FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
5. semestar

2015/2016

5ECTSa

Stručni

PITUP Križevci v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
5. semestar
3. nastavna godina

Informacijski sustavi malih i srednjih poduzeća npp:50962

Engleski naziv

Information Systems in Small and Medium Enterprises

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati

Ishodi učenja programa

 • Odabrati i koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije u djelovanju poslovnih sustavaOdabrati i koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije u djelovanju poslovnih sustava
 • Odabrati i primijeniti metode iz područja programiranja, podatkovnih tehnologija i modeliranja podataka i procesa u problemskim domenamaOdabrati i primijeniti metode iz područja programiranja, podatkovnih tehnologija i modeliranja podataka i procesa u problemskim domenama
 • Planirati i podržati uvođenje novih informacijskih tehnologija za potporu organizacijskim procesimaPlanirati i podržati uvođenje novih informacijskih tehnologija za potporu organizacijskim procesima
 • Primijeniti odgovarajuće metode i alate za potporu u obradi, interpretaciji i vizualizaciji podataka za potporu u donošenju odlukaPrimijeniti odgovarajuće metode i alate za potporu u obradi, interpretaciji i vizualizaciji podataka za potporu u donošenju odluka
 • Razumjeti i primijeniti odabranih matematičkih tema iz logike, relacija, linearne algrebre i statistike koje su temelj za usvajanje informatičkih i ekonomskih znanjaRazumjeti i primijeniti odabranih matematičkih tema iz logike, relacija, linearne algrebre i statistike koje su temelj za usvajanje informatičkih i ekonomskih znanja
 • Upravljati životnim ciklusom proizvoda, usluga, kao i životnim ciklusom razvoja informacijskog sustavaUpravljati životnim ciklusom proizvoda, usluga, kao i životnim ciklusom razvoja informacijskog sustava

Sadržaj predavanja

 • Poduzeće kao sustav:
  Pojam poduzeća; Klasifikacija poduzeća; Sustavski, organizacijski i funcionalni prikaz poduzeća; Organizacijski sustav i njegovi procesi; Organizacijski sustav i njegov informacijski podsustav
 • Planiranje i prodaja proizvoda:
  Opis procesa planiranja i prodaje proizvoda i njegovih aktivnosti; Predviđanje kao tehnika planiranja prodaje; Metode predviđanja (metode vremenskih serija i regresijska analiza); Mjere točnosti predviđanja
 • Tehnička priprema rada:
  Opis procesa oblikovanja proizvoda i tehnološkog procesa i njegovih aktivnosti; Izrada osnovne tehničke dokumentacije (CAD, CAE); Izrada i računalni zapis sastavnica (Bill of Materials – BOM); Izrada tehnološke dokumentacije
 • Operativna priprema rada:
  Opis procesa planiranja i pripreme proizvodnje i njegovih aktivnosti; Planiranje potreba materijala za proizvodnju (Material requirements planning – MRP); Planiranje potreba kapaciteta za proizvodnju (Capacity requirements planning – CRP)
 • Upravljanje zalihama:
  Parametri upravljanja zalihama; Sustavi upravljanja zalihama; Troškovi zaliha, ABC klasifikacija; Ekonomična količina naručivanja (Economic order Quantity – EOQ)
 • Vođenje projekata:
  Pojam projekta i vođenja projekta; Oblikovanje projektnog tima; Planiranje projekta; Grafički prikaz plana projekta (mrežni dijagrami i gantogrami); Vremenska analiza projekta
 • Terminiranje
  Pojam terminiranja; Punjenje kapaciteta; Raspoređivanje poslova; Nadzor izvršavanja poslova; Raspoređivanje kadrova
 • Upravljanje lancem nabave:
  Pojam lanca nabave; Upravljanje lancem nabave (Supply Chain Management); Opis upravljanja dijelovima lanca nabave; Transportni problem
 • Linearno programiranje:
  Pojam linearnog programiranja; Opći model linearnog programiranja; Grafička rješenja problema maksimuma i minimuma
 • Simulacije:
  Pojam simulacije; Područja primjene simulacije; Monte Carlo simulacija. Primjena simulacija u rješavanju konkretnih organizacijskih problema

Osnovna literatura

 • Brumec, J.; Dobrović, Ž. Informacijski sustavi malih i srednjih poduzeća. Privremeni ažururani materijali s predavanja
 • Srića, V.; Paulić, M.; Treven, S. Menedžer i informacijski sustav - sve što bi menedžeri trebali znati o informatici. Poslovna knjiga, Zagreb, 1994.

Dopunska literatura

 • Birolla, H.; Čerić, V.; Kliment, A.; Kliment, S.; Panian, Ž.; Srića, V. Poslovna informatika. DRIP, Zagreb, 1992.
 • Russel, R.S.; Taylor, B.W. Operatins Management. Pretice Hall, Upper Saddle River, 2003.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Tomičić Furjan Martina Laboratorijske vježbe 1 5 1
Tomičić-Pupek Katarina Predavanje 6 5 1
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 18:00, online
Prijava do: 05.07.2020. 23:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59

Informacijski sustavi malih i srednjih poduzeća - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi10
Projektni zadatak30
Usmeni ispit60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Obrana projektnog zadatka + + + +
Usmeni ispit + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 0 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 2 izostanka. 4 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 0 0 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 3 izostanka. 5 izostanaka Dodatni referat/zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Aktivnost na predavanjima 5 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima ili rješavati probleme ili kratke provjere razumijevanja neto obrađenog gradiva (aktivno pristustvovanje!).
Aktivnost na laboratorijskim vježbama (seminarima) 5 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na laboratorijskim vježbama, prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih zadataka i sl.
Obrana projektog zadatka 30 30 Rješavanje 3 zadatka sa vježbi te obrana rješenja umjesto pismenog ispita.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Usmeni ispit 60 20 Usmena provjera stečenog znanja.


Informacijski sustavi malih i srednjih poduzeća - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od dva različita modela praćenja:

 

1.       Model A (obavezna predavanja, lab. vježbe, izrada projektnih zadataka)  – sva predavanja i vježbe su obavezni, te se praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovite studente. Bodovna skala ocjena je ista kao i za redovite studente, te su izvanredni studenti obavezni sudjelovati u provedbi svih aktivnosti u okviru predavanja i lab. vježbi kao ispunjenje uvjeta za izlazak na usmeni ispit. Vidi model praćenja za redovne studente.

 

2.       Model B (obavezne konzultacije, izrada projektnih zadataka) – obavezan je dolazak na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave kod nositelja kolegija, te na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave kod asistenta na kolegiju. Obavezna je izrada i obrana projektnog zadatka kao ispunjenje uvjeta za izlazak na usmeni ispit. 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi10
Projektni zadatak30
Usmeni ispit60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Obrana projektnog zadatka + + + +
Usmeni ispit + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 0 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 2 izostanka. 4 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 0 0 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 3 izostanka. 5 izostanaka Dodatni referat/zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Aktivnost na predavanjima 5 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima ili rješavati probleme ili kratke provjere razumijevanja neto obrađenog gradiva (aktivno pristustvovanje!).
Aktivnost na laboratorijskim vježbama (seminarima) 5 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na laboratorijskim vježbama, prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih zadataka i sl.
Obrana projektog zadatka 30 30 Rješavanje 3 zadatka sa vježbi te obrana rješenja umjesto pismenog ispita.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Usmeni ispit 60 20 Usmena provjera stečenog znanja.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh