FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
5. semestar

2013/2014

5ECTSa

Stručni

PITUP Križevci v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
5. semestar
3. nastavna godina

Upravljanje informatičkim uslugama npp:50964

Engleski naziv

Informatics Services Management

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja programa

 • Izraditi i održavati dokumentaciju potrebnu za instalaciju, konfiguraciju, prilagodbu, administraciju i zaštitu informacijskih sustavaIzraditi i održavati dokumentaciju potrebnu za instalaciju, konfiguraciju, prilagodbu, administraciju i zaštitu informacijskih sustava
 • Odabrati i koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije u djelovanju poslovnih sustavaOdabrati i koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije u djelovanju poslovnih sustava
 • Planirati i podržati uvođenje novih informacijskih tehnologija za potporu organizacijskim procesimaPlanirati i podržati uvođenje novih informacijskih tehnologija za potporu organizacijskim procesima
 • Predložiti i primijeniti metode razvoja programske potpore za jednostavne organizacijske procese na razini izvođenjaPredložiti i primijeniti metode razvoja programske potpore za jednostavne organizacijske procese na razini izvođenja
 • Primijeniti odgovarajuće metode i alate za potporu u obradi, interpretaciji i vizualizaciji podataka za potporu u donošenju odlukaPrimijeniti odgovarajuće metode i alate za potporu u obradi, interpretaciji i vizualizaciji podataka za potporu u donošenju odluka
 • Upravljati životnim ciklusom proizvoda, usluga, kao i životnim ciklusom razvoja informacijskog sustavaUpravljati životnim ciklusom proizvoda, usluga, kao i životnim ciklusom razvoja informacijskog sustava

Sadržaj predavanja

 • Pojam usluge i uslužnog gospodarstva;
  Pojam usluge i uslužnog gospodarstva; Uloga usluga u gospodarstvu; Vrste usluga; Priroda i elementi usluga; Pristupi pružanju usluga, Matrice usluga, Tržište usluga, sustav isporuke usluga; Oblikovanje usluga;
 • Usluge vezane uz informacijske tehnologije i sustave;
  Usluge vezane uz informacijske tehnologije i sustave; Povijest, trendovi, kvalitativni i kvantitativni pokazatelji; Područja pružanja i kupci usluga; Vrste i razine usluga i odnosa s kupcima; Vanjske i unutarnje usluge;
 • Usluge projektiranja, razvoja sustava i savjetovanja;
  Usluge projektiranja, razvoja sustava i savjetovanja; Usluge primjene sustava; Usluge školovanja korisnika; Usluge poboljšanja i održavanja; Usluge administriranja sustava;
 • Služba podrške, upravljanje problemima i incidentima;
  Služba podrške, upravljanje problemima i incidentima; Upravljanje promjenama; Upravljanje konfiguracijom; Upravljanje razinama usluga; Upravljanje kapacitetima; Financijsko upravljanje uslugama; Upravljanje raspoloživošću IT usluga; Upravljanje kontinuitetom rada;
 • Upravljanje uslužnim operacijama;
  Upravljanje uslužnim operacijama; Usklađivanje operativnih potreba korisnika i IT usluga. Načini poboljšanja kvalitete IT usluga. Upravljanje IT troškovima i investicijama; Nabava usluga; Kalkulacije; Ugovaranje usluga i izvršenje ugovornih obveza; Nadzor, Izvješćivanje i komuniciranje.

Osnovna literatura

 • SFIA – The Skills Framework for the Information Age, http://www.sfia.org.uk/
 • IT Infrastructure Library, Office of Government Commerce and IT Service Management Forum http://www.itil.co.uk

Dopunska literatura

 • Office of Government Commerce (OGC): ITIL Service Delivery. The Stationery Office Books ISBN 0113300174, 2002
 • Office of Government Commerce (OGC): ITIL Service Support. The Stationery Office Books ISBN 0113300158, 2002
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Picek Ruben Predavanje 6 5 1
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 05.07.2020. 23:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh