FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
5. semestar

2014/2015

4ECTSa

Stručni

PITUP Križevci v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
5. semestar
3. nastavna godina

Poduzetništvo npp:50967

Engleski naziv

Entrepreneurship

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Temeljni cilj kolegija je da studenti stječu znanja i osposobljenosti za prepoznavanje, razvoj i opredmećivanje poduzetničkih ideja. Promjenama, neizvjesnosti i riziku mogu odoljeti samo talentirani i obrazovani poduzetnici. Sve su jasniji pomaci od upravljačkog prema poduzetničkom gospodarstvu. Mala poduzeća dobivaju sve više na značenju, to se primjerice ogleda u otvaranju novih radnih mjesta, udjelu malih poduzeća u promjenama obujma i strukture ponude na tržištu, broju inovacija i sl. Kolegij je stoga strukturiran tako, da tumači i analizira poduzetništvo i malo poduzeće u smislu stalnog potvrđivanja teorijskog aspekta poduzetništva u različitim praktično - korisnim dimenzijama za studente.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja programa

 • Identificirati i analizirati bitne interne i vanjske čimbenike koji utječu na odabir poslovnih prilika te na efikasnost poslovanja određenog poslovnog subjekta na domaćem i međunarodnom tržištuIdentificirati i analizirati bitne interne i vanjske čimbenike koji utječu na odabir poslovnih prilika te na efikasnost poslovanja određenog poslovnog subjekta na domaćem i međunarodnom tržištu
 • Primijeniti koncepte poduzetništva i poduzetnog djelovanja kako unutar postojećih poslovnih subjekata tako i u okviru pokretanja vlastitih poduzetničkih poduhvataPrimijeniti koncepte poduzetništva i poduzetnog djelovanja kako unutar postojećih poslovnih subjekata tako i u okviru pokretanja vlastitih poduzetničkih poduhvata
 • Vrednovati rezultata poslovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odlukaVrednovati rezultata poslovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odluka

Sadržaj predavanja

 • Pojam postanak i razvoj poduzetništva
  Poduzetništvo. Postanak poduzetništva. Razvoj poduzetništva. Pretpostavke i uvjeti razvitka poduzetništva. Teorijski koncept proučavanja poduzetništva. Pojam poduzetnika. Osobine poduzetnika. Tipovi poduzetnika. Poduzetnik i poduzetništvo u ekonomskoj teoriji.
 • Izvori poduzetništva
  Sustavno poduzetništvo. Neočekivani događaji. Nepodudarnosti. Potrebe procesa. Promjena tržišne strukture. Demografske kretanja. Nova znanja.
 • Inovacije i poduzetništvo
  Inovacija kao pojam. Usmjerenost poduzetništva na inovacije. Inovacije i tržište. Načela inovacije. Koraci u poduzetničkoj inovaciji. Inovacija i poslovni proces.
 • Poduzetništvo, znanost i tehnologija u suvremenom društvu
  Znanost kao proizvodna snaga društva. Tehnika i tehnologija kao sredstvo poduzetničke aktivnosti. Razvitak i organizacija znanstvenih parkova. Integracija u razvitku znanosti, tehnologije i društva. Odabir znanstveno-tehnoloških smjerova razvitka. Ulaganja u znanstveno istraživački rad.
 • Individualni i korporativni model poduzetništva
  Pojam korporativnog ili unutarnjeg poduzetništva. Tipovi unutarnjeg poduzetništva. Individualno i skupno poduzetništvo. Američki, europski i azijski model poduzetništva.
 • Oblici poduzetničkih poduhvata
  Osnivanje novoga poduzeća. Kupnja već postojećeg poduzeća. Franšiza. Nasljeđivanje poduzeća.
 • Poduzetničke strategije i taktike
  Vizija, misija, politike i strategije u gospodarstvu. Vrste i oblici strategija. Bitni sadržaji pojedinih vrsta i oblika poduzetničkih strategija. Taktika provođenja poduzetničko-menadžerske strategije.
 • Institucionalno sistemske pretpostavke razvoja poduzetništva
  Uvjeti razvoja poduzetništva. Opći uvjeti razvoja poduzetništva. Posebni uvjeti razvoja poduzetništva. Institucije za razvoj poduzetništva. Poduzetnički inkubatori i tehnološki parkovi. Savjetodavstvo za poduzetnike. Investicijski i drugi fondovi.
 • Organizacijsko planiranje poduzetničkih pothvata
  Svrha i potreba organizacijskog planiranja. Pronalaženje potrebnih stručnjaka. Oblikovanje organizacije. Strukturiranje poslova i zadataka. Vrednovanje poslova i zadataka. Delegiranje ovlasti.
 • Poduzetništvo i malo poduzeće
  Pojam maloga poduzeća. Značenje maloga poduzeća u gospodarstvu. Tipovi maloga poduzeća. Pravni oblici malih poduzeća.
 • Razvoj i perspektive maloga poduzeća
  Pojam razvoja poduzeća. Razvijenost maloga poduzeća. Prednosti i slabosti maloga poduzeća. Životni ciklus maloga poduzeća. Temeljni uzroci neuspjeha malih poduzeća. Perspektive malih poduzeća.
 • Poslovanje maloga poduzeća
  Čimbenici poslovanja. Pojam i vrste čimbenika poslovanja. Financijski čimbenici poslovanja. Materijalni čimbenici poslovanja. Ljudski čimbenici poslovanja. Oblici i vrste rizika u poslovanju i razvitku poduzeća.
 • Oporezivanje maloga poduzeća
  Pojam i vrste poreza. Porezna politika. Porezni oblici i porezne obveze maloga poduzeća.
 • Financiranje poduzetničkog pothvata
  Planiranje potrebnih financijskih sredstava. Utvrđivanje izvora financijskih sredstava. Utvrđivanje obveza prema izvorima financijskih sredstva. Analiza ekonomske opravdanosti poduzetničkog pothvata. Budžetiranje.
 • Etička i društvena odgovornost poduzetnika
  Značenje društvene odgovornosti. Etički kodeks poduzetnika.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Seminarska nastava
  Seminarska nastava slijedi tematske cjeline predavanja, ali na aplikativnoj razini.

Osnovna literatura

 • Škrtić, M. Poduzetništvo. Sinergija, Zagreb, 2006.
 • Buble, M.; Kružić, D. Poduzetništvo. RRif, Zagreb, 2006.
 • Siropolis, N.C. Menadžment malog poduzeća; vodič u poduzetništvo. MATE, Hrvatska obrtnička komora, Zagreb, 1995.

Dopunska literatura

 • Hisrich, R.D.; Peters, M.P. Entrepreneurship, Irwin, Homewood, 2000.
 • Škarić, A. Uvod u poduzetništvo. Hita-consulting-poslovna škola, Zagreb, 1995.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh