FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
6. semestar

2015/2016

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
6. semestar
3. nastavna godina

Poslovno planiranje i projekti npp:37312

Engleski naziv

Business Planning and Projects

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
45sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

 • UVOD U POSLOVNO PLANIRANJE
  Uloga poslovnog planiranja u tržišnom gospodarstvu. Podjela poslovnog planiranja glede kriterija ročnosti. Osnovne karakteristike kratkoročnog i dugoročnog poslovnog planiranja.
 • TEHNIKA IZRADE DUGOROČNOG POSLOVNOG PLANA PODUZEĆA
  Izrada planske bilance (planiranje financijske situacije poduzeća). Izrada planskog računa dobiti i gubitaka (planiranje profitabilnosti poduzeća). Izrada plana protoka gotovine (planiranje solventnosti i likvidnosti). Izrada plana dugoročnih ulaganja (budžetiranje kapitala).
 • TEHNIKA IZRADE KRATKOROČNOG (GODIŠNJEG) PLANA PODUZEĆA
  Izrada plana prodaje, plana proizvodnje, plana nabave sirovina, plana radne snage, plana ostalih troškova poslovanja, plana troškova razdoblja, planske bilance, planskog računa dobiti i gubitaka, plana protoka gotovine.
 • TEHNIKA IZRADE OPERATIVNIH POSLOVNIH PLANOVA
  Izrada mjesečnih planova. Tehnika izrade tjednog plana solventnosti poduzeća.
 • PRAĆENJE IZVRŠENJA PLANOVA
  Izrada fleksibilnih planova. Praćenje odstupanja od ostvarenja planova.
 • PREDLAGANJE KOREKCIJA (REBALANSA) USVOJENIH PLANOVA

Osnovna literatura

 • D. Gulin, B. Tušek, L. Žager, Poslovno planiranje, kontrola i analiza, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2004.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh