FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
6. semestar

2015/2016

5ECTSa

Stručni

PITUP Varaždin v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
6. semestar
3. nastavna godina

Izgradnja Web aplikacija npp:50979

Engleski naziv

Web Application Development

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Laboratorijske vježbe
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kaniški Matija Laboratorijske vježbe 1 2 3
Laboratorijske vježbe 2 2 2
Kermek Dragutin Predavanje 15 2 1
Novak Matija Laboratorijske vježbe 2 2 1
Laboratorijske vježbe 12 2 3
redovni rok
Datum: 25.06.2021.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 22.06.2021. 23:59
Odjava do: 24.06.2021. 11:59
apsolventski rok
Datum: 07.07.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 04.07.2021. 23:59
Odjava do: 06.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 07.07.2021.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 04.07.2021. 23:59
Odjava do: 06.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 14.07.2021.
Opis: u 16:00 Križevci, Sisak i Zabok (Online)
Prijava do: 11.07.2021. 23:59
Odjava do: 13.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 31.08.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 28.08.2021. 23:59
Odjava do: 30.08.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 10.09.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 07.09.2021. 23:59
Odjava do: 09.09.2021. 11:59

Izgradnja Web aplikacija - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi5
Kolokviji/Pismeni dio ispita20
Projekt i usmeni dio ispita75
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 30 +
Kolokvij 2 + 100.0 30 +
Projekt + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 2 0 Na predavanjima se minimalno 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 2 izostanka. 4 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do zadnjeg dana 15. tjedna nastave u semestru izvođenju predmeta. Zadnji dan 16. tjedna nastave
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 3 0 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 2 izostanka. 4 izostanka Dodatni referat/zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do zadnjeg dana 15. tjedna nastave u semestru izvođenju predmeta. Zadnji dan 16. tjedna nastave
1. kolokvij 10 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
2. kolokvij 10 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Projekt i usmeni dio ispita 75 0 Samostalni projekt koji se dodjeljuje studentu najkasnije do početka 1. međuispitnog razdoblja. Student treba samostalno izraditi, dokumentirati i obraniti projekt. Korištenje tuđeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Pismeni dio ispita 20 Studenti/ce koji skupe na svakom kolokviju više od 5 bodova oslobođeni su pismenog dijela ispita. Pismeni dio ispita sastoji se od 2 pitanja, a na svakom pitanju potrebno je ostvariti 50% bodova. Studenti/ce koji uspješno napišu pismeni dio ispita pristupaju usmenom dijelu ispita na kojem se ispituje teorijski dio gradiva zajedno s prikazom rada projekta.


Izgradnja Web aplikacija - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Izvanredni studenti trebaju se javiti predmetnom nastavniku u vrijeme konzultacija i to najkasnije do kraja 3. tjedna nastave u semestru u kojem se izvodi predmet te se opredjeliti za jedan od dva modela rada na predmetu s obzirom na svoje obaveze i mogućnosti dolaska na nastavu:

a) model za izvanredne studente s jednakim sustavom obaveza kao i redoviti studenti (dolazak na nastavu u PITUP centar Varaždin)

b) model  za  izvanredne  studente  koji  nisu  u  mogućnosti  dolaziti  na  nastavu.  Predavanja  nisu  obavezna. Studentima stoji na raspolaganju osnovna i dopunska literatura te materijali sa svih predavanja (prezentacije i programski primjeri) u sustavu e-učenja. Laboratorijske vježbe nisu obavezne. Studenti dolaze na konzultacije tijekom nastavnog dijela semestra za dogovor u vezi projektnog zadatka. Za svaki projektni zadatak postoji forum unutar kojeg se može postaviti pitanje nastavnicima ili studentima. Studenti trebaju predati rješenje projektog zadatka putem IWA sustava za projekte. Prije izlaska na ispit studenti trebaju dobiti potvrdu od nastavnika (putem IWA sustava za projekte) da je projektno rješenje zadovoljava kriterije i da je prihvaćeno. Studenti ne izlaze na kolokvije. 

Izvanredni studenti koji se NE jave predmetnom nastavniku najkasnije do kraja 3. tjedna nastave u semestru u kojem se izvodi predmet NEĆE MOĆI POLAGATI predmet u tekućoj akademskoj godinu.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pismeni dio ispita25
Projekt i usmeni dio dio ispita75
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Projekt i usmeni dio ispita 75 0 Samostalni projekt koji se dodjeljuje studentu najkasnije do početka 1. međuispitnog razdoblja. Student treba samostalno izraditi, dokumentirati i obraniti projekt. Korištenje tuđeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Pismeni dio ispita 20 Pismeni dio ispita sastoji se od 2 pitanja, a na svakom pitanju potrebno je ostvariti 50% bodova. Studenti/ce koji uspješno napišu pismeni dio ispita pristupaju usmenom dijelu ispita na kojem se ispituje teorijski dio gradiva zajedno s prikazom rada projekta.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh