FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
4. semestar

2017/2018

0ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
4. semestar
2. nastavna godina

Tjelesna i zdravstvena kultura 4 npp:95810

Engleski naziv

Physical Education 4

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

OP

Nastava

Vježbe (jezici, tzk)
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Vučić Damir Vježbe (jezici, tzk) 15 2 2
Nema definiranih ispitnih rokova

Tjelesna i zdravstvena kultura 4 - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

 

Studenti se uključuju u jednu ili više aktivnosti iz osnovnog ili izbornog programa. Tijekom semestra odabrani sportovi se ne mogu mijenjati.  

 

 

OSNOVNI PROGRAM provodi se u ljetnom semestru na sljedećim mjestima:

 

·         TTS centar (dvoranski nogomet, stolni tenis, badminton, osnovne kineziološke transformacije, košarka)

·         II. gimnazija (odbojka, košarka, nogomet)

·         Gradski bazeni Varaždin (plivanje) - prema interesu studenata

 

DODATNI IZBORNI PROGRAMI obuhvaćaju sadržaje koji će se provoditi prema interesu i mogućnostima studenata, vremenskim uvjetima rada, materijalnim ili kadrovskim uvjetima:

 

·         Biciklizam

·         Planinarenje i orijentacija

·         Skijanje

·         Sportovi na vodi

·         Mačevanje

·         Borilački sportovi i samoobrana

·         Klizanje

·         Kuglanje

·         Zumba

·         Streljaštvo

·         Paintball

·         Teretana

·         Cross na Dravi ili Aquacity Varaždin

 

POTPIS IZ TZK

 

Iz tog predmeta studenti ne dobivaju numeričke ocjene već samo potpis o redovitosti pohađanja nastave. Kriterij za dobivanje potpisa jednak je odredbi o dobivanju potpisa na ostalim visokim učilištima, što konkretno iznosi 30 sati nastave/vježbi po semestru.

Studentima koji su redovito pohađali nastavu, dodatno se angažirali i sudjelovali u natjecanjima FOI-a ili nekim drugim izbornim programima koji se nude u sklopu nastave TZK, za potpis je potrebno skupiti ukupno 18 bodova.

 

Način izračuna potrebnih 18 bodova:

 

30 obveznih sati semestralno x 45 minuta = 1350 minuta

1350 minuta – 20 % dopuštenih izostanaka = 1080 minuta ili 18 sati (bodova) obveznih dolazaka na nastavu (1080 min. / 60 min. aktivnosti tjedno = 18 sati semestralno)

 

 

Skupljanje potrebnih 18 bodova može se izvršiti na sljedeći način:


ELEMENTI PRAĆENJA AKTIVNOSTI (trajanje)BODOVI
1 sat dvoranskog programa ili 1 sat bazena1,5 bod
1 sat izbornog programa na otvorenom (npr. klizanje…)1,5 bod
2 sata u dvorani (u dogovoru s predavačem ako ima mjesta)2 boda
Pješačka ili biciklistička tura (Aquacity)2 boda
Planinarska tura4 boda
Teorijsko predavanje1,5 bod
Natjecanje – sudjelovanje2 boda
Natjecanje – medalja3 boda
Cross3 boda
Skijanje (polaznicima skijanja nastava se priznaje u vrijednosti 50 % za jedan semestar)9 bodova
Sportovi na vodi (polaznicima sportova na vodi nastava se priznaje u vrijednosti 50 % za jedan semestar)9 bodova
Seminarski rad2 boda
POTREBAN UKUPNI ZBROJ BODOVA18

 


POSEBNI UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:

 

Oslobođenje od nastave TZK na visokim učilištima moguće je ostvariti djelomično ili potpuno za tekući semestar. Molbe i potrebna dokumentacija za oslobođenje predaju se predmetnom nastavniku na konzultacijama početkom semestra za tekući semestar, a najkasnije do 15. listopada (zimski semestar) i do 15. ožujka (ljetni semestar). S obzirom da zakonski ne postoji pravo oslobođenja od nastave TZK, potpuno oslobođenje mogu ostvariti samo studenti/ice s posebnim potrebama.

 

Studenti mogu biti oslobođeni po sportskoj ili zdravstvenoj osnovi - obvezna predaja zamolbe početkom semestra:

 

1) SPORTSKA OSLOBOĐENJA

 

Odnose se samo na sportaše reprezentativce koji se aktivno bave sportom i redovito treniraju u I. Ligi, a mogu biti djelomično ili potpuno oslobođeni od pohađanja nastave. Sportaši su obvezni nastupati na službenim Sveučilišnim natjecanjima za Fakultet organizacije i informatike, ukoliko je njihov sport u sustavu natjecanja ili pomagati u pripremama i vođenju ekipa. U protivnom, ne može im se priznati oslobođenje.

Da bi stekli pravo na sportsko oslobođenje, studenti su dužni na početku nastave, a najkasnije do 15. listopada tekuće akademske godine (za zimski semestar), te najkasnije do 15. ožujka iste akademske godine (za ljetni semestar) predati svom nastavniku TZK:

 

1.    zamolbu za oslobađanje od nastave TZK

2.    potvrda Saveza i Kluba za koji nastupate

3.    kopiju sportske knjižice za tekuću godinu s obavljenim liječničkim pregledom

4.    ako nastupate za klub koji nije iz Varaždina i bliže okolice, potvrda kluba s kojim trenirate u Varaždinu

 

2) ZDRAVSTVENA OSLOBOĐENJA

 

Na početku nastave, a najkasnije do 15. listopada (zimski semestar) i do 15. ožujka (ljetni semestar) svom nastavniku TZK potrebno je donijeti kopiranu liječničku dokumentaciju i molbu za oslobođenje.

Ova oslobođenja odnose se na studente koji predaju zamolbu za oslobođenje od nastave TZK po zdravstvenoj osnovi. Nakon podnošenja zamolbe predmetni profesor u konzultaciji s liječnikom FOI-a Tanjom Obelić Babok spec.škol.med. odlučuju o stupnju oslobađanja od pohađanja nastave (djelomičnom ili potpunom oslobođenju) ili odabiru prilagođenu kineziološku aktivnost s obzirom na dijagnozu svakom studentu.

 

Privremeno zdravstveno oslobođenje se može dobiti i tijekom trajanja semestra ukoliko je u pitanju povreda ili bolest. Sve vezano uz liječničku dokumentaciju predmetni profesor odobrava isključivo uz ispričnicu liječnice nadležne za Fakultet organizacije i informatike Tanje Obelić Babok spec.škol.med. i samo za period naveden u ispričnici. Za svaki tjedan bolovanja, priznaje se jedan i pol (1,5) bod iz TZK.

 

Obveze studenata koji su dobili djelomično ili potpuno oslobođenje su pomagati predmetnom profesoru u organizaciji i provođenju nastave i sportskih natjecanja, te su dužni do dobivanja potpisa predati seminarski rad s temom koju dogovore s predmetnim profesorom.

 

 

PRIJEPIS POTPISA

 

U skladu s Bolonjskom deklaracijom studenti/ce koji su izvršili obvezu prema kolegiju tjelesna i zdravstvena kultura na bilo kojem visokom učilištu stječu pravo prijepisa potpisa na drugom visokom učilištu

- Kod prijepisa potpisa donijeti oba indeksa i potvrdu o položenom ispitu.

 

Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh