FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
6. semestar

2015/2016

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
6. semestar
3. nastavna godina

Osobne financije npp:37314

Engleski naziv

Personal Finances

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
45sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

 • POJEDINAC I GOSPODARSTVO
  Uloga pojedinca u razvoju gospodarstva. Stanovništvo kao glavni nositelj novčanog suficita. Životni standard poimanje i mjerenje u različitim zemljama. Planiranje i ekonomska aktivnost pojedinca u različitim etapama životnog vijeka.
 • PLANIRANJE OSOBNE FINANCIJSKE POZICIJE
  Proces financijskog planiranja pojedinca. Postavljanje financijskih ciljeva. Čimbenici koji utječu na planiranje . Vremenska vrijednost novca. Financijski aspekti planiranja i izbora karijere. Osobne financijske bilješke i izvještaji. Vrednovanje vlastite financijske pozicije. Odabir tehnika štednje. Planiranje porezne pozicije pojedinca.
 • UPRAVLJANJE OSOBNIM FINANCIJAMA
  Upravljanje gotovinom. Kriteriji za izbor usluga i proizvoda različitih financijskih posrednika. Vrste štednih planova i kriteriji vrednovanja. Odabir metoda plaćanja. Potrošački kredit važnost za gospodarstvo i pojedinca. Prednosti i nedostaci potrošačkog kredita. Mjerenja kapaciteta zaduživanja pojedinca. Troškovi kredita.
 • DONOŠENJE ODLUKA O KUPOVINI I PRODAJI
  Kupnja stana ili kuće i oportunitetni troškovi. Izrada financijske konstrukcije za kupnju kuće ili stana. Prodaja stambenog prostora čimbenici koji utječu na prodajnu cijenu. Osobna ili prodaja putem agencije. Prednosti i nedostaci iznajmljivanja stambenog i poslovnog prostora.
 • OSIGURANJE I ZAŠTITA POJEDINCA I OSOBNE IMOVINE
  Vrste rizika i izbor osiguranja. Čimbenici osiguranja stambenog prostora i automobila. Čimbenici zdravstvenog osiguranja. Individualno i grupno zdravstveno osiguranje. Što sve pokrivanju različita zdravstvena osiguranja ? Komparativna analiza državnog i privatnih programa zdravstvenog osiguranja. Osiguranje života načela, vrste, ciljevi i determinante.
 • ULAGANJE OSOBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA
  Postavljanje ciljeva ulaganja. Čimbenici koji utječu na izbor investicije. Alternative ulaganja. Izvori informacija važnih za ulaganje i čimbenici smanjenja ulagačkog rizika. Ulaganje u dionice. Ulaganje u obveznice. Ulaganje u zajedničke fondove. Ulaganje u nekretnine. Ulaganje u plemenite metale.
 • PLANIRANJE FINANCIJSKE POZICIJE U UVJETIMA UMIROVLJENJA
  Planiranje mirovine i prihoda u mirovini. Različiti modeli mirovinskih planova. Mirovinski fondovi. Skrbništvo i tutorstvo. Oporuka. Porezni aspekti i položaj pojedinca u mirovini.

Osnovna literatura

 • Skripta u pripremi
 • Kapoor, Dlabay, Hughes: Personal Finance, 7th Edition, McGraw Hill Irwin, NY 2004.

Dopunska literatura

 • Lodge S.: Daily Express Finance for life, The Express, 2002
 • Wright D.: The Sunday Times Guide to Personal Finance 2003 - 2004, HarperCollins Publishers, 2003
 • Prestridge J.: Financial mail on Sunday Complete Guide to Personal Finance, Random House Business Books, 2001 Brunner, K.; Meltzer A.H., Money and the Economy: Issues in Monetary Analysis, Cambridge University Press, 1993.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh