FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
6. semestar

2015/2016

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Da
6. semestar
3. nastavna godina

Poslovno planiranje i projekti npp:72638

Engleski naziv

Business Planning and Projects

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Kategorija ("boja")

OU

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kedmenec Irena Seminar 8 2 1
Šmaguc Tamara Seminar 7 2 1
Vuković Ksenija Predavanje 10 3 1
redovni rok
Datum: 28.06.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 25.06.2021. 23:59
Odjava do: 27.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.07.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 06.07.2021. 23:59
Odjava do: 08.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 13.09.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 10.09.2021. 23:59
Odjava do: 12.09.2021. 11:59

Poslovno planiranje i projekti - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji40
Projekt35
Aktivnosti25
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


S obzirom da je na kontinuiranom praćenju moguće postići 50 bodova, za određivanje postignute ocjene ostvareni bodovi se množe s 2.

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 100.0 45
Obrana projekta + 10


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokviji 40 Tijekom semestra pišu se dva kolokvija od kojih svaki nosi 20 bodova.
Kolokviji se sastoje od nekoliko računskih zadataka i nekoliko pitanja esejskog tipa (teorija).
20 bodova Minimalan broj bodova za kolokvirati kolegij je kumulativno 20 bodova iz oba kolokvija zajedno, uz uvjet da je ukupno barem 5 bodova ostvareno iz teorije i 5 bodova iz zadataka.

Studenti koji ne ostvare minimalnih 5 bodova na teoriji, mogu usmeno odgovarati za pozitivnu ocjenu.
Studenti koji ne ostvare minimalnih 5 bodova na zadacima moraju ponovo na pismeni dio ispita.
Projekt 35 Studenti predaju svoje projekte u obliku psolovnog plana isključivo na Moodle (nikako na mail). Pisana verzija poslovnog plana uključuje i pomoćne datoteke za pripremu financijskih dijelova plana, Projekti se izrađuju u timovima do najviše tri člana.

U pisanom dijelu poslovnog plana elementi bodovanja su sljedeći:
Word 8 boda: Razrada ideje, Opisi stavka i pretpostavki, TOBS
Excel 8 bodova: Tablice, ima li svega ili je samo dio odrađen i kroz excel, Povezivanje stavaka pomoću formula ili je excel samo "reda radi"
Financijski elementi projekta 12 bodova:
Pretpostavke (2), RDG (2), Statička analiza (2), Ekonomski tijek (2), Financijski tijek (2), NSV i ISR (2)
Analiza osjetljivosti 4 boda
Formalna uređenost dokumenta 3 boda: Ujednačenost, Fontovi, Oblikovanje teksta (obostrano), Pravopis, Oblikovanje tablica

UKUPNO 20
15 bodova Studenti koji ne ostvare minimalnih 15 bodova mogu doraditi poslovni plan za taj ili neki od idućih rokova o čemu su obaviješteni putem Moodle sustava
Aktivnosti 25 5 Sudjelovanje u diskusijama i rad u grupi donose najviše 5 bodova.

Zadatak – intervju s konkretnim poduzetnikom iz prakse koji se predaje na Moodle najkasnije do kraja 6. tjedna od početka nastave. Donosi do 10 bodova.

Seminar - uključuje izradu i kratku prezentaciju poduzetničke ideje koju studentski tim kasnije razrađuje kao svoj projekt. Predaje se na Moodle najkasnije do kraja 10. tjedna od početka nastave. Donosi do 10 bodova od kojih se 6 bodova odnosi na pisani dio, a 4 boda na samo izlaganje na nastavi.

Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
5 bodova Nema mogućnosti nadoknade jer je kriterij uvjeta za potpis i stjecanje prava za upis ocjene tolerantan.
Prisustvovanje na predavanjima 0 Na svim predavanjima provjerava se prisustvovanje.
50%
Prisustvovanje na seminarima 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje. 3 izostanka


Poslovno planiranje i projekti - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente.

 

Bodovanje i praćenje rada izvanrednih studenata:

PISMENI ISPIT – Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno predani poslovni plan. Na redovnom ispitnom roku, pismeni ispit se sastoji od 3 pitanja koja nose 5 bodova i tri zadatka koji ukupno nose 15 bodova, uz obvezu izlaska na usmeni dio ispita kroz obranu poslovnog plana. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.

 

 

PREDUVJET ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT:

 

POSLOVNI PLAN Student mora samostalno ili u timu do 3 člana pripremiti poslovni plan u skladu s predlošcima koji su dostupni na sustavu za e-učenje Moodle, pri čemu su mu na raspolaganju i asistentice u vrijeme konzultacija ili putem drugih oblika komunikacije (e-mail, Moodle, telefon).

U poslovnom planu student treba pokazati da dobro poznaje temu o kojoj piše, da poznaje gradivo obrađeno u okviru kolegija i zna ga koristiti kreiranju poslovnog plana, da prati i vrednuje podatke potrebne za ekonomske analize publicirane u medijima (novine, internet izvori) te pokazati da zna pisati stručnim stilom.

 

Poslovni plan se predaje najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka na Moodle.

 

Studenti imaju punu slobodu izbora djelatnosti za poslovni plan te vrednovanje ne ovisi o tome da li je izabrani projekt prihvatljiv/isplativ za investiranje ili ne, ako su navedeni zaključci dobro formulirani, objašnjeni i obranjeni argumentima. Ispitna literatura može biti pomoć pri formuliranju vlastitih argumenata i interpretaciji dobivenih rezultata, a ne služi tome da je se samo reproducira bez razumijevanja.

 

 

PREZENTACIJA IDEJE:

Predstavlja obranu poslovnog plana, tj. usmeni dio ispita. Student mora samostalno ili u timu do 3 člana pripremiti izlaganje i u nekoliko minuta (5-7) izložiti svoju poslovnu ideju. O poslovnom planu svaki član tima mora znati kako je nastao i mora biti sposoban odgovoriti na postavljena pitanja. Za izlaganje ne treba pripremati prezentaciju u Powepointu, niti predavati ispisani poslovni plan. No, studenti za potrebe izlaganja smiju imati ispisani plan kojeg će koristiti kao vlastite bilješke.

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pisani ispit30
Projekt20
ZBROJ50


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


S obzirom da je na kontinuiranom praćenju moguće postići 50 bodova, za određivanje postignute ocjene ostvareni bodovi se množe s 2.

 


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Projekt 20 U pisanom dijelu poslovnog plana elementi bodovanja su sljedeći:
Word 4 boda: Razrada ideje, Opisi stavka i pretpostavki, TOBS
Excel 5 bodova: Tablice, ima li svega ili je samo dio odrađen i kroz excel, Povezivanje stavaka pomoću formula ili je excel samo "reda radi"
Financijski elementi projekta 6 bodova:
Pretpostavke (1), RDG (1), Statička analiza (1), Ekonomski tijek (1), Financijski tijek (1), NSV i ISR (1)
Analiza osjetljivosti 2 boda
Formalna uređenost dokumenta 3 boda: Ujednačenost, Fontovi, Oblikovanje teksta (obostrano), Pravopis, Oblikovanje tablica

UKUPNO 20
10 bodova Studenti koji ne ostvare minimalnih 10 bodova mogu doraditi poslovni plan za taj ili neki od idućih rokova.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh