  zadaća) koje brani u dogovorenom terminu konzlultacija.  Dolazak  na  seminarsku nastavu nije obavezan. Studenti dolaze na konzultacije tijekom semestra za dogovor u vezi seminarskograda. Seminarski  rad trebajuizraditi  i  prezentirati  u dogovorenom terminu  konzultacija. Minimalan  broj  bodova  iz domaćih zadaća i seminara trebaju biti zadovoljeni najkasnije do kraja nastavnog dijela semestra tj. prije početka ispitnog dijela. Studenti  dolaze  na  konzultacije  tijekom nastavnog  dijela semestra  za  dogovor  u  vezi projektnog  zadatka. Prije  izlaska  na  obranu  projekta  studenti  trebaju  zadovoljiti  minimalan  broj  bodova  iz zadaća  i  seminara. Za  svaki  projektni  zadatak  postoji  forum  unutar  kojeg  se  može  postaviti  pitanje nastavnicima ili studentima. Prije izlaska na ispit studentitrebajuzadovoljiti minimalan broj bodova iz zadaća,seminarskog  radai  projektnog  zadatka.  Studenti  ne  izlaze na  kolokvije. Studenti na ispitu pišu pismeni dio ispita.Za sva pitanja studenti se mogu javiti nastavnicima putem emaila s vlastite adrese iz @foi.hr domene.

Izvanredni studenti koji se NE jave predmetnom nastavniku najkasnije do kraja 3. tjedna nastave u semestru u kojem se izvodi predmet NEĆE MOĆI POLAGATI predmet u tekućoj akademskoj godinu.


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminari 5 1 Ukupno ima 1 seminar kojinosi 5 bodova. Studentsamostalno radi sminar. Studentitrebajupažljivo pročitati pripreme za seminare, obaviti unos u Wiki, izraditi video materijal i prezentaciju, popuniti obrasce za tim i članove tima i postaviti na Web unutar zadanog roka. Nadoknada seminara penalizira se s 1 bodom, a može biti najkasnije 2 tjedna nakon odabranog termina. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Domaće zadaće 25 10 Ukupno ima 5zadaća koje zajedno nose 25 bodova. Student treba pažljivo pročitati pripreme za laboratorijske vježbe, samostalno riješiti zadatak i postaviti na Web najkasnije 3 dana prije obrane na konzultacijama, u terminu dogovorim s predmetimnastavnikom. Student može braniti jednu po jednu zadaću ili više njih ovisno o vlastitim mogućnostima. Student koji ne obraniodređenu zadaću gubi bodove iz te zadaće. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Projekt 45 15 Samostalni projekt koji se dodjeljuje studentu najkasnije do početka 1. međuispitnog razdoblja. Student treba samostalno izraditi, dokumentirati i obraniti projekt. Projekt se može braniti nakon što student stekne minimalne uvjete iz seminara i domaćih zadaća. Obrana projekta obavlja se prema objavljenim terminima u sustavu MoodleELF. Prijave za obranu projektnog rješenja šalju se kao odgovor na poruku unutar foruma koja određuje termin koji odgovara studentu. Prema redoslijedu prijava obavit će se obrane projektnog rješenja. Prijava za izabrani termin obrane projekta vrijedi ukoliko je obavljena NAJKASNIJE 24 sata prije njegovog termina. Promjena termina obrane rezultira u oduzimanju 5 bodova od projekta
Pismeni dio ispita 25 13 Uvjeti za izlazak na pismeni dio ispita su stečeni minimalni bodovi iz seminara,domaćih zadaćai projekta.Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipai pitanja koja ispituju razumijevanje.Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


ZadaćaBodovi
Zadaće
1. zadaća3
2. zadaća4
3. zadaća5
4. zadaća6
5. zadaća7
Zbroj:25

 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh