FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
Izborni kolegiji

2014/2015

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
Izborni kolegij

Informacijski sustavi proizvodnje npp:37328

Engleski naziv

Production Information Systems

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Sadržaj predavanja

 • OSNOVNO O PROIZVODNJI
  Osnovni pojmovi; Povijesni razvoj i trendovi razvoja suvremene proizvodnje; Prikaz i analiza odnosa tržišta, proizvodnih tehnologija, organizacije i informacijskih tehnologija; Proizvodnja i društvo; Organizacija proizvodnje i industrijsko inženjerstvo.
 • PROIZVODNI I TEHNOLOŠKI SUSTAVI
  Proizvodnja kao sustav; Vrste i oblici proizvodnje; Veze s ostalim poslovnim funkcijama i okolinom; Pojam i klasifikacija proizvodnih procesa i postupaka; Modeliranje proizvodnje.
 • RAČUNALNA POTPORA, AUTOMATIZACIJA I KONCEPTI INTEGRACIJE
  Kompjutorski integrirana proizvodnja (CIM), Planiranje resursa poduzeća (ERP); upravljanje operacijama; Struktura sustava; Računalna oprema, programi i komunikacije; Razvojne strategije.
 • RAZVOJ PROIZVODA
  Istraživanje, razvoj i proizvodnja; Inženjerska disciplina i metode podržane računalom; Computer Aided Design (CAD) principi i aplikacije; Modeliranje pomoću računala, Sastavnice; Nacrti, vizualizacija i numeričke analize;
 • TEHNOLOŠKO PLANIRANJE PROIZVODNJE
  Metode i sustavi tehnološkog planiranja proizvodnje pomoću računala (CAP); Planiranje tehnološkog procesa i operacija; Studij rada; Priprema alata naprava i mjerila; Programiranje NC strojeva i robota.
 • SUSTAV PLANIRANJA I UPRAVLJANJA PROIZVODNJOM
  Planiranje proizvodnog programa i proizvodnje, Planiranje potreba za materijalom, Planiranje proizvodnih resursa, Nabava i upravljanje zalihama; Logistika; Upravljanje aktivnostima izvršenja proizvodnje; Koncepti MRP, MRP II, OPT, Just-in-time i KANBAN.
 • POTPORA ODLUČIVANJU U PROIZVODNIM SUSTAVIMA
  Kalkulacije; Statistika proizvodnje; Analiza proizvodnje; Uredski sustavi; Sustavi potpore u odlučivanju i ekspertni sustavi.
 • AUTOMATIZIRANO I RAČUNALOM PODRŽANO IZVRŠENJE PROIZVODNJE
  Primjena računala u sustavima izvršenja proizvodnje - CAM; Fleksibilna prerada i obrada; Fleksibilno skladištenje; Fleksibilni unutarnji trasnport; Koncepti, principi i primjeri automatizacije, robotike i numeričkog upravljanja; Mjerenje neelektričkih veličina i prikupljanje podataka u pogonu.
 • RAČUNALNA POTPORA SUSTAVA KVALITETE
  Kvaliteta proizvoda i procesa; Provjera kvalitete; Sustavi kvalitete; Upravljanje kvalitetom; Izgradnja sustava kvalitete; Računalom podržano osiguranje kvalitete (CAQ).

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe se izvode u grupama na računalu. Studenti upoznaju gotove programske proizvode s područja rač
  Vježbe se izvode u grupama na računalu. Studenti upoznaju gotove programske proizvode s područja računalski integrirane proizvodnje i prezentiraju vlastita rješenja. Dio vježbi može se izvoditi u obliku specijalističkih predavanja ili posjeta poduzećima. Tijekom semestra studenti samostalno pismeno obrađuju jedan praktični zadatak u obliku projekta.

Osnovna literatura

 • Materijali s predavanja dostupni na: http://www.foi.hr/studiji/dodiplomski/IS/kolegiji/isp
 • Žugaj, M., Strahonja, V., Informacijski sustavi proizvodnje, Informator, Zagreb, 1992
 • Heizer, J., Render, B., Operations Management, 7th Edition

Dopunska literatura

 • Browne, J., Harhen, J., Shivan, J., Production Management Systems, Addison-Wesley Publishing Company, Wokingham, 1996.
 • Budde, R., R. Maas, Die Praxis der Betriebsdatenerfassung, Verlag Industrielle Organisation, Zürich, 1986.
 • Collmer, H., Wittem, H., NC Organisation für Produktions-betriebe, Hanser Verlag, München, 1985.
 • Geitner, U. W., CIM - Handbuch, Friedrich Vierweg & Sohn, Braunschweig, 1987.
 • Geitner U. W., Betriebsinformatik für Produktionbetriebe, Hanser Verlag, München, Vol. 1-6, 1987.
 • Groover, M. P., Zimmers, E. W., CAD/CAM, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1984.
 • Neumann, Schwindt, Zimmermann. Project Scheduling with Time Windows and Scarce Resources. Springer 2003
 • Stevenson, W.J., Operations Management, McGraw-Hill College, 2003
 • Vollmann, T.E., Berry, W.L., Whybark, D.C. Manufacturing Planning and Control Systems, Hardcover 1997
 • Žugaj, M., Horvatec, Z., Organizacija proizvodnje, Informator, Zagreb, 1985.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Picek Ruben Laboratorijske vježbe 15 1 2
Predavanje 5 2 1
Strahonja Vjeran Predavanje 10 2 1
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh