FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
2. semestar

2014/2015

4ECTSa

Stručni

PITUP Križevci v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Poslovno komuniciranje npp:46654

Engleski naziv

Business Communications

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Usvajanje općih znanja potrebnih za uspješniju interpersonalnu komunikaciju u poslovnom okruženju i djelotvorno oblikovanje poruka u javnoj i pisanoj komunikaciji, kao i prilikom prezentiranja informacija. Stjecanje potrebnih znanja i vještina iz važnih primijenjenih područja poslovnog komuniciranja, kao što su izvođenje prezentacija, komunikacija u prodaji, pregovaranja, vođenje sastanaka, intervjuiranje, elektronički posredovana komunikacija itd. Stjecanje veće razine kompetencije za različite vrste komunikacijskih aktivnosti u akademskom i poslovnom okruženju.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja programa

 • Identificirati i analizirati bitne interne i vanjske čimbenike koji utječu na odabir poslovnih prilika te na efikasnost poslovanja određenog poslovnog subjekta na domaćem i međunarodnom tržištuIdentificirati i analizirati bitne interne i vanjske čimbenike koji utječu na odabir poslovnih prilika te na efikasnost poslovanja određenog poslovnog subjekta na domaćem i međunarodnom tržištu
 • Predložiti i primijeniti metode komuniciranja s klijentima, korisnicima i kolegama usmenim i pismenim putem primjenom odgovarajuće terminologije, uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuPredložiti i primijeniti metode komuniciranja s klijentima, korisnicima i kolegama usmenim i pismenim putem primjenom odgovarajuće terminologije, uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku
 • Primijeniti vještine učenja (uključujući i e-učenje) i planiranja potrebnih za cjeloživotno učenje, nastavak obrazovanja na diplomskom studiju te razvoj karijere u struciPrimijeniti vještine učenja (uključujući i e-učenje) i planiranja potrebnih za cjeloživotno učenje, nastavak obrazovanja na diplomskom studiju te razvoj karijere u struci

Sadržaj predavanja

 • Uvod u poslovno komuniciranje
  Razine analize u poslovnoj komunikaciji. Modeli komunikacijskog procesa. Činitelji kompetencije u poslovnoj komunikaciji. Činitelji prikladnosti poslovne verbalne komunikacije. Retorika u verbalnoj komunikaciji. Vrste i funkcija neverbalnih poruka u poslovnom komuniciranju. Vještine samopraćenja i upravljanja dojmovima.
 • Komunikacijska kompetencija
  Interpersonalna komunikacijska kompetencija. Primjena modela interpersonalne komunikacijske kompetencije u poslovnoj komunikaciji. Vještine vezane uz komunikacijsku djelotvornost: u poslovnoj komunikaciji: iniciranje interakcije, asertivnost, upravljanje interakcijom, prilagodljivost. Vještine vezane uz usmjerenost na druge u poslovnoj komunikaciji: empatija, podržavanje, samootkrivanje, surađivanje. Aktivno slušanje. Uvjeravanje. Davanje povratnih informacija.
 • Prezentacijska komunikacija
  Elementi djelotvornog prezentacijskog komuniciranja. Zadaci prezentatora u pojedinim fazama prezentacije. Prikladne strukture i vrste poslovne prezentacije za različite namjene/situacije. Priprema prezentacije. Istraživanje osobina auditorija. Načela pripreme sadržaja i načini rasporeda sadržaja prezentacije. Vizualizacija sadržaja. Vrste i načini korištenja prezentacijskih sredstava. Stvaranje dojma o kredibilitetu prezentatora. Privlačenje pozornosti publike. Javni govor i retorika u prezentacijskoj komunikaciji.
 • Komunikacija u prodaji
  Osnove osobne komunikacije u prodaji. Osobine prodavača koje utječu na uspješnost u prodaji. Priprema prodajne komunikacije. Faze prodajne komunikacije. Pristupi kupcu. Utvrđivanje potreba kupca/klijenta. Informiranje i prezentiranje proizvoda/usluge. Tehnike odgovaranja na pitanja i prigovore. Zaključivanje prodajne komunikacije. Postkupovne aktivnosti.
 • Pregovaranje
  Definicija pregovaranja i pregovaračke situacije. Osobine uspješnih pregovarača. Priprema poslovnih pregovora. Pregovaračke strategije. Taktike i tehnike za početne, središnje i završne faze pregovora. Neetične tehnike/taktike u pregovorima.
 • Sastanci
  Vrste sastanaka. Priprema sastanka. Oblikovanje dnevnog reda sastanka. Poželjno i nepoželjno ponašanje sudionika sastanka. Djelotvorno vođenje sastanaka. Sastanci radnih grupa, timova i odbora.
 • Intervjuiranje
  Vrste intervjua. Priprema intervjua. Vrste i raspored pitanja kod intervjua. Faze intervjua: otvaranje, provođenje, zaključivanje. Intervju za zapošljavanje. Intervju za procjenu učinka zaposlenika. Intervjui za prikupljanje podataka prilikom projektiranja informacijskih i inteligentnih sustava.

Osnovna literatura

 • Fox, R. Poslovna komunikacija. Hrvatska sveučilišna naklada Zagreb, 2002.
 • Reardon, K.K. Interpersonalna komunikacija. Alinea, Zagreb, 1998.
 • Robbins, S.P. Bitni elementi organizacijskog ponašanja. MATE, Zagreb, 2003.
 • Bubaš, G. Poslovno komuniciranje (bilješke s predavanja). Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2006.

Dopunska literatura

 • Škarić, I. Temelji suvremenog govorništva. Školska knjiga, Zagreb, 2000.
 • Kesić, T. Integrirana marketinška komunikacija: oglašavanje, unapređenje prodaje, Internet, odnosi s javnošću, publicitet, osobna prodaja. Opinio, Zagreb, 2003.

Slični predmeti

Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bubaš Goran Predavanje 1 5 1
Vidaček-Hainš Violeta Predavanje 4 5 1
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 18:00 Zabok (Online)
Prijava do: 05.07.2020. 11:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh