FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
1. semestar

2013/2014

4ECTSa

Stručni

PITUP Križevci v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Engleski jezik 1 npp:46647

Engleski naziv

English Language 1

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
15sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja programa

 • Predložiti i primijeniti metode komuniciranja s klijentima, korisnicima i kolegama usmenim i pismenim putem primjenom odgovarajuće terminologije, uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuPredložiti i primijeniti metode komuniciranja s klijentima, korisnicima i kolegama usmenim i pismenim putem primjenom odgovarajuće terminologije, uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku
 • Primijeniti vještine učenja (uključujući i e-učenje) i planiranja potrebnih za cjeloživotno učenje, nastavak obrazovanja na diplomskom studiju te razvoj karijere u struciPrimijeniti vještine učenja (uključujući i e-učenje) i planiranja potrebnih za cjeloživotno učenje, nastavak obrazovanja na diplomskom studiju te razvoj karijere u struci

Sadržaj predavanja

 • Primjena informacijske tehnologije u poslovanju.
  Utjecaj informacijske tehnologije na učinkovitost poduzeća. Poboljšanje komunikacije u poduzeću primjenom novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Automatizacija u različitim djelatnostima. Automatizacija uredskog poslovanja.
 • Englesko informatičko nazivlje.
  Dinamičnost razvoja informatičkog jezika. Tendencije u pojavi novih riječi i novih značenja na području informatičke znanosti i tehnologije. Tvorbene i stilističke osobitosti informatičkog žargona. Semantičke skupine unutar informatičkog nazivlja. Važniji informatički rječnici na engleskom jeziku. Korištenje jednojezičnog rječnika.
 • Elektroničko računalo: povijesni razvoj računala te njihova primjena.
  Pregled najznačajnijih faza u razvoju računala kroz povijest do današnjih dana. Razvoj osobnog računala. Tendencije u suvremenom razvoju informacijske tehnologije. Širenje raspona primjene računala vezane uz pojedine faze u razvoju računala. Vrste računala, glavni dijelovi računala, upravljanje računalom. Podjela suvremenih računala prema namjeni i njihova međusobna usporedba. Struktura računala: hardver i softver. Osnovni dijelovi hardvera i njihova namjena. Vanjski dijelovi te njihova podjela i namjena. Uobičajene radnje od kojih se sastoji upravljanje računalom.
 • Upotreba interneta u poslovanju.
  Internet. Upotreba engleskog jezika na internetu, kratice i akronimi. Povijesni razvoj interneta i njegova struktura. WWW. Primjena interneta kao izvora informacija. Web adrese i pretraživanje. Prednosti i nedostaci interneta. Osobitosti engleskog jezika na internetu. Pravila ponašanja na internetu. Oblici kompjutorskog kriminala i njegova prisutnost na internetu. Sigurnost podataka i njihova zaštita.
 • Sredstva komunikacije i komunikacijska globalizacija, mas mediji.
  Informacije i primjena tehnologije u komunikacijama. Razvoj komunikacijskih tehnologija. Suvremeni sustavi prijenosa informacija na daljinu. Elektronski mediji. Pozitivni i negativni utjecaji komunikacijske globalizacije na poslovnu sferu. Uloga i važnost engleskog jezika u komunikacijskoj globalizaciji.
 • Osnove pismenog i usmenog komuniciranja.
  Vrste pisama: osobna i poslovna pisma, glavni dijelovi pisma, vrste poslovnih pisama. Upoznavanje s osnovnim vrstama pisama: upit,ponuda, narudžba, opomena, reklamacija.
 • Pisanje životopisa.
  Životopis kao vrsta osobnih službenih dopisa. Tabelarni životopis, životopis u slobodnom obliku i europski oblik životopisa.
 • Interkulturalna komunikacija.
  Verbalna i neverbalna komunikacija. Činitelji prikladnosti poslovne verbalne komunikacije. Neverbalne poruke u poslovnom komuniciranju.
 • Nove tehnologije u poslovnom komuniciranju.
  Elektronička komunikacija u organizaciji. Elektronički uređaji za komunikaciju. Sinkrona i asinkrona komunikacija. Elektronička pošta, telefaks, Internetski servisi u poslovnom komuniciranju. Osobitosti telefaksa i elektronske pošte, internetskog servisa za komunikaciju te njihova međusobna usporedba. Prednosti i nedostaci svake od navedenih tehnologija. Stilske osobitosti elektronske pošte. Akronimi. Telefoniranje: tipična frazeologija.
 • Informatičko obrazovanje u zemljama engleskog govornog područja.
  Akademski stupnjevi u informatičkom obrazovanju. Zvanja i zanimanja na području informatike, opis poslova u pojedinim informatičkim zanimanjima, analiza oglasa za posao. Razina obrazovanja, certifikati.
 • Izražavanje matematičkih pojmova na engleskom jeziku
  Čitanje brojeva i brojevnih izraza u kontekstu, osnovne aritmetičke operacije, mjerne jedinice. Složeni brojevni izrazi. Interpretacija grafičkih prikaza koji uključuju brojevne izraze.
 • Pregled gramatičkih struktura u engleskom jeziku.
  Vrste riječi i njihova upotreba. Razlikovanje vrsta riječi te osnovni pojmovi vezani uz svaku vrstu riječi. Najčešće funkcije pojedinih vrsta riječi u rečenici te njihovi međusobni odnosi. Imenice, članovi, zamjenice, pridjevi. Vrste i uporaba imenica (posvojni genitiv, složene imenice), članova (određenog, neodređenog, te nultog člana), zamjenica, pridjeva (komparacija, složeni pridjevi) Glagoli i glagolska vremena u aktivu: sadašnjost i budućnost. Pregled glagolskih vremena u aktivu za izricanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Osobitosti tvorbe vremena i njihovi nazivi. Uporaba vremena u kontekstu. Glagoli i glagolska vremena u aktivu: prošlost. Pregled glagolskih vremena u aktivu za izricanje prošlosti. Osobitosti tvorbe vremena i njihovi nazivi. Uporaba vremena u kontekstu. Glagoli i glagolska vremena u pasivu. Pregled glagolskih vremena u pasivu. Tvorba pasiva i njegova usporedba s aktivom. Uporaba pasivnih glagolskih struktura u sadašnjosti, prošlosti i budućnosti.
 • Osnove poslovnog dopisivanja
  Vrste pisama: osobna i poslovna pisma, glavni dijelovi pisma, vrste poslovnih pisama. Upoznavanje s osnovnim vrstama pisama: upit, ponuda, narudžba, opomena, reklamacija.

Osnovna literatura

 • Izbor stručnih tekstova iz informatičkih i ekonomskih publikacija na engleskom jeziku.

Dopunska literatura

 • Emmerson, P. Business Grammar Builder. Macmillan, 2004.
 • Ashley, A. A Handbook of Commercial Correspondence. OUP, 2000.
 • Emmerson, P. Email English. Macmillan, 2004.
 • Oxford Business English Dictionary for Learners of English. OUP, 2005.
 • Bujas, Ž. Veliki englesko-hrvatski rječnik. Globus, 1999.
 • Bujas, Ž. Veliki hrvatsko-engleski rječnik. Globus, 1999.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kovačić Andreja Predavanje 4 5 1
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 01.09.2020.
Opis: u 16:00 Zabok i Križevci (Online)
Prijava do: 29.08.2020. 23:59
Odjava do: 31.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh