FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
6. semestar

2019/2020

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Da
6. semestar
3. nastavna godina

Poslovno planiranje i projekti npp:72638

Engleski naziv

Business Planning and Projects

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Kategorija ("boja")

OU

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Detelj Kristina Predavanje 5 3 1
Fojs Ivana Seminar 7 2 1
Kedmenec Irena Predavanje 5 3 1
Seminar 8 2 1
redovni rok
Datum: 28.06.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 25.06.2021. 23:59
Odjava do: 27.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.07.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 06.07.2021. 23:59
Odjava do: 08.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 13.09.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 10.09.2021. 23:59
Odjava do: 12.09.2021. 11:59

Poslovno planiranje i projekti - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji*30
Pisani projekt*40
Aktivnosti10
Usmena obrana projekta*20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


*Uvjeti za ostvarivanje prava na upis ocjene:

  1. kumulativno iz oba kolokvija ostvariti minimalno 15 bodova, uz uvjet ostvarivanja minimalno 5 bodova iz teorije i minimalno 5 bodova iz zadataka.
  2. minimalno 20 bodova iz projekta.
  3. minimalno 10 bodova iz usmene obrane projekta.

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 100.0 45 +
Predaja projekta +
Usmena obrana projekta + + + 10 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokviji 30 Tijekom semestra pišu se dva kolokvija od kojih svaki nosi 15 bodova.
Kolokviji se sastoje od nekoliko računskih zadataka i nekoliko pitanja esejskog tipa (teorija).
15 bodova Minimalan broj bodova za kolokvirati kolegij je kumulativno 15 bodova iz oba kolokvija zajedno, uz uvjet da je ukupno barem 5 bodova ostvareno iz teorije i 5 bodova iz zadataka.

Studenti koji ne ostvare minimalnih 5 bodova na teoriji, mogu usmeno odgovarati za pozitivnu ocjenu.
Studenti koji ne ostvare minimalnih 5 bodova na zadacima moraju ponovo na pisani dio ispita.
Projekt 40 Studenti nakon drugog kolokvija izrađuju poslovne planove i prezentiraju ih na terminima za obranu. Studenti predaju svoje projekte isključivo na Moodle (nikako na mail). Pisana verzija poslovnog plana uključuje i pomoćne datoteke za pripremu financijskih dijelova plana, Projekti se izrađuju u timovima do najviše tri člana.

U pisanom dijelu poslovnog plana elementi bodovanja su sljedeći:
Word 4 boda: Razrada ideje, Opisi stavka i pretpostavki
Excel 4 boda: Tablice, ima li svega ili je samo dio odrađen kroz Excel, povezivanje stavaka pomoću formula ili je excel samo "reda radi"
Financijski elementi projekta 7 bodova:
Pretpostavke (1), RDG (1), TOBS (1) Statička analiza (1), Ekonomski tijek (1), Financijski tijek (1), NSV i ISR (1)
Analiza osjetljivosti 2 boda
Formalna uređenost dokumenta 3 boda: Ujednačenost, Fontovi, Oblikovanje teksta (obostrano), Pravopis, Oblikovanje tablica

UKUPNO je to 20 bodova, te se isti množe sa 2, čime projekt ukupno donosi 40 bodova.
20 bodova Studenti koji ne ostvare minimalnih 20 bodova mogu jednom doraditi poslovni plan uz uvažavanje dobivenih komentara o čemu su obaviješteni putem Moodle sustava.
Aktivnosti 10 Bodove iz aktivnosti moguće je ostvariti rješavanjem zadataka. Kroz semestar provest će se 5 vježbi od kojih svaka donosi 2 boda.

Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Prisustvovanje na predavanjima 0 Na svim predavanjima provjerava se prisustvovanje.
4 dolaska Kao uvjet za ostvarivanje prava na potpis potrebno je imati 4 dolaska na predavanja. Ne postoji mogućnost nadoknade dolazaka s obzirom da student sam odabire termine svojih dolazaka.
Prisustvovanje na seminarima 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje. 4 dolazaka Kao uvjet za ostvarivanje prava na potpis potrebno je imati 4 dolaska na seminare. Ne postoji mogućnost nadoknade dolazaka s obzirom da student sam odabire termine svojih dolazaka.
Usmena obrana projekta 20 Na usmenoj obrani projekata moraju sudjelovati svi članovi tima.
Predviđeno je pojedinačno odgovaranje na pitanja vezana uz financije projekta pomoću excel projekcija financijskih tablica (Investicija, pretpostavke, RDG, Bilanca, ET i FT, ocjene)
10 bodova Kako bi student ostvario pravo na upis ocjene potrebno je minimalno ostvariti 10 bodova iz usmene obrane projekta.


Uvjet za ostvarivanje prava na potpis:

  • 4 dolaska na predavanja
  • 4 dolaska na seminare

Poslovno planiranje i projekti - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente.

 

PREDUVJET ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT:

 

POSLOVNI PLAN Student mora samostalno ili u timu do 3 člana pripremiti poslovni plan u skladu s predlošcima koji su dostupni na sustavu za e-učenje Moodle, pri čemu su mu na raspolaganju i asistentice u vrijeme konzultacija ili putem drugih oblika komunikacije (e-mail, Moodle, telefon).

U poslovnom planu student treba pokazati da dobro poznaje temu o kojoj piše, da poznaje gradivo obrađeno u okviru kolegija i zna ga koristiti u kreiranju poslovnog plana, da prati i vrednuje podatke potrebne za ekonomske analize publicirane u medijima (novine, internet izvori) te pokazati da zna pisati stručnim stilom.

 

Poslovni plan se predaje najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka na Moodle.

 

Studenti imaju punu slobodu izbora djelatnosti za poslovni plan te vrednovanje ne ovisi o tome je li izabrani projekt prihvatljiv/isplativ za investiranje ili ne, ako su navedeni zaključci dobro formulirani, objašnjeni i obranjeni argumentima. Ispitna literatura može biti pomoć pri formuliranju vlastitih argumenata i interpretaciji dobivenih rezultata, a ne služi tome da je se samo reproducira bez razumijevanja.

 

 

Obrana projekta

Predstavlja usmeni dio ispita. O poslovnom planu svaki član tima mora znati kako je nastao i mora biti sposoban samostalno odgovoriti na postavljena pitanja. Pitanja se odgovaraju uz Excel projekcije budućih poslovnih izvještaja planiranog pothvata. Za izlaganje ne treba pripremati prezentaciju u Powepointu, niti predavati ispisani poslovni plan.

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pisani ispit30
Projekt40
Usmena obrana projekta30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 24 nedovoljan (1)
25 30 dovoljan (2)
31 37 dobar (3)
38 45 vrlo dobar (4)
46 50 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pisani ispit 30 15 Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno predani poslovni plan. Na redovnom ispitnom roku, pismeni ispit se sastoji od 3 pitanja koja nose 15 bodova i tri zadatka koji ukupno nose 15 bodova, uz obvezu izlaska na usmeni dio ispita kroz obranu poslovnog plana. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. 15 bodova Za prolaz je potrebno ostvariti najmanje 5 bodova na zadacima i 5 bodova iz teorije.

Ako student ima više od 15 bodova, ali ne ostvari dovoljno bodova iz teorije, može na tom roku usmeno odgovarati teoriju. Ako ima više od 15 bodova, a nema 5 bodova na zadacima, mora na idući ispitni rok.
Projekt 40 20 U pisanom dijelu poslovnog plana elementi bodovanja su sljedeći:
Word 4 boda: Razrada ideje, Opisi stavka i pretpostavki,
Excel 4 boda: Tablice, ima li svega ili je samo dio odrađen i kroz excel, Povezivanje stavaka pomoću formula ili je excel samo "reda radi"
Financijski elementi projekta 7 bodova:
Pretpostavke (1), RDG (1), TOBS (1), Statička analiza (1), Ekonomski tijek (1), Financijski tijek (1), NSV i ISR (1)
Analiza osjetljivosti 2 boda
Formalna uređenost dokumenta 3 boda: Ujednačenost, Fontovi, Oblikovanje teksta (obostrano), Pravopis, Oblikovanje tablica

UKUPNO 20. bodovi se množe sa 2, te ukupni projekt donosi 40 bodova.
20 bodova Studenti koji ne ostvare minimalnih 20 bodova mogu doraditi poslovni plan za taj ili neki od idućih rokova. Najkasnije 7 dana prije ispitnog roka. Na Moodlu se do tada može predati poslovni plan, a poželjno je da se to preda i malo ranije. Ako kasnite s predajom rada na Moodle, ne možemo vam garantirati da će rad stići biti pregledan..
Usmena obrana projekta 30 15 Studenti su dužni pristupiti usmenoj obrani projekta.
Predviđeno je pojedinačno odgovaranje na pitanja vezana uz financije projekta pomoću excel projekcija financijskih tablica (Investicija, pretpostavke, RDG, Bilanca, ET i FT, ocjene)
15 bodova Kao uvjet ostvarivanja prava na ocjenu potrebno je ostvariti minimalno 15 bodova iz usmene obrane projekta.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh