FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
5. semestar

2013/2014

5ECTSa

Stručni

PITUP Varaždin v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
5. semestar
3. nastavna godina

Modeliranje poslovnih pravila npp:50963

Engleski naziv

Business Rules Structuring

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Cilj kolegija

Cilj predmeta je upoznati studente s mjestom i ulogom poslovnih pravila i sustava poslovnih pravila u širem kontekstu primjene ICT-a u poslovanju, kao i upoznati ih s nekim konkretnim strukturnim modelima poslovnih pravila, kao što je Rossov sustav, odnosno s općim i specifičnim metodama modeliranja poslovnih pravila. Kroz seminarski rad studenti će moći povezati teorijska znanja s problemskim okružjem iz domene posla kojim se bave, a kroz projektni zadatak primijenit će to znanje na implementaciju određenih segmenata poslovnih pravila.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja programa

 • Razumjeti i primijeniti odabranih matematičkih tema iz logike, relacija, linearne algrebre i statistike koje su temelj za usvajanje informatičkih i ekonomskih znanjaRazumjeti i primijeniti odabranih matematičkih tema iz logike, relacija, linearne algrebre i statistike koje su temelj za usvajanje informatičkih i ekonomskih znanja

Sadržaj predavanja

 • Opći uvod u modeliranje poslovnih pravila
  Što su poslovna pravila? Izvori poslovnih pravila (poslovni dokumenti, zakoni, pravilnici,…). Analiza oglednog primjera izvora poslovnih pravila. Motiviranje potrebe za poslovnim pravilima. Prednosti koje poslovna pravila donose poslovanju. Problemi vezani za uvođenje, modeliranje, implementaciju i održavanje sustava poslovnih pravila u poslovanje.
 • Potreba za formalizacijom poslovnih pravila
  Neformalni prikaz poslovnih pravila u govornom jeziku. Primjeri. Potreba za formalizacijom poslovnih pravila. Opći okviri (sredstva) za formalizaciju poslovnih pravila, teorijski (simbolička logika, UML) i aplikativni (programski jezici i alati).
 • Klasifikacija poslovnih pravila
  Kriteriji klasifikacije poslovnih pravila. Klasifikacija po organizaciji BusinessR ule Group. Klasifikacija po. R. Rossu. Klasifikacija po C. J. Dateu. Tipovi poslovnih pravila nastali općom analizom podataka.
 • Načini iskazivanja poslovnih pravila
  Neformalna poslovna komunikacija kao način iskazivanja poslovnih pravila. Ciljano iskazivanje poslovnih pravila u prirodnom jeziku. Iskazivanje poslovnih pravila u jeziku specifikacije poslovnih pravila. Iskazivanje poslovnih pravila u jeziku implementacije poslovnih pravila. Obrasci iskazivanja poslovnih pravila. Primjeri.
 • Uvod u metodologiju razvoja sustava poslovnih pravila
  Što je metodologija razvoja sustava poslovnih pravila? Dobrobiti od metodologije razvoja sustava poslovnih pravila. Faze metodologije sustava poslovnih pravila (faza utvrđivanja dosega, faza planiranja, faza otkrivanja (utvrđivanja), faza analize, faza modeliranja, faza testiranja).
 • Faza otkrivanja (utvrđivanja) poslovnih pravila
  Utvrđivanje inicijalnih zahtjeva (u pogledu potencijalnih poslovnih procesa, u pogledu testnih primjera, u pogledu donošenja poslovnih odluka te u pogledu razvoja konceptualnog modela). Procesno orijentirani pristup fazi otkrivanja (utvrđivanja) poslovnih pravila (tko, kada, gdje i kako) i podatkovno orijentirani pristup (što (podaci) i zašto (poslovna pravila)). Izlazni rezultati faze otkrivanja poslovnih pravila.
 • Faza analize poslovnih pravila
  Podfaza analize podataka Izgradnja okvirnog modela strukture podataka. Zadavanje uvjeta integriteta strukture podataka. Detaljiziranje strukture podataka. Konačno utvrđivanje uvjeta integriteta strukture podataka. Stabiliziranje modela podataka za buduće potrebe. Izgradnja logičkog modela podataka obogaćenog poslovnim pravilima. Ishodi podfaze analize podataka. Podfaza analize poslovnih ppravila Analiza svojstava poslovnih pravila (atomarnost, redudantnost, uzorci, preklapanja, nekonzistentnost). Analiza potpunosti skupa poslovnih pravila. Analiza zavisnosti između poslovnih pravila. Utvrđivanje utjecaja poslovnih pravila na poslovne procese. Optimizacija sustava poslovnih pravila za potrebe poslovanja. Ishodi podfaze analize poslovnih pravila Podfaza analize poslovnih procesa (2 sata) Uloga poslovnih pravila u poslovnim procesima. Analiza akcija koje pokreću poslovna pravila. Analiza scenarija simultanog djelovanja poslovnih pravila. Analiza odgovornosti pojedinih skupina poslovnih pravila za pojedine segmente poslovanja i donošenje poslovnih odluka. Oblikovanje sustava prijelaza stanja. Ishodi podfaze analize poslovnih procesa. Interakcije između pojedinih podfaza analize poslovnih pravila.
 • Modeliranje sustava poslovnih pravila
  Koraci modeliranja poslovnih pravila. Standardni pristup modeliranju poslovnih pravila. Kriteriji kvalitete i mjerenje kvalitete poslovnih pravila.
 • Implementacija i testiranja sustava poslovnih pravila
  Izbor oglednog poslovnog sustava za potrebe implementacije sustava poslovnih pravila. Pregled komercijalnih alata za implementaciju sustava poslovnih pravila. Kriteriji vrednovanja alata. Izbor alata za potrebe oglednog projekta. Provedba faza metodologije razvoja sustava poslovnih pravila za izabrani ogledni poslovni sustav. Provedba faze implementacije sustava poslovnih pravila. Provedba faze testiranja implementiranog sustava poslovnih pravila. Napomene: Ova tematska cjelina izvodit će se na unaprijed pripremljenoj implementaciji u izabranom komercijalnom alatu. Isto vrijedi i za sve materijale vezane za podfaze analize poslovnih pravila. Na predavanjima će se razvijati (proširivati, mijenjati) pojedinačni manji segmenti razvijene aplikacije (predviđeno bi vrijeme u protivnome bilo daleko ispod minimalno potrebnog), kako bi studenti stekli uvid u sve faze implementacije i testiranja sustava poslovnih pravila. Sam alat studenti će dobrim dijelom već upoznati kroz vježbe na računalima koje bi trebalo obaviti prije ove nastavne jedinice.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Rossov sustav poslovnih pravila-skupina tema
  Ova tema obradit će Rossovu klasifikaciju poslovnih poravila (terminologija, grafički jezik, globalna klasifikacija, potklase, primjeri). Vremenski gledano, ona će obuhvatiti 7 do 10 sati seminara)
 • Formalizacija poslovnih pravila-od govornog jezika do Rossovog sustava-skupina tema
  Ova skupina tema obradit će probleme vezane za pretakanje konceptualne formulacije poslovnih iskazane govornim jezikom u Rossovu formu pravila. Bit će korišteni primjeri iz literature i poslovne prakse polaznika kolegija. Vremenski gledano, ova skupina tema obuhvatit će 5 do 8 sati seminara.

Alati koji se koriste na predmetu

 • Altova MissionKit – Suite of XML, Database & UML Tools
  Altova® MissionKit 2009 je integrirani skup alata za rad s XML-om, alata za rad s bazama podataka i alata za modeliranje i generiranje koda u jeziku UML. Pokriva široki spektar alata za modeliranje poslovnih pravila. Po dijelovima integriran u okružja Eclipse i Visual Studio.
 • Visual Paradigm
  Programski paket Visual Paradigm sadrži cijelu skalu alata za modeliranje poslovnih pravila i poslovnih procesa, uključujući i alate za rad s bazama podataka, grafičko modeliranje, transformacije između modela, generiranje koda, prezentacije i izradu dokumentacije.

Osnovna literatura

 • von Halle, B. Business Rules Applied: Building Better Systems Using the Business Rules Approach. Wiley, 2001.
 • Morgan, T. Business Rules and Information Systems: Aligning IT with Business Goals. Addison-Wesley, 2002.

Dopunska literatura

 • Glushko, R.J.; McGrath, T. DOCUMENT ENGINEERING: ANALYZING AND DESIGNING DOCUMENTS FOR BUSINESS INFORMATICS and WEB SERVICES. The MIT Press, 2005.
 • Date, C.J. What Not How: The Business Rules Approach to Application Development. Addison-Wesley.
 • Ross, R.G. Principles of the Business Rule Approach. Addison-Wesley, 2003.

Preduvjeti

 • Baze podataka
  Cilj kolegija je da upozna studente s tehnologijom baza podataka i njenom primjenom u izradi poslovnih aplikacija.

Slični predmeti

 • Slični predmeti uglavnom se nalaze pod imenom %22Business process modeling%22 i oni se sadržajno preklapaju s ovim kolegijem. U nečemu moramo biti i prvi!
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Čubrilo Mirko Predavanje 15 2 1
Seminar 15 2 1
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 18:00 na Fakultetu
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 11.09.2020.
Opis: u 18:00 na Fakultetu
Prijava do: 08.09.2020. 23:59
Odjava do: 10.09.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh