FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
3. semestar

2014/2015

4ECTSa

Stručni

PITUP Varaždin v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Napredno programiranje npp:50949

Engleski naziv

Advanced Programming

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati

Sadržaj predavanja

 • Uvod u predmet uz pregled osnovnih elemenata programiranja.
  Postupak izrade jednostavne aplikacije u Visual Basicu uz korištenje elemenata naučenih na kolegiju Programiranje: kontrolne strukture, tipovi podataka, potprogrami.
 • Tekstualne datoteke
  Postupak izrade aplikacije koja radi s tekstualnim datotekama. Pretraživanje tekstualne datoteke. Primjer: jednostavna zamjena sadržaja u tekstualnoj datoteci.
 • Datoteke s fiksnom veličinom zapisa
  Formiranje datoteke s fiksnom veličinom zapisa. Pretraživanje datoteke s fiksnom veličinom zapisa. Primjer: evidencija studenata.
 • Rad s bazom podataka
  Konektiranje na bazu podataka. Kreiranje tablica, upis novih zapisa, ažuriranje zapisa u bazi, brisanje zapisa u bazi, razni oblici pregleda podataka u bazi. Primjer: evidencija studenata.
 • Rad s bazom podataka - izrada jednostavne poslovne aplikacije
  Izrada aplikacije koja radi s više tablica u bazi podataka. Kreiranje tablica, upis novih zapisa, ažuriranje zapisa u bazi, brisanje zapisa u bazi, razni oblici pregleda podataka u bazi. Izračunavanje statističkih pokazatelja.
 • Kvaliteta aplikacija i razvojnog procesa
  Testiranje na primjeru jednostavne poslovne aplikacije. Mjerenje performansi programa: priprema testnih podataka, brzina rada, zauzeće memorije. Održavanje aplikacije.
 • Razvojni ciklus programa
  Tehnike modeliranja: ER model podataka, UML. Postupak razvoja programa prema IEEE 1058.1 .

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe:
  Izrada jednostavne aplikacije koja sadrži osnovne elemente programiranja - kontrolne strukture, tipovi podataka, potprogrami. Tekstualne datoteke - izrada jednostavnog programa za rad s tekstualnim datotekama. Datoteke s fiksnom veličinom zapisa - izrada programa za unos podataka, pregled, pretraživanje i brisanje podataka iz datoteke s fiksnom veličinom zapisa. Rad s bazom podataka (1) - kreiranje jednostavne baze podataka s jednom tablicom. Unos podataka preko obrazaca, tablični pregled podataka, brisanje i ažuriranje podataka. Rad s bazom podataka (2) - kreiranje baze podataka s više tablica. Unos podataka preko obrazaca, tablični pregled podataka, brisanje i ažuriranje podataka. Izračunavanje statističkih pokazatelja. Izrada izvještaja (reporta). Testiranje i održavanje aplikacija - izrada jednostavne aplikacije za testiranje koja radi s bazom podataka. Mjerenje brzine pretraživanja podataka u ovisnosti o broju zapisa. Održavanje aplikacije - unošenje modifikacija. Izrada jednostavne poslovne aplikacije - Izrada ER modela podataka. Kreiranje baze podataka s više tablica. Unos podataka preko obrazaca, tablični pregled podataka, brisanje i ažuriranje podataka. Interakcija s korisnikom pomoću različitih elemenata grafičkog sučelja.

Osnovna literatura

 • Balena, F. Programming Microsoft Visual Basic 6.0. Microsoft Press, 2004.
 • Lipljin, N. Programiranje 1. TIVA-FOI, 2004.

Dopunska literatura

 • McManus, J.C. Database Access With Visual Basic 6. Sams, 2004.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Konecki Mario Predavanje 15 2 1
Radošević Danijel Predavanje 15 2 1
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh