FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
6. semestar

2019/2020

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
6. semestar
3. nastavna godina

Vođenje projekata npp:72639

Engleski naziv

Project Management

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

SP

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova

Vođenje projekata - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Zadaća 1 – Opis projekta2
Zadaća 2 – Domena projekta2
Zadaća 3 – Vremenski plan3
Zadaća 4 – Troškovi projekta2
Zadaća 5 – Ljudski resursi2
Zadaća 6 – Komunikacija 2
Zadaća 7 – Rizici na projektu2
Aktivnost5
Kolokvij 1 20
Kolokvij 220
Projekt40
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


 

 

Uvjeti za ocjenu i potpis:

Za potpis je potrebno skupiti minimalno 30 bodova.

Za ocjenu je potrebno skupiti minimalno 50 bodova i položiti sve kolokvije. Studenti koji ne polože kolegij na temelju bodova izlaze na pismeni i na usmeni ispit.

Napomena: Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u zadaćama, provjerama je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata.

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 45 +
Kolokvij 2 + 50.0 90 +
Završna provjera rada + + + + + 30 +
Krajnji rok predaje projekta +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 0 0 Na predavanjima i seminarima dozvoljena su 2 izostanka u svakom petotjednom periodu. Ne može se nadoknaditi
Aktivnost na nastavi 5 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima ili rješavati probleme ili kratke provjere razumijevanja neto obrađenog gradiva. prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih slučajeva. Ne može se nadoknaditi
Zadaće 15 0 Ukupno ima 7 zadaća koje zajedno nose 15 bodova. Izradom zadaća ujedno se i izrađuju dijelovi projekta. Zadaće će se morati predati do točno određenog datuma koji će biti naknadno definiran. Ne može se nadoknaditi
1. kolokvij 20 0 Rješavanje zadataka - analiza strukture projekta, analiza vremena projekta, mrežno planiranje. Ne može se nadoknaditi
2. kolokvij 20 0 Analiza resursa i troškova projekta - na primjeru obrazložiti zadano upravljačko područje projekta. Timski rad . Ne može se nadoknaditi
Projekt 40 0 Izrada i prezentacija projekta u timu (najviše tri studenta). Nadoknada nije predviđena
ZBROJ 100 0 Za ocjenu dovoljan potrebno je sakupiti 50% od ukupnog broja bodova i položiti sve kolokvije.


Vođenje projekata - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Zadaća 1 – Opis projekta2
Zadaća 2 – Domena projekta2
Zadaća 3 – Vremenski plan3
Zadaća 4 – Troškovi projekta2
Zadaća 5 – Ljudski resursi2
Zadaća 6 – Komunikacija 2
Zadaća 7 – Rizici na projektu2
Aktivnost5
Kolokvij 1 20
Kolokvij 220
Projekt40
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


 

 

Uvjeti za ocjenu:

Za ocjenu je potrebno skupiti minimalno 50 bodova i položiti sve kolokvije. Studenti koji ne polože kolegij na temelju bodova izlaze na pismeni i na usmeni ispit.

Napomena: Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u zadaćama, provjerama je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata.

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 45 +
Kolokvij 2 + 50.0 90 +
Završna provjera rada + + + + + 30 +
Krajnji rok predaje projekta +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 0 0 Izvanredni studenti nisu obavezni prisustvovati redovnoj nastavi.
Aktivnost 5 0 Radi ostvarenja dodatnih bodova, koje redoviti studenti realiziraju aktivnošću na nastavi, izvanredni studenti mogu izabrati dodatni zadatak, oko čeka se dogovara sa prof.dr.sc. Vesnom Dušak ili dr.sc. Nikolinom Žajdela-Hrustek. Ne može se nadoknaditi
Zadaće 15 0 Ukupno ima 7 zadaća koje zajedno nose 15 bodova. Izradom zadaća ujedno se i izrađuju dijelovi projekta. Zadaće će se morati predati do točno određenog datuma koji će biti naknadno definiran. Ne može se nadoknaditi
1. kolokvij 20 0 Rješavanje zadataka - analiza strukture projekta, analiza vremena projekta, mrežno planiranje. Ne može se nadoknaditi
2. kolokvij 20 0 Analiza resursa i troškova projekta - na primjeru obrazložiti zadano upravljačko područje projekta. Timski rad . Ne može se nadoknaditi
Projekt 40 0 Izrada i prezentacija projekta u timu (najviše tri studenta). Nadoknada nije predviđena
ZBROJ 100 0 Za ocjenu dovoljan potrebno je sakupiti 50% od ukupnog broja bodova i položiti sve kolokvije.


Uvjeti polaganja predmeta putem kontinuiranog praćenja za izvanredne studente:

 

1. Kolokviji (40 bodova)- ukupno 2 kolokvija.

- prvi kolokvij - analiza strukture projekta, analiza vremena projekta, mrežno planiranje - individualno

- piše se u isto vrijeme kada pišu i redovni studenti
- iznimka su oni izvanredni studenti koji zbog radnih obaveza nisu u toj mogućnosti - oni mogu pisati kolokvij u dogovoru s izvođačima kolegija u vrijeme konzultacija

- drugi kolokvij - analiza resursa i troškova projekta - na primjeru
obrazložiti zadano upravljačko područje projekta. Timski rad.

- iznimka su oni izvanredni studenti koji zbog radnih obaveza nisu u toj mogućnosti - oni mogu pisati kolokvij u dogovoru s izvođačima kolegija u vrijeme konzultacija

- piše se u isto vrijeme kada pišu i redovni studenti

2. Zadaće (15 bodova) - ukupno ima 7 zadaća koje zajedno nose 15 bodova

-izradom zadaća ujedno se i izrađuju dijelovi projekta

- zadaće se moraju predati do točno određenog datuma koji će biti naknadno definiran
3. Aktivnost (5 bodova) - radi ostvarenja dodatnih bodova, koje redoviti studenti realiziraju aktivnošću na nastavi, izvanredni studenti mogu izabrati dodatni zadatak, oko čeka se dogovara s izvođačima kolegija 
4. Grupni  rad i prezentacija projektnog  zadataka (40 bodova) - studenti su dužni samostalno ili u timu obraditi jednu temu projektnog prijedloga
- prezentira se u isto vrijeme kada prezentiraju redovni studenti
- iznimka su oni izvanredni studenti koji zbog radnih obaveza nisu u toj mogućnosti - oni mogu prezentirati u dogovoru s izvođačima kolegija u vrijeme konzultacija

Kontinuirano praćenje je obuhvaćeno obveznom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Materijali na Moodle-u ažuriraju se tjedno, a to vrijedi za prezentacije iz predavanja, zadatke i primjere iz seminarske nastave.

 

Izvanredni studenti koji žele položiti predmet Vođenje projekata na redovnom ispitnom roku

 

Izvanredni studenti koji nisu u mogućnosti dolaziti na međuispite, te prezentirati i braniti projektni rad polažu predmet izlaskom na pismeni i usmeni ispit. Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima. Usmenom ispitu pristupa se nakon uspješnog položenog pismenog ispita.

Pismeni ispit sastoji se od dva zadatka. Prvi zadatak - analiza strukture projekta, analiza vremena projekta, mrežno planiranje. Drugi zadatak - analiza resursa i troškova projekta - na temelju prvog zadatka obrazložiti zadano upravljačko područje projekta.

Na pismenom ispitu potrebno je sakupiti minimalno 50% bodova iz svakog zadatka.

Za usmeni dio ispita potrebno je obraditi jednu od projektnih tema po PMI metodologiji vodeći se prema uputama iz seminarske nastave.

Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Materijali na Moodle-u ažuriraju se tjedno, a to vrijedi za prezentacije iz predavanja, zadatke i primjere iz seminarske nastave. 

Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh