FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
4. semestar

2014/2015

4ECTSa

Stručni

PITUP Varaždin v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
4. semestar
2. nastavna godina

Kontroling i politika kvalitete npp:50957

Engleski naziv

Controlling and Quality Policy

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Sadržaj predavanja

 • Pojam, ciljevi i zadaci kontrolinga
  Uvod u kontroling. Pojmovno određenje kontrolinga. Koncepcije kontrolinga. Sistematika kontrolinga. Principi kontrolinga. Organizacija kontrolinga.
 • Uvjeti uvođenja kontrolinga
  Utvrđivanje potrebe za kontrolingom. Vanjski i unutarnji uvjeti uvođenja kontrolinga. Generacije kontrolinga – registrator, navigator, inovator. Realnost kontrolinga u svijetu.
 • Poslovni ciljevi i zadaci menadžmenta
  Menadžment u poduzeću. Definiranje ciljeva i zadataka kroz pojedine podsustave menadžmenta. Model SWOT analize. Upravljačka kontrola i upravljanje.
 • Postavljanje zadataka i utvrđivanje odgovornosti
  Kontroling kao podrška menadžmentu. Postavljanje zadataka kontrolinga sukladnih s općim ciljevima poduzeća. Suradnja menadžera i kontrolera kroz pojedine podsustave menadžmenta.
 • Nadzor i mjerenje postignutih rezultata poslovanja
  Strategijsko i operativno upravljanje poslovnim rezultatom. Uvod u analizu poslovanja. Zadatak, cilj i postupak analize poslovanja. Analiza poslovanja i poslovno odlučivanje. Metode i tehnike analize poslovanja.
 • Izvori podataka za utvrđivanje uspješnosti
  Informacijski sustav kao izvor podataka za utvrđivanje uspješnosti. Računovodstveni sustav kao izvor podataka. Ostali interni i eksterni izvori podataka.
 • Analiza troškova poslovanja
  Značenje troškova u upravljanju poduzećem. Analiza obujma troškova. Analiza strukture troškova. Troškovi prema obujmu poslovanja. Fiksni, varijabilni, ukupni i prosječni troškovi. Metode raščlambe troškova: Logička metoda, iskustvena, matematičke metode. Racionalizacija troškova i odlučivanje putem proračuna troškova.
 • Utvrđivanje i ocjenjivanje poslovnog rezultata
  Utvrđivanje poslovnog rezultata. Faktorska analiza poslovnog rezultata. Analiza obujma i strukture poslovnog rezultata. Pokazatelji aktivnosti, profitabilnosti, ekonomičnosti, aktivnosti, zaduženosti.
 • Analiza poslovne uspješnosti
  Analiza i pokazatelji uspješnosti. Sustav ključnih pokazatelja poslovanja. Odnosi ostvarenih i željenih pokazatelja uspješnosti. Mjerenje i određivanje financijskog poslovanja. Analiza financijskog poslovanja. Financijski pokazatelji poslovanja poduzeće.
 • Pojam i značenje kvalitete
  Pokazatelji kvalitete, aspekti kvalitete, kvaliteta kao tržišni čimbenik, pogledi na kvalitetu, sustav upravljanja kvalitetom.
 • Certifikacija
  Uvod u certifikaciju, proces certifikacije, izbor certifikacijske kuće, prijava ponuda i dogovora oko certifikacija, predcertifikacija, certifikacijska revizija, nadzorna i recertifikacijska revizija
 • Pojam serije ISO-9000 i strategijski koncept uvođenja standarda ISO-9000
  Uvod u seriju ISO-9000, povijest ISO normi, ISO organizacija, strategijski koncept uvođenja standarda ISO-9000, definiranje problema, konstatacija postojećeg stanja.
 • Usvajanje poslovne politike o kvaliteti
  Politika kvalitete – osnovni koncepti, uloga uprave i rukovodstva u koncipiranju i usvajanju politike kvalitete, politika kvalitete kao okvir za postavljanje ciljeva kvalitete.
 • Oblikovanje standarda u poduzeću i kontrola
  Izrada dokumentacije sustava kvalitete, implementacija dokumentacije, interna revizija i pregled sustava kvalitete od strane uprave, otklanjanje nesukladnosti.
 • Trening zaposlenih i održavanje kvalitete
  Upravljanje ljudskim potencijalima, stalno obrazovanje i trening zaposlenih u poduzeću, edukacija za kvalitetu, sustav održavanja kvalitete.

Osnovna literatura

 • Osmanagić-Bedenik, N. Kontroling: abeceda poslovnog uspjeha. Školska knjiga, Zagreb, 2007.
 • Žager, K., Mamić-Sačer, I., Sever, S., Žager, L.: Analiza financijskih izvještaja, Masmedia, Zagreb, 2008.

Dopunska literatura

 • Avelini-Holjevac, I. Kontroling upravljanje poslovnim rezultatima. Opatija, Hotelijerski fakultet, 1998.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh