FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
4. semestar

2014/2015

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
4. semestar
2. nastavna godina

Porezni sustavi npp:37308

Engleski naziv

Tax Systems

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
45sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

 • ULOGA POREZA U FISKALNOJ POLITICI
 • POREZNI TERET I POREZNA STRUKTURA
 • POREZNI SUSTAVI REFORME, TRENDOVI I DILEME
 • DIREKTNI (IZRAVNI) I NEIZRAVNI POREZI
  Što oporezivati (dohodak ili potrošnju)? POREZ NA DOHODAK Oporezivanje plaća (zaposlenih). Oporezivanje dohodaka od kapitala (štednje). Integracija poreza na dohodak i dobit.
 • POREZ NA DOBIT
  Porezna osnovica i stope. Oporezivanje i strane direktne investicije.
 • DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE
  Zdravstvo. Mirovinsko osiguranje. Zapošljavanje.
 • POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
  Porez na promet i PDV. Obilježja PDV-a. Harmonizacija PDV-a u EU.
 • AKCIZE I EKOLOŠKI POREZI
  Uloga i vrste trošarina. Harmonizacija trošarina u EU.
 • IMOVINSKI POREZI: POREZ NA IMOVINU, POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE VS. KORISNIČKE NAKNADE I PRISTOJBE
 • POREZNA HARMONIZACIJA U EU (NEIZRAVNI, IZRAVNI POREZI) IZBJEGAVANJE MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIV
  POREZNA HARMONIZACIJA U EU (NEIZRAVNI, IZRAVNI POREZI) IZBJEGAVANJE MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

Osnovna literatura

 • Jančiev, Zoran i Supić, Josip (2006), Porezni priručnik za građane, Institut za javne financije (dostupno na http://www.ijf.hr )
 • Kuliš, Danijela i Kesner-Škreb, Marina (2005), Porezni vodič za građane, Institut za javne financije (dostupno na: http://www.ijf.hr )
 • Kuliš, Danijela (2006), Plaćamo li Europske trošarine, Biblioteka fiskus, Institut za javne financije, Zagreb.
 • Rosen, Harvey (1999), Javne financije, 5th., prijevod, Institut za javne financije, Zagreb. Poglavlja16, 18 i 20.
 • Šimović, Jure i Šimović, Hrvoje (2006), Fiskalni sustav i fiskalna politika Europske unije. Zagreb: Pravni fakultet.

Dopunska literatura

 • Messere, Ken (2000), Porezi dvadesetog stoljeća i njihova budućnost (prijevod). Financijska praksa, XXIV (2000), 2, str. 215-238 i XV (2001), 2, str. 261-288, Zagreb: Institut za javne financije.
 • Zee, Howell H. (2005), Svjetski trendovi u poreznoj politici: ekonomska perspektiva (prijevod), Financijska teorija i praksa, XXIV, 2, str. 225-248
 • Javor, Ljubica (2004), Usklađenost hrvatskog zakona o PDV-u s pravnom stečevinom Europske unije, RiF.
 • Javor, Ljubica (2004), Ubiranje PDV-a na jedinstvenom europskom tržištu, RiF.
 • Arbutina, Hrvoje., Kuliš Danijela i Pitarević, Mihaela (2003), Usporedba i usklađivanje hrvatskoga poreznog sustava s poreznim sustavima EU, U: Ott, K. (ur) Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji: izazovi ekonomske i pravne prilagodbe, str. str. 83-105
 • 6. smjernica EU o PDV-u.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh