FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
Izborni kolegiji

2015/2016

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
Izborni kolegij

Informacijski sustavi u uredskom poslovanju npp:37324

Engleski naziv

Information Systems in the Office Management

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Sadržaj predavanja

 • Definicija ureda i uredskog poslovanja
  Definicija ureda i primjeri uredskog poslovanja. Funkcije uredskog poslovanja. Načela rada uredskog poslovanja. Značaj uredskog poslovanja. Faze razvoja uredskog poslovanja uredska mehanizacija, automatizacija, informatizacija i integracija uredskog poslovanja. Ured kroz povijest. Generacije uredskih infomacijskih sustava. Inteligentni integrirani informacijski sustavi uredskog poslovanja
 • AUTOMATIZACIJA UREDSKOG POSLOVANJA
  Preduvjeti automatizacije uredskog poslovanja. Modeli i tipovi automatiziranih ureda. Poslovna politika. Organizacijski postupci. Informatička oprema i programska podrška. Definicija automatizacije uredskog poslovanja. Uredski zaposlenici. Akcepcija. Ergonomski uvjeti. Norme i standardi u ergonomiji i ISO9241. Ergonomija radne okoline. Mogući zdrastveni rizici i mjere prevencije. Važnost računala u automatizaciji ureda. Korištenje informacijske tehnologije u procesu automatizacije ureda. Budući trendovi u razvoju automatizacije ureda.
 • POSLOVNO KOMUNICIRANJE
  Komunikacijski proces. Komunikacija u uredu i komunikacijski tijek. Komunikacijske aktivnosti u poslovnoj komunikaciji. Uloga i vrste poslovnog komuniciranja. Poslovne komunikacije kao strateški resurs. Komuniciranje u virtualnom i mobilnom uredu. Tajnica dio ureda i uredskog poslovanja. Stupanj stručne spreme i opis poslova tajnice. Obrada dokumenata u uredu.
 • ARHIVIRANJE I ZAŠTITA UREDSKIH DOKUMENTA
  Definicija arhivskog sustava. Mediji za arhiviranje. Magnetski mediji, prednosti i nedostaci. Optički mediji, prednosti i nedostaci. Prednosti i nedostaci mikrofilma. Životni ciklus zapisa. Zaštita arhivskih sustava i arhivske građe. Fizička zaštita dokumenta. Put do sigurnog računala u mreži. Zaštita elektroničkih dokumenta. Zaštita kriptiranjem dokumenata. Digitalni potpis i digitalni certifikat. Sustav za utvrđivanje autentičnosti Kerberos. Norme sigurnosti.
 • UREDSKO POSLOVANJE U UPRAVNIM TIJELIMA
  Osnovni dokumenti u uredskom poslovanju u upravnim tijelima. Klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj. Otvaranje i pregled pošiljki. Upisivanje akata. Upisnik predmeta upravnog postupka i urudžbeni zapisnik. Administrativno-tehnička obrada dokumenta. Otpremanje akata. Razvođenje akata u urudžbenom zapisniku odnosno upisniku upravnog postupka. Stavljanje predmeta u arhivu i čuvanje. Pečati, štambilji i žigovi. Pomoćne knjige. Sustav za upravljanje dokumentacijom. Faze razvoja sustava za upravljanje dokumentacijom. Svojstva sustava za upravljanje dokumentacijom. Kontrola pristupa i praćenje verzija dokumenta. Pretraživanje dokumenata i pristup dokumentima. Praćenje životnog ciklusa dokumenata. Elektroničke uredske knjige.
 • TELEKOMUNIKACIJSKI SUSTAV I TELEMATIČNI SERVISI
  Pojam telekomunikacije i telekomunikacijskog sustava. Elementi telekomunikacijskog sustava. Klasični načini telekomunikacije. Trendovi razvoja telekomunikacijskih sustava. Podjela telekomunikacija prema vrsti informacija. Podjela telekomunikacijsih procesa. Definicija telematike. Vrste telematičkih servisa. Videotekst, teletekst, teleks. Telematički servisi u službi uredskog poslovanja. Paging sustavi.
 • VIDEOKONFERENCIJE
  Pojam i značaj telekonferencije. Vrste telekonferencija. Pojam videokonfencije. Četiri osnovne faze videokonferencije. Oprema za videokonferencije. Sudionici u videokonferenciji. Vrste videokonferencija. Načela održavanja videokonferencija. DTVC desktop video conferencing. Prednosti i nedostaci videokonferencija. Upotreba videokonferencija u obrazovanju učenje na daljinu.
 • TELEKOMUNIKACIJE U UREDU
  Razvoj telefonije u svijetu. Morse i telegraf. Bell i telefon. Struktura telefonske mreže. Razvoj telefonije u Hrvatskoj. Širokopojasne pristupne mreže. ISDN. Prednosti i nedostaci ISDN-a. ISDN i pristup Internetu. Pregled xDSL sustava. Princip rada xDSL tehnologija. Vrste xDSL tehnologija i usporedba njihovih karakteristika. ADSL tehnologija. Usluge preko ADSL-a. Sigurnost ADSL mreža.
 • PRIMJENA INTERNETA U UREDU
  Internet i Internet servisi. Elektornička pošta, diskusijske skupine (newsgoups), world wide web, prijenos podataka na daljinu (file transfer protokol), telnet, distribucijske liste. E-mail komunikacije. Web komunikacije. Front i back office. EDI (elektronička razmjena podataka). Multimedija u uredu.
 • Ured i elektroničko poslovanje
  Elektroničko uredsko poslovanje. Pojam elektroničkog poslovanja. Razvoj elektroničkog poslovanja. Digitalni, mobilni i virtualni ured. Elektronički ured i elektoničke komunikacije. Primjena i nedostaci e-ureda. Analiza vremena i osoblja. Vrste i primjena e-poslovanja u uredu. Internet bankarstvo, e-commerce, B2B, B2C. Zakonska regulativa e-poslovanja. Bućnost elektroničkog poslovanja.
 • WIRELESS LAN
  Bežične tehnologije i bežični standardi. Potreba za bežičnim mrežama. Načini emitiranja signala i pripadajuće antene. Doseg bežičnih mreža. IEEE 802.11 arhitektura. Sigurnost bežičnih mreža. Zračenje bežičnih mreža. Primjeri upotrebe wireless LAN-a.
 • NOVE GENERACIJE MOBILNE TELEFONIJE - RAZVOJ
  Radiokomunikacijski sustavi. Tehnike prijenosa signala. Generacija razvoja mobilne telefonije. Upoznavanje s razvojem i osobinama pojedine generacije razvoja. Generacija G1 (AMPS, ETACS i NMT). Generacija G2 (GSM, IS-95 CDMA, PCN, PHS). Generacija G2,5 (GPRS i EDGE). Generacija 3 (UMTS). Generacija G4. Generacije G5 i G6.
 • NOVE GENERACIJE MOBILNE TELEFONIJE PRIMJENA I BUDUĆNOST
  Primjena tehnologija mobilne telefonije. Karakteristike i primjena NMT-a. GSM pojam i značaj. Razvoj GSM-a. Usluge podržane GSM-om. Primjena GSM-a u uredu. GSM u svijetu i Hrvatskoj. GPRS model i arhitektura. Spajanje na GPRS mrežu. Primjena GPRS-a. UMTS odgovor na ispreplitanje mobilnih komunikacija i multimedije. Tipična primjena UMTS-a. UMTS u svijetu i Hrvatskoj. Budućnost mobilne telefonije. MMC mobile multimedia communication.
 • SATELITSKE KOMUNIKACIJE
  Pojam i elementi satelitskih sustava. Sateliti podjela satelita prema satelitskim orbitama. Usporedba GEO, LEO; MEO i HEO satelita. Povijesni razvoj satelita. Dijelovi satelitskih sustava i princip njihova rada. Primanje i slanje signala pomoću satelita. Satelitski sutavi EUTELSAT, INTELSAT, INMARSAT, GLOBALSTAR, IRIDIUM i dr. Karakteristike sustava GPS-a. Upotreba i kriteriji izbora GPS uređaja. Internet pomoću satelita. Način prijenosa podataka. Provideri satelitskih usluga. Sofware potreban za usluge Interneta pomoću satelita.
 • SVJETLOVODI
  Osnovni zakoni optike. Princip prijenosa signala pomoću svjetlosti. Osnovni dijelovi optičkog komunikacijskog sustava. Vrste optičkih vlakana. Prijenosna svojsta optičkih vlakana i optička pojačala. Povezivanje optičkih vlakana Optički kabel, konstrukcije optičkog kabla. Primjena svjetlovoda. Prednosti i nedostaci korištenja svjetlovoda.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe se izvode u grupama na računalu. Studenti upoznaju gotove programske proizvode s područja rač
  Vježbe se izvode u grupama na računalu. Studenti upoznaju gotove programske proizvode s područja računalski integrirane proizvodnje i prezentiraju vlastita rješenja. Dio vježbi može se izvoditi u obliku specijalističkih predavanja ili posjeta poduzećima. Tijekom semestra studenti samostalno pismeno obrađuju jedan praktični zadatak u obliku projekta.
 • U okviru vježbi studenti će biti upoznati s naprednim radom u MS PowerPoint-u i radom u MS Accessu.
  U okviru vježbi studenti će biti upoznati s naprednim radom u MS PowerPoint-u i radom u MS Accessu. U sklopu vježbi vezanih uz PowerPoint studenti će naučiti upotrebljavati mogućnosti vezane uz automatsko izvođenje i odvijanje prezentacija. Dio vježbi iz MS Accessa orijentiran je lakšoj organizaciji i rukovanju s podacima vezanim uz uredske procese i kolanje podataka.

Osnovna literatura

 • Agrawal, Dharma Prakash; Zeng, Quing-An, Introduction to Wireless and Mobile Systems, Brooks/Cole Pub Co,2002.
 • Oliverio, M. E., Pasewark, W. R., White, B. R., The Office: Procedures and Technology, South Western Pub, 2002.

Dopunska literatura

 • Bayer, M., Computer Telephony Demystified, Mcgray-Hill Professional, 2000.
 • Lu, W. W., Broadband Wireless Mobil: 3 G and beyond, John Wiley & Sons, 2002.
 • Rappaport, T. S., Wireless Communications: Principle and Practice, 2nd ed., Prentice Hall, 2001.
 • Redl, S., Weber, M., Oliphant, M. W., GSM and Personal Communications Handbook, Artech House,2002.
 • Vacca, J., Wireless Data Demistified, Mcgray-Hill Professional, 2003.
 • Wilcox, J. R., Videoconferencing: The Whole Picture, 3th ed., CMS Books,2000.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Mekovec Renata Laboratorijske vježbe 0 0 0
Predavanje 0 0 0
Sabati Zvonimir Predavanje 0 0 0
Nema definiranih ispitnih rokova

Informacijski sustavi u uredskom poslovanju - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Nositelji kolegija: doc.dr.sc. Zvonimir Sabati i doc.dr.sc. Renata Mekovec

Satnica: 30 sati predavanja + 15 sati laboratorijskih vježbi


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi – predavanje2
Prisustvovanje nastavi – laboratorijske vježbe3
Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi35
Kolokviji60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 45 +
Kolokvij 2 + 100.0 45 +
Kolokvij 3 + 100.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 2 0 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Ukoliko student ima 80% dolaska dobiva 2 boda, a ukoliko ima manje dolazaka ne dobiva bodove za prisustvovanje. Svaki opravdani izostanak student je dužan pismeno opravdati predmetnom nastavniku u roku od tjedan dana.
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 3 0 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Ukoliko student ima 1 izostanak dobiva 3 boda za prisustvovanje. Svaki opravdani izostanak student je dužan pismeno opravdati predmetnom nastavniku u roku od tjedan dana.
Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi 35 0 Nakon obrađenih pojedinih cjelina na laboratorijskim vježbama student samostalno izrađuje zadatak.
1. kolokvij 20 7 Teorijska pitanja. 6 1. kolokvij ponavlja se zajedno s 2. kolokvijem. Na ponovljenom kolokviju student može prikupiti maksimalno 7 boda.
2. kolokvij 20 7 Teorijska pitanja. 6 2. kolokvij ponavlja zajedno s 3. kolokvijem. Na ponovljenom kolokviju student može prikupiti maksimalno 7 boda.
3.kolokvij 20 7 Teorijska pitanja. 6 3. kolokvij ponavlja prema dogovoru s predmetnim nastavnikom. Na ponovljenom kolokviju student može prikupiti maksimalno 7 boda.


Ukoliko student ne prikupi preko sustava bodovanja minimalno 50 bodova, izlazi na klasičan pismeni i usmeni ispit. Student koji nije zadovoljan ocjenom stečenom temeljem prikupljenih bodova (prema kontinuiranom praćenju rada studenata – Model A), neprihvaćanjem ponuđene ocjene brišu mu se svi bodovi te izlazi na klasičan pismeni i usmeni ispit.

Informacijski sustavi u uredskom poslovanju - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Nositelji kolegija: doc.dr.sc. Zvonimir Sabati i doc.dr.sc. Renata Mekovec

Satnica: 30 sati predavanja + 15 sati laboratorijskih vježbi

Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od dva ponuđena  modela praćenja:

 1. Model A (predavanja, laboratorijske vježbe, kolokviji)  – praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovite studente. Bodovna skala ocjena je ista kao i za redovite studente, te su izvanredni studenti obavezni sudjelovati u svim elementima praćenja redovnih studenata. Vidi model praćenja za redovite studente.
 2. Model B (pismeni i usmeni ispit) –  studenti koji se odluče za ovaj model izlaze na pismeni i usmeni ispit. Uvjeti za pristupanje ispitu su rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi te izrada seminarskog rada. Elementi praćenja i broj bodova za ovaj model opisani su u sljedećoj tablici. 

Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi – predavanje2
Prisustvovanje nastavi – laboratorijske vježbe3
Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi35
Kolokviji60
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi20
Seminarski rad20
Pismeni ispit 40
Usmeni ispit 20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi 20 Kako bi student mogao pristupiti pismenom ispitu mora na sustav za e-učenje predati rješenja svih zadataka laboratorijskih vježbi (MS PowerPoint + MS Access) najkasnije 10 dana prije pismenog dijela ispita (kojem namjerava pristupiti). O svojem predavanju rješenja zadataka student mora obavijestiti predmetnog nastavnika. Predmetni nastavnik najkasnije 7 dana prije ispita odgovara studentu da li su svi zadaci ispravno riješeni. Ukoliko student ne preda (na nastavnikov zahtjev o promjenama) ispravna rješenja najkasnije 3 dana prije pismenog ispita NE MOŽE pristupiti pismenom dijelu ispita.
Na stranicama kolegija na sustavu za e-učenje zadaci iz laboratorijskih vježbi (kao i materijali koje studenti mogu koristiti kao pomoć za rješavanje zadataka) će biti otvoreni najkasnije do zadnjeg tjedna izvođenja nastave. Izvanredni studenti mogu i prije tog roka tražiti od predmetnih nastavnika da im objave navedene materijale.
Seminarski rad 20 Izrada seminarskog rada sastoji se od sljedećih dijelova: (1) pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu (teorijske osnove i izrada praktičnog primjera) i (2) izrade prezentacije na odabranu temu. Studenti temu seminarskog rada odabiru u dogovoru s predmetnim nastavnikom najkasnije 21 dan od početka izvođenja nastave, a izrađen seminar (word i powerpoint datoteka) predaju na sustav za e-učenje najkasnije do zadnjeg dana održavanja nastave (u semestru u kojem se izvodi kolegij – prema akademskom kalendaru za tekuću godinu).
Seminarski rad mora obuhvaćati teorijski dio i praktični dio kojim se prezentira odabrana tema. U izradi seminarskog rada student treba konzultirati Predložak za izradu završnog rada na preddiplomskom studiju na FOI kao i Pravilnik o izradi završnog rada na preddiplomskom studiju na FOI. Seminarski rad mora sadržavati minimalno 20 stranica (ne uključujući naslovnice, Sadržaj i Literaturu). Prezentacija mora sadržavati minimalno 15 slajdova te biti u potpunosti automatizirana.
Pismeni ispit 40 Na pismenom dijelu ispita provjerava se poznavanje i razumijevanje tema koje su obrađene na predavanju. Materijali za pripremu za pismenu provjeru nalaze se na sustavu za e-učenje organizirani u obliku prezentacija s predavanja.
Usmeni ispit 20 Usmeni dio ispita - teorijska pitanja vezana uz teme obrađene na predavanju. Student koji ostvari pozitivnu ocjenu na pismenom ispitu pristupa usmenom ispitu.


Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh