FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
Izborni kolegiji

2015/2016

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
Izborni kolegij

Informacijski sustavi proizvodnje npp:37328

Engleski naziv

Production Information Systems

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Sadržaj predavanja

 • OSNOVNO O PROIZVODNJI
  Osnovni pojmovi; Povijesni razvoj i trendovi razvoja suvremene proizvodnje; Prikaz i analiza odnosa tržišta, proizvodnih tehnologija, organizacije i informacijskih tehnologija; Proizvodnja i društvo; Organizacija proizvodnje i industrijsko inženjerstvo.
 • PROIZVODNI I TEHNOLOŠKI SUSTAVI
  Proizvodnja kao sustav; Vrste i oblici proizvodnje; Veze s ostalim poslovnim funkcijama i okolinom; Pojam i klasifikacija proizvodnih procesa i postupaka; Modeliranje proizvodnje.
 • RAČUNALNA POTPORA, AUTOMATIZACIJA I KONCEPTI INTEGRACIJE
  Kompjutorski integrirana proizvodnja (CIM), Planiranje resursa poduzeća (ERP); upravljanje operacijama; Struktura sustava; Računalna oprema, programi i komunikacije; Razvojne strategije.
 • RAZVOJ PROIZVODA
  Istraživanje, razvoj i proizvodnja; Inženjerska disciplina i metode podržane računalom; Computer Aided Design (CAD) principi i aplikacije; Modeliranje pomoću računala, Sastavnice; Nacrti, vizualizacija i numeričke analize;
 • TEHNOLOŠKO PLANIRANJE PROIZVODNJE
  Metode i sustavi tehnološkog planiranja proizvodnje pomoću računala (CAP); Planiranje tehnološkog procesa i operacija; Studij rada; Priprema alata naprava i mjerila; Programiranje NC strojeva i robota.
 • SUSTAV PLANIRANJA I UPRAVLJANJA PROIZVODNJOM
  Planiranje proizvodnog programa i proizvodnje, Planiranje potreba za materijalom, Planiranje proizvodnih resursa, Nabava i upravljanje zalihama; Logistika; Upravljanje aktivnostima izvršenja proizvodnje; Koncepti MRP, MRP II, OPT, Just-in-time i KANBAN.
 • POTPORA ODLUČIVANJU U PROIZVODNIM SUSTAVIMA
  Kalkulacije; Statistika proizvodnje; Analiza proizvodnje; Uredski sustavi; Sustavi potpore u odlučivanju i ekspertni sustavi.
 • AUTOMATIZIRANO I RAČUNALOM PODRŽANO IZVRŠENJE PROIZVODNJE
  Primjena računala u sustavima izvršenja proizvodnje - CAM; Fleksibilna prerada i obrada; Fleksibilno skladištenje; Fleksibilni unutarnji trasnport; Koncepti, principi i primjeri automatizacije, robotike i numeričkog upravljanja; Mjerenje neelektričkih veličina i prikupljanje podataka u pogonu.
 • RAČUNALNA POTPORA SUSTAVA KVALITETE
  Kvaliteta proizvoda i procesa; Provjera kvalitete; Sustavi kvalitete; Upravljanje kvalitetom; Izgradnja sustava kvalitete; Računalom podržano osiguranje kvalitete (CAQ).

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe se izvode u grupama na računalu. Studenti upoznaju gotove programske proizvode s područja rač
  Vježbe se izvode u grupama na računalu. Studenti upoznaju gotove programske proizvode s područja računalski integrirane proizvodnje i prezentiraju vlastita rješenja. Dio vježbi može se izvoditi u obliku specijalističkih predavanja ili posjeta poduzećima. Tijekom semestra studenti samostalno pismeno obrađuju jedan praktični zadatak u obliku projekta.

Osnovna literatura

 • Materijali s predavanja dostupni na: http://www.foi.hr/studiji/dodiplomski/IS/kolegiji/isp
 • Žugaj, M., Strahonja, V., Informacijski sustavi proizvodnje, Informator, Zagreb, 1992
 • Heizer, J., Render, B., Operations Management, 7th Edition

Dopunska literatura

 • Browne, J., Harhen, J., Shivan, J., Production Management Systems, Addison-Wesley Publishing Company, Wokingham, 1996.
 • Budde, R., R. Maas, Die Praxis der Betriebsdatenerfassung, Verlag Industrielle Organisation, Zürich, 1986.
 • Collmer, H., Wittem, H., NC Organisation für Produktions-betriebe, Hanser Verlag, München, 1985.
 • Geitner, U. W., CIM - Handbuch, Friedrich Vierweg & Sohn, Braunschweig, 1987.
 • Geitner U. W., Betriebsinformatik für Produktionbetriebe, Hanser Verlag, München, Vol. 1-6, 1987.
 • Groover, M. P., Zimmers, E. W., CAD/CAM, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1984.
 • Neumann, Schwindt, Zimmermann. Project Scheduling with Time Windows and Scarce Resources. Springer 2003
 • Stevenson, W.J., Operations Management, McGraw-Hill College, 2003
 • Vollmann, T.E., Berry, W.L., Whybark, D.C. Manufacturing Planning and Control Systems, Hardcover 1997
 • Žugaj, M., Horvatec, Z., Organizacija proizvodnje, Informator, Zagreb, 1985.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Picek Ruben Laboratorijske vježbe 15 1 2
Predavanje 5 2 1
Strahonja Vjeran Predavanje 10 2 1
Nema definiranih ispitnih rokova

Informacijski sustavi proizvodnje - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi5
Projektni zadatak30
Kolokviji65
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 2 + 100.0 100.0 +
Projekt + +
Kolokvij 3 + 100.0 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 2 1 Provjera prisustvovanja na predavanjima obavlja se nasumično.
4 Dodatni referat, ali samo za studente koji su izostali više od 4 puta iz opravdanih razloga (bolest)
Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 3 1 Na svim laboratorijskim vježbama
provjerava se prisustvovanje. Dozvoljen je 1 izostanak. Student za sve dolaske ostvaruje dodatna 2boda.
2 Dodatni referat/projektni zadatak, ali samo za studente koji su opravdano izostali više od jednih vježbi. Javiti se asistentu najkasnije tjedan dana nakon objave evidencije prisustvovanja.
Tjedan dana nakon 3. međuispitnog razdoblja
2. kolokvij 35 15 Gradivo s predavanja. Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Studenti koji na prvom kolokviju nemaju ostvaren prag, moraju riješiti 75% zadataka iz gradiva prvog kolokvija, koje se ponavlja u drugom kolokviju. Pri tome je moguće ostvariti max 15 bodova.
3. kolokvij 30 13 Gradivo s predavanja. Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost
Projekt 30 10 Samostalni projekt dodjeljuje se studentu najkasnije do početka 2. nastavnog razdoblja. Student treba projekt samostalno izraditi, dokumentirati, predati na sustav Moodle i obraniti. Projekt se brani tijekom 3. nastavnog i 3. međuispitnog razdoblja prema objavljenim terminima. Korištenje tuđeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlači pokretanje stegovnog postupaka.


Informacijski sustavi proizvodnje - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Izvanredni studenti su obavezni javiti se tijekom prva dva  tjedna semestra kako bi dobili upute za sustav e-učenja i obavljanje svojih obaveza.

Studente koje se ne jave nastavniku u  tom vremenskom intervalu  smatra će se da su odustali od slušanja kolegija (da su ga ispisali), a po završetku semestra,  ukoliko se nalaze u ISVU sustavu imati će zabranu potpisa.

Svi izvanredni studenti koji su odabrali model za redovne studente, obavezni su na početku to  prijeviti predmetnom nastavniku, a po završetku semestra javiti se  kako bi ih se dodalo na rok za kontinuirano praćenje!


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Projekt50
3. kolokvij 50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Projekt + +
3. kolokvij + 100.0 100.0 100.0 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
3. kolokvij 50 25 Student odgovara gradivo svih predavanja.
Projekt 50 30 Samostalni projekt dodjeljuje se studentu najkasnije do početka 2. nastavnog razdoblja. Student treba projekt samostalno izraditi, dokumentirati, predati na sustav Moodle i obraniti. Projekt se brani tijekom 3. nastavnog i 3. međuispitnog razdoblja prema objavljenim terminima.
Korištenje tuđeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlači pokretanje stegovnog postupaka.


Predavanja i laboratorijske vježbe nisu obavezni. Student je obavezan  predati i obraniti projektni zadatak koji će dobiti na konzultacijama. Na ispitu odgovara cijelo gradivo predavanja

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh