FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
Izborni kolegiji

2015/2016

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
Izborni kolegij

Poslovni procesi npp:37327

Engleski naziv

Business Processes

Katedra

Katedra za organizaciju

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Sadržaj predavanja

 • UVOD U INFORMATIZACIJU I MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESA
  UVOD U INFORMATIZACIJU I MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESA. Definicija poslovnih procesa. Opis poslovnih procesa u poduzeću. Sprega poslovnih procesa i informacijske tehnologije. Informatizacija poslovnih procesa.
 • INFORMACIJSKI SUSTAVI KAO POTPORA POSLOVNIM PROCESIMA
  INFORMACIJSKI SUSTAVI KAO POTPORA POSLOVNIM PROCESIMA. Vrste informacijskih sustava. Integralni informacijski sustavi (ERP sustavi). Procesno orijentirani poslovni sustavi. Razvoj informacijskih sustava i modeliranje poslovnih procesa.
 • REINŽENJERSTVO POSLOVNIH PROCESA PRIMJENOM INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
  REINŽENJERSTVO POSLOVNIH PROCESA PRIMJENOM INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE. Povijest i razvoj. Iskustva iz prakse, studije slučajeva: domaće i strane. Primjena informacijske tehnologije u upravljanju znanjem. Elektroničko poslovanje i inovacija poslovnih procesa.
 • METODE ZA MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESA U PROJEKTIMA RAZVOJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA
  METODE ZA MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESA U PROJEKTIMA RAZVOJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA. Pregled i usporedba konceptualnih metoda modeliranja poslovnih procesa za razvoj informacijskih sustava. Modeliranje podataka i modeliranje procesa (međusobna povezanost, sličnosti i razlike). Pregled metoda za prikaz podatkovne, funkcijske, organizacijske i procesne strukture poduzeća (DFD, IDEF, UML, eEPC dijagrami).
 • PROGRAMSKI ALATI ZA MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESA
  PROGRAMSKI ALATI ZA MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESA. Pregled programskih alata za modeliranje poslovnih procesa. Sistematizacija, analiza i usporedba mogućnosti i funkcija alata za modeliranje poslovnih procesa. Prednosti i nedostaci. Postupak razvoja repozitorija poslovnih procesa. Integracija alata za modeliranje poslovnih procesa i alata za razvoj programskih aplikacija.
 • UPRAVLJANJE POSLOVNIM TOKOVIMA PRIMJENOM INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
  UPRAVLJANJE POSLOVNIM TOKOVIMA PRIMJENOM INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE. Informacijska tehnologija za upravljanje poslovnim tokovima. Internet i intranet kao okruženje za upravljanje poslovnim tokovima. Programski alati za modeliranje poslovnih tokova. Razvoj aplikacija za upravljanje poslovnim tokovima. Poslovna pravila kao osnova za povezivanje repozitorija poslovnih procesa i sustava za upravljanje poslovnim tokovima.

Osnovna literatura

 • Bosilj Vukšić, V. i Kovačič, A. (2004), Upravljanje poslovnim procesima, Sinergija, Zagreb (odabrana poglavlja)
 • Brumec J: Informacijski sustavi malih i srednjih poduzeća. Privremeni sažetak s predavanja na smjeru PITUP, FOI Varaždin, 2004., dostupno na http://www.foi.hr/CMS_library/studiji
 • Brumec J.: Upravljanje poslovnim procesima. Skripta u pripremi, FOI Varaždin, 2006.

Dopunska literatura

 • R. Davis (2001), Business Process Modelling with ARIS a Practical Guide, Springer-Verlag, London.
 • M. Khosrow-Pour (2006), Cases on Information Technology And Business Process Reengineering (Cases on Information Technology Series), Idea Group Publishing
 • D. Chaffey i S. Wood (2005), Business Information Management: Improving Performance Using Information Systems, Prentice Hall.
 • K.C. Laudon i J.P. Laudon (2005), Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Prentice Hall.
 • P. Harmon (2003), Business Process Change - A manager's Guide to Improving, Redesigning and Automating Processes, Morgan Kaufmann Publishers.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova

Poslovni procesi - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi20
Kolokvij 140
Kolokvij 240
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + +
Kolokvij 2 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 0 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 2 izostanka. 4 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na seminarima 0 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 3 izostanka. 5 izostanaka Dodatni referat/zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Aktivnost na predavanjima 10 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima ili rješavati probleme ili kratke provjere razumijevanja neto obrađenog gradiva (aktivno pristustvovanje!).
Aktivnost na seminarima 10 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih zadataka i sl.
Kolokvij 1 40 0 Rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Kolokvij 2 40 0 Rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Poslovni procesi - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od tri različita modela praćenja:

 

1.       Model A (obavezna predavanja, seminari, kolokviji)  – sva predavanja i seminari su obavezni, te se praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovite studente. Bodovna skala ocjena je ista kao i za redovite studente, te su izvanredni studenti obavezni sudjelovati u provedbi svih aktivnosti u okviru predavanja i seminara kao ispunjenje uvjeta za izlazak na ispit. 

 

2.       Model B (obavezne konzultacije, kolokviji) – obavezan je dolazak na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave kod nositelja kolegija, te na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave kod asistenta na kolegiju. Obavezan je dolazak na dva kolokvija kroz semestar (koji se održavaju prema modelu A). Studenti dodatne bodove (do 20) mogu ostvariti i izradom seminarskog rada na temu koja se dogovara sa predmetnim nastavnikom ili rješavanjem određenih zadataka sa seminara koji se dogovaraju sa asistentom na kolegiju. Izrada seminara/rješenja vježbi sastoji se od pisanog dokumenta,  koji je student dužan predati najkasnije 2 tjedna prije roka za upis ocjene ostvarene kontinuiranim praćenjem putem web sustava.

 

3.       Model C (obavezne konzultacije, pismeni i usmeni ispit) – obavezan je dolazak na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave kod nositelja kolegija, te na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave kod asistenta na kolegiju. Ovaj model nema elemente praćenja rada studenta, nego samo minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi se pripremio i pristupio pismenom dijelu ispita: dolazak na barem dva termina konzultacija.  


Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi20
Kolokvij 140
Kolokvij 240
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Seminar/rješenje zadataka sa vježbi20
Kolokvij 140
Kolokvij 240
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + +
Kolokvij 2 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 0 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 2 izostanka. 4 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na seminarima 0 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 3 izostanka. 5 izostanaka Dodatni referat/zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Aktivnost na predavanjima 10 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima ili rješavati probleme ili kratke provjere razumijevanja neto obrađenog gradiva (aktivno pristustvovanje!).
Aktivnost na seminarima 10 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih zadataka i sl.
Kolokvij 1 40 0 Rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Kolokvij 2 40 0 Rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh