FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
6. semestar

2017/2018

5ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
6. semestar
3. nastavna godina

Napredne formalne metode npp:72635

Engleski naziv

Advanced Formal Methods

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Kategorija ("boja")

RI

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Laboratorijske vježbe
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Čubrilo Mirko Predavanje 0 0 0
Lovrenčić Sandra Seminar 0 0 0
Schatten Markus Laboratorijske vježbe 0 0 0
Nema definiranih ispitnih rokova

Napredne formalne metode - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi5
Aktivnost na nastavi5
Seminar 30
Kolokviji60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 90 +
2. kolokvij + 10.0 90.0 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na seminarima 5 0 Uvjet za potpis. Na seminarima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 3 izostanka. Student dobiva onoliko bodova koliko je puta bio prisutan u vrijeme provjere. 5 izsotanaka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja 15. tjedna. Zadnji dan 17. tjedna.
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 0 0 Uvjet za potpis. Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljen je 1 izostanak (vježbe se provode kroz 8 tjedana po 2 sata). 2 izostanka Dodatni zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja 15. tjedna. Zadnji dan 17. tjedna.
Aktivnost na laboratorijskim vježbama i seminarima 5 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na laboratorijskim vježbama i seminarima, prezentirati rješenja pojedinih zadataka i sl., za što ukupno mogu dobiti 5 bodova.
Seminar 30 0 Nije obavezan. Student ili grupa (do 3 studenta u timu) dobiva temu seminara. Pismeni dio seminara treba postaviti na Web unutar zadanog roka te prezentirati seminar uz prezentaciju u nekom alatu u dogovorenom terminu. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
1. kolokvij* 30 20 Rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 20 bodova.
2. kolokvij 30 Rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 20 bodova.


*Na kolokvijima ukupno mora biti ostvareno najmanje 20 bodova kako bi student mogao predmet položiti tijekom godine kroz kontinuirano praćenje.

 

Napredne formalne metode - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2017/2018

Studenti mogu položiti predmet na sljedeće načine:

  1. Redovni izlazak na pismeni i usmeni ispit - Model 1;
  2. Izrada i obrana opsežnijeg seminarskog rada na zadanu temu (nije moguće ako su laboratorijske vježbe odrađivane kod kuće) - Model 2;
  3. Sudjelovanje u kontinuiranom praćenju na isti način kao i redoviti studenti – Model 3;
  4. Sudjelovanje u kontinuiranom praćenju kroz e-učenje i samostalni rad - Model 4.

Praćenje rada studenata - Model 3

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi5
Aktivnost na nastavi5
Seminar 30
Kolokviji60
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model 4

Elementi praćenjaBodova
Primjer usporedbe metoda dokazivanja10
Seminar30
Kolokviji60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 90 +
2. kolokvij + 10.0 90.0 90 +


Opis elemenata praćenja - Model 3

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na seminarima 5 0 Na seminarima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Student dobiva onoliko bodova koliko je puta bio prisutan u vrijeme provjere.
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 0 0 Uvjet za potpis. Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 2 izostanka (vježbe se provode kroz 8 tjedana po 2 sata). U posebnim slučajevima vježbe se mogu odraditi kod kuće 4 izostanka Dodatni zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja 15. tjedna. Zadnji dan 17. tjedna.
Aktivnost na laboratorijskim vježbama i seminarima 5 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na laboratorijskim vježbama i seminarima, prezentirati rješenja pojedinih zadataka i sl., za što ukupno mogu dobiti 5 bodova.
Seminar 30 0 Nije obavezan. Student ili grupa (do 3 studenta u timu) dobiva temu seminara. Pismeni dio seminara treba postaviti na Web unutar zadanog roka te prezentirati seminar uz prezentaciju u nekom alatu u dogovorenom terminu. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
1. kolokvij* 30 20 Rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 20 bodova.
2. kolokvij 30 Rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 20 bodova.


Opis elemenata praćenja - Model 4

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 0 0 Uvjet za potpis. Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 2 izostanka (vježbe se provode kroz 8 tjedana po 2 sata). U posebnim slučajevima vježbe se mogu odraditi kod kuće 4 izostanka Dodatni zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja 15. tjedna. Zadnji dan 17. tjedna.
Primjer usporedbe metoda dokazivanja 10 0 Student dobiva zadatak usporedbe metoda dokazivanja koji treba predati u obliku kraćeg seminara i obrazložiti na konzultacijama.
Seminar 30 0 Nije obavezan. Student ili grupa (do 3 studenta u timu) dobiva temu seminara. Pismeni dio seminara treba postaviti na Web unutar zadanog roka te prezentirati seminar uz prezentaciju u nekom alatu u dogovorenom terminu. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
1. kolokvij* 30 20 Rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 20 bodova.
2. kolokvij 30 Rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 20 bodova.


*Na kolokvijima ukupno mora biti ostvareno najmanje 20 bodova kako bi student mogao predmet položiti tijekom godine kroz kontinuirano praćenje.

 

Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh