FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
6. semestar

2016/2017

7ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Ne
6. semestar
3. nastavna godina

Web dizajn i programiranje npp:72633

Engleski naziv

Web Design and Programming

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Kategorija ("boja")

RI

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Laboratorijske vježbe
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kaniški Matija Laboratorijske vježbe 10 3 6
Kermek Dragutin Predavanje 10 3 1
Novak Matija Laboratorijske vježbe 10 3 1
Seminar 1 1 3
Seminar 7 2 3
redovni rok
Datum: 25.06.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 22.06.2021. 23:59
Odjava do: 24.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 07.07.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 04.07.2021. 23:59
Odjava do: 06.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 10.09.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 07.09.2021. 23:59
Odjava do: 09.09.2021. 11:59

Web dizajn i programiranje - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi5
Aktivnost na nastavi5
Domaće zadaće25
Seminarski rad5
Kolokviji15
Projekt45
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


U projektnom modelu nastava se izvodi u 5+5 tjedana s pojačanom satnicom kako bi se predavanja, seminari, vježbe i laboatorijske vježbe izveli u 10 umjesto u 15 tjedana. U zadnjoj trećina semestra studenti izrađuju svoje projekte te ih prezentiraju prema dogovorenim terminima najkasnije do kraja 3. međuispitnog razdoblja.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 60 +
Kolokvij 2 + 30.0 70.0 60 +
Projekt + + + + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 2 0 Na predavanjima se minimalno 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 2 izostanka. Provjera se može provesti objedinjeno s nenajavljenim kratkim testom (5 minutni test) koji ispituje gradivo koje je obrađivano na nastavi. Bodovi dobiveni ovim kratkim testom mogu se pripisati u Element: Aktivnost na predavanjima. 4 Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do zadnjeg dana 13. tjedna nastaveu semestru izvođenju predmeta. Zadnji dan 15. tjedna nastave u semestru izvođenju predmeta
Prisustvovanje na seminarima 1 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 2 izostanka. 4 Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do zadnjeg dana 13. tjedna nastaveu semestru izvođenju predmeta. Zadnji dan 15. tjedna nastave u semestru izvođenju predmeta
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 2 0 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 2 izostanka. 4 Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do zadnjeg dana 13. tjedna nastaveu semestru izvođenju predmeta. Zadnji dan 15 . tjedna nastave u semestru izvođenju predmeta
Aktivnost na predavanjima 2 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima, popuniti ankete ili rješavati probleme ili kratke provjere razumijevanja neto obrađenog gradiva (aktivno prisustvovanje!).
Aktivnost na laboratorijskim vježbama 3 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na laboratorijskim vježbama, prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih zadataka i sl.
Seminarski rad 5 1 Ukupno ima 1 seminarski rad. Studenti rade seminarski rad u timu od dva člana. Student i trebaju pažljivo pročitati pripreme za seminarski rad. Nadoknada seminarskog rada penalizira se s 1 bodom, a može biti najkasnije 2 tjedna nakon odabranog termina. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Domaće zadaće 25 10 Ukupno ima 5 zadaća. Student treba pažljivo pročitati pripreme za laboratorijske vježbe, samostalno riješiti zadatak tijekom laboratorijskih vježbi (i nastaviti kod kuće) i postaviti na Web unutar zadanog roka. Svaki student treba nasumično 3 puta predstaviti svoju zadaću. Student koji nije spreman predstaviti određenu zadaću gubi bodove iz te zadaće. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. 8 bodova i 3 nepredane zadaće Javiti se nastavniku nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do zadnjeg dana 13. tjedna nastave. Predati i obraniti zadaće koje nisu obrađene ili ponoviti zadaće za koje nisu dobiveni bodovi. Zadnji dan 15 . tjedna nastave u semestru izvođenju predmeta
1. kolokvij 7 2 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipai pitanja koja ispituju razumijevanje.Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. 0 1. kolokvij ponavlja se tjedan dana nakon prvog pisanja
2. kolokvij 8 2 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više izmeđuponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipai pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. 0 2. kolokvij ponavlja se tjedan dana nakon prvog pisanja
Projekt 45 15 Samostalni projekt koji se dodjeljuje studentu najkasnije do početka 1. međuispitnog razdoblja. Student treba samostalno izraditi, instalirati na poslužitelj na kojem se izvodi nastava, dokumentiratii obraniti projekt najkasnije do kraja nastavnog dijela semestra tj. 17. tjedna nastave. Studenti se trebaju predbilježiti prije 2. međuispitnog razdoblja za tjedan u kojem će imati obranu projekta. Projekt se može braniti prema objavljenim terminimau sustavu MoodleELF unutar predbilježenog tjedna za obranu. Prijave za obranu projektnog rješenja šalju se kao odgovor na poruku unutar foruma koja određuje termin koji odgovara studentu. Promjena odabranog tjedna obrane projekta povlači penalizaciju od -10% bodova iz projekta. Promjena termina unutar odabranog tjedna povlači penalizaciju od -10% bodova iz projekta. Prema redoslijedu prijava obavit će se obrane projektnog rješenja. Nakon obrane vlasništvo će nad projektom preuzeti nastavnički korisnički račun tako da student NE može više mijenjati projekt.

Stimulacije i penalizacije:
-studenti/ce koji obrane projekt u 13. tjedna nastave stimuliraju se sa 30% + (1% * broj dana)(od ponedjeljka (4) prema petku (0) sa smanjenjem za 1) bodova
-studenti/ce koji obrane projekt u 14. tjedna nastave stimuliraju se sa 23% + (1% * broj dana)(od ponedjeljka (4) prema petku (0) sa smanjenjem za 1) bodova
-studenti/ce koji obrane projekt u 15. tjedna nastave stimuliraju se sa 16% + (1% * broj dana)(od ponedjeljka (4) prema petku (0) sa smanjenjem za 1) bodova
-studenti/ce koji obrane projekt u 16. tjednunastave stimuliraju se sa 10% + (1% * broj dana)(od ponedjeljka (4) prema petku (0) sa smanjenjem za 1) bodova
-studenti/ce koji obrane projekt u 17. tjednu nastave stimuliraju se sa 0% + (2% * broj dana) (od ponedjeljka (4) prema petku (0) sa smanjenjem za 1) bodova

Studenti/ce koji na obrani projekta steknu minimalno 15 bodova ali NEMAJU dovoljno bodova za pozitivnu ocjenu ili žele bolju ocjenu (ako odobri predmetni nastavnik) nastavljaju rad na postojećem projektnom zadatku uz sljedeće elemente:
-studenti/ce koji obrane projekt do zadnjeg termina u srpnju ak.godine penaliziraju se sa -10% bodova
-studenti/ce koji obrane projekt do zadnjeg termina u rujnu ak.godine penaliziraju se sa -20% bodova.
-studenti/ce koji obrane projekt do zadnjeg termina u veljači sljedeće ak. godine penaliziraju se sa -30% bodova.

Penalizacije koje su nastale temeljem odobrene promjene termina obrane projekta (tjedna ili dana u tjednu) kumuliraju se s ostalim stimulacijama i penalizacijama.

Korištenje tuđeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost


ZadaćaBodovi
Zadaće
1. zadaća3
2. zadaća4
3. zadaća5
4. zadaća6
5. zadaća7
Zbroj:25

 

Web dizajn i programiranje - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Domaće zadaće25
Seminarski rad5
Pismeni dio ispita25
Projekt45
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Izvanredni  studenti  trebaju  se javiti  predmetnom  nastavniku  u  vrijeme  konzultacija  i  to  najkasnije  do  kraja  3.  tjedna nastave u semestru u kojem se izvodi predmet te se opredjeliti za jedan od dvamodela rada na predmetu s obzirom na svoje obaveze i mogućnosti dolaska na nastavu:

a) model za izvanredne studentes jednakim sustavom obaveza kao i redoviti studenti

b) model za izvanredne studente koji nisu u mogućnosti  dolaziti  na  nastavu. Predavanja  nisu  obavezna. Studentima stoji na raspolaganju osnovna i dopunska literatura te materijali sa svih predavanja (prezentacije i programski  primjeri)  u  sustavu  e-učenja. Laboratorijske vježbe nisu obavezne. Studenti trebaju  doći na konzultacije tijekom semestra kako bi dobili pomoć oko zadaća. Za svaku zadaću postoji forum unutar kojeg se može postaviti pitanje nastavnicima ili studentima. Student treba izraditi sve potrebne zadaće(odnosno steći minimalan  broj  bodova  iz  zadaća) koje brani u dogovorenom terminu konzlultacija.  Dolazak  na  seminarsku nastavu nije obavezan. Studenti dolaze na konzultacije tijekom semestra za dogovor u vezi seminarskograda. Seminarski  rad trebaju izraditi  i  prezentirati  u dogovorenom terminu  konzultacija. Minimalan  broj  bodova  iz domaćih zadaća i seminara trebaju biti zadovoljeni najkasnije do kraja nastavnog dijela semestra tj. prije početka ispitnog dijela. Studenti  dolaze  na  konzultacije  tijekom nastavnog  dijela semestra  za  dogovor  u  vezi projektnog  zadatka. Prije  izlaska  na  obranu  projekta  studenti  trebaju  zadovoljiti  minimalan  broj  bodova  iz zadaća  i  seminara. Za  svaki  projektni  zadatak  postoji  forum  unutar  kojeg  se  može  postaviti  pitanje nastavnicima ili studentima. Prije izlaska na ispit studenti trebaju zadovoljiti minimalan broj bodova iz zadaća, seminarskog  radai  projektnog  zadatka.  Studenti  ne  izlaze na  kolokvije. Studenti na ispitu pišu pismeni dio ispita. Za sva pitanja studenti se mogu javiti nastavnicima putem emaila s vlastite adrese iz @foi.hr domene.

Izvanredni studenti koji se NE jave predmetnom nastavniku najkasnije do kraja 3. tjedna nastave u semestru u kojem se izvodi predmet NEĆE MOĆI POLAGATI predmet u tekućoj akademskoj godinu.

Izvanredni  studenti  koji su u prethodnoj ak .godinu prvi puta upisali predmet ili su ga ponovno upisali, a nisu stekli potreban broj bodova iz zadaća i seminarskog rada, trebaju  se javiti  predmetnom  nastavniku  u  vrijeme  konzultacija  i  to  najkasnije  do  kraja  3.  tjedna nastave u semestru u kojem se izvodi predmet.


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminarski rad 5 1 Ukupno ima 1 seminar. Student samostalno radi sminarski rad. Studenti trebaju pažljivo ppročitati pripreme za seminarski rad. Nadoknada seminarskog rada penalizira se s 1 bodom, a može biti najkasnije 2 tjedna nakon dogovorenog termina. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Domaće zadaće 25 10 Ukupno ima 5 zadaća. Student treba pažljivo pročitati pripreme za laboratorijske vježbe, samostalno riješiti zadatak i postaviti na Web najkasnije 3 dana prije obrane na konzultacijama, u terminu dogovorim s predmetim nastavnikom. Student može braniti jednu po jednu zadaću ili više njih ovisno o vlastitim mogućnostima. Student koji ne obrani određenu zadaću gubi bodove iz te zadaće. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Projekt 45 15 Samostalni projekt koji se dodjeljuje studentu najkasnije do početka 1. međuispitnog razdoblja. Student treba samostalno izraditi, dokumentirati i obraniti projekt. Projekt se može braniti nakon što student stekne minimalne uvjete iz seminarskog rada i domaćih zadaća. Obrana projekta obavlja se prema objavljenim terminima u sustavu Moodle ELF. Prijave za obranu projektnog rješenja šalju se kao odgovor na poruku unutar foruma koja određuje termin koji odgovara studentu. Prema redoslijedu prijava obavit će se obrane projektnog rješenja. Prijava za izabrani termin obrane projekta vrijedi ukoliko je obavljena NAJKASNIJE 24 sata prije njegovog termina. Promjena dogovorenog/odabranog termina obrane rezultira u oduzimanju -10% od projekta. Penalizacije koje su nastale temeljem odobrene promjene termina obrane projekta kumuliraju se s ostalim penalizacijama.

Korištenje tuđeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Pismeni dio ispita 25 13 Uvjeti za izlazak na pismeni dio ispita su stečeni minimalni bodovi iz seminarskog rada, domaćih zadaća i projekta. Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


ZadaćaBodovi
Zadaće
1. zadaća3
2. zadaća4
3. zadaća5
4. zadaća6
5. zadaća7
Zbroj:25

 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh