FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
2. semestar

2013/2014

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Poslovno komuniciranje npp:37297

Engleski naziv

Business Communication

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Usvajanje općih znanja potrebnih za uspješniju interpersonalnu komunikaciju u poslovnom okruženju i djelotvorno oblikovanje poruka u javnoj i pisanoj komunikaciji, kao i prilikom prezentiranja informacija. Stjecanje potrebnih znanja i vještina iz važnih primijenjenih područja poslovnog komuniciranja, kao što su izvođenje prezentacija, komunikacija u prodaji, pregovaranja, vođenje sastanaka, intervjuiranje, elektronički posredovana komunikacija itd. Stjecanje veće razine kompetencije za različite vrste komunikacijskih aktivnosti u poslovnom okruženju.

Nastava

Predavanje
45sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

 • RAZINE ANALIZE U POSLOVNOJ KOMUNIKACIJI I MODELI KOMUNIKACIJSKOG PROCESA
  Područja poslovne komunikacije i činitelji kompetencije u poslovnoj komunikaciji. Razine komunikacijskih pojava (intrapersonalna, interpersonalna, intragrupna, intergrupna i masovna komunikacija). Modeli komunikacijskog procesa.
 • VERBALNA I NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
  Činitelji prikladnosti poslovne verbalne komunikacije. Retorika u verbalnoj komunikaciji. Vrste i funkcija neverbalnih poruka. Neverbalne poruke u poslovnom komuniciranju. Vještine samopraćenja i upravljanja dojmovima.
 • INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJSKA KOMPETENCIJA
  Dimenzije interpersonalne komunikacijske kompetencije. Primjena modela interpersonalne komunikacijske kompetencije u poslovnoj komunikaciji. Vještine vezane uz dimenziju komunikacijske djelotvornosti: iniciranje interakcije, asertivnost, upravljanje interakcijom, prilagodljivost. Vještine vezane uz dimenziju usmjerenosti na druge: empatija, podržavanje, samootkrivanje, surađivanje.
 • POSLOVNE KOMUNIKACIJE VJEŠTINE
  Važnost i načini uvježbavanja vještina poslovne komunikacije. Aktivno slušanje. Uvjeravanje. Samoprezentacija. Davanje povratnih informacija. Upravljanje konfliktima.
 • ELEMENTI DJELOTVORNOG PREZENTACIJSKOG KOMUNICIRANJA
  Definicija i opći ciljevi prezentacije. Moguće situacije za primjenu prezentacije. Zadaci prezentatora u pojedinim fazama prezentacije: otvaranje prezentacije, središnji dio ili izlaganje teme, zaključivanje prezentacije. Prikladne strukture poslovne prezentacije za različite namjene. Vrste prezentacija s obzirom na trajanje i detaljnost pripreme.
 • PRIPREMA I IZVOĐENJE PREZENTACIJE
  Organizacija pripreme. Istraživanje osobina auditorija. Načela pripreme sadržaja i načini rasporeda sadržaja prezentacije. Vizualizacija sadržaja. Vrste i načini korištenja prezentacijskih sredstava. Stvaranje dojma o kredibilitetu prezentatora. Privlačenje pozornosti publike. Dodatne tehnike za unapređenje učinaka prezentacije.
 • KOMUNIKACIJA U PRODAJI
  Osobine prodavača koje utječu na uspješnost u prodaji. Priprema prodajne komunikacije. Faze prodajne komunikacije. Pristupi kupcu. Utvrđivanje potreba kupca/klijenta. Informiranje i prezentiranje proizvoda/usluge. Tehnike odgovaranja na pitanja i prigovore. Zaključivanje prodajne komunikacije. Postkupovne aktivnosti.
 • PREGOVARANJE
  Definicija pregovaranja i pregovaračke situacije. Osobine uspješnih pregovarača. Priprema pregovora. Pregovaračke strategije. Taktike i tehnike za početne, središnje i završne faze pregovora. Neetične tehnike/taktike u pregovorima.
 • POSLOVNI SASTANCI
  Vrste sastanaka. Priprema sastanka. Oblikovanje dnevnog reda sastanka. Poželjno i nepoželjno ponašanje sudionika sastanka. Djelotvorno vođenje sastanaka. Sastanci radnih grupa, timova i odbora. Sastanci za informiranje, rješavanje problema i odlučivanje. Sastanci s klijentima i poslovnim partnerima.
 • INTERVJUIRANJE
  Vrste intervjua. Priprema intervjua. Vrste i raspored pitanja kod intervjua. Faze intervjua: otvaranje, provođenje, zaključivanje. Intervju za zapošljavanje. Intervju za procjenu učinka zaposlenika. Intervjui za prikupljanje podataka prilikom projektiranja informacijskih i inteligentnih sustava.
 • PISANA POSLOVNA KOMUNIKACIJA
  Organiziranje teme. Strukturiranje poruke. Obrasci u pisanoj poslovnoj komunikaciji. Činitelji jasnoće i preglednosti pisane poruke. Oblikovanje rečenica i odlomaka u tekstu. Vizualno oblikovanje teksta. Argumentiranje i uvjeravanje u pisanoj komunikaciji. Jezik, stil i ton u pisanim poslovnim porukama. Oblikovanje pisanih poruka za različite namjene.
 • ELEKTRONIČKI POSREDOVANA POSLOVNA KOMUNIKACIJA
  Elektronički uređaji za komunikaciju. Sinkrona komunikacija: telefon, telefaks, istovremene poruke (IRC, ICQ), audio i videokonferencije, emitiranje na webu. Asinkrona komunikacija: elektronička pošta, distribucijske liste, diskusijske skupine, forumi na webu, osobne web stranice. Sastanci posredstvom Interneta i sustavi za suradnju.

Sadržaj seminara/vježbi

 • U okviru seminara studenti uvježbavaju različite vještine i tehnike iz područja poslovne komunikacij
  U okviru seminara studenti uvježbavaju različite vještine i tehnike iz područja poslovne komunikacije te se upoznaju s praktičnim principima djelotvornog komuniciranja za različite poslovne potrebe. Koriste se metode upitnika za samoprocjenu, check-lista za unapređenje osobnog komunikacijskog ponašanja u različitim područjima, analize videozapisa komunikacijskog ponašanja, uvježbavanja i izvođenja javnog govora i prezentacije, igranja uloga, izrade i evaluacije pisanih dokumenata, izrade multimedijalnih radova, anketiranja i intervjuiranja, web foruma te uporabe courseware alata (WebCT).

Dopunska literatura

 • R. Fox, Poslovna Komunikacija, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb
 • K. Reardon, Interpersonalna komunikacija, Alinea, Zagreb
 • G. Bubaš, Poslovno komuniciranje (bilješke s predavanja)
 • S. Robbins, Bitni elementi organizacijskog ponašanja, MATE, Zagreb
 • V. Čerić, M. Varga (ur.), Informacijska tehnologija u poslovanju, Element, Zagreb
 • Weihrich i H. Koontz, Menedžment, MATE, Zagreb

Slični predmeti

 • Business Communication, BA (Hons) International Business, The Regents Business School London, http://www.rbslondon.ac.uk
 • Business Communication, University of California, Berkeley, Haas School of Business, http://www.haas.berkeley.edu
 • Advanced Managerial Communication, MIT Sloan Undergraduate Program in Management Science, http://mitsloan.mit.edu/undergrad
 • Managing Communication in Business, University of South Australia, http://www.unisanet.unisa.edu.au/courses/
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bubaš Goran Predavanje 13 3 1
Seminar 2 2 3
Ćorić Samardžija Ana Seminar 1 2 3
Vidaček-Hainš Violeta Predavanje 2 3 1
Seminar 12 2 3
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh