FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
5. semestar

2015/2016

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
5. semestar
3. nastavna godina

Praktikum npp:62162

Engleski naziv

Practicum

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Đunđek Kokotec Ivana Seminar 8 2 1
Klačmer Čalopa Marina Predavanje 15 1 1
Seminar 7 2 1
Nema definiranih ispitnih rokova

Praktikum - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Projektni zadatak90
Dolasci10
ZBROJ100Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Projektni zadatak 90 PROJEKT: Studenti u timu pripremaju projektni zadatak na temelju stečenog znanja kroz ranije godine obrazovanja, dostupnih materijala u pisanom obliku i putem web izvora. Kroz projekt student prati poslovanje odabranog poduzeća. Potrebno je analizirati poduzeće kroz pravne, marketinške i porezne aspekte, njegove konkurente, oblikovati portfolio matrice, analizirati financijske izvještaje (min 3 godine) te detaljno prikazati organizacijsku strukturu promatranog poduzeća. Projekt mora imati min 25 stranica teksta. Kako je riječ o projektnom zadatku podrazumijeva se rasprava studenta i promišljanje kroz iznesene stavove i prijedloge za unapređenje poslovanja promatranog poduzeća.

Raspon bodova će zavisiti od sljedećih dijelova: (1) opisa traženih elemenata i ciljeva projekta (max 30 bodova), (2) logička struktura rada (max 12 bodova), (3) zaključci projekta te stavovi i prijedlozi za unapređenje poslovanja (max 18 bodova), (4) poznavanje i korištenje strategijskih alata te dostupnih informacija (max 15 bodova) (5) prezentacija projekta (max 15 bodova)
Dolasci 10 DOLAZAK NA PREDAVANJA/KONZULTACIJE Tijekom semestra će se provoditi provjera dolazaka na nastavu (10 puta). Student može izostati max 5 puta od ukupnog broja provjere dolazaka. Redoviti dolasci će se vrednovati s max 10 bodova.

Obvezno prisustvovanje nastavi: ukupno je dopušteno izostati 5 puta. Izostajanje preko dopuštenog oduzima pravo dobivanja potpisa.


Praktikum - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Projektni zadatak100
ZBROJ100Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Projektni zadatak 100 1. PROJEKT: Studenti u timu pripremaju projektni zadatak na temelju stečenog znanja kroz ranije godine obrazovanja, dostupnih materijala u pisanom obliku i putem web izvora. Kroz projekt student prati poslovanje odabranog poduzeća. Potrebno je analizirati poduzeće kroz pravne, marketinške i porezne aspekte, njegove konkurente, oblikovati portfolio matrice, analizirati financijske izvještaje (min 3 godine) te detaljno prikazati organizacijsku strukturu promatranog poduzeća. Projekt mora imati min 25 stranica teksta. Kako je riječ o projektnom zadatku podrazumijeva se rasprava studenta i promišljanje kroz iznesene stavove i prijedloge za unapređenje poslovanja promatranog poduzeća.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh