FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
4. semestar

2015/2016

5ECTSa

Stručni

PITUP Križevci v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
4. semestar
2. nastavna godina

Financije poduzeća npp:50954

Engleski naziv

Company Finances

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Detelj Kristina Predavanje 2 5 1
Đunđek Kokotec Ivana Seminar 2 5 1
Klačmer Čalopa Marina Predavanje 2 5 1
redovni rok
Datum: 25.06.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 22.06.2021. 23:59
Odjava do: 24.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 07.07.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 04.07.2021. 23:59
Odjava do: 06.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 31.08.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 28.08.2021. 23:59
Odjava do: 30.08.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 10.09.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 07.09.2021. 23:59
Odjava do: 09.09.2021. 11:59

Financije poduzeća - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Cilj predmeta jest omogućiti studentima stjecanje znanja i vještina o financijskom sustavu i mjestu poduzeća u tom financijskom sustavu. Kroz nastavu i nastavne sadržaje omogućiti će se savladavanje i razumijevanje temeljnih aktivnosti financijskog procesa (investiranje, financiranje, odlučivanje). Studenti se želi osposobiti  da mogu  donositi utemeljene poslovne odluke iz područja financija.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
1. kolokvij25
2. kolokvij25
3. kolokvij25
Seminar20
Aktivnost5
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 33.3 35 +
2. kolokvij + 33.3 35 +
3. kolokvij + 33.3 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Dolasci Lista za popis ići će 10 puta tijekom semestra
Na tim listama redovni studenti moraju biti najmanje 5 puta
Tih 5 dolazaka uvjet su za potpis
Pismeni ispit (kolokvij) 75 Provodit će se tri puta tijekom semestra u zadanim terminima.
Svaki kolokvij ima 9 pitanja.
Max. mogući broj bodova po kolokviju je 25 (npr. 5 pitanja nosi 1 bod, a 4 pitanja po 5 bodova).
Seminarski rad 20 Obavezan je ako se želi kolokvirati.
Seminarski rad radi se u timovima ili samostalno. Potrebno ga je prezentirati na seminarskoj nastavi

Radovi se predaju najkasnije na dan prezentiranja!
Aktivnosti 5 Moguće je skupiti bodove na radnim zadacima
Prezentiranje aktualnih vijesti koje su povezane s nastavnim temama na nastavi i poticanje diskusije ostalih kolega također donosi bodove.


Financije poduzeća - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata - Kontinuirano praćenje u centrima

Elementi praćenjaBodova
1. kolokvij24
2. kolokvij24
Seminar20
Aktivnost2
ZBROJ70


Praćenje rada studenata - Ispitni rokovi

Elementi praćenjaBodova
Seminar20
Pismeni ispit80
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit (kolokvij) 48 Provodit će se dva puta tijekom ciklusa predavanja u zadanim terminima.

Max. mogući broj bodova po kolokviju je 24 (npr. 6 pitanja nosi 1 bod, a 4 pitanja po 5 bodova).
Seminarski rad 20 Obavezan je ako se želi kolokvirati.
Seminarski rad radi se u timovima ili samostalno. Potrebno ga je prezentirati na seminarskoj nastavi

Radovi se predaju najkasnije na dan prezentiranja!
Aktivnosti 2 Moguće je skupiti bodove na radnim zadacima
Prezentiranje aktualnih vijesti koje su povezane s nastavnim temama na nastavi i poticanje diskusije ostalih kolega također donosi bodove.
Određivanje ocjene S obzirom da je na kontinuiranom praćenju u centru moguće postići 70 bodova, za određivanje postignute ocjene ostvareni bodovi se dijele sa 70 i množe sa 100.


PREDUVJET ZA IZLAZAK NA ISPIT:

Seminar

•Student samostalno priprema seminarski rad na temelju stečenog znanja kroz ranije godine obrazovanja, dostupnih materijala u pisanom obliku i putem web izvora, te financijskih izvještaja poduzeća (za min 3 godine) ovisno o temi.

•Rad mora imati minimalno 10 stranica teksta (od uvoda do zaključka) te mora biti predan min 10 dana prije ispitnog roka isključivo na Moodle, a ne na mail!  Jednom predan rad više se ne vraća na doradu.

•Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente.

•Seminar odrađen na redovnoj nastavi je ekvivalentan seminaru koji je uvjet za izlazak na ispit za izvanredne studente.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh