FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
Izborni kolegiji

2014/2015

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
Izborni kolegij

Poslovni engleski jezik 2 npp:37320

Engleski naziv

Business English 2

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Sadržaj predavanja

 • PRIMJENA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE U POSLOVANJU
  PRIMJENA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE U POSLOVANJU. Utjecaj informacijske tehnologije na učinkovitost poduzeća .Poboljšanje komunikacije u poduzeću primjenom novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija.
 • INFORMACIJSKI SUSTAVI U PODUZEĆU
  INFORMACIJSKI SUSTAVI U PODUZEĆU. Uloga informacijskog sustava u poslovanju poduzeća. Načela planiranja i izgradnje informacijskog sustava u poduzeću. Informacijski sustavi u malim, srednjim i velikim poduzećima ( sličnosti i razlike).
 • MARKETING I ELEMENTI MARKETINGA
  MARKETING I ELEMENTI MARKETINGA (proizvod, prodaja i distribucija, cijena i promocija). Istraživanje tržišta. Međusobna veza između funkcije prodaje i marketinga. Marketing kao filozofija poslovanja. Organizacija marketinga.
 • . Upravljanje promocijom. Proces upravljanja promocijom,
  OSNOVE KOMUNIKACIJE U PROMOCIJI I MARKETINGU
 • PRODAJNA KOMUNIKACIJA
  PRODAJNA KOMUNIKACIJA. Priprema prodajne komunikacije. Faze prodajne komunikacije .Informiranje i prezentiranje proizvoda
 • ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA U ORGANIZACIJI
  ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA U ORGANIZACIJI. Elektronički uređaji za komunikaciju. Sinkrona i asinkrona komunikacija. Sastanci posredstvom Interneta i sustavi za suradnju.
 • INTERKULTURALNA KOMUNIKACIJA
  INTERKULTURALNA KOMUNIKACIJA. Verbalna i neverbalna komunikacija. Činitelji prikladnosti poslovne verbalne komunikacije. Neverbalne poruke u poslovnom komuniciranju
 • PRIPREMA I DRŽANJE PREZENTACIJE
  PRIPREMA I DRŽANJE PREZENTACIJE. Organizacija pripreme . Načela pripreme sadržaja. Vizualizacija sadržaja. Vrste i načini korištenja prezentacijskih sredstava.
 • PREGOVARANJE, POSLOVNI PREGOVORI
  PREGOVARANJE, POSLOVNI PREGOVORI (od prezentacije firme do ugovora). Priprema pregovora. Pregovaračke strategije. Taktike i tehnike pregovora.
 • ODRŽAVANJE PREDAVANJA
  ODRŽAVANJE PREDAVANJA, vođenje rasprave nakon predavanja i analiza predavanja s jezičnog, retoričkog i stručnog stajališta.
 • ORGANIZACIJA I TIJEK STRUČNIH SKUPOVA NA ENGLESKOM JEZIKU
  ORGANIZACIJA I TIJEK STRUČNIH SKUPOVA NA ENGLESKOM JEZIKU. Osnovni nazivi i pojmovi. organizacijske pripreme , pozivi i obavijesti., prijava za sudjelovanje, tijek sastanka, aktivno sudjelovanje na sastanku.
 • PROCESI PODUČAVANJA I UČENJA NA DALJINU
  PROCESI PODUČAVANJA I UČENJA NA DALJINU. Tehnologije: multimedija, web, mobilne tehnologije, klasične tehnologije.
 • TELEKONFERENCIJA I VIDEOKONFERENCIJA
  TELEKONFERENCIJA I VIDEOKONFERENCIJA kod učenja na daljinu. Prednosti i nedostatci.
 • OSOBITOSTI MORFOLOGIJE I SINTAKSE STRUČNOG JEZIKA
  OSOBITOSTI MORFOLOGIJE I SINTAKSE STRUČNOG JEZIKA. PISANJE SAŽETAKA na engleskom jeziku .Sadržajna analiza izvornog teksta. Gramatičko-semantička analiza sažetka sličnog sadržaja koju su izradili izvorni govornici, .pisanje sažetka, kritička analiza sažetka i skupna dorada predložene verzije. Osnovna načela pisanja sažetka.
 • PISANJE STRUČNIH ČLANAKA I REFERATA NA ENGLESKOM JEZIKU
  PISANJE STRUČNIH ČLANAKA I REFERATA NA ENGLESKOM JEZIKU, gramatičko-leksička i semantička analiza izvornih stranih tekstova s istom ili sličnom temom. Ispisivanje i prikupljanje novijeg stručnog nazivlja . Upotreba kratica i akronima. Tipični frazeološki izrazi. Oblikovanje teksta. Skupno razmatranje pojedine verzije i njeno poboljšanje i dorada.

Osnovna literatura

 • Izbor stručnih tekstova iz publikacija na engleskom jeziku
 • Murphy , R. , : English Grammar in Use , CUP , 1997

Dopunska literatura

 • Sweeney , S. , : English for Business Communication , CUP , 2003
 • Ashley , A. , : Oxford Handbook of Commercial Correspondence , OUP , 2003
 • Powell , M. , : Presenting in English , LTP , 1998
 • Goodale , M. , :Language of Meetings , LTP , 1998
 • Business English Dictionary , Longman , 2000
 • Bujas , Ž. , : Veliki englesko-hrvatski rječnik , Globus , Zagreb , 1999
 • Bujas , Ž. , : Veliki hrvatsko-engleski rječnik , Globus , Zagreb , 1999
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kovačić Andreja Predavanje 15 2 1
Vježbe (jezici, tzk) 15 1 1
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh