FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
Izborni kolegiji

2013/2014

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
Izborni kolegij

Upravljanje kvalitetom npp:37325

Engleski naziv

Quality Management

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Sadržaj predavanja

 • OSNOVE TEORIJE KVALITETE
  Pojam i definiranje kvalitete i upravljanja kvalitetom. Povijest kvalitete. Kvaliteta sa stajališta potrošača. Kvaliteta sa stajališta proizvođača. Kvaliteta sa stajališta tržišta. Kvaliteta sa stajališta društva. Kvaliteta koncepcije. Kvaliteta konstrukcije. Kvaliteta izrade. Tradicionalni pristup kvaliteti. Suvremeni pristup kvaliteti.
 • OCJENJIVANJE KVALITETE I PROCJENA KVALITETE U ORGANIZACIJI
  Karakteristike kvalitete. Proizvodne karakteristike kvalitete. Uporabne karakteristike kvalitete. Model apstraktne kvalitete. Model ekonomske kvalitete. Postupci za ispitivanje kvalitete. Opisna ispitivanja. Identifikacijsko ispitivanje. Tipsko ispitivanje. Kontrolna ispitivanja. Ispitivanja pouzdanosti. Procjenjivanje stvarnih aktivnosti za kvalitetu. Kultura organizacije o kvaliteti. Procjena sustava kvalitete u organizaciji.
 • TROŠKOVI KVALITETE I KONTROLA KVALITETE
  Karakteristike troškova kvalitete. Troškovi preventive. Troškovi ocjenjivanja. Troškovi unutarnjih manjkavosti. Troškovi vanjskih propusta. Faze razvoja sustava za praćenje troškova kvalitete. Pokazatelji troškova kvalitete. Vanjska kontrola kvalitete. Unutarnja kontrola kvalitete. Faze razvoja unutarnje kontrole kvalitete.
 • NORMIZACIJA KVALITETE
  Pojam i definiranje norme i normizacije. Povijest normizacije. Vrste normi. Hijerarhija normi. Međunarodna organizacija za normizaciju ISO. Usvajanje i sadržaj međunarodne norme. Međunarodne norme za kvalitetu. Uloga i zadaća Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo Republike Hrvatske.
 • SUSTAVI UPRAVLJANJA KVALITETOM
  Niz normi ISO 9000. Elementi norme ISO 9001:1994. Razlozi revizije niza normi ISO 9000. Križ normi 2000. Zahtjevi norme ISO 9001:2000. Osam načela upravljanja kvalitetom. Audit sustava kvalitete. Faze uvođenja sustava kvalitete prema ISO 9001:2000. Integrirani sustavi upravljanja. ISO 14000. ISO 18 000. Potpuno upravljanje kvalitetom TQM. Demingova nagrada. Nagrada Malcolm Baldrige MBNQA. Europska nagrada za kvalitetu EQA. Prognoze daljnjeg razvoja modela TQM-a.
 • ALATI I METODE ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM
  Analiza uzroka pogrešaka. Obrazac za prikupljanje podataka. Dijagram toka. Dijagram uzroka i posljedica. Pareto analiza. Histogram. Korelacijski dijagrami. Statistička kontrola procesa. Razvoj funkcije kvalitete QFD metoda. Analiza utjecaja i posljedica pogrešaka FMEA metoda.
 • KVALITETA U FUNKCIJI RAZVOJA HRVATSKOG GOSPODARSTVA
  Prednosti organizacije s implementiranim sustavom kvalitete prema ISO 9001: 2000. Unutarnji dobici. Vanjski dobici. Problemi kod uvođenja sustava kvalitete u hrvatskom gospodarstvu. Komparacija ukupnog broja certificiranih organizacija u Republici Hrvatskoj sa svijetom.

Osnovna literatura

 • Lazibat T., Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom (2005), Sinergija, Zagreb.

Dopunska literatura

 • Goepsch, D.L. & Davis, S. B., Quality Management ( 2006),Prentice Hall, New Jersey.
 • Gryna F., Juran J., Planiranje i analiza kvalitete (2002.) Mate, Zagreb.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dušak Vesna Predavanje 3 2 1
Kozina Melita Laboratorijske vježbe 10 1 3
Predavanje 8 2 1
Seminar 5 1 3
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh