FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
3. semestar

2015/2016

5ECTSa

Stručni

PITUP Varaždin v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
3. semestar
2. nastavna godina

Poslovne programske aplikacije u primjeni npp:50942

Engleski naziv

Business Program Applications in Use

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja programa

 • Odabrati i koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije u djelovanju poslovnih sustavaOdabrati i koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije u djelovanju poslovnih sustava
 • Planirati i podržati uvođenje novih informacijskih tehnologija za potporu organizacijskim procesimaPlanirati i podržati uvođenje novih informacijskih tehnologija za potporu organizacijskim procesima
 • Predložiti i primijeniti metode razvoja programske potpore za jednostavne organizacijske procese na razini izvođenjaPredložiti i primijeniti metode razvoja programske potpore za jednostavne organizacijske procese na razini izvođenja
 • Predložiti i primijeniti temeljne metode razvoja informacijskih sustava u području modeliranja i izgradnje jednostavnih programskih rješenjaPredložiti i primijeniti temeljne metode razvoja informacijskih sustava u području modeliranja i izgradnje jednostavnih programskih rješenja
 • Razumjeti ulogu i održavati operacijski sustav te mrežnu i podatkovnu infrastrukturuRazumjeti ulogu i održavati operacijski sustav te mrežnu i podatkovnu infrastrukturu
 • Upravljati životnim ciklusom proizvoda, usluga, kao i životnim ciklusom razvoja informacijskog sustavaUpravljati životnim ciklusom proizvoda, usluga, kao i životnim ciklusom razvoja informacijskog sustava

Sadržaj predavanja

 • Pojam, uloga i značaj poslovnih aplikacija
  Faze životnog ciklusa razvoja informacijskog sustava. Pojam i globalne funkcije poslovnih programskih aplikacija. Važna praktična iskustva u radu sa poslovnim aplikacijama u primjeni. Primjeri poslovnih apllikacija koje su predmet kolegija.
 • Projekt sustava poslovne aplikacije
  Sustavski pristup u projektiranju poslovne aplikacije. Pojam i funkcije integriranosti poslovne aplikacije. Objektni razvojni sustav aplikacije. Modularni organizacijski sustav aplikacije. Sustav baze podataka aplikacije. Sustav dokumenata poslovnih procesa u aplikaciji. Sustav izvještaja aplikacije. Sustav za održavanje baze podataka i funkcija poslovne aplikacije. Periferni podsustavi sustava poslovnih aplikacija (PDA skeneri bar coda, Generatori barcoda).
 • Baze podataka poslovnih aplikacija
  Vrste postojećih baza podataka i njihove značajke. Kriteriji za izbor primjerene baze podataka aplikacije. Modeliranje logičkog i fizičkog modela podataka. Generiranje baze podataka poslovne aplikacije. Baze sustava datoteka. Relacijske baze podataka. Primjeri izgrađenih baza podataka.
 • Instalacija aplikacije na poslovnoj mreži korisnika
  Pojam i značajke poslovne računalne mreže. Temeljna načela funkcioniranja poslovne aplikacije na mreži. Instalacija i održavanje aplikacije na poslovnoj mreži. Upravljanje pravima korisnika aplikacije na poslovnoj mreži. Sustav arhiviranja baze podataka poslovne aplikacije.
 • Mogući načini pristupa korisnika poslovnoj aplikaciji
  Rad u internoj poslovnoj mreži. Rad na on-line modemskoj ili ISDN vezi. Rad u VPN (Virtual private network) mreži. Alati za daljinski rad s aplikacijom na poslovnoj mreži.
 • Implementacija poslovne aplikacije u poduzeću (
  Značaj dobrog funkcioniranja poslovne aplikacije za cjelokupno funkcioniranje poduzeća. Metodika uvođenja aplikacije u funkciju. Prezentacija mogućnosti poslovne aplikacije i načina podrške poslovnih procesa. Pristup korisnicima aplikacije i njihovo vođenje u procesu usvajanja funkcija aplikacije do stjecanja povjerenja u aplikaciju. Problemi komunikacije s korisnicima aplikacije. Problemi kontinuiranog razvoja poslovne aplikacije.
 • Temeljni problemi rada sa poslovnim aplikacijama
  Očekivanja poslovnog sustava u odnosu na poslovnu aplikaciju. Ovisnost vitalnih funkcija poduzeća o poslovnoj aplikaciji. Problemi unosa i pristupa podacima u bazi podataka poslovne aplikacije. Problemi pregleda podataka i generiranja poslovnih izvješća. Menadžment i poslovna aplikacija. Odgovornosti informatičke struke u radu i održavanju poslovne aplikacije.
 • DOS i WINDOWS poslovne programske aplikacije
 • Alati za razvoj poslovnih aplikacija
  Alati za razvoj multi-user i client/server poslovnih aplikacija. Alati za modeliranje i generiranje baze podataka. Alati za dizajniranje i izradu izvještaja poslovnih aplikacija. Alati za razvoj DOS i WINDOWS aplikacija.
 • Kompatibilnost poslovne aplikacije s WINDOWS i WEB okruženjem
  Značaj kompatibilnosti poslovne aplikacije s postojećim standardnim formatima MS Officea. Nužnost interoperabilnosti poslovne aplikacije u WEB okruženju. Batch mailing i poslovna aplikacija. Primjeri rješenja u konkretnim aplikacijama.
 • Zamjena poslovne aplikacije u poduzeću
  Razlozi zamjene poslovne aplikacije. Poslovno-organizacijski aspekti zamjene poslovne aplikacije. Informatički aspekti zamjene poslovne aplikacije. Financijski aspekti zamjene poslovne aplikacije. Psihološki aspekti zamjene poslovne aplikacije.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe:
  Rad s konkretnim DOS i WINDOWS poslovnim programskim aplikacijama za: Financijsko poslovanje poduzeća, Robno poslovanje veleprodaje, Robno poslovanje maloprodaje, Poslovanje carinskog skladišta, Materijalno poslovanje, Osnovna sredstva, Plaće i kadrovsku evidenciju, Financijsko poslovanje obrtnika, Upravljanje masovnom distribucijom goriva, Knjigovodstvene servise, Kontrolu rada složenog sustava restorana, PDA skenere bar-coda, Druge poslovne aplikacije.
 • Seminari:
  Prezentacija i kritička analiza ključnih modula odabranih poslovnih aplikacija.

Osnovna literatura

 • Prezentacije i nastavni materijali s predavanja. Primjeri modela procesa, podataka i projekata obrađenih gotovih poslovnih aplikacija. Korisničke upute za primjenu obrađenih poslovnih aplikacija. Objavljeni radovi nositelja kolegija koji se odnose na informacijske sustave i razvijene poslovne aplikacije.

Dopunska literatura

 • Fowler, M. Patterns of Enterprise Application Arhitecture. Nov 5, 2005., www.amazon.com
 • Šimunić, V. Deutsche Geschäftskorrespondenz und Bürokommunikation. Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 • Šimunić, V.; Divjak, Z. Deutsch für Informatiker. Informator, Zagreb, 1992.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Ćorić Samardžija Ana Laboratorijske vježbe 0 0 0
Pihir Igor Laboratorijske vježbe 15 1 4
Vidačić Stjepan Predavanje 15 2 1
Seminar 15 1 1
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 18:00 online
Prijava do: 05.07.2020. 23:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59

Poslovne programske aplikacije u primjeni - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Rješavanje zadataka na vježbama15
Timska obrada i prezentacija zadanog modula aplikacije na seminarima 10
Kontrole predavanja9
Kontrole seminara9
Pismeni dio ispita57
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. Aktivnosti na vježbama 15 Prisustvovanje vježbama deklarirano je kao obavezno.
Studenti rade online na demo instalacijama odabranih poslovnih aplikacija na mreži.
Na svakom satu vježbi zadaje se 1 – 2 različita dokumenata određene aplikacije (ukupno oko 10 zadataka).
Student treba savladati funkcije modula dokumenta (otvaranje, unos podataka, ispis i zaključivanje dokumenta).
Svaki uspješno riješen zadatak vrednuje se sa 1 apsolutni bod(10 apsolutnih bodova = 15 relativnih bodova).
2. Seminarski zadaci 10 Na početku semestra formiraju se timovi studenata koji iz zadanog i na sustavu Moodle objavljenog skupa biraju teme za obradu i prezentaciju na seminaru.
Timovi teme pripremaju samostalno iz audio vizualnih prezentacija rada odabranih poslovnih programskih aplikacija i radom s aplikacijama online na vježbama.
Pripremljene prezentacije rada odabranih modula poslovnih aplikacija timovi iznose na seminaru, nakon čega se vodi problemska diskusija u okviru teme prezentacije.
Prezentacija iznesena na seminaru vrednuje se sa 1 – 7 apsolutnih bodova (7 apsolutnih bodova = 10 relativnih bodova)
Pozitivna ocjenjen seminara pretpostavlja >= 3,5 apsolutna boda.
3. Kontrole predavanja 9 Prisustvovanje na predavanjima nije deklarirano kao obavezno i ne uvjetuje potpis na kraju semestra.
Tijekom semestra izvodi se najviše 6 nenajavljenih kontrola prisustvovanja predavanjima.
Svako evidentiranje studenta na kontrolnom predavanju vrednuje se sa 1 apsolutni bod (6 apsolutnih bodova = 9 relativnih bodova).
4. Kontrole seminara 9 Prisustvovanje na seminarima deklarirano je kao obavezno.
Tijekom semestra izvodi se najviše 6 nenajavljenih kontrola prisustvovanja seminarima.
Svako evidentiranje studenta na kontrolnom seminaru vrednuje se sa 1 apsolutni bod (6 apsolutnih bodova = 9 relativnih bodova).
Uvjeti za potpis indeksa Uspješno samostalno riješeno >= 50 % zadataka postavljenih na vježbama.
Izrađen, prezentiran i pozitivno ocijenjen timski seminarski zadatak.
Prisustvo na >= 50 % kontroliranih seminara.
• Student koji nije ispunio uvjete za potpis na kraju semestra preuzima posebnu seminarsku temu iz audio vizualnih prezentacija rada poslovnih aplikacija koju samostalno iznosi pred nastavnikom.
Uvjeti za oslobođenje od usmenog dijela ispita Usmeni dio ispita odnosi se na područje tehnologije rada u pojedinim modulima obrađenih poslovnih programskih aplikacija.
Uvjeti za oslobođenje od ovog dijela ispita:

>= 5 apsolutnih bodova na vježbama
>= 3 apsolutna boda na kontrolnim predavanjima
>= 3 apsolutna boda na kontrolnim seminarina
>= 3,5 apsolutna boda na seminarskom zadatku
--------------------------------------------------
Ukupno: 14,5 apsolutnih bodova

Studenti oslobođeni usmenog dijela ispita odgovaraju samo na pitanja koja se odnose na teorijske sadržaje kolegija.
Klasični ispit Studenti koji nisu zadovoljili uvjete oslobođenja od usmenog dijela ispita pristupaju pismenom i usmenom dijelu ispita:
Pismeni dio odnosi se na teorijske sadržaje kolegija.
Usmeni dio odnosi se na tehnologiju rada u pojedinim modulima obrađenih poslovnih programskih aplikacija.

Klasičnom ispitu pristupaju svi izvanredni studenti, osim onih koji su se uključili u sustav kontinuiranog praćenja u Centru Varaždin.


Poslovne programske aplikacije u primjeni - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pismeni dio ispita57
Usmeni dio ispita43
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Klasični ispit - pismeni dio 57 Odgovori na 8 pitanja iz teorijskog sadržaja kolegija u trajanju do 1 n/sat.
Klasični ispit - usmeni dio 43 Odgovori na 6 pitanja iz domene tehnologije rada u pojedinim modulima obrađenih poslovnih programskih aplikacija u trajanju do 1 n/sat.
Ovaj dio ispita standardno se provodi u pismenom obliku.
Studenti koji su na granici prolaza imaju mogućnost usmenog odgovaranja na dopunska pitanja.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh