FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
6. semestar

2013/2014

4ECTSa

Stručni

PITUP Križevci v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
6. semestar
3. nastavna godina

Poslovna primjena biometrijskih tehnologija npp:50982

Engleski naziv

Business Application of Biometric Technologies

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja programa

 • Odabrati i primijeniti odabrane tehnike zaštite informacijskih sustava uz poznavanje zakonskih i normativnih okvira za informacijsku i računalnu sigurnostOdabrati i primijeniti odabrane tehnike zaštite informacijskih sustava uz poznavanje zakonskih i normativnih okvira za informacijsku i računalnu sigurnost
 • Primijeniti vještine učenja (uključujući i e-učenje) i planiranja potrebnih za cjeloživotno učenje, nastavak obrazovanja na diplomskom studiju te razvoj karijere u struciPrimijeniti vještine učenja (uključujući i e-učenje) i planiranja potrebnih za cjeloživotno učenje, nastavak obrazovanja na diplomskom studiju te razvoj karijere u struci

Sadržaj predavanja

 • Uvod u predmet
  Uvod u predmet i objašnjenje načina rada.
 • Pojam biometrija
  Pojam biometrija i način rada biometrijskih sustava zaštite. Opći opis biometrije i njezina prihvaćenost u svakodenvnom radu. Pregled najčešće korištenih biometrijskih karakterstika.
 • Poslovni sustav državne uprave
  Poslovni sustav državne uprave i ustavne osnove poslovnih informacijskih sustava državne uprave. Ustroj državne uprave: zakonodavna, izvršna i sudska vlast. Model djelovanja državne te lokalne uprave. Ciljevi i integracijska uloga poslovnih informaicjkih sustava državne uprave. Zakonodavni okvir korištenja biometrije. Vjerska, ideološka, kulturna i filozofska ograničenja. Prihvatljivost biometrije u poslovnom okruženju. Pojam i opis uzorka i definiranje biometrijskog uzorka ua poslovnu primjenu. Arhitektura općeg modela biometrijskog sustava. Identifikacija, autentikacija, osobni podatak i podatak o osobi kao temelj izgradnje sustava. Temeljne razlike između ponašajnih i fizičkih biometrijskih karakteristika.
 • Pojam i opis
  Pojam i opis uzorka i definiranje biometrijskog uzorka ua poslovnu primjenu. Arhitektura općeg modela biometrijskog sustava. Identifikacija, autentikacija, osobni podatak i podatak o osobi kao temelj izgradnje sustava. Temeljne razlike između ponašajnih i fizičkih biometrijskih karakteristika.
 • Metode i alati za izuzimanje uzoraka.
  Opis sustava za izuzimanje slikovnih otisaka , temeljne razlike u kvaliteti i u pristupu. Sustavi za konverziju slika.
 • Uobičajne kontaktne i nekontaktne biometrijska katakteristike
  Uobičajne kontaktne i nekontaktne biometrijska katakteristike opisane kroz sustave verigikacije i identifikacije. Specifične nekontaknte karakterstike, opis tehnologija. Multimodalna biometrija

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe:
  Analiza nekih kontaktnih biometrijskih sustava. Prikupljanje biometrijskih karakterstika, Načini pohranjivanja karakterstika, načini pretraživanja karakterstika. Rad sa kontaktnim biometrijskim sustavima. Analiza nekih nekontktnih biometrijskih sustava. Prikupljanje i pohranjivanje nekontaktnih karakterstika. Rad sa nekontaktnim biometrijskim sustavom.

Osnovna literatura

 • Jain, A.; Bolle, R.; Pankanti, S. Biometrics. Kluwer Academic Publishers, 1999.

Dopunska literatura

 • Ashbourn, J. Biometrics: Advanced Identify Verification: The Complete Guide. Springer-Verlag, 2000.
 • Reid, P. Biometrics and Network Security. Prentice Hall PRT, Upper Saddle River, New Jersey, 2004.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bača Miroslav Predavanje 6 3 1
Seminar 6 2 1
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 18:00 online
Prijava do: 05.07.2020. 23:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh