FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
3. semestar

2014/2015

4ECTSa

Stručni

PITUP Križevci v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
3. semestar
2. nastavna godina

Poslovno planiranje npp:50944

Engleski naziv

Business Planning

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja programa

 • Identificirati i analizirati bitne interne i vanjske čimbenike koji utječu na odabir poslovnih prilika te na efikasnost poslovanja određenog poslovnog subjekta na domaćem i međunarodnom tržištuIdentificirati i analizirati bitne interne i vanjske čimbenike koji utječu na odabir poslovnih prilika te na efikasnost poslovanja određenog poslovnog subjekta na domaćem i međunarodnom tržištu
 • Primijeniti koncepte poduzetništva i poduzetnog djelovanja kako unutar postojećih poslovnih subjekata tako i u okviru pokretanja vlastitih poduzetničkih poduhvataPrimijeniti koncepte poduzetništva i poduzetnog djelovanja kako unutar postojećih poslovnih subjekata tako i u okviru pokretanja vlastitih poduzetničkih poduhvata
 • Primijeniti odgovarajuće metode i alate za potporu u obradi, interpretaciji i vizualizaciji podataka za potporu u donošenju odlukaPrimijeniti odgovarajuće metode i alate za potporu u obradi, interpretaciji i vizualizaciji podataka za potporu u donošenju odluka
 • Primijeniti vještine učenja (uključujući i e-učenje) i planiranja potrebnih za cjeloživotno učenje, nastavak obrazovanja na diplomskom studiju te razvoj karijere u struciPrimijeniti vještine učenja (uključujući i e-učenje) i planiranja potrebnih za cjeloživotno učenje, nastavak obrazovanja na diplomskom studiju te razvoj karijere u struci
 • Vrednovati rezultata poslovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odlukaVrednovati rezultata poslovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odluka

Sadržaj predavanja

 • Uvod u kolegij
  Svrha proučavanja poslovnog planiranja za poslovnu uspješnost.
 • Planiranje.
  Pojam i svrha planiranja. Planiranje kao menadžerska aktivnost.
 • Poslovna strategija.
  Razlikovanje strategije i operativnog djelovanja. SWOT analiza. Scenarij analiza. Planiranje financijske situacije poduzeća. Izrada godišnjih i mjesečnih planova.
 • Poslovni planovi.
  Vrste planova. Sadržaj poslovnog plana. Poslovni planovi i razvoj organizacije. Tko sudjeluje u izradi poslovnih planova. Poslovni plan kao skup poslovnih politika. Uloga poslovnog plana u tržišnom gospodarstvu. Financiranje poduzetničkog pothvata.
 • Tehnike izrade poslovnog plana.
  Tehnika izrade dugoročnog poslovnog plana poduzeća. Tehnika izrade kratkoročnog (godišnjeg) plana poduzeća. Tehnika izrade operativnih poslovnih planova.
 • Financijski pokazatelji.
  Utvrđivanje financijske uspješnosti ulaganja. Pojam uspješnosti ulaganja. Pokazatelji uspješnosti poslovanja. Pokazatelji likvidnosti. Pokazatelji ekonomičnosti. Pokazatelji rentabilnosti. Pokazatelji zaduženosti.
 • Proračuni.
  Pojam i svrha sastavljanja proračuna. Proračuni poslovnih funkcija. Proračun prodaje. Proračun proizvodnje. Proračun nabave. Proračun materijalnih troškova.
 • Postupak izrade proračuna.
  Financijsko oblikovanje proračuna. Planirana bilanca. Planirani račun dobitka i gubitka. Važnost proračuna za menadžment i kontrolu. Uporaba informacijskih tehnologija za proračune. Revizija proračuna.
 • Financijski izvještaji.
  Računovodstvo u poslovnoj strategiji poduzeća. Planirana bilanca. Planirani račun dobitka i gubitka. Planirani izvještaj o novčanim tijekovima.
 • Troškovi.
  Pojam i vrste troškova. Osnovne teorije troškova. Troškovi po vremenu nastanka. Troškovi po mjestu nastanka. Troškovi po načinu uračunavanja u cijenu proizvoda. Troškovi po iskorištenju kapaciteta. Troškovi po broju proizvoda. Odnos troškova i učinaka. Točka pokrića.
 • Utjecaj različitih čimbenika na uspjeh pothvata.
  Vanjski čimbenici: institucionalni čimbenici, tehnološki čimbenici, tržišni čimbenici, društveni čimbenici. Unutarnji čimbenici: prepoznatljivost tvrtke, tehnologija, ljudi, financijske mogućnosti, menadžment.
 • Planiranje obrtnih sredstava uz primjenu Monte Carlo simulacije.
  Osnove Monte Carlo simulacije. Razvoj modela za proračun obrtnih sredstava. Upravljanje rizicima u planiranju troškova obrtnih sredstava.
 • Izrada investicijskih elaborata.
  Opis ulaganja. Analiza tržišta. Struktura ulaganja. Trajna obrtna sredstva. Ekonomski i financijski tijekovi. Planirani financijski elementi poslovanja. Planirani prihodi nakon proširenja poslovanja. Plan troškova nakon proširenja poslovanja. Tehničko - tehnološki elementi investicije.
 • Financijski elementi investicije.
  Financijsko tržišna ocjena projekta proširenja poslovanja. Vrijednost i struktura ulaganja. Izvori financiranja. Obveze prema izvorima investiranja. Procjena troškova. Metoda razdoblja povrata uloženih sredstava. Metoda neto sadašnje vrijednosti projekta. Metoda interne stope rentabilnosti.
 • Primjeri iz prakse.

Sadržaj seminara/vježbi

 • SEMINARSKA NASTAVA
  Seminarska nastava pratit će izvođenje sadržaja na predavanjima. Studenti će imati zadatak obraditi i prezentirati temu koja će sadržajno pratiti predavanja. Uz teorijsku obradu teme studenti će biti obvezni rješavati praktične probleme vezane uz analize poduzeća. Na seminarskog nastavi izvodit će se vježbe izrade proračuna.

Osnovna literatura

 • Cingula, M.; Hunjak, T.; Ređep, M. Poslovno planiranje s promjerima za investitore. RRIF - plus, Zagreb, 2004.

Dopunska literatura

 • Cingula, M. Kako izraditi poslovni plan i investicijski elaborat. RRIF-plus, Zagreb, 2000.
 • Gulin, D.; Tušek, B.; Žager, L. Poslovno planiranje, kontrola i analiza. Zagreb, 2004.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Detelj Kristina Predavanje 2 5 1
Kedmenec Irena Seminar 2 5 1
redovni rok
Datum: 03.07.2020.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 30.06.2020. 23:59
Odjava do: 02.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 11.09.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 08.09.2020. 23:59
Odjava do: 10.09.2020. 11:59
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh