FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
5. semestar

2014/2015

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
5. semestar
3. nastavna godina

Analiza financijskih izvještaja npp:37310

Engleski naziv

Financial Reports Analysis

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
45sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

 • UVOD U ANALIZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
  Pojam i značaj analize financijskih izvještaja. Analiza financijskih izvještaja kao informacijska pretpostavka racionalnog upravljanja. Povezanost analize financijskih izvještaja sa računovodstvom i revizijom. Korisnici rezultata analize financijskih izvještaja. Bonitet. Analiza financijskih izvještaja u funkciji ocjene boniteta poduzeća. Ograničenja u primjeni rezultata analize financijskih izvještaja. Odnos planiranja, kontrole i analize.
 • FINANCIJSKI POLOŽAJ (SIGURNOST) I USPJEŠNOST POSLOVANJA
  Razmatranje financijskog položaja (sigurnosti poslovanja) na temelju bilance. Obujam i struktura imovine, obveza i kapitala. Razmatranje uspješnosti poslovanja na temelju računa dobiti i gubitka. Obujam i struktura prihoda i rashoda. Kvaliteta rezultata poslovanja. Izvještaj o novčanom toku. Obujam i struktura novčanih primitaka i novčanih izdataka. Kvaliteta novčanog toka. Financijski izvještaji kao podloga za mjerenje sigurnosti i uspješnosti poslovanja. Financijski aspekt kvalitete poslovanja.
 • HORIZONTALNA I VERTIKALNA ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
  Komparativni financijski izvještaji i postupak horizontalne analize. Analiza tendencija i dinamike promjena. Strukturni financijski izvještaji i postupak vertikalne analize. Analiza strukture.
 • POKAZATELJI ANALIZE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
  Pojam pokazatelja. Pojedinačni pokazatelji. Pokazatelji likvidnosti (koeficijenti trenutne, ubrzane i tekuće likvidnosti, koeficijent financijske stabilnosti). Pokazatelji zaduženosti (koeficijenti zaduženosti i vlastitog financiranja, faktor zaduženosti, pokriće troškova kamata itd.). Pokazatelji aktivnosti (koeficijenti obrta i trajanje obrta pojedinih vrsta imovine). Pokazatelji ekonomičnosti (odnos različitih vrsta prihoda i rashoda). Pokazatelji profitabilnosti (bruto i neto marža profita, bruto i neto rentabilnost imovine, rentabilnost vlastitog kapitala). Pokazatelji investiranja. Pokazatelji na temelju izvještaja o novčanom toku (ocjena likvidnosti, kvaliteta dobiti, kapitalni izdaci, povrat novčanog toka). Sustavi pokazatelja (Du Pont). Sintetički ili zbrojni pokazatelji (Altman).
 • UTJECAJ RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA NA FINANCIJSKI POLOŽAJ I USPJEŠNOST POSLOVANJA
  Računovodstvena načela i standardi u funkciji izbora računovodstvenih politika. Kvantifikacija utjecaja različitih računovodstvenih politika na financijski položaj i uspješnost poslovanja pomoću instrumenta i postupaka analize financijskih izvještaja. Razmatranje utjecaja u dužem i kraćem vremenskom razdoblju.
 • ANALIZA SLUČAJEVA
  Problematika čitanja (primjena analitičkih tehnika) i razumijevanja financijskih izvještaja poduzeća različitih djelatnosti (industrija, trgovina, poljoprivreda, turizam i ugostiteljstvo, banke i financijske institucije, neprofitne organizacije, proračunski korisnici itd.)

Osnovna literatura

 • Žager, K., Žager. L.: Analiza finacijskih izvještaja, Masmedia, Zagreb, 1999.
 • Bernstein, L. A..: Analysis of Financial Statements, Homewood, Illinois, Dow jones, Irwin, 1984.

Dopunska literatura

 • Gulin, D., Tušek, B., Žager, L. Poslovno planiranje, kontrola i analiza, HZRiF, Zagreb, 2004.
 • Žager, K., Vašiček, V., Žager L.: Računovodstvo za neračunovođe oanove računovodtva, treće izdanje, HZRiF, Zagreb, 2004.
 • Tracy, J. A.: Kako čitati i razumjeti financijski izvještaj prijevod s engleskog jezika, Jakubin i sin, TEB, Zagreb, 1984.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh