FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
3. semestar

2013/2014

5ECTSa

Stručni

PITUP Varaždin v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
3. semestar
2. nastavna godina

Marketing npp:50945

Engleski naziv

Marketing

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja programa

 • Identificirati i analizirati bitne interne i vanjske čimbenike koji utječu na odabir poslovnih prilika te na efikasnost poslovanja određenog poslovnog subjekta na domaćem i međunarodnom tržištuIdentificirati i analizirati bitne interne i vanjske čimbenike koji utječu na odabir poslovnih prilika te na efikasnost poslovanja određenog poslovnog subjekta na domaćem i međunarodnom tržištu
 • Primijeniti koncepte poduzetništva i poduzetnog djelovanja kako unutar postojećih poslovnih subjekata tako i u okviru pokretanja vlastitih poduzetničkih poduhvataPrimijeniti koncepte poduzetništva i poduzetnog djelovanja kako unutar postojećih poslovnih subjekata tako i u okviru pokretanja vlastitih poduzetničkih poduhvata
 • Upravljati životnim ciklusom proizvoda, usluga, kao i životnim ciklusom razvoja informacijskog sustavaUpravljati životnim ciklusom proizvoda, usluga, kao i životnim ciklusom razvoja informacijskog sustava
 • Vrednovati rezultata poslovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odlukaVrednovati rezultata poslovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odluka

Sadržaj predavanja

 • Pojam i definicija marketinga
  Pojmovno određenje marketinga. Tržište i kategorije tržišta. Ponuda vrijednosti. Potražnja vrijednosti. Ishodišta marketinga u ekonomskoj teoriji. Upravljanje marketingom. Mogućnosti nastupa poduzeća i organizacija i institucija na tržištu. Koncepcije marketinga. Proizvodna koncepcija. Koncepcija proizvoda. Prodajna koncepcija. Marketinška koncepcija.
 • Okruženje marketinga
  Eksterno okruženje. Makrookruženje marketinga. Ekonomske snage. Konkurencija. Gospodarsko – politički utjecaji u marketingu. Mikrookruženje marketinga. Tržište. Dobavljači. Interno okruženje. Praćenje i analiza okruženja. Odgovori na promjene u okruženju.
 • Izazovi marketinga
  Tržištem vođeno poduzeće. Benchmarking. Marketing vrijednosti i odnosa suradnje. Marketing vrijednosti. Marketing odnosa i suradnje. Mogućnosti primjene interneta u marketingu. Marketing dodanih vrijednosti. Image i predodžba. Ciljevi i struktura imagea Etika u marketingu. Izvorišta etike. Poslovna etika i etika u marketingu.
 • Planiranje u marketingu
  Planiranje marketinških aktivnosti. Marketinški upravljački proces. Analiza situacije. Utvrđivanje ciljeva. Izbor ciljne skupine. Oblikovanje strategija marketinškog miksa. Plan kao pisani dokument. Provedba plana. Kontrola ostvarenja. Marketinška strategija.
 • Istraživanje tržišta
  Proces istraživanja tržišta. Vrste istraživanja. Vrte i izvori podataka. Metode i načini ispitivanja. Uzorci i uzorkovanje. Analiza podataka i interpretacija rezultata. Izrada izvještaja. Marketing informacijski sustavi. Osnove postavke informacijskih sustava u marketingu. Marketinški informacijski sustavi. Evolucija informacijskih sustava. Transakcijski informacijski sustavi. Marketinški izvještajni sustavi. Marketinški sustavi podrške odlučivanju. Ekspertni sustavi.
 • Segmentacija, pozicioniranje i predviđanje
  Proces segmentacije. Pristupi segmentacije tržišta. Zemljopisna segmentacija. Demografska segmentacija. Psihografska segmentacija. Segmentacija na osnovi ponašanja. Segmentacija poslovnog tržišta. Pozicioniranje i predviđanje. Određivanje ciljnog tržišta i konkurenata. Strategije pozicioniranja. Mjerenje i predviđanje tržišnih prilika. Definiranje potencijala tržišta. Mjerenje potražnje na tržištu. Procjena buduće potražnje. Analiza vremenskih serija.
 • Ponašanje potrošača
  Čimbenici ponašanja potrošača. Društveni čimbenici. Psihološki čimbenici. Proces donošenja odluka o kupnji. Tržište poslovne potrošnje i ponašanje u kupnji. Vrste tržišta. Tržište proizvođača. Posrednika. Izvedenost potražnje. Neelastičnost potražnje. Utjecaj zadovoljstva na lojalnost klijenata i profit tvrtke. Istraživanje vrijednosti za klijente. Definiranje zadovoljstva klijenata. Ispitivanje klijenata o njihovom zadovoljstvu.
 • Tržište poslovne potrošnje
  Vrste poslovnog tržišta. Tržište proizvođača. Tržište posrednika. Tržište vladinih agencija. Obilježja poslovnog tržišta. Izvedenost potražnje. Upravljanje lancem nabave. Specifičnosti procesa kupnje poslovnog kupca. Teorijski okviri ponašanja poslovnog kupca. Čimbenici okružja. Čimbenici organizacijskog kupca. Donošenje odluka o kupnji na poslovnom tržištu. Faze u procesu donošenja odluke o kupnji.
 • Marketing element - Proizvod
  Tržišna svojstva proizvoda. Razvoj novog proizvoda. Marketinški program za lansiranje novog proizvoda na tržište. Praćenje tržišnog razvoja proizvoda. Komercijalizacija proizvoda. Proces prihvaćanja i difuzije proizvoda. Životni ciklus proizvoda. Marka proizvoda. Odluke o markama. Proširenje imena marke. Pozicioniranje proizvoda.
 • Marketing element - Prodaja i distribucija(
  Prodaja. Strategijska prodaja. Kontrola prodajnog poslovanja. Kontrola godišnjeg plana. Kontrola profitabilnosti i uspješnosti. Strateška kontrola. Psihologija prodaje. Psihologija u procesima istraživanja tržišta prodaje. Distribucijski kanali. Vrste distribucijskih kanala. Vrste i oblici trgovine. Trgovina na malo i na veliko.
 • Marketing element - Cijena
  Determinante u procesu određivanja cijena. Determinante unutar i izvan poduzeća. Pristupi određivanju cijena. Opća ekonomska teorija. Marketinška teorija. Financijska teorija. Strateški ciljevi određivanja cijena. Politike određivanja cijena. Određivanje cijena za nove proizvode. Psihološko određivanje cijena. Promotivno određivanje cijena. Metode određivanja cijena. Troškovno orijentirane metode. Tržišno orijentirane metode. Iniciranje i reagiranje na promjene cijena.
 • Marketing element – Promocija
  Marketinška komunikacija. Ciljevi komunikacije. Komunikacijski proces. Komunikacija u funkciji promocije. Upravljanje promocijom. Proces upravljanja promocijom. Promotivni miks. Oglašavanje. Funkcije oglašavanja. Vrste oglašavanja. Proces oglašavanja. Publicitet i odnosi s javnošću. Unapređenje prodaje. Osobna prodaja. Direktni marketing.
 • Organizacija marketinga
  Razvoj organizacije marketinga. Sustavi poslovne organizacije i organizacije marketinga. Razina organizacije marketinga u poslovnom sustavu. Oblici organizacije. Djelotvornost organizacije marketinga. Ljudski potencijali u Marketingu. Marketing usluga. Definiranje i klasifikacija usluga. Specifična obilježja usluga. Specifičnosti tržišta usluga. Specifičnosti elemenata marketinškog miksa. Kvaliteta usluge.
 • Institucijski marketing
  Sudionici i motivi razmjene na poslovnim tržištima. Značajke upravljanja marketingom na poslovnim tržištima. Osebujnost istraživanja poslovnih tržišta. Mogućnosti i ograničenja marketinškog miksa na poslovnim tržištima. Primjena marketinga u ostvarenju misija neprofitnih institucija. Tržišta vladinih nabava i marketing. Glavni utjecaji i razina odlučivanja vlade kao kupca. Lobiranje
 • Međunarodni marketing
  Domaći i međunarodni marketing. Globalna strategija naspram lokalne. Okruženje međunarodnog marketinga. Sustav međunarodne trgovine. Faktori koji potiču međunarodnu trgovinu. Konkurentnost na svjetskom tržištu. Ekonomsko okruženje. Odluke o nastupu u inozemstvu. Istraživanje prilika i stranih tržišta. Međunarodna poduzeća. Strategija ulaska na strana tržišta. Unutarnje varijable. Odluke o marketinškom programu.

Osnovna literatura

 • Vranešević, T.; Vignali, C.; Vrontis, D. Upravljanje strateškim marketingom. Accent, Zagreb, 2004.

Dopunska literatura

 • Skupina autora, Marketing (urednici: J. Previšić, S. Bratko). Sinergija, Zagreb, 2001.
 • Kotler, P. Upravljanje marketingom. Informator, Zagreb, 2000.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dobrinić Damir Predavanje 15 2 1
Gregurec Iva Seminar 15 2 1
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 16:00, online
Prijava do: 05.07.2020. 23:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh